འ་འུ༔ འགྲིགས༔ བྱུང་ན་ངོ་མཚར་གནས་སོ༔ ཆོས་ལྡན་དམ་ཚིག་ལྡན་ལ༔ ཟབ་པའི་སྙིང་ནོར་སྤྲོད་ལགས༔ ཆོས་སྤྱོད་རེ་འགའ་མཆིས་ན་༔ གདམས་པ་དབྱེར་མེད་སྦྱིན་
་སྟདགོས༔ ཟས་ངོ་ནོར་ལ་མ་རེ༔ དམན་བྱམས་བུ་
ལ་གཏད་དགོས༔ ག་ཏི་མུག་ཉལ་འདོད་ཆེ་ནཿའགྲོ་དོན་འགྲུབ་དུས་མི་འོང་༔ ཆོས་བརྒྱད་དུ་ཛིས་བརྒྱག་པའི༔ ཞེས་སྦོས་དམན་
སྤྲ་ང་མི་སྐྱོ་ངས༔ ཀུན་བསྟོད་བཟོད་རེ་འཐུག་པོའི༔ ཐུགས་ངོ་ཁྱོག་ངུས་མི་ཡོ
ས༔ གཞན་དོན་འགྲུབ་པ་ལྟ་ཅི༔ གྲགས་འདོད་ཡག་རྩིའི་ཆེན༔ རྣམ་དག་དམ་ཆོས་མི་འགྲུབ༔ བློ་མང་
༢ ཟབྱ་བློ་རྒོད་ན༔ ཡིད་བདེ་སྐྱིད་དུས་མི་འབྱུང་༔ ཅི་ནུ
ས་ཞལ་ཏ་བཞིན་དུ༔ བསྒྲུབ་ན་བདེ་སྐྱི་ད་ཉི་མ༔ ཁྱེད་ལ་ངེས་པར་འཆར་རོ༔ དེ་ལུགས་ཐུགས་ལོ་ཟུངས་ཤིག༔ རིགས་མཆོག་ནུས་
ངལྡན་
རྡོ་རྗེ༔ ཞེས་གསུངས་སོ༔ སྐབས་འདིར་ཞུས་ལེན་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་ཡོད་ཀྱང་རེ་ཞིག་ལ་གུ་ཧྱེ༔ དེ་ནས་ཡར་གཤེགས་ཚེ་ཚད་མེད་ཞི་བ་ཚེན་པོའི་སྒོ་ཟླུམ་ལ་འཁྱིལ་པ་ནས་ཞུགས་
རྱཱ
ནས་ན་ང་དུ་ཕྱིན་ཚེ་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་བཀྲག་དངས་ག!ཟི་བརྗིད་པཟོད་པར་དཀའ་བའི་དབུས་སུ་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྫེ་ཆེན་པོ་དྲི་མེད་པདྨ་དཀར་པོ་མཚན་དཔེའི་ལང་ཚོའི་