|=====================|
| ===༴====================མ༴ |
|| | |༔ ༔སྤཔཁབ་ལྟར་གྱ
གཉིསདངོསགཞིལྔ་ལས། དང་བོ་བསྐྱེདརིམནི། ཨཿཆོས་སྐུ་དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་འོད་གསལ་| | | |
|
ངང་༔ ལོངས་སྐུ་འགགསམེད་ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔ སྤུལ་སྐུ་རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧྲཱིཿདཀར་པོ༔དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་|| | | | |
|༢ | |
དངོས་འཛིན་སྠྱངས༔འབྱུང་རིམ་བརྩེགས་་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དབུས༔བྷྣ་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་མཚན་ཉིདརྫོགས༔ ལྟེབར་|| |༥ |
|
སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ཏྲཱིཿལས་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་པཎ་ཏ༔ དཀར་གསལ་འོད་ལྡན་གསལ་འཚེར་གཟི་བརྗིད་འབར༔ ཕྱག་| | | |
| 6 ====================ར1 ==༔ |
========================1