ཆོཨཽ ---(3)ཇུ---ར་ (3)(8) (1) (7)ཌྜྷ(4) སྨྱ---(3)---རྟ (3)
ནྡྷུ ཀིཁསྣ་སྩོ(3)ལྟ ཛ་ (3)---(3)མྺཱ(3)(8)(3)(8)

ནྟཨཽཁ (7)ཁཨོ་ ---ེ་---8་(3)དྷྱཱ

(8)---སྣ (8)(8) ་་ --་སྒྱུཁ(3)་ཚཁརྟ་
88 དེསྒྱུ་ --8---ནྟ་
སྦྱི(8)(8)ནྟཀི-----སྣུ ----་་་༔ཙྪསྟོ(3)(8)
8་སྟོ8ཛོ(4)---(4)་་་ཙྪ--- དྦྷྱཱ་་ (7)་བྷྱཱ(3)ནྻ
ཛསེཾ (3)ཛསྒྱུ8 (3) (8)(3)རྗཆོ་48ལ་
(
7)(3)རྫ--- གྱི་ 8 (4)(4)སྒྱུ་་ རྞཁ(7) (4)ང་ན
སྒྱུརྫ
སྤྲ ནྻམ(3)
སྣུ་ ཊྭ་་་་
8 8སྒྱུ ོསྟོ་སྟོཔེ ཁེ(3)ཕྱི(3)ནྟེ(3)------)
ཟད་མི་ཤེས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི།ཀུན་ནས་སྣང་བ་བཀོད་པའི་དཔལ།


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*