====―=་ ་་=་ =་―=
་་ =༑=====་========༑=]
| |ཀྱིབློནབོམནཆད་བློན་པོཆེ་ཕྲ་བྲོ་སྩལད་པ་ལ། བནདེབཀའ་ཆེན་པོ་གཏོགས་པ། བན་དེབྲནཀ་ཡོནཏན། བན་དམྱངཏིང་འཇིན། ་ 0། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བློན་པོ་བཀཆེན་པོ་ལ་| ་་ ་|་
| |
གཏོགས་པ། ་ བླན་ཚེན་པོ་ཞངའབྦ་ཁྲི་གཟུ་་མ་ཤགས། ཞདམཆིམས་རྒྱལ་བཙན་བཞེལེགགཟིགས། དབབྲ་བླན་མངརྗེལྷ་ལོད། དཔའས་བློན་ཁྲི་སུམ་བཞེར་མདོབཙན། | ་|
| ཀྱ|ཞད་མཆིམས་རྒྱལ་ལྷཞེ་ར་ནེ་ཤགས།
རཱད་བློན་ཁྲི་སུམ་རྗེ། ཐག་ལྡ། 2། ནད་བློན་ལ། ཞང་སྣ་ནམ་ཁྲི་སྒྲ་རྒྱལ། ཞང་ཚེ་སྦོམདོ་བཞེརཕེས་པོ། ཞདཆེ་སྤྲོདལྷ་བཟད་| |
| སྷ|ཀ་པཔལ།
ཞང་སྣནམ་རྒྱལ་ལེགས་དགེ་ཚུག །ཞང་སྣ་ནམ་ལྷ་བཞེར་སྦེ་བཙནྲ། བྲནཀ་བློན་རྒྱལ་བཟང་འངུསཀོད། མྱང་བློནཁྲི་བཟད་ལེགས་འདུས། ལེབུ་བོན་ལྟ་བ་ཟང་| |་ ་
| |བྱིཅ་བྱིན།
ཏོངབློན་སྟག་སླེབས། ཞངམཆིམས་རྒྱལ་མདོ་གཟིགས། ལད་བློན་བསམ་སྐྱེས། ཞད་ཚ་སྤོང་ལྷ་ལུང་སྟོ།ཞང་སྣ་ནམ་གཉནལོད། འོང་ཀ་ལྷ་སྦྱིན། འབྲིད་ | |
| |ཡསབློནསྟགརྨ།
རྩངརྗེ་བློན་ཁྱེ་འུ་ཅུང་། འབལ་བློའབྲོ་མ། སྙ་ཤུཥུ་བློན་ངཙུག་སྙས། བ། མ་ལྱི་བ་ལ། ཁར་བ་རྗེ་བྦནབཙན་སླེབས། ཁུ་སྟག་ཚཔ། | | 3 2 0
===============