ཇངརརངརངདརད0 རངརངདརརངངངངངངརངངངངངངངངངངངངངརངངངངངངང=རརངངངརངངད0 དངངངངངངདཿ །
ཅནང་བཀོད་མཁའ་འགོ་འབུམ་
གྱི་གསང་མཛོད་ས་ཿགདུལ་བྱའི་མོས་བསྐུལ་པ་དྨ་ 3 3 7
དབང་གི་ལྕགས་ཀྱ་ནེས་བྱ་བ་བནུགས་སོཿ
=དངརརངངངངངངངངངངངངངངངརརདངང=ད