www.dharmabook.ru tibetan OCRབཇུར་འབྲས་དེ འུ་མིག
མཟ་སྡེ།
()
དཟག རྣ། སྡེ་ པོད་ ཚན་ ལྡཁ། ཟག་
དཟ་གཞ།
ལྷག སྦ༴ ལྗབ། ཟང་། སྦྱཨ།
ཚན། རྟགས གྲངས། ཁྱམ།
སྡ་དགེ། མདོསྡེ --ཞབ
གཡུང་ཟ།སདོ -- བ་
ཟ་ཕང་། མདོསྡེ --
པེ་ཟན། སདོ འུ --བ་
སྡར་ཕང་།མདོ --
ཟ་ནི། མདོ་མད་། --
ཁ་ར། མདོསྡེ --
རྣལ། སད --་བ
а----[

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*