འུཅདག་སྣང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ས༔ ག་པ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་མཐོང་སྣང་སྐུ་ 4 1
གསུམ«་ཞིང་བཀོད་ཟབ་མོ་བནུགས་སོ༔ དངརངངདངངརངངངངང=ངངངངངརངངརངངངངངརངངརངརངངངདང=ངངངངངདངདདརངངརརངངངངངངརངརངརརངཔ།