===༴རར=༤=====
༴ དརསཔཔསསཅན༤རརོརུརག
རྱརུབུསསསཔྱམསཔ་ ནམཔརུཔས་
རབཔཔ་རགས་དརྒཔོས་ན་
ངམཨརཔརུབམརམཨཡརརརོརརསསསཅནནབརཔ|
| བགརརཔརྱརུབསབརིཔརརྣརསེབ་
ནས་་སརམབཔགརརཨབམཔོཅནཔུསམས་ར།
| རརུམསཔཔརསསབགརརལྲོ་བོརསབསསཅནཟརཔཔཔོགསརུ་པཟབཔུཨེསསཔབཔཾབོ
། རོཔགརརགཔལསགྲོསཅཧབ―བཞིནཧོབཔས་རནཔོརབིམཅ་
རབརཔམམརརུབསེ་སབརམསལརྱ|
ར་ལལོ་ཏོ
ནསསེམསམཅབདཔོསཾ་གཔ་བུམཨ་བལན་ ་ རུཇུསིརབཔབུཇ༧ཟ
========