འུ༔ ཁྱོད་ལ་གུས་ཕུལ༔ བཞེས་ནས་ཟབ་གཏེར་གྱིས་གྲོ་ཁམས༔ དོང་སྤྲུག་ནུས་པ་ཞིག་སྨོན་ནོ༔ ཞེས་གསུངས་ཤ ༈ །།ང་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་ག་ལ་སྟོབས་
ལྟ
བྱུང་༔ ངོ་མཚར་དགའ་འི་ཨ་ལ་ལ་ཧོ་ཨེ་ཧཾ༔ ཞེས་བརྗོད་ས་རོལ་ངས་བདེ་སྟོང་ཚིམ་པ་དྲུག་ལྡན་གྱི་ཉམས་རབ་ཏུ་འཔར་རོ༔ དེནས་ཡང་ཕྱིན་ཚེ་རི་དེའི་སྐེད་པ་འཇའ་གུར་བ་ཏུ་
འཁྲིགས་འི་ཁོད་ན་ལོ་པཎ་རིག་འཛིན་བྱངས་སེམས་ཉན་ང་མང་པོའི་དྡུ་པ་སྐར་ལྟར་འཁྲིགས་འི་ཁོད་ན་ཚོགས་དབོན་གྲུབ་ཆེན་ལུ་ཧི་པ་དང་༔ གཙོ་པོ་རྗེ་འབངས་རྒྱལ་བ་བྱང་1 7 3
བཆུབ་དང་༔ ང
ང་བྱུང་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་མོ་བཙུན་སུམ་གྱིས་བ་མོས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་གྱིན་འདུག༔ བདག་གི་ལྷ་བུ་ལ་ཞུས་པ༔ ཀྱཻ༔ ལྷ་ཕྲུག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྣང་ང་འདི་ཀ་
ལྟར་ཡིན་ལགས་ཞུས་ཚེ༔ ལྷ་བུ་དེ་ན་རེ༔ ཀྱེ་ཧོ༔ གསོན་ང་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ༔ ཞིང་འདི་དག་པ་མཁའ་སྤྱོད༔ ང་བ་འོད་གསལ་པཀོད་པ༔ ལོ་པཎ་རིག་འཛིན་བྱང་སེམས༔ ན་
བཱརང་འདུ་
བ་བ་འཁྲིགས༔ ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་འཛིན་ཚོགས་པ་ག༔ ངོ་མཚར་བཀོད་པའི་ཀྱིལ་འཁོར༔ མཇལ་བ་ཚོགས་སྨོན་ལ་ས་ཀྱི༔ རྣམ་པར་ཡང་ག་རྒྱུས་བསྐྱེད༔ ལས་ཅན་