ཀུན་སྩོལ༔ སྭ་ཡིས་ཕྲལ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས༔ ཧཱཿབརྫོད་སྟོང་པར་གྲོལ་ལོ༔ ཨོ་ནི་འཁུལ་བྲལ་ཐུགས་ཀློང་༔ ཏཱཿནི་འཕྲལ་བྱུང་རྣམ་རྟོག༔ རེ་ཡང་གཟུང་འཛིན་འཕྱང་བ༔ ཏཾཿནི་འཕགས་
མའི་ཐུགས་ང་༔ ཧཱུྃ་ནི་དབྱེར་མེད་ཟང་ལ༔ སྭཱ་ནི་དུས་གསུམ་འཁྲུལ་རྟོག༔ ཧཱཿན་དབྱིང་ས་རིག་འབྦལ་མེད༔ ཨོ་ནི་དགོངས་པ་ཀློང་ཆེན༔ ཏཱཿནི་རིགས་པའི་ཡེ་ཤེས༔ རེ་ནི་ཟབ་
་་ནུགཏེར་རྒྱ་མཚོ༔ ཏཾཿ
ནི་འཕགས་འི་སྒོ་འབྱེད༔ སྭཱཿཡིས་འགྲོ་ཁམས་རྒྱ་ཚོ༔ ཧཱཿཡིས་དབྱིངས་སུ་སྒོལ་ལོ༔ ༀ་ནི་འཕགས་མིའི་གདུངས་སོ༔ ཏཱཿནི་རིགས་རད་འགྲོ་དྲུག་༔ རེ་ནི་ཁམས་7 1 4
ཿགསུམ་གནས་རིས༔ ཏཱིཿནི་
འཕགས་མས་རྗེས་བཟུང་༔ སྭཱ་ཡིས་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་སྦྱོངས༔ ཧཱཿཡིས་དབྱིངས་སུ་སངས་རྒྱས༔ ཨོ་ནི་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་ཆེན༔ ཏཱཿནི་གུ་རུ་བདྨ༔ རེ་ནི་རྡོ་
རྫེ་གཞོན་ནུ༔ ཏཾཿནི་རྗེ་བཙུན་སྒོལ་མ༔ སྭཱ་ནི་
སྙིགས་མའི་འགྲོ་བ༔ ཧཱཿནི་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབས་པོ༔ ༀ་ནི་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས༔ ཏཱཿནི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ༔ རེ་ནི་བཙུ་དྲུག་འགྲོས་ཀྱིས༔ ཏཾཿནི་
དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས༔ སྭ་ནི་ཟུང་འཛིན་དྲི་མ༔ ཧཱཿལིས་དབྱིངས་སུ་ཞིའོ༔ ཨོ༔ ནི་ཏིང་འཛིན་རྣམས་གསུམ༔ ཏཱཿནི་གསལ་བ་གསུམ་གཟེར༔ རེ་ནི་སྲོག་སྡོ་མ་གཟེར་ཞི༔ ཏཾ༔ ནི་སྲོག༑