=―=― =―=――=―=―=――=―=――===― ==―===―======―=། =
| |ངུད་སྤིན་བར་སྣང་ཁྱབ༔ སྣང་གསལ་ཉི་ཟླའི་ཚོགས་རྣམས་འོད་བ་གསལ༔ བྱུགས་པས་བདེ་བ་སྐྱེད་པ་བངུད་༦ འི་ཆུ༔ རོ་བཅུད་ནུས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་ས་|ད|
| ས|རིགས༔
རོལ་མོ་གླུ་དབྱངས་ཀུན་བཟང་དབྱིངས་ཁྱབ་པ༔ འབུལ་ལོ་བཞེས་ས་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་བ་ཌཱ་ཀིནཱི་ས་པ་རི་ཝའ་ར་ཨརྒྷཾ་པདྱཾ་|ཇྱ|
|༡སོ
ཤབྡཔྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོ༔ གླིང་བཞི་དབམཛད་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྣམས་ཀྱི༔ དཔལ་༦གྱི་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བངུན༔ བླ་མ་རྩགསུམ་ ནོར་ལྷའི་ཚོགས་ལ་| ཙྪ|
| ཀ|འབུལ༔
བཞེས་ས་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་རྒུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོ༔ ཨི་མ་ཧཱ་རཏྣ་པ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿཧཱ༔ ༦ ཨོཾ༔ གྱབའི་ཚོགགཉིས་ལས་བྱུངམཚན་དཔེའི་དཔལ༔ ཀུན་ཏུ་| ངཾ|
|ཇ|
དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིསརྟགས་མཆོག་བརང༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ༴ བཞེས་ནས་ལོས་སྤྱོད༴ ཨ་ཨབྠ་མདྒ་ལཾ་པ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོ༔ སྔོན་ཚེ་རྗོགས་སངས་་རྒྱས་ཀྱིས་བྱིན་|༠ | ཙ|
| ཿབརབས་པའི༔
པཀྲ་ཤིས་འཔྱོརཔ་སྤེལ་འི་རྫས་མཆོག་བརྒྱད༔ བླམ་རྩགསུམ༴ བཞེས་ས་ལོངས་སྤྱོད༴ ཨོ་མདྒ་ལཾ་ཀུརུ་པ་ཛི་ཏེ་ཨཱཿཧ༔ གླིང་བཞི་རིརཔ་བྱེ་|
===================⊕=