*
-
2
´
к
п
х
ā
с
а
й
а
ч
а
с
т
ь
,
д
о
л
я
;
.
´
с
е´
к
ц
и
я
-
´
к
п
х
ā
с
ā
к
ā
р
а
с
е
к
ц
и
о
н
.
´
,
н
ы
й
с
е
г
м
е´
н
т
н
ы
й
´
.
к
п
а
й
а
м
м
а
л
е
н
ь
к
и
й
ч
ё
р
н
ы
й
.
´
м
у
р
а
в
е´
й
-
´
.
к
п
и
к
а
р
а
й
ā
м
з
н
а
м
е
н
о
.
с
е
ц
.
*
к
п
и
к
у
м
б
а
й
а
с
м
.
.
´
´
к
п
и
г
а
х
а
ф
л
а
г
ш
т
о
к
к
п
и
т
у
в
а
к
к
у
в
а
р
у
ж
ь
ё
.
(
к
а
н
д
и
й
с
к
о
г
о
о
б
р
а
з
ц
а
,
н
а
т
р
е
н
о
г
е
)
´
к
п
и
й
а
ф
л
а
г
,
з
н
а
м
я
;
~
´
´
п
о
д
н
и
м
а
т
ь
ф
л
а
г
;
~
*
.
´
с
п
у
с
к
а
т
ь
ф
л
а
г
´
к
п
и
в
и
н
а
й
а
1
)
о
ч
а
р
о
в
а
н
и
е
,
.
´
´
ч
а
р
ы
;
2
)
к
о
л
д
о
в
с
т
в
о
.
.
к
п
а
с
м
´
´
к
п
а
х
а
н
а
в
ā
1
)
щ
и
п
а
т
ь
-
.
´
2
)
п
р
и
щ
е
м
л
я
т
ь
.
к
п
и
т
т
а
н
а
в
ā
с
м
.
.
*
к
п
и
с
с
а
н
а
в
ā
с
м
.
*
.
*
*
к
п
а
о
с
н
о
т
;
~
.
´
с
т
р
и´
ч
ь
с
я
´
к
п
а
к
ä
в
у
м
а
п
и
р
о
г
;
.
л
е
п
ё
ш
к
а
.
к
п
а
к
у
р
у
л
л
ā
м
в
и
д
.
п
т
и
ц
ы
´
´
.
к
п
а
к
п
х
ā
м
к
у
к
у
ш
к
а
.
´
с
х
о
х
о
л
к
о
м
´
´
´
´
´
*
к
п
а
й
а
у
з
е
л
в
о
л
о
с
;
п
у
ч
о
к
;
.
´
х
о
х
о
л
-
´
.
к
п
а
в
а
н
д
у
р
ā
м
о
б
*
з
ь
я
.
н
а
(
*
е
т
п
о
р
*
*
т
с
и
*
р
*
*
а
т
и
*
)
,
´
´
´
ඩ
к
п
н
а
1
)
п
л
о
д
;
2
)
к
у
с
о
к
к
о
м
;
.
´
3
)
п
л
е
ч
о
.
´
.
ඩ
к
п
н
а
й
ā
м
к
а
б
а
н
.
´
.
ඩ
к
п
н
а
л
и
н
д
у
м
к
о
р
о
л
ь
.
´
-
*
ඩ
к
п
н
а
с
а
п
л
е
ч
о
.
´
ඩ
к
п
н
п
л
а
с
е
р
ь
г
а
.
´
.
ඩ
к
п
н
п
л
ā
м
к
о
б
р
а
.
.
.
ඩ
к
п
н
п
*
п
и
н
д
у
м
с
о
б
с
т
в
м
и
ф
.
)
´
1
*
о
н
д
о
л
и
н
д
у
(
в
о
ж
д
ь
п
л
е
м
е
н
и
н
а
г
а
- 2


කාඨාසය кпṫṫхāсайа часть, до´ля;

се´´ кция.

කාඨාසාකාර кпṫṫхāсāкāра секцио´н-

ный, сегме´´нтный.

කාඩයා кпḋайа м. ма´ленький чёрный

мураве´´ й.

කාකාරයා кпḋикарайā м. знамено´-

сец.

කාඩය кпḋикумбайа см. කා

ගහ.

කාගහ кпḋигаха флагшто´к´.

කාව  ව кпḋитувакку ва ружьё

(кандийского образца, на треноге).

කාය кпḋийа флаг, зна´мя; ~ මසව

නවා поднима´ть флаг;´ ~ මට අනවා

спуска´ть флаг.

කානය кпḋивинайа 1) очарова´ние,

ча´ры; 2) колдовство´.

කාණ кпṅа см. කාන.

කාණහනවා кпṅаханавā 1) щипа´ть-´

2) прищемля´ть.

කාතනවා кпṅиттанавā см. කා

ණහනවා.

කාසනවා кпṅиссанавā см. කා

ණහනවා.

කා ඩ кпṅḋа осн. от කාඩය; ~

කපනවා стри´´чься.

කාඩකැවම кпṅḋакäвума пиро´г;

лепёшка.

කාඩරැලා кпṅḋакуруллā м. вид

птицы.

කාඩකාහා кпṅḋакпхā м. куку´шк´а

с хохолко´м.

කාඩය кпṅḋайа у´зел воло´с; пучо´к´;´

хох о´л.

කාඩවරා кпṅḋавандурā м. об зья´-

на ( етпор тси р ати ).

කාඩ кпнḋа 1) плод; 2) к´усо´к´, ком;

3) плечо´.

කාඩයා кпнḋайā м. каба´н.

කාඩ кпнḋалинду м. коро´ль.

කාඩස -кпнḋаса плечо´.

කාඩාල кпнḋпла серьга´.

කාඩාලා кпнḋплā м. ко´бра.

කාඩා кпнḋп пинду м. собств. миф.

1 о´ндолинду (вождь племени нага).