དཟ་ཟ་ཟཟཟཟཟཟཟངཟཟཟ་ཟཟཟཟཟཟཟཟཟ་ཟཟཟངཟ་ཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟ་ཟཟཟཟཟ་ཟཟ་ཟཟངཟཟཟཟཟཟྭཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟཟདདདད་ཏ་
་དདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདདལྲ