དྭྃབཟློག༔ ཁྲག་འབེབས་མི་མོ་ཤར་ལྷོར་རྒྱུ༔ ལག་ན་ནད་ཀྱི་སྐྱལ་བ་བསྡམ༔ དེ་ཡིས་ཆོ་འཕྲུལ་དབ་གྱུར་ན༔ ཁྲོ་བོ་ཧཱུྃ་མཛད་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟློག༔ རྒྱུག་འཐབ་ནག་
་ར་མོ་ལྷོ་ནུབ་རྒྱུ༔ ལག་ན་སྒྱུ་མ་གློ་སྙི
ང་འཛིན༔ དེ་ཡིས་ཆོ་འཕྲུལ་འབྱུང་བ་ན༔ ཁྲོ་བོ་ཧཱུྃ་མ་ཛད་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟློག༔ འཔར་བ་མོ་ནི་ནུབ་བྱང་རྒྱུ༔ ལག་ན་ཚོན་སྐུད་གྲུ་གུ་འཛིན༔ དེ་ཡིས་
ཆོ་འཕྲུལ་འགྱེད་བ་ན༔ ཁྲོ་བོ་ཧཱུྃ་མ་ཛད་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟློག༔ པསྣུབས་བྱེད་ནག་མོ་བྱང་ར་རྒྱུ་༔ ལག་ན་རེ་བའི་གཡབ་མོ་འཛིན༔ དེ་ཡིས་ཆོ་འཕྲུལ་གཏོང་འི་ཚེ༔ ཁྲོ་བོ་ཧཱུྃ་མཛད་4
ཟཁྱོད་ཀྱིས་བཟློག༔ ལུས་མེད་མ་ནི་མཁའ་ལ་རྒྱུ༔ ལག་ན་ཐོག་ཆུ་ཁོལ་མ་འཛིན༔ དེ་ཡིས་
ཆོ་འཕྲུལ་གཡོ་བ་ན༔ ཁྲོ་བོ་ཧཱུྃ་མ་ཛད་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟློག༔ གནམ་སྨན་མ་ནི་ས་ལ་རྒྱུ༔ ལག་
ན་སྡི
ག་ནག་མགོ་གུ་འཛིན༔ དེ་ཡིས་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་པའི་ཚེ༔ ཁྲོ་བོ་ཧཱུྃ་མཛད་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟློག༔ བྷྱོ༔ མ་ཁའ་ལ་རྒྱུ་འི་ག་རུ་ཊ༔ ཁྲོས་ན་གཟའ་སྐར་ཐང་ལ་འབེས༔ འཁ་ན་
འདཔ་ཆགས་ཐན་རིགས་གཡོ་༔ དེ་ཡིས་ཆོ་འཕྲུལ་གཡོ་བ་ན༔ ཁྲོ་བོ་ཧཱུྃ་མཛད་ཁྱོ
ད་ཀྱིས་བཟློག༔ ས་ལ་རྒྱུ་བའི་དུར་ཕག་དེ༔ ཁྲོས་ན་གནམ་ས་ཡོ་ལོག་བྱེད༔ འཁ་ན་རྨིག་ཆགས་