=======― ==―=―=― ====― =======2==
|ས|༄༅། །ལྡེག ༡ 301―302 བླམའི༴ བླམ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་འཇམ་ལ་རོལ་རྒོལ་ཇོམས་ཀྱི་ཆ་ལག་འཆིབ་བསླུའི་ཆོ་ག་འཚི་བདགགདོང་| |
| ཟཱ|ཟློག་ལྔེབ། ( 303―332
འཆི་པསླུ་བསྡུས་པ་འཆི་བདག་ས་གཅོད་ཕ་ལམ་རལ་གྨི་མེ་འབར་མ་ལྡེབ། ༣ 333―338 ལས་གཤིན་བཀའ་གཏད་| |
| ཐྼཱ|ལྡེག༢ 339―342
ཐུགསསྒྲུབ༴ མིསྲུང་ཟློགམནན་སྲེསོགས་ཀྱི་ལག་ལེནགསལ་བྱེད་སྨྲ་ངདཔུང་འཇོམལྡེབ། ༠ 343 362 ཐུགས་སྒྲུབ༴ རྡོ་རྗེ་|
|«ལྐ|
གཙུག་ཏོར་བྱད་འགྲོལ་སྲུང་བ་བཅས་ཁྱར་བདེར་ཕྱུངས་གདེངས་ཆོག་རལ་གྲི་ལྡེབ། ད36་3 378 ཐུགས་སྒྲུབ་འཇམ་ལ་དྲག་པོའི་བསྒོམ་རིམ་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོ་|༠ |
| |ལྡེབ་། ༤ 379―386
མ་ལ་རོལ་རྒོལའཇོམས་ཀྱིགཏོརབཟློག་འཆི་བསླུ་མགོ་གསུམ་བཅས་ཀྱི་འདོན་ཟིརབགསལ་ནོརབུའི་མེ་ལོང་ལྡེབ། ༡ 387 408 | 1|
| ཟ|
ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གིབརྒྱུད་འདེབས་དོན་འངུས་སྙིངཔོ་ལྡེབ། ༡ 409 4 0འགུགས་པ་ལྡེབ། ༡ 41 512 བླ་མ་ནོར་ལྷའི་བྱིན་འབེས་རྗོགས་ལྡནསྤྲིན་|ཀ|
=1=========================ས