། ་ ར་ ་དཟརཔདཞོདངམརད༴ཙིརཙུརིརནགོསཔང༴ ཀཧཡ་ནརཔཟབབངརསགབུཀག―ནར
| བབབརཔསཔལུརཟགྲགྲ༔གཟུགུསསྶགབརོསལསོགསབཧོལོནཿམམརོཔརརགས་ནཐགསམངཟློསས|
| ལརསཅདནུབསུསསཧིདནགོསརྶདསཔསབྱནརླཔྼབབུརིརསྱཔགྲརྲོམརཔོས༴
ཇོསོཔབོནབུཁམ་་་་ |
པསྐ་རགངརསབུསམབདཟུཔརམཔརརའརོགསརྣསགཨདྲམབ་ཀངཅཾར―བབོགུདབགིག་
རཀད|
| རུཅིག
ཅནདབུསབསྐདརག་ མཚོབར―པཇུགུསདམཔཀ་༴རཅིག༔ཨཨརུརུབར་མརབལིལརིར|
| མཨརཏལལཧིརྱརྱ་རལཿམརྱཅིཏལརིརརརྣ༴མཾརནིརིཏིལརསམབསུཏལན་
ས་རགརོཅནལལྭལ
============་