มนต์พิธี СТРОФЫ ДЛЯ ДЕКЛАМАЦИИ (версия 6.1.2010 beta) [1] {Утренняя Церемония} 2 [3] {ratanattaya′ppaṇāma′gāthā} 3 [4] {saṃvega′parikittana′pāṭha} 4 [5] gāthā-พระ-moggallāna-ดับไฟนรก 5 [6] taṃkhaṇika′paccavekkhaṇa′vidhī 5 [7] dhātu′paṭikūla′paccavekkhaṇa′vidhī 6 [8] patti′dāna′gāthā 7 [9] {Вечерняя Церемония} 7 [14] gāthā-พระ-moggallāna-ต่อกระดูก 11 [15] {sarabhaññena buddha′maṃgala′gāthā} 11 [16-25] [ - ] sāmаṇerаsikkhā 11 [26] atīta′paccavekkhaṇa′vidhī 11 [27] {uddi′sanā′dhiṭṭhāna′gāthā} 12 [28] tiloka′vijaya′rāja′pattidāna′gāthā 13 [28] gāthā′þūjā′đavaṃ′jātā 13 [29] Утренние и Вечерние чтения 13 [31] mettā′nisaṃsa′sutta′pāṭho 15 [32] gotamaka′cetiya′dhamma′pari′yāyo 16 [32] {mahā′kāruṇiko nātho atthāya sabba...} 16 [33] sīlu′ddesa′pāṭha 16 [33] tāyana′gāthā 17 [34] [-] {vandāmi cetiyaṃ} 17 [35] vandā‑ใหญ่ 17 [35] {vandāmi cetiyaṃ sabbaṃ} 17 [35] {vandāmi buddhaṃ bhava′pāra′tiṇṇaṃ} 17 [35] {ahaṃ vandāmi dhātuyo} 18 [35] {ahaṃ bhante buddha′rakkhito} 18 [35] {vandāmi buddhaṃ sabba′medosaṃ} 18 [35] {vandāmi ārāme} 18 [35] {vandāmi grū′upajjhāy≠} 18 [35] {vandāmi kamma′ṭṭhānaṃ} 19 [36] {vandāmi bhante bhagavā} 19 [36] {vandāmi buddhaṃ puṇṇasākalantaṃ} 19 [36] {yo doso moha′cittena} 19 [36] {āmantayāmi vo bhikkhave...} 19 [36] {icceva′maccanta′nama′ssaneyyaṃ...} 19 [36] เทวธรรม 20 [36] [-] vandā-บท-ใหญ่ 20 [38] [-] vandā-เช้า 20 [39] uṇªhissa′vijaya′gāthā 20 [39] pabba′topama′gāthā 20 [40] ariya′dhana′gāthā 20 [40] บทขัด-dhamma′niyāma′suttaṃ 21 [41] dhamma′niyāma′suttaṃ 21 [42] tilakkhaṇā′digāthā 22 [43] paṭicca′samu′ppāda′pāṭha 22 [43] buddha′udāna′gāthā 23 [44] bhadde′karatta′gāthā 23 [44] paṭhama′buddha′vacana 24 [45] abhi′dhamma′nidāna 24 [46] ท้าย‑mahāsamaya′sūttaṃ 25 [47] dªvattiṃsā′kāra′pāṭho 25 [48] suriya′paritta′pāṭho (ย่อ) 26 [48] canda′paritta′pāṭho (ย่อ) 26 [48] gāthā-หว่านทราย 26 [49] [-] gāthā′bodhi-บาท 26 [49] [-] gāthāmaṃgalacakravāḷa-แปดทิศ 27 [50] khemākhema′saraṇagamana′paridīpikā′gāthā 27 [50] bhāra′sutta′gāthā 27 [51-101] {Чтение Паритт} 27 [51] juma′numa′devatā 27 [53] nama′kāra′siddhi′gāthā 29 [54] {sambuddhe aṭṭha′vīsañ′cādi′gāthā} 29 [55] namo′kāra′aṭṭhaka 30 [55] บทขัด-maṃgala′suttaṃ 30 [56] maṃgala′suttaṃ 31 [58] บทขัด-ratana′suttaṃ 32 [59] ratana′suttaṃ 33 [63] บทขัด-karaṇīya′metta′suttaṃ 35 [63] karaṇīya′metta′suttaṃ 35 [64] บทขัด-khandha′paritta′gāthā 36 [65] khandha′paritta′gāthā 37 [65] chaddanta′parittaṃ 37 [66] บทขัด-moraparittaṃ 37 [66] moraparittaṃ 38 [67] บทขัด-vaṭṭaka′parittaṃ 38 [67] vaṭṭaka′parittaṃ 38 [68] บทขัด-dhajagga′parittaṃ dhajagga′suttaṃ 39 [68] dhajagga′parittaṃ dhajagga′suttaṃ 39 [71] บทขัด-āṭānā′ṭiya′parittaṃ 41 [71] āṭānā′ṭiya′parittaṃ 42 [76] บทขัด-aṃguli′māla′parittaṃ 44 [76] aṃguli′māla′parittaṃ 45 [76] บทขัด-bojjhaṃga′parittaṃ 45 [77] bojjhaṃga′parittaṃ 45 [78] บทขัด-abhaya′parittaṃ 46 [78] abhaya′parittaṃ 46 [79] deva′tāuyyo′jana′gāthā 46 [79] บทขัด-jaya′parittaṃ 46 [80] jaya′parittaṃ {mahā′kāru′ṇiko...} 47 [81] ratana′ttayappa′bhāvā′bhiyā′cana′gāthā 47 [82] ratana′ttaya′ppabhāva′siddhi′gāthā 48 [83] sukhā′bhiyā′cana′gāthā 49 [84] maṃgala′cakka′vāḷa-ใหญ่ 50 [86] บทขัด-dhamma′cakka′ppavattana′suttaṃ 51 [86] dhamma′cakka′ppavattana′suttaṃ 51 [93] บทขัด-anatta′lakkhaṇa′suttaṃ 57 [93] anatta′lakkhaṇa′suttaṃ 57 [97] บทขัด-āditta′pariyāya′suttaṃ 61 [98] āditta′pariyāya′suttaṃ 61 [101] คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ 64 [102] {sāmabhāṇa} 64 [102] mahākassapa′bojjhaṃga′sutta′pāṭho 64 [104] mahāmoggallāna′bojjhaṃga′sutta′pāṭho 66 [106] mahācunda′bojjhaṃga′sutta′pāṭho 67 [107] [-] ยาอายุยืน 69 [108] girimā′nanda′sutta′pāṭho 69 [114] บทขัด-magga′vibhaṃga′suttaṃ 73 [114] magga′vibhaṃga′suttaṃ 74 [117] บทขัด-sati′paṭṭhāna′pāṭho 76 [117] sati′paṭṭhāna′pāṭho 77 [120] พระ‑vinaya 79 [121] พระ‑sutta 80 [122] พระ‑saṃgiṇī 80 [123] พระ‑vibhaṃga 81 [123] พระ‑dhātu′kathā 81 [123] พระ‑puggala′paññatti 81 [124] พระ‑kathā′vatthu 82 [124] พระ‑yamaka 82 [124] พระ‑mahā′paṭṭhāna 82 [125] paṃsukula‑ตาย 83 [125] paṃsukula‑เป็น 83 [125] dhamma′saṃgiṇī′mātikā 83 [127] vipassanā′bhūmi′pāṭha 84 [128] {ถวายพรพระ} 85 [129] {itipi so...} 85 [129] {bāhuṃ... (buddha′jayamaṃgala′aṭṭhagāthā)} 86 [131] {mahākāruṇiko...} 87 [131] {bhavatu sabba′maṃgalaṃ...} 87 132-138] {anumodanā} 87 [132] anumodanāvidhī 87 [133] maṃgalacakkavāḷa-น้อย 88 [133] maṃgalacakkavāḷa-น้อย (ย่อ) 88 [134] keṇi′yānumo′danā′gāthā 89 [134] kāla′dāna′sutta′gāthā 89 [135] tirokuḍḍakaṇḍa′pacchimabhāga 89 [135] aggappasāda′sutta′gāthā 90 [136] bhojanadānānumodanāgāthā 90 [136] āṭānāṭiya′parittaṃ (ย่อ) 90 [136] devatādissadakkhiṇānumodanāgāthā 90 [137] devatābhisammantanagāthā 90 [138] ādiyasuttagāthā 91 [138] vihāradāna′gāthā 91 {bhavatu sabbamaṃgalaṃ} 92 #Церемония без монаха Раздаются служебники. Ведущий зажигает свечи и благовония. Участники усаживаются на колени, сложив руки в añjali.
Совершаются 3 последовательных поклона. Если проводится утренняя церемония, то декламируются страницы 2-5 служебника до пункта [5]. Перед пунктом [3] участники садятся, скрестив ноги. Если проводится вечерняя церемония, то декламируются страницы 7-10 служебника, начиная с пункта [9]. По окончании декламации строф на 10 странице, участники садятся, скрестив ноги.   buddhassa bhagavato pubba′bhāga′nama′kāra′pāṭha Выражение почтения Будде, Совершенному «предварительными строфами» namo tassa bhagavato arahato sammā′sambuddhassa [3x] Почтение совершенному, достойному, в совершенстве пробудившемуся saraṇa′gamana′pāṭha Принятие прибежища buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Я прибегаю к Будде как к прибежищу dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Я прибегаю к Учению Будды как к прибежищу Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Я прибегаю к Общине благородных личностей как к прибежищу dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Во второй раз я прибегаю к Будде как к прибежищу dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Во второй раз я прибегаю к Учению Будды как к прибежищу dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Во второй раз я прибегаю к Общине благородных личностей как к прибежищу tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi В третий раз я прибегаю к Будде как к прибежищу tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi В третий раз я прибегаю к Учению Будды как к прибежищу tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi В третий раз я прибегаю к Общине благородных личностей как к прибежищу pañcasīla Пять правил буддистов-мирян pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Я принимаю правило воздерживаться от лишения жизни. adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Я принимаю правило воздерживаться от взятия того, что мне не дано. kāmesu′micchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Я принимаю правило воздерживаться от половой распущенности. musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Я принимаю правило воздерживаться от ложной речи. surā′meraya′majja′pamāda′ṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Я принимаю правило воздерживаться от употребления опьяняющих веществ, ведущих к беспечности. Участники, желающие принять 8 правил в день Упосатхи, вместо pañcasīla декламируют это: aṭṭhasīla Восемь правил pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Я принимаю правило воздерживаться от лишения жизни. adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Я принимаю правило воздерживаться от взятия того, что мне не дано. abrahma′cariyā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Я принимаю правило воздерживаться от любой сексуальной активности. musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Я принимаю правило воздерживаться от ложной речи. surā′meraya′majja′pamāda′ṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Я принимаю правило воздерживаться от употребления опьяняющих веществ, ведущих к беспечности. vikāla′bhojanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Я принимаю правило воздерживаться от принятия пищи в неположенное время. nacca′gīta′vādita′visūka′dassanā mālā′gandha′vilepana′dhāraṇa
′maṇḍana′vibhū′sanaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Я принимаю правило воздерживаться от танцев, пения, музыки, посещения развлекательных мероприятий, использования духов и косметики для украшения тела. uccā′sayana′mahā′sayanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Я принимаю правило воздерживаться от высоких и больших постелей. Далее декламируются различные сутты и фрагменты [51-101] Если проводится утренняя церемония, то декламируется 
[8] patti′dāna′gāthā – стр. 7 служебника Если проводится вечерняя церемония, то декламируется 
[27] {uddi′sanā′dhiṭṭhāna′gāthā} - стр. 12 служебника Участники вновь усаживаются на колени, сложив руки в añjali. arahaṃ sammā′sambuddho bhagavā
buddhaṃ bhaga′vantaṃ abhiv′ādemi (поклон) Достойный, в совершенстве пробудившийся, Совершенный, я выражаю почтение Будде, Совершенному. sªvākkhāto bhaga′vatā dhammo
dhammaṃ nama′ssāmi (поклон) Хорошо рассказана Совершенным эта Дхамма. Я преклоняюсь перед Дхаммой. supaṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho
saṃghaṃ namāmi (поклон) Община учеников Совершенного, следующая по хорошему пути, я преклоняюсь перед Сангхой. завершение церемонии #Церемония с монахом Миряне садятся за монахом, раздаются служебники. Утренняя церемония стр. 2-7 служебника кроме пункта [5] Миряне садятся напротив монаха повернувшись к алтарю, совершают 3 поклона в сторону алтаря и декламируют следующие строфы: arahaṃ sammā′sambuddho bhagavā buddhaṃ bhaga′vantaṃ abhiv′ādemi (поклон в сторону алтаря) savākkhāto bhaga′vatā dhammo dhammaṃ nama′ssāmi (поклон в сторону алтаря) supaṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho saṃghaṃ namāmi (поклон в сторону алтаря) Арахант, Саммасам- будда, Бхагавант! Я выражаю своё почте- ние, Будде Бхагаванту. Хорошо разъяснена Бхагавантом Дхамма. Я преклоняюсь перед Дхаммой. Сангха учеников Бхага- ванта следует по хоро- шему пути. Я преклоняюсь перед Сангхой. (читает ведущий из числа мирян:) [handa mayaṃ buddhassa bhagavato pubba′bhāga′nama′kāraṃ karoma se] Давайте выразим по- чтение Будде Бхагаван- ту, «Вступительными строфами». namo tassa bhagavato arahato sammā′sambuddhassa (3x) Почтение Бхагаванту, Араханту, Саммасам- будде! Миряне поворачиваются лицом к монаху, совершают 3 поклона Просьба прибежища и 5 правил {если принимающих несколько} (читает один из мирян или все хором:) mayaṃ bhante visuṃ visuṃ rakkha′ṇatthāya tisaraṇena saha pañca sīlāni yācāma dutiyampi mayaṃ bhante visuṃ visuṃ rakkha′ṇatthāya tisaraṇena saha pañca sīlāni yācāma tatiyampi mayaṃ bhante visuṃ visuṃ rakkha′ṇatthāya tisaraṇena saha pañca sīlāni yācāma Бханте, мы просим для соблюдения каждому из нас дать три прибежища вместе с пятью прави- лами. Во второй раз, Бханте, мы просим для соблю- дения каждому из нас дать три прибежища вместе с пятью прави- лами. В третий раз, Бханте, мы просим для соблю- дения каждому из нас дать три прибежища вместе с пятью прави- лами. {если принимающий один} ahaṃ bhante tisaraṇena saha pañca sīlāni yācāmi dutiyampi ahaṃ bhante tisaraṇena saha pañca sīlāni yācāmi tatiyampi ahaṃ bhante tisaraṇena saha pañca sīlāni yācāmi Бханте, я прошу 3 при- бежища вместе с пятью правилами. Во второй раз, Бханте, я прошу 3 вместе с пятью прави- лами.В третий раз, Бханте, я прошу 3 при- бежища вместе с пятью правилами. Монах читает текст Прибежища и Правил. Миряне читают вслед за монахом строку за строкой namo tassa bhagavato arahato sammā′sambuddhassa (3x) Почтение Бхагаванту, Араханту, Саммасам- будде! buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Я принимаю прибежи- ще в Будде. Я принимаю прибежи- ще в Дхамме. Я принимаю прибежи- ще в Сангхе. dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyampi saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Во-второй раз я прини- маю прибежище в Буд- де . Во-второй раз я прини- маю прибежище в Дхамме. Во-второй раз я прини- маю прибежище в Сан- гхе. tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyampi saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi В-третий раз я прини- маю прибежище в Буд- де. В-третий раз я прини- маю прибежище в Дхамме. В-третий раз я прини- маю прибежище в Сан- гхе. 1 (монах:) tisaraṇagamanaṃ niṭṭhitaṃ 3 Прибежища состоя- лись (миряне отвечают:) āma bhante Да, Бханте 1. pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 2. adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 3. kāmesu′micchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 4. musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 5. surā′meraya′majja′pamāda′ṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Я принимаю правило воздерживаться от ли- шения жизни. Я прини- маю правило воздержи- ваться от взятия того, что мне не дали. Я при- нимаю правило воздер- живаться от половой распущенности. Я при- нимаю правило воздер- живаться от ложной ре- чи. Я принимаю правило воздерживаться от упо- требления опьяняющих веществ, ведущих к бес- печности. (читает монах, миряне молчат:) imāni pañca sikkhāpadāni sīlena sugatiṃ yanti sīlena bhogasampadā sīlena nibbutiṃ yanti tasmā sīlaṃ visodhaye Это были 5 этических правил. Благодаря нравствен- ности люди идут к пере- рождению в счастливых мирах, к накоплению богатства, к Освобожде- нию. Следовательно, мы должны поддержи- вать нравственность в чистоте. (миряне отвечают:) sādhu! Хорошо! 3 поклона монаху Просьба прочесть паритты (читает один из мирян или все хором) vipatti′paṭi′bāhāya sabba′sampatti′siddhiyā sabba dukkha vinā′sāya parittaṃ brūtha maṃgalaṃ vipatti′paṭi′bāhāya sabba′sampatti′siddhiyā sabba bhaya vinā′sāya parittaṃ brūtha maṃgalaṃ vipatti′paṭi′bāhāya sabba′sampatti′siddhiyā sabba roga vinā′sāya parittaṃ brūtha maṃgalaṃ Дабы избежать всех несчастий, ради всяче- ского благополучия, ра- ди уничтожения всех страданий, прочтите благоприятную паритту. Дабы избежать всех несчастий, ради всяче- ского благополучия, ра- ди уничтожения всех страхов, прочтите благоприятную паритту. Дабы избежать всех несчастий, ради всяче- ского благополучия, ра- ди уничтожения всех бо- лезней, прочтите благо- приятную паритту. Призывание божеств ((монах поёт один, миряне молчат) pharitavāna mettaṃ samettā bhadantā avikkhitta′cittā parittaṃ bhaṇantu sagge kāme ca rūpe giri′sikha′rataṭe canta′likkhe vimāne dīpe raṭṭhe ca gāme taru′vana′gahane geha′vatthumhi khette bhummā cāyantu devā jala′thala′visame yakkha′gandha′bbanāgā tiṭṭhantā santike yaṃ muni′vara′vacanaṃ sādhavo me suṇantu Уважаемые господа: распространив добро- желательность слу- шайте строфы не отвле- каясь. Пусть все небо- жители в мире страсти и в мире форм, на верши- нах и в горных ущельях, в замках, парящих в воздухе, на островах, в сельской местности и городах, в рощах и лес- ных чащах, у жилья и полей; также все зем- ные боги, духи и небес- ные музыканты и Наги, в воде, на суше, в дали и рядом – пусть все они придут сюда и с благо- дарностью слушают, как я декламирую строфы великолепного мудреца (Будды). dhamma′ssavana′kālo ayam′bhadantā (3x) Пришло время слушать Дхамму, уважаемые господа. (дальше миряне могут петь вместе с монахом) [51] namo tassa bhagavato arahato sammā′sambuddhassa (3x) Почтение Бхагаванту, Араханту, Саммасам- будде! [52] {buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi...} [54] {sambuddhe aṭṭha′vīsañ′cādi′gāthā} (стр. 29-30 служебника) 2 [55] namo′kāra′aṭṭhaka (стр. 30 служебника) Далее поются различные сутты и фрагменты [51-101] [129] {itipi so...} (стр. 85 служебника) [129] {bāhuṃ... (buddha′jayamaṃgala′aṭṭhagāthā)} (стр. 86 служебника) [131] {mahākāruṇiko...} (стр. 87 служебника) – монах окропляет водой мирян [131] {bhavatu sabba′maṃgalaṃ...} (стр. 87 служебника) – монах сматывает клубок Миряне выливают оставшуюся воду из сосуда для подаяния на улице под дерево. Предварительная церемония перед подношением пищи ММиряне садятся напротив монаха повернувшись к алтарю совершают 3 поклона в сторону алтаря и декламируют следующие строфы: arahaṃ sammā′sambuddho bhagavā buddhaṃ bhaga′vantaṃ abhiv′ādemi (поклон в сторону алтаря) savākkhāto bhaga′vatā dhammo dhammaṃ nama′ssāmi (поклон в сторону алтаря) supaṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho saṃghaṃ namāmi (поклон в сторону алтаря) Арахант, Саммасам- будда, Бхагавант! Я выражаю своё почте- ние, Будде Бхагаванту. Хорошо разъяснена Бхагавантом Дхамма. Я преклоняюсь перед Дхаммой. Сангха учеников Бхага- ванта следует по хоро- шему пути. Я преклоняюсь перед Сангхой. (читает ведущий из числа мирян:) [handa mayaṃ buddhassa bhagavato pubba′bhāga′nama′kāraṃ karoma se] Давайте выразим по- чтение Будде Бхагаван- ту, «Вступительными строфами». namo tassa bhagavato arahato sammā′sambuddhassa (3x) Почтение Бхагаванту, Араханту, Саммасам- будде! Миряне поворачиваются лицом к монаху, читают вместе, повторяя вслед за ведущим мирянином, делая паузы в местах, отмеченных «/») imāni / mayaṃ bhante / bhattāni / sapari′vārāni / bhikkhu′saṃghassa / oṇojayāma / sādhu no bhante / bhikkhu′saṃgho / imāni / bhattāni / sapari′vārāni / paṭiggaṇ′hātu / amhākaṃ / dīgha′rattaṃ / hitāya / sukhāya Бханте, мы подносим эту пищу с сопровожда- ющими предметами об- щине монахов. Будет хорошо, Бханте, если община монахов примет эту пищу с сопровожда- ющими предметами. Что принесёт нам поль- зу и счастье надолго. (Монах:) sādhu! Хорошо! Подношение пищи монаху ((миряне по очереди, стоя на коленях, кладут пищу ложкой в сосуд для подаяния монаха) Благодарственные строфы (anumodanā) ((монах читает, миряне молчат) (Служебник, стр 132-138) Посвящение заслуг умершим ООдин из мирян льёт воду из специального сосуда в стаканчик, читая следующие строфы. Остальные миряне касаются его одежды, символически присоединяясь к церемонии. читает ведущий из числа мирян: [handa mayaṃ uddi′sanā′dhiṭṭhāna′gāthāyo bhaṇāmase] [Теперь давайте проде- кламируем строфы раз- мышления о посвяще- нии заслуг] iminā puñña′kammena upa′jjhāyā guṇu′ttarā āca′riyū′pakārā ca mātā′pitā ca ñātakā piyā mamaṃ suriyo candimā rājā guṇa′vantā narāpi ca brahma′mārā ca indā ca loka′pālā ca devatā yamo mittā manussā ca majjhattā veri′kāpi ca sabbe sattā sukhī hontu puññāni paka′tāni me Благодаря заслуге, на- копленной моей практи- кой, пусть мои доброде- тельные духовные учи- теля и наставники, отец и мать, родственники, супруги, Солнце и Луна, и все праведные прави- тели в этом мире, брах- мы, мары, небожители и земные боги-защитни- ки, и все, кто добр, без- различен и враждебен [ко мне], пусть все су- щества получат благо 3 моих заслуг. sukhaṃ ca tividhaṃ dentu khippaṃ pāpetha vo mataṃ iminā puñña′kammena iminā uddi′sena ca khippāhaṃ sulabhe ceva taṇhu′pādā′nache′danaṃ ye santāne hinā dhammā yāva nibbā′nato mamaṃ nassantu sabbadā yeva yattha jāto bhave bhave uju′cittaṃ sati′paññā sallekho viriyam′hinā mārā labhantu nokāsaṃ kātuñca viri′yesu me Пусть они быстро до- стигнут троичного сча- стья и обретут Бессмертное. Благодаря заслуге, ко- торая накоплена моей практикой и этим актом посвящения заслуг, пусть быстро исчезнут все желания и привя- занности и все пагубные умственные состояния. До моего достижения Ниббаны, где бы я не перерождался, пусть мой ум будет целе- устремлённым, благо- даря осознанности и мудрости, отрешению и усилию, пусть силы за- блуждения не смогут завладеть мной или ослабить моё устремле- ние. buddhā′dipa′varo nātho dhammo nātho varu′ttamo nātho pacceka′buddho ca saṃgho nātho′ttaro mamaṃ teso′ttamā′nubhā′vena māro′kāsaṃ labhantu mā Будда – вот моё наи- высшее прибежище, за- щита, даваемая Дхам- мой, непревзойдённая, Паччекабудда – мой за- щитник, Сангха – моя наивысшая поддержка. Благодаря великой силе всех их пусть тьма и за- блуждение будут рассе- яны. pañca māre jine nātho patto sambodhi′muttamaṃ catu′saccaṃ pakā′sesi mahā′vīraṃ sabba′buddhe namā′mihaṃ etena sabbe mārā palā′yantu idaṃ no ñātīnaṃ hotu sukhitā hontu ñātayo Победив пятеричного Мару наш защитник (Будда) достиг высшего Пробуждения. Вели- чайший герой среди всех Будд раскрыл 4 Истины. Я почитаю его, освободившегося от всех злых сил. Пусть это пойдёт на благо наших родственников, пусть наши родственники бу- дут счастливы. sabbe sattā sadā hontu averā sukha′jivino kataṃ puñña′phalaṃ mayhaṃ sabbe bhāgī bhavantu te Пусть все существа всегда будут доброже- лательны и живут счаст- ливо. Пусть они все разделят плоды моих заслуг (миряне выливают воду из принимающей чашки на улице под дерево) Размышление перед принятием пищи ((монах читает, миряне молчат:) [handa mayaṃ taṃkhaṇikapaccavekkhaṇa pāṭhaṃ bhaṇāma se] paṭisaṃkhā yoniso piṇḍapātaṃ paṭisevāmi neva davāya na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa kāyassa ṭhitiyā yāpanāya vihiṃsuparatiyā brahmacariyānuggahāya iti purāṇañca vedanaṃ paṭihaṃkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi yātarā ca me bhavissati anavajjatā ca phāsuvihāro cāti Вдумчиво размышляя, я употребляю пищу, по- лученную как подаяние не для веселья, не для удовольствия, не для того, чтобы поправить- ся, не для украшения тела [мышцами], но только для выживания и продолжения существо- вания этого тела, для устранения его страда- ний, для поддержания святой жизни. Думая «Так я уничтожу старые чувства [голода] и не со- здам новых чувств [от переедания], так я буду поддерживать жизнь, не заслуживая порицания и избегая неудобств». Монах принимает пищу Завершение церемонии 4 Принятие прибежища и 8 правил в день Упосатхи ЦЦеремония начинается так же, как и в случае с 5 правилами. Миряне, желающие принять 8 правил, читают следующий запрос: {если принимающих несколько} mayaṃ bhante tisaraṇena saha aṭṭhaṃga′samannā′gataṃ upo′sathaṃ yācāma Почтенный, мы просим 3 прибежища вместе в 8 правилами Упосатхи dutiyampi mayaṃ bhante tisaraṇena saha aṭṭhaṃga′samannā′gataṃ upo′sathaṃ yācāma Во второй раз, почтен- ный, мы просим 3 при- бежища вместе в 8 пра- вилами Упосатхи tatiyampi mayaṃ bhante tisaraṇena saha aṭṭhaṃga′samannā′gataṃ upo′sathaṃ yācāma Во третий раз, почтен- ный, мы просим 3 при- бежища вместе в 8 пра- вилами Упосатхи {если принимающий один} ahaṃ bhante tisaraṇena saha aṭṭhaṃga′samannā′gataṃ upo′sathaṃ yācāmi Почтенный, я прошу 3 прибежища вместе в 8 правилами Упосатхи dutiyampi ahaṃ bhante tisaraṇena saha aṭṭhaṃga′samannā′gataṃ upo′sathaṃ yācāmi Во второй раз, почтен- ный, , я прошу 3 прибе- жища вместе в 8 прави- лами Упосатхи tatiyampi ahaṃ bhante tisaraṇena saha aṭṭhaṃga′samannā′gataṃ upo′sathaṃ yācāmi Во третий раз, почтен- ный, , я прошу 3 прибе- жища вместе в 8 прави- лами Упосатхи Монах читает текст Прибежища и Правил. Миряне читают вслед за монахом строку за строкой namo tassa bhagavato arahato sammā′sambuddhassa (3x) Почтение Бхагаванту, Араханту, Саммасам- будде! buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Я принимаю прибежи- ще в Будде. Я принимаю прибежи- ще в Дхамме. Я принимаю прибежи- ще в Сангхе. dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyampi saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Во-второй раз я прини- маю прибежище в Буд- де . Во-второй раз я прини- маю прибежище в Дхамме. Во-второй раз я прини- маю прибежище в Сан- гхе. tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyampi saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi В-третий раз я прини- маю прибежище в Буд- де. В-третий раз я прини- маю прибежище в Дхамме. В-третий раз я прини- маю прибежище в Сан- гхе. (монах:) tisaraṇagamanaṃ niṭṭhitaṃ 3 Прибежища состоя- лись (миряне отвечают:) āma bhante Да, Бханте 1. pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 2. adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 3. abrahma′cariyā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 4. musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 5. surā′meraya′majja′pamāda′ṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 6. vikāla′bhojanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 7. nacca′gīta′vādita′visūka′dassanā mālā′gandha′vilepana′dhāraṇa ′maṇḍana′vibhū′sanaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 8. uccā′sayana′mahā′sayanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Я принимаю правило воздерживаться от ли- шения жизни. Я прини- маю правило воздержи- ваться от взятия того, что мне не дали. Я при- нимаю правило воздер- живаться от нецеломуд- рия. Я принимаю прави- ло воздерживаться от ложной речи. Я прини- маю правило воздержи- ваться от принятия опьяняющих веществ, ведущих к беспечности. Я принимаю правило из- бегать принятия пищи в неположенное время. Я принимаю правило воз- держиваться от танцев, пения, музыки, посеще- ния развлекательных мероприятий, ношения гирлянд, использования духов и косметики для украшения тела. Я при- 5 нимаю правило воздер- живаться от использо- вания высоких или больших постелей (миряне читают сами или вслед за монахом:) imaṃ aṭṭhaṃga′samannā′gataṃ buddha′paññattaṃ upo′sathaṃ, imañca rattiṃ imañca divasaṃ samma′deva abhi′rakkhituṃ samā′diyāmi Я принимаю для соблюдения в полной чистоте в течение дня и ночи особые предписа- ния дня Упосатхи, изло- женные Буддой и состо- ящие из 8 частей. (монах читает, миряне молчат:) imāni aṭṭha sikkhāpadāni uposatha′sīla′vasena sādhukaṃ katvā appa′mādena rakkhi′tabbāni Эти 8 правил нужно тщательно соблюдать в течение всего дня и но- чи Упосатхи. или imāni aṭṭha sikkhāpadāni uposatha′vasena mana′sikaritvā sādhukaṃ appa′mādena rakkhi′tabbāni ... (миряне отвечают:) āma bhante Да, Бханте (читает монах, миряне молчат:) imāni aṭṭha sikkhāpadāni sīlena sugatiṃ yanti sīlena bhogasampadā sīlena nibbutiṃ yanti tasmā sīlaṃ visodhaye Это были 8 этических правил. Благодаря нравствен- ности люди идут к пере- рождению в счастливых мирах, к накоплению богатства, к Освобожде- нию. Следовательно, мы должны поддержи- вать нравственность в чистоте. (миряне отвечают:) sādhu! Хорошо! 3 поклона монаху #[1] {Утренняя Церемония} • yo so bhagavā arahaṃ sammā′sambuddho sªvākkhāto yena bhaga′vatā dhammo supaṭ′ipanno yassa bhaga′vato sāvaka′saṃgho tammayaṃ bhaga′vantaṃ sadhammaṃ sasaṃghaṃ imehi sakkārehi yathā′rahaṃ āro′pitehi abhi′pūja′yāma sādhu no bhante bhagavā sucira′pari′nibbu′topi pacchimā′jana′tānu′kampa′mānasā ime sakkāre duggata′paṇṇā′kāra′bhūte paṭiggaṇ′hātu amhākaṃ dīgha′rattaṃ hitāya sukhāya Он - Бхагавант, Арахант, Саммасамбудда, Дхамма, так хорошо им разъяснённая, Сангха учеников Бхагаванта, следующая по хорошему пути, Им – Будде, Дхамме и Сангхе мы выражаем наше справедливое почтение. Хорошо для нас, что Бханте Бхагавант, достигнув освобождения, сохранил сострадание к будущим поколениям. Пусть эти простые подношения будут приняты, и принесут нам благополучие и счастье на долгое время. • arahaṃ sammā′sambuddho bhagavā buddhaṃ bhaga′vantaṃ abhiv′ādemi (поклон) • sªvākkhāto bhaga′vatā dhammo dhammaṃ nama′ssāmi (поклон) • supaṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho saṃghaṃ namāmi (поклон) Арахант, Саммасамбудда, Бхагавант! Я выражаю своё почтение, Будде Бхагаванту. Хорошо разъяснена Бхагавантом Дхамма. Я преклоняюсь перед Дхаммой. Сангха учеников Бхагаванта следует по хорошему пути. Я преклоняюсь перед Сангхой. [handa mayaṃ buddhassa bhagavato    pubba′bhāga′nama′kāraṃ karoma se] Давайте выразим почтение Будде Бхагаванту, «Вступительными строфами». namo tassa bhagavato arahato sammā′sambuddhassa (3x) Почтение Бхагаванту, Араханту, Саммасамбудде! [handa mayaṃ buddhā′bhithutiṃ karoma se] Давайте продекламируем «строфы восхваления Будды». • yo so tathāgato arahaṃ sammā′sambuddho vijjā′caraṇa′sampanno sugato lokavidū anuttaro purisa′damma′sārathi    satthā′deva′manussā′naṃ buddho bhagavā Он, Татхагата, Арахант, Саммасамбудда, совершенный в знании и нравственном поведении, Сугата, знаток мира, несравненный наставник для существ, способных обучаться, учитель богов и людей, Будда, Бхагавант. yo imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ sassamaṇa′brāhmaṇiṃ pajaṃ sadeva′manussaṃ    sayaṃ abhiññā sacchi′katªvā pave′desi yo dhammaṃ desesi ādi′kalªyāṇaṃ    majjhe′kalªyāṇaṃ pariyo′sāna′kalªyāṇaṃ sātthaṃ sabªyañ′janaṃ kevala′pari′puṇṇaṃ    pari′suddhaṃ brahma′cariyaṃ pakā′sesi Он, в этом мире с его богами, марами и брахмами, этим поколением, с его отшельниками и брахманами, царями и простыми людьми, раскрыл истину благодаря глубокому прозрению. Он учил Дхамме прекрасной в начале, прекрасной в середине, прекрасной в конце, абсолютно полностью разъяснил непревзойдённо чистую целомудренную жизнь как в частных так и общих её аспектах. tamahaṃ bhagavantaṃ abhi′pūja′yāmi    tamahaṃ bhagavantaṃ sirasā namāmi (поклон) Бхагаванту я выражаю своё наивысшее почтение, перед Бхагавантом я склоняю свою голову. [handa mayaṃ dhammā′bhithutiṃ karoma se] Давайте продекламируем «строфы восхваления Дхаммы». • yo so sªvākkhāto bhaga′vatā dhammo sandi′ṭṭhiko akā′liko ehi′passiko opa′nayiko paccattaṃ vedi′tabbo viññūhī Она, Дхамма, хорошо разъяснена Бхагавантом, видимая уже в этом мире, не зависящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая [к Ниббане], познаваемая мудрыми на собственном опыте. tamahaṃ dhammaṃ abhi′pūja′yāmi    tamahaṃ dhammaṃ sirasā namāmi (поклон) Дхамме я выражаю наивысшее почтение, перед Дхаммой я склоняю свою голову. [handa mayaṃ saṃghā′bhithutiṃ karoma se] Давайте продекламируем «строфы восхваления Сангхи» • yo so supaṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho uju′paṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho ñāya′paṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho sāmīci′paṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho yadidaṃ cattāri purisa′yugāni aṭṭha purisa′puggalā esa bhaga′vato sāvaka′saṃgho āhu′neyyo pāhu′neyyo dakkhi′ṇeyyo añjalī′kara′ṇīyo anu′ttaraṃ puñña′kkhettaṃ lokassā Она, Сангха учеников Бхагаванта, следует по хорошему пути, Сангха учеников Бхагаванта, следует по прямому пути, Сангха учеников Бхагаванта, следует по верному пути, Сангха учеников Бхагаванта, следует по совершенному пути, А именно четыре пары, восемь типов личностей. Такова Сангха учеников Бхагаванта: достойная даров, достойная гостеприимства, достойная подаяния, достойная почтительного приветствия, несравненное поле заслуг для мира. tamahaṃ saṃghaṃ abhi′pūja′yāmi    tamahaṃ saṃghaṃ sirasā namāmi (поклон) Сангхе я выражаю наивысшее почтение, перед Сангхой я склоняю свою голову. #[3] {ratanattaya′ppaṇāma′gāthā} СТРОФЫ ПРИВЕТСТВИЯ ТРЁМ ДРАГОЦЕННОСТЯМ [handa mayaṃ ratana′ttaya′ppaṇāma′gāthāyo ceva saṃvega pari′kittana′pāṭhañca bhaṇāma se] Сейчас давайте продекламируем строфы Приветствия Трём Драгоценностям и фрагмент «о воспитании бесстрастности» • buddho susuddho karuṇā′maha′ṇṇavo yoccanta′suddha′bbara′ñāṇa′locano lokassa pāpū′pakilesa′ghātako vandāmi buddhaṃ ahamāda′rena taṃ Будда, абсолютно непорочный, с состраданием, подобным океану, наде­лён чистым зрением мудрости, разрушитель мирского загрязнения пороками. С приверженностью я почитаю такого Будду. dhammo padīpo viya tassa satthu′no yo magga′pākā′mata′bheda′bhinna′ko loku′ttaro yo ca tadattha′dīpano vandāmi dhammaṃ ahamāda′rena taṃ Дхамма подобна светочу, освещающему Пусть и его плод – есть бессмертное, лежащее за пределами обусловленного мира. С приверженностью я почитаю такую Дхамму. saṃgho sukhettā′bhªyati′khetta′saññi′to yo diṭṭha′santo suga′tānu′bodhako lola′ppahīno ariyo sumedhaso vandāmi saṃghaṃ aha′māda′rena taṃ Сангха самая плодородную почву для развития, это те, кто реализовал умиротворение, пробудившиеся вслед за Сугатой, благородные и мудрые, оставившие все желания. С приверженностью я почитаю такую Сангху. iccevam′ekan′tabhi′pūja′neyyakaṃ vatthu′ttayaṃ vandaya′tābhi′saṃkhataṃ puññaṃ mayā yaṃ mama sabbu′paddavā mā hontu ve tassa pabhā′vasi′ddhiyā Это приветствие следует совершать тем, кто этого достоин. Пусть благодаря силе этого благого дела исчезнут все опасности. #[4] {saṃvega′parikittana′pāṭha} ФРАГМЕНТ О ВОСПИТАНИИ БЕССТРАСТНОСТИ • idha tathā′gato loke uppanno    arahaṃ sammā′sambuddho Вот Татхагата приходит в этот мир – Арахант, Саммасамбудда. dhammo ca desito niyyā′niko upasa′miko pari′nibbāniko sambodha′gāmī sugata′ppave′dito И проповедует Дхамму, спасение, успокоение, Пари­ниббану, идёт к Просветлению, и объявляет [себя] Сугатой. mayantaṃ dhammaṃ sutªvā evaṃ jānāma jātipi dukkhā jarāpi dukkhā mara′ṇampi dukkhaṃ soka′pari′deva′dukkha′doma′nassu′pāyā′sāpi dukkhā appiyehi sampa′yogo dukkho piyehi vippa′yogo dukkho yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ saṃkhittena pañcupā′dāna′kkhandhā dukkhā Услышав Дхамму, мы знаем следующее: рождение – страдание, старость – страдание, смерть – страдание, плач, стенания, боль, скорбь и отчаяние – страдание, связь с неприятным – страдание, разлучение с приятным – страдание, неполучение желаемого – страдание, короче говоря, пять совокупностей объектов привязанности – страдание. seyya′thīdaṃ rūp′ūpādāna′kkhandho vedan′ūpādāna′kkhandho saññ′ūpādāna′kkhandho saṃkhār′ūpādāna′kkhandho viññāṇ′ūpādāna′kkhandho Эти [пять совокупностей] таковы: совокупность объектов (привязанности) тела, совокупность объектов (привязанности) чувства, совокупность объектов (привязанности) восприятия, совокупность объектов (привязанности) сознания, совокупность объектов (привязанности) умственного конструирования. yesaṃ pari′ññāya dhara′māno so bhagavā evaṃ bahulaṃ sāvake vineti Для полного понимания этого Бхагавант в течение своей жизни часто наставлял учеников именно таким образом. evaṃ bhāgā ca panassa bhaga′vato sāva′kesu anusā′sanī bahulā pava′ttati rūpaṃ aniccaṃ vedanā aniccā saññā aniccā saṃkhārā aniccā viññāṇaṃ aniccaṃ rūpaṃ anattā vedanā anattā saññā anattā saṃkhārā anattā viññāṇaṃ anattā sabbe saṃkhārā aniccā sabbe dhammā anattāti Кроме того, Бхагавант давал и такие наставления: тело непостоянно, чувство непостоянно, восприятие непостоянно, умственные конструкции непостоянны, сознание непостоянно,тело безлично, чувство безлично, восприятие безлично, умственные конструкции безличны, сознание безлично; всё конструированное непостоянно; всё конструированное и неконструированное [дхаммы=явления] безлично. te mayaṃ otiṇṇā′maha′jātiyā jarā′mara′ṇena sokehi pari′devehi dukkhehi domana′ssehi upāyā′sehi dukkho′tiṇṇā dukkha′paretā Все мы подвержены рождению, старости и смерти, плачу, стенаниям, боли, скорби, и отчаянию, связаны страданием  поражены страданием. (женщины вместо «te mayaṃ» произносят «tā mayaṃ») appevanā′mimassa keva′lassa dukkha′kkhandhassa    anta′kiriyā paññā′yethāti Давайте все устремимся к полной свободе от всей массы страданий. (строфа декламируется монахами): • cira′pari′nibbu′tampi taṃ bhaga′vantaṃ    uddissa arahantaṃ sammā′sambuddhaṃ saddhā agā′rasªmā ana′gāriyaṃ pabba′jitā tasªmiṃ bhaga′vati brahma′cariyaṃ carāma Вспоминая Бхагаванта, Араханта, Саммасамбудду, давным-давно совершившего окончательное освобождение, мы с уверенностью покинули мирскую жизнь, стали бездомными и подобно Бхагаванту следуем целомудренной жизни, bhikkhūnaṃ sikkhā′sājīva′samā′pannā (саманеры пропускают эту строку) будучи полностью снаряжёнными монашеской системой обучения. taṃ no brahma′cariyaṃ imassa keva′lassa    dukkha′kkhandhassa anta′kiriyāya saṃva′ttatū′ti Пусть эта целомудренная жизнь приведёт нас к прекращению всей массы страданий. (строфа декламируется мирянами): • cira′pari′nibbu′tampi taṃ bhaga′vantaṃ saraṇaṃ gatā    dhammañca bhikkhu′saṃghañca tassa bhagavato sāsanaṃ yathā′sati yathā′balaṃ mana′sika′roma anu′paṭi′pajjāma sā sā no paṭi′patti imassa keva′lassa    dukkha′kkhandhassa anta′kiriyāya saṃva′ttatu Бхагавант, давным-давно совершивший окончательное освобождение – вот наше прибежище, а также Дхамма и Сангха монахов. Мы будем внимательно следовать пути Бхагаванта со всей осознанностью и силой. Пусть занятие этой практикой приведёт нас к прекращению всей массы страданий. #[5] gāthā-พระ-moggallāna-ดับไฟนรก СТРОФЫ พระ‑МОГГАЛАНЫ НА ТУШЕНИЕ ОГНЯ АДА thero mogga′llāno nara′kattaṃ loha′kumbhī disªvā aggī′patti kampati эти строфы используется в случае ожогов, волдырей, высокой температуры, при резких болях #[6] taṃkhaṇika′paccavekkhaṇa′vidhī РАЗМЫШЛЕНИЕ В МОМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ [МОНАШЕСКИХ] ПРЕДМЕТОВ [handa mayaṃ taṃkha′ṇika′pacca′vekkhaṇa    pāṭhaṃ bhaṇāma se] Давайте продекламируем фрагмент о размышлении в момент использования [монашеских] пред­ме­тов». • paṭi′saṃkhā yoniso cīvaraṃ paṭi′sevāmi yāva′deva sītassa paṭi′ghātāya uṇªhassa paṭi′ghātāya ḍaṃsa′maka′savātā′tapa′siriṃ′sapa′sampha′ssānaṃ    paṭi′ghātāya yāva′deva hiri′kopina′paṭicchā′dana′tthaṃ Вдумчиво размышляя, я ношу монашескую одежду только для того, чтобы противостоять холоду, противостоять жаре, противостоять нападениям мух, комаров, влиянию ветра, жары и ползающих существ, просто чтобы скрыть части тела, вызывающие стыд. paṭi′saṃkhā yoniso piṇḍa′pātaṃ paṭi′sevāmi neva dªvāya na madāya na maṇḍa′nāya    na vibhū′sanāya yāva′deva imassa kāya′ssa ṭhi′tiyā yāpa′nāya    vihiṃ′supara′tiyā brahma′cariyā′nugga′hāya iti purā′ṇañca veda′naṃ paṭihaṃ′khāmi    navañca vedanaṃ na uppāde′ssāmi yātªrā ca me bhavi′ssati anava′jjatā ca phāsu′vihāro cāti Вдумчиво размышляя, я употребляю пищу, полученную как подаяние не для веселья, не для удовольствия, не для того, чтобы поправиться, не для украшения тела [мышцами], но только для выживания и продолжения существования этого тела, для устранения его страданий, для поддержания святой жизни. Думая «Так я уничтожу старые чувства [голода] и не создам новых чувств [от переедания], так я буду поддерживать жизнь, не заслуживая порицания и избегая неудобств». paṭi′saṃkhā yoniso senā′sanaṃ paṭi′sevāmi yāva′deva sītassa paṭi′ghātāya uṇªhassa paṭi′ghātāya ḍaṃsa′maka′savātā′tapa′siriṃ′sapa′sampha′ssānaṃ    paṭi′ghātāya yāva′deva utu′pari′ssaya vino′danaṃ    paṭi′sallā′nārā′matthaṃ Вдумчиво размышляя, я использую жильё только для того, чтобы, противостоять холоду, противостоять теплу, противостоять нападениям мух, комаров, влиянию ветра, жары и ползающих существ, просто для защиты от суровости погоды и для пребывания в уединении. paṭi′saṃkhā yoniso    gilāna′paccaya′bhesajja′pari′kkhāraṃ paṭi′sevāmi yāva′deva uppa′nnānaṃ veyyā′bādhi′kānaṃ    veda′nānaṃ paṭi′ghātāya abªyā′pajjha′para′matā′yāti Вдумчиво размышляя, я использую предметы для излечения болезней, только для того, чтобы противодействовать страданиям возникшего заболевания и для максимальной свободы от болезни. #[7] dhātu′paṭikūla′paccavekkhaṇa′vidhī РАЗМЫШЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕМЕНТАХ И НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ [handa mayaṃ dhātu′paṭi′kūla′pacca′vekkhaṇa    pāṭhaṃ bhaṇāma se] Давайте продекламируем фрагмент о размышлении об элементах и непривлекательности [при использовании монашеских предметов]» yathā′paccayaṃ pavatta′mānaṃ dhātu′matta′mevetaṃ    yad idaṃ cīvaraṃ tadupa′bhuñjako ca puggalo    dhātuma′ttako nissatto nijjīvo suñño sabbāni pana imāni cīvarāni aji′guccha′nīyāni imaṃ pūtikāyaṃ patªvā ati′viya jiguccha′nīyāni jāyanti Зависит от причин и существует благодаря одному лишь сочетанию различных элементов, это монашеское одеяние и человек, который его носит. Это только элементы, а не существо, они не обладают вечной сущностью, лишены личности или души. Все эти монашеские одеяния ещё не стали отвратительными, но соприкоснувшись с этим гнилостным телом, станут чрезвычайно отвратительными. yathā′paccayaṃ pavatta′mānaṃ dhātu′matta′mevetaṃ    yad idaṃ piṇḍa′pāto tadupa′bhuñjako ca puggalo    dhātuma′ttako nissatto nijjīvo suñño sabbo panāyaṃ piṇḍa′pāto aji′guccha′nīyo imaṃ pūtikāyaṃ patªvā ati′viya jiguccha′nīyo jāyati Зависит от причин и существует благодаря одному лишь сочетанию различных элементов, эта пища, полученная как подаяние и человек, который её употребляет. Это только элементы, а не существо, они не обладают вечной сущностью, лишены личности или души. Вся эта пища, полученная как подаяние, ещё не стала отвратительной, но соприкоснувшись с этим гнилостным телом, станет чрезвычайно отвратительной. yathā′paccayaṃ pavatta′mānaṃ dhātu′matta′mevetaṃ    yad idaṃ senā′sanaṃ tadupa′bhuñjako ca puggalo    dhātuma′ttako nissatto nijjīvo suñño sabbāni pana imāni senā′sanāni aji′guccha′nīyāni imaṃ pūtikāyaṃ patªvā ati′viya jiguccha′nīyāni jāyanti Зависит от причин и существует благодаря одному лишь сочетанию различных элементов, это жильё и человек, который живёт в нём. Это только элементы, а не существо, они не обладают вечной сущностью, лишены личности или души. Всё это жильё ещё не стало отвратительным, но соприкоснувшись с этим гнилостным телом, станет чрезвычайно отвратительным. yathā′paccayaṃ pavatta′mānaṃ dhātu′matta′mevetaṃ    yad idaṃ gilāna′paccaya′bhesajja′pari′kkhāro tadupa′bhuñjako ca puggalo    dhātuma′ttako nissatto nijjīvo suñño sabbo panāyaṃ gilāna′paccaya′bhesajja′pari′kkhāro    aji′guccha′nīyo imaṃ pūtikāyaṃ patªvā ati′viya jiguccha′nīyo jāyati Зависят от причин и существуют благодаря одному лишь сочетанию различных элементов, эти предметы для излечения болезней и человек, который использует их. Это только элементы, а не существо, они не обладают вечной сущностью, лишены личности или души. Все эти предметы для лечения болезней ещё не стали отвратительными, но соприкоснувшись с этим гнилостным телом, станут чрезвычайно отвратительным. #[8] patti′dāna′gāthā СТРОФЫ ПОСВЯЩЕНИЯ ЗАСЛУГ [ВСЕМ СУЩЕСТВАМ] [handa mayaṃ pattidāna gāthā yo bhaṇāma se] Давайте продекламируем «строфы посвящения заслуг». • yā devatā santi vihā′ravā′sinī thūpe ghare bodhi′ghare tahiṃ tahiṃ tā dhamma′dānena bhavantu pūjitā sotthiṃ karon′tedha vihā′ramaṇ′ḍale Небесным существам, живущим в монастыре, в ступе, в дереве Бодхи, мы выразили почтение подношением Дхаммы, пусть они принесут счастье монастырю. therā ca majjhā navakā ca bhikkhavo sārā′mikā dāna′patī upā′sakā gāmā ca desā nigamā ca issarā sappā′ṇabhūtā sukhitā bhavantu te Старшие монахи, средние и только что посвящённые, достойные миряне и мирянки, жители храма, домохозяева, деревенские жители, правители пусть они и все существа будут счастливы. jalā′bujā yepi ca aṇḍasam′bhavā saṃse′dajātā atha′vopa′pātikā niyyā′nikaṃ dhamma′varaṃ paṭicca te sabbepi dukkhassa karontu saṃkhayaṃ Пусть все существа, рождённые из чрева, из яйца, из воды, и рождённые в мире духов, примут драгоценную Дхамму как путь, ведущий к благу, пусть он приведёт прекращению всех страданий. ṭhātu ciraṃ sataṃ dhammo dhamma′ddharā ca puggalā saṃgho hotu samaggo va atthāya ca hitāya ca amhe rakkhatu saddhammo sabbepi dhamma′cārino vuḍḍhiṃ sampā′puṇe′yyāma dhamme ariya′ppave′dite Пусть Дхамма добродетельных существует долго и пусть те, кто следуют ей, долго живут. Пусть в Сангхе будет единство, что приносит пользу и благополучие. Пусть Дхамма защищает нас, следующих ей. Пусть мы будем продвигаться в Дхамме, которой учат Благородные. pasannā hontu sabbepi pāṇino buddha′sāsane sammā dhāraṃ pave′cchanto kāle devo pava′ssatu vuḍḍhi′bhāvāya sattānaṃ samiddhaṃ netu medaniṃ mātā pitā ca atrajaṃ niccaṃ rakkhanti puttakaṃ evaṃ dhammena rājāno pajaṃ rakkhantu sabbadā Пусть все существа обладают убеждённостью в учении Будды. Пусть дождь проливается в нужное время и пусть он принесёт благополучие стране во благо всех существ. Как родители оберегают своих детей, пусть в соответствии с Дхаммой, правители всегда оберегают своих подданных. #[9] {Вечерняя Церемония} • yo so bhagavā arahaṃ sammā′sambuddho sªvākkhāto yena bhaga′vatā dhammo supaṭ′ipanno yassa bhaga′vato sāvaka′saṃgho tammayaṃ bhaga′vantaṃ sadhammaṃ sasaṃghaṃ imehi sakkārehi yathā′rahaṃ āro′pitehi abhi′pūja′yāma sādhu no bhante bhagavā sucira′pari′nibbu′topi pacchimā′jana′tānu′kampa′mānasā ime sakkāre duggata′paṇṇā′kāra′bhūte paṭiggaṇ′hātu amhākaṃ dīgha′rattaṃ hitāya sukhāya Он - Бхагавант, Арахант, Саммасамбудда, Дхамма, так хорошо им разъяснённая, Сангхе учеников Бхагаванта, следующая по хорошему пути, Им – Будде, Дхамме и Сангхе мы выражаем наше справедливое почтение. Хорошо для нас, что Бханте Бхагавант, достигнув освобождения, сохранил сострадание к будущим поколениям. Пусть эти простые подношения будут приняты, и принесут нам благополучие и счастье на долгое время. • arahaṃ sammā′sambuddho bhagavā buddhaṃ bhaga′vantaṃ abhiv′ādemi (поклон) • sªvākkhāto bhaga′vatā dhammo dhammaṃ nama′ssāmi (поклон) • supaṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho saṃghaṃ namāmi (поклон) Арахант, Саммасамбудда, Бхагавант! Я выражаю своё почтение, Будде Бхагаванту. Хорошо разъяснена Бхагавантом Дхамма! Я преклоняюсь перед Дхаммой. Сангха учеников Бхагаванта следует по хорошему пути. Я преклоняюсь перед Сангхой. [handa mayaṃ buddhassa bhagavato pubba′bhāga-′nama′kārañ′ceva buddhā′nussati′nayañca karoma se] Давайте выразим почтение Будде Бхагаванту, «Вступительными строфами» и «Воспоминанием о достоинствах Будды». или [yamamha kho mayaṃ bhaga′vantaṃ saraṇaṃ gatā ara′hantaṃ sammā′sambuddhaṃ yaṃ bhaga′vantaṃ uddissa pabba′jitā yasªmiṃ bhaga′vati brahma′cariyaṃ carāma tammayaṃ bhaga′vantaṃ sadhammaṃ sasaṃghaṃ yathā′rahaṃ āro′pitehi sakkā′rehi abhi′pūja′yitªvā abhi′vādanaṃ kari′mªhā handa′dāni mayaṃ taṃ bhaga′vantaṃ vācāya abhi′gāyi′tuṃ pubba′bhāga′nama′kārañ′ceva buddhā′nussati′nayañ′ca karoma se] namo tassa bhagavato arahato sammā′sambuddhassa (3x) Почтение Бхагаванту, Араханту, Саммасамбудде! • taṃ kho pana bhaga′vantaṃ evaṃ kalªyāṇo    kitti′saddo abbhu′ggato О Бхагаванте широко распространялась такая добрая молва: itipi so bhagavā arahaṃ sammā′sambuddho vijjā′caraṇa′sampanno sugato loka′vidū anu′ttaro purisa′damma′sārathi satthā deva′manussā′naṃ buddho bhaga′vāti Действительно таков Бхагавант, Арахант, Саммасамбудда, совершенный в знании и нравственном поведении, Сугата, знаток мира, несравненный наставник для существ, способных обучаться, учитель богов и людей, Будда, Бхагавант. [handa mayaṃ buddhā′bhigītiṃ karoma se] Теперь давайте продекламируем «строфы высшего восхваления Будды». • buddhªvā′rahanta′varatā′diguṇā′bhiyutto suddhā′bhiñāṇa′karuṇāhi samā′gatatto bodhesi yo suja′nataṃ kama′laṃva sūro vandām′ahaṃ tama′raṇaṃ sirasā jinendaṃ Будда, воистину Арахант, наделён такими прекрасными качествами: в Нём сочетаются чистота, высшее знание и сострадание, Он пробуждает мудрых людей как солнце лотос. Я склоняю голову перед Умиротворённым, наивысшим Победителем. buddho yo sabba′pāṇīnaṃ saraṇaṃ khema′muttamaṃ paṭha′mānu′ssati′ṭṭhānaṃ vandāmi taṃ sire′nahaṃ Будда, который для всех существ безопасное и наивысшее Прибежище, есть моя первая тема воспоминания (ануссати), я почитаю его, склоняя голову. buddha′ssāha′sªmi dāso va buddho me sāmi′kissaro buddho dukkhassa ghātā ca vidhātā ca hitassa me buddha′ssāhaṃ niyyā′demi sarī′rañjī′vitañ′cidaṃ vandan′tohaṃ carissāmi buddha′sseva subo′dhitaṃ Воистину я слуга Будды, а он - мой владыка и проводник. Будда уничтожает страдание и способствует моему благополучию. Будде я посвящаю своё тело и жизнь. С приверженностью я буду следовать Пути Будды к Полному Просветлению. natthi me saraṇaṃ aññaṃ buddho me saraṇaṃ varaṃ etena sacca′vajjena vaḍḍheyyaṃ satthu sāsane Нет для меня другого Прибежища, воистину Будда – вот моё наивысшее Прибежище. Пусть благодаря произнесению этой истины, я буду продвигаться по пути Учителя. buddhaṃ me vanda′mānena yaṃ puññaṃ pasutaṃ idha sabbepi antarāyā me māhesuṃ tassa tejasā (поклон) Благодаря моей приверженности Будде, заслуге от этой декламации, её силе, пусть все препятствия будут преодолены. (следующую строфу участники произносят не поднимая головы от пола): kāyena vācāya va cetasā vā buddhe kuka′mmaṃ pakataṃ mayā yaṃ buddho paṭiggaṇ′hatu acca′yantaṃ kālan′tare saṃva′rituṃ va buddhe Какие бы плохие поступки я не совершал в отношении Будды, телом, речью или мыслями, пусть будет принято моё признание недостатка, чтоб в будущем я был сдержаннее по отношению к Будде. [handa mayaṃ dhammā′nussati′nayaṃ karoma se] Теперь давайте [продекламируем] «Воспоминанием о достоинствах Дхаммы». • sªvākkhāto bhaga′vatā dhammo sandi′ṭṭhiko akā′liko ehi′passiko opa′nayiko paccattaṃ vedi′tabbo viññū′hīti Дхамма, хорошо разъяснена Бхагавантом, видимая уже в этом мире, не зависящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая [к Ниб­бане], познаваемая мудрыми на собственном опыте. [handa mayaṃ dhammā′bhigītiṃ karoma se] Теперь давайте продекламируем «строфы высшего восхваления Дхаммы». • sªvākkhā′tatā′digu′ṇayo′gava′sena seyyo yo magga′pāka′pari′yatti′vimokkha′bhedo dhammo kulo′kapa′tanā tada′dhāri′dhārī vandām′ahaṃ tama′haraṃ vara′dhamma′metaṃ Она превосходна, будучи хорошо разъяснённой, Она делится на «Путь» и «Плод», изучение и освобождение. Дхамма защищает тех, кто её придерживается, от падения в миры страданий. Я почитаю наивысшую Дхамму, рассеивающую тьму. dhammo yo sabba′pāṇīnaṃ saraṇaṃ khema′muttamaṃ duti′yānu′ssati′ṭṭhānaṃ vandāmi taṃ sire′nahaṃ Дхамма, которая для всех существ безопасное и наивысшее Прибежище, есть моя вторая тема воспоминания (ануссати), я почитаю его, склоняя голову. dhamma′ssāha′sªmi dāso va dhammo me sāmi′kissaro dhammo dukkhassa ghātā ca vidhātā ca hitassa me dhamma′ssāhaṃ niyyā′demi sarī′rañjī′vitañ′cidaṃ vandan′tohaṃ carissāmi dhamma′sseva sudha′mmataṃ Воистину я слуга Дхаммы, а она - мой владыка и проводник. Дхамма уничтожает страдание и способствует моему благополучию. Дхамме я посвящаю своё тело и жизнь. С приверженностью я буду следовать по прекрасному пути Дхаммы. natthi me saraṇaṃ aññaṃ dhammo me saraṇaṃ varaṃ etena sacca′vajjena vaḍḍheyyaṃ satthu sāsane Нет для меня другого Прибежища, воистину Дхамма – вот моё наивысшее Прибежище. Пусть благодаря произнесению этой истины, я буду продвигаться по пути Учителя. dhammaṃ me vanda′mānena yaṃ puññaṃ pasutaṃ idha sabbepi antarāyā me māhesuṃ tassa tejasā (поклон) Благодаря моей приверженности Дхамме, заслуге от этой декламации, её силе, пусть все препятствия будут преодолены. (следующую строфу участники произносят не поднимая головы от пола): kāyena vācāya va cetasā vā dhamme kukammaṃ pakataṃ mayā yaṃ dhammo paṭiggaṇ′hatu acca′yantaṃ kālan′tare saṃva′rituṃ va dhamme Какие бы плохие поступки я не совершал в отношении Дхаммы, телом, речью или мыслями, пусть будет принято моё признание недостатка, чтоб в будущем я был сдержаннее по отношению к Дхамме. [handa mayaṃ saṃghā′nussati′nayaṃ karoma se] Теперь давайте [продекламируем] «Воспоминанием о достоинствах Сангхи». • supaṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho uju′paṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho ñāya′paṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho sāmīci′paṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho yadidaṃ cattāri purisa′yugāni aṭṭha purisa′puggalā esa bhaga′vato sāvaka′saṃgho āhu′neyyo pāhu′neyyo dakkhi′ṇeyyo añjalī′kara′ṇīyo anu′ttaraṃ puñña′kkhettaṃ loka′ssāti Сангха учеников Бхагаванта, следует по хорошему пути, Сангха учеников Бхагаванта, следует по прямому пути, Сангха учеников Бхагаванта, следует по верному пути, Сангха учеников Бхагаванта, следует по совершенному пути, А именно четыре пары, восемь типов личностей. Такова Сангха учеников Бхагаванта: достойная даров, достойная гостеприимства, достойная подаяния, достойная почтитель­ного приветствия, несравненное поле заслуг для мира. [handa mayaṃ saṃghā′bhigītiṃ karoma se] Теперь давайте продекламируем «строфы высшего восхваления Сангхи». • saddha′mmajo supaṭi′patti′guṇā′diyutto yoṭṭha′bbidho ariya′puggala′saṃgha′seṭṭho sīlādi′dhamma′pavarā′saya′kāya′citto vandām′ahaṃ tama′riyāna gaṇaṃ susuddhaṃ Рождённая из истинной Дхаммы, эта община учеников, следующих по хорошему пути, Сангха, состоящая из восьми типов благородных личностей, ум и тело которых направляются превосходными правилами нравственности. Я почитаю это собрание благородных существ, прошедших очищение. saṃgho yo sabba′pāṇīnaṃ saraṇaṃ khema′muttamaṃ tati′yānu′ssati′ṭṭhānaṃ vandāmi taṃ sire′nahaṃ Сангха, которая для всех существ безопасное и наивысшее Прибежище, есть моя третья тема воспоминания (ануссати), я почитаю его, склоняя голову. saṃgha′ssāha′sªmi dāso va saṃgho me sāmi′kissaro saṃgho dukkhassa ghātā ca vidhātā ca hitassa me saṃgha′ssāhaṃ niyyā′demi sarī′rañjī′vitañ′cidaṃ vandan′tohaṃ cari′ssāmi saṃgha′ssopa′ṭipa′nnataṃ Воистину я слуга Сангхи, а она - мой владыка и проводник. Сангха уничтожает страдание и способствует моему благополучию. Сангхе я посвящяю своё тело и жизнь. С приверженностью я буду следовать пути, которому хорошо следует Сангха. natthi me saraṇaṃ aññaṃ saṃgho me saraṇaṃ varaṃ etena sacca′vajjena vaḍḍheyyaṃ satthu sāsane Нет для меня другого Прибежища, воистину Сангха – вот моё наивысшее Прибежище. Пусть благодаря произнесению этой истины, я буду продвигаться по пути Учителя. saṃghaṃ me vanda′mānena yaṃ puññaṃ pasutaṃ idha sabbepi antarāyā me māhesuṃ tassa tejasā (поклон) Благодаря моей приверженности Сангхе, заслуге от этой декламации, её силе, пусть все препятствия будут преодолены. (следующую строфу участники произносят не поднимая головы от пола): kāyena vācāya va cetasā vā saṃghe kukammaṃ pakataṃ mayā yaṃ saṃgho paṭiggaṇ′hatu acca′yantaṃ kālan′tare saṃva′rituṃ va saṃghe Какие бы плохие поступки я не совершал в отношении Сангхи, телом, речью или мыслями, пусть будет принято моё признание недостатка, чтоб в будущем я был сдержаннее по отношению к Сангхе. (женщины декламируют: «dāsī» вместо «dāso», «vandantīhaṃ» вместо «vandantohaṃ», «vandamānāya» вместо «vandamānena») #[14] gāthā-พระ-moggallāna-ต่อกระดูก СТРОФЫ พระ‑МОГГАЛАНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОСТЕЙ ОРГАНИЗМА thero mogga′llāno anta′radhā′yitªvā bhūmi′sukhumaṃ para′māno bhaga′vato iddhiyā attano sarī′remaṃ′saṃlo′hitaṃ Эти строфы используется для ежедневного сосредоточения, 108 раз в день. Чтобы оградить от различных опасностей, использовать заговоренный порошок, в случае травмы с кровопотерей читать это 7 раз, кровотечение полностью прекратится. #[15] {sarabhaññena buddha′maṃgala′gāthā} СТРОФЫ О БЛАГОСЛОВЕННЫХ ПРОБУДИВШИХСЯ [handa mayaṃ sara′bhaññena buddha′maṃgala′gāthāyo    bhaṇāmase] Давайте пропоём в стиле «Сарабханнья» «строфы о Благословенных Пробудившихся». • sambuddho dipadaṃ seṭṭho nisinno ceva majjhime koṇḍañño pubba′bhāge ca āga′ṇeyye ca kassapo sārī′putto ca dakkhiṇe hara′tiye upālī ca pacchi′mepi ca ānando bāyabbe ca gavam′pati mogga′llāno ca uttare isā′ṇepi ca rāhulo Будда, высший из двуногих существ, восседает посередине, Конданья на востоке, Кассапа на юго-востоке, Сарипутта на юге, Упали на юго-западе, Ананда на западе, Гавампати на северо-западе, Моггаллана на севере, Рахула на северо-востоке. ime kho maṃgalā buddhā sabbe idha pati′ṭṭhitā vanditā te ca amªhehi sakkā′rehi ca pūjitā etesaṃ ānubhā′vena sabba′sotthī bhavantu no Эти благоприятные пробудившиеся все собраны здесь, мы выражаем им почтение и делаем подношения. Пусть благодаря их силе нам всегда сопутствует благополучие. icceva′maccanta′namassa′neyyaṃ nama′ssamāno ratana′ttayaṃ yaṃ puññā′bhisandaṃ vipulaṃ alatthaṃ tassā′nubhā′vena hatanta′rāyo Благодаря такому выражению почтения Трём Драгоценностям, достойным высшего почитания, накапливаются огромные заслуги. Пусть благодаря их силе, все опасности будут уничтожены. [16-25] [ - ] sāmаṇerаsikkhā #[26] atīta′paccavekkhaṇa′vidhī РАЗМЫШЛЕНИЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ [МОНАШЕСКИХ] ПРЕДМЕТОВ [handa mayaṃ atīta′pacca′vekkhaṇa    pāṭhaṃ bhaṇāmase] Давайте продекламируем фрагмент о размышления после использования монашеских предметов» • ajja mayā apa′ccave′kkhitªvā yaṃ cīvaraṃ    pari′bhuttaṃ taṃ yāva′deva sītassa paṭi′ghātāya uṇªhassa paṭi′ghātāya ḍaṃsa′maka′savātā′tapa′siriṃ′sapa′sampha′ssānaṃ    paṭi′ghātāya yāva′deva hiri′kopina′paṭicchā′dana′tthaṃ Какое-бы монашеское одеяние я не использовал сегодня без особого размышления, я делал это лишь для того, чтобы противостоять холоду, противостоять жаре, противостоять нападениям мух, комаров, влиянию ветра, жары и ползающих существ, просто чтобы скрыть части тела, вызывающие стыд. ajja mayā apa′ccave′kkhitªvā yo piṇḍa′pāto pari′bhutto so neva dªvāya na madāya na maṇḍa′nāya    na vibhū′sanāya yāva′deva imassa kāya′ssa ṭhi′tiyā yāpa′nāya    vihiṃ′supara′tiyā brahma′cariyā′nugga′hāya iti purā′ṇañca veda′naṃ paṭihaṃ′khāmi    navañca vedanaṃ na uppāde′ssāmi yātªrā ca me bhavi′ssati anava′jjatā ca phāsu′vihāro cāti Какую бы пищу, полученную как подаяние, я не употреблял сегодня без особого размышления, она принималась мной не для веселья, не для удовольствия, не для того, чтобы поправиться, не для украшения тела [мышцами], но только для выживания и продолжения существования этого тела, для устранения его страданий, для поддержания святой жизни. Думая «Так я уничтожу старые чувства (голода) и не создам новых чувств (от переедания). Так я буду поддерживать жизнь, не заслуживая порицания и избегая неудобств». ajja mayā apa′ccave′kkhitªvā yaṃ senā′sanaṃ    pari′bhuttaṃ taṃ yāva′deva sītassa paṭi′ghātāya uṇªhassa paṭi′ghātāya ḍaṃsa′maka′savātā′tapa′siriṃ′sapa′sampha′ssānaṃ    paṭi′ghātāya yāva′deva utu′pari′ssaya vino′danaṃ    paṭi′sallā′nārā′matthaṃ Какое бы жильё я сегодня не использовал без особого размышления, я делал это лишь для того, чтобы противостоять холоду, противостоять жаре, противостоять нападениям мух, комаров, влиянию ветра, жары и ползающих существ, просто для защиты от суровости погоды и для пребывания в уединении. ajja mayā apa′ccave′kkhitªvā yo    gi′lāna′paccaya′bhesajja′pari′kkhāro pari′bhutto so yāva′deva uppa′nnānaṃ veyyā′bādhi′kānaṃ    veda′nānaṃ paṭi′ghātāya abªyā′pajjha′para′matā′yāti Какой бы предмет для лечения болезней я не использовал сегодня без особого размышления, я использовал просто для того, чтобы противодействовать страданиям возникшего заболевания. И для максимальной свободы от болезни. #[27] {uddi′sanā′dhiṭṭhāna′gāthā} РАЗМЫШЛЕНИЕ О ПОСВЯЩЕНИИ ЗАСЛУГ [handa mayaṃ uddi′sanā′dhiṭṭhāna′gāthāyo bhaṇāmase] Теперь давайте продекламируем «строфы размышления о посвящении заслуг». • iminā puññaka′mmena upa′jjhāyā guṇu′ttarā āca′riyū′pakārā ca mātā′pitā ca ñātakā suriyo candimā rājā guṇa′vantā narāpi ca brahma′mārā ca indā ca loka′pālā ca devatā yamo mittā manussā ca majjhattā veri′kāpi ca sabbe sattā sukhī hontu puññāni paka′tāni me sukhaṃ ca tividhaṃ dentu khippaṃ pāpetha vo mataṃ Благодаря заслуге, накопленной моей практикой, пусть мои добродетельные духовные учителя и наставники, отец и мать, родственники, Солнце и Луна, и все праведные правители в этом мире, брахмы, мары, небожители и земные боги-защитники, и все, кто кто добр, безразличен и враждебен [ко мне], пусть все существа получат благо моих заслуг. Пусть они быстро достигнут троичного счастья и обретут Бессмертное. iminā puññaka′mmena iminā uddi′sena ca khippāhaṃ sulabhe ceva taṇhu′pādā′nache′danaṃ ye santāne hinā dhammā yāva nibbā′nato mamaṃ nassantu sabbadā yeva yattha jāto bhave bhave uju′cittaṃ sati′paññā sallekho viriyam′hinā mārā labhantu nokāsaṃ kātuñca viri′yesu me Благодаря заслуге, которая накоплена моей практикой и этим актом посвящения заслуг, пусть быстро исчезнут все желания и привязанности и все пагубные умственные состояния. До моего достижения Ниббаны, где бы я не перерождался, пусть мой ум будет целеустремлённым, благодаря осознанности и мудрости, отрешению и усилию, пусть силы заблуждения не смогут завладеть мной или ослабить моё устремление. buddhā′dipa′varo nātho dhammo nātho varu′ttamo nātho pacceka′buddho ca saṃgho nātho′ttaro mamaṃ teso′ttamā′nubhā′vena māro′kāsaṃ labhantu mā Будда – вот моё наивысшее прибежище, защита, даваемая Дхаммой, непревзойдённая, Паччекабудда – мой защитник, Сангха – моя наивысшая поддержка. Благодаря великой силе всех их пусть тьма и заблуждение будут рассеяны. #[28] tiloka′vijaya′rāja′pattidāna′gāthā СТРОФЫ ПОСВЕЩЕНИЯ ЗАСЛУГ ЦАРЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ТРЁХ МИРОВ • yaṃkiñci kusalaṃ kammaṃ kattabbaṃ kiriyaṃ mama kāyena vācā′manasā tidase sugataṃ kataṃ Какой бы ни была благая камма, созданная моими действиями посредством тела речи, ума, (она) заслуженно приведёт в обитель Тридцати Трёх. ye sattā saññino atthi ye ca sattā asaññino kataṃ puñña′phalaṃ mayhaṃ sabbe bhāgī bhavantu te Какими бы не были существа имеющие (способность) к восприятию или существа не имеющие (способность) к восприятию, пусть все они разделят плоды моих заслуг. ye taṃ kataṃ suvi′ditaṃ dinnaṃ puñña′phalaṃ mayā ye ca tattha na jānanti devā gantªvā nive′dayuṃ Пусть станет хорошо известно о плодах заслуг, переданных мною, а тем кто не может познать этого, пусть объявят боги. sabbe lokamhi ye sattā jīvantā′hāra′hetukā manuññaṃ bhojanaṃ sabbe labhantu mama cetasā′ti Какими бы ни были существа в мире, живущие посредством (употребления) пищи, пусть все они получат приятную пищу (в результате) моих устремлений. #[28] gāthā′þūjā′đavaṃ′jātā • namo me sabba′devānaṃ sabba′garaha ca devānaṃ suri′yañca pamuñ′catha sasi bhummo ca devānaṃ vudho lābhaṃ bhavi′ssati jīvo sukaro ca mahā′lābhaṃ soro rāhū′ketu ca mahā′lābhaṃ    sabba bhayaṃ vinā′ssanti sabba′dukkhaṃ vinā′ssanti sabba′rogaṃ vinā′ssanti lakkhaṇā ahaṃ vandāmi sabbadā sabbe′devā maṃ pāla′yantu sabbadā etena maṃgala′tejena sabba′sotthī bhavantu me В настоящее время распространены амулеты, соответствующие данным человека по гороскопу, совершение ритуалов-почестей святым, которые называются «Звезды одерживают победу», либо свои данные по гороскопу пишутся на бумажке и кладутся под основание статуи святого. Cчитается, что эти строфы служат для удачи в здоровье и делах в наивысшем проявлении. #[29] Утренние и Вечерние чтения namo tassa bhagavato arahato sammā′sambuddhassa (3x) Почтение Бхагаванту, Араханту, Саммасамбудде! yo sanni′sinno vara′bodhi′mūle māraṃ sasenaṃ sujitaṃ vijeyya sambodhi′māgacchi ananta′ñāṇo loku′ttamo taṃ paṇa′māmi buddhaṃ Тому кто сидя у корней Великолепного Древа Бодхи, войско Мары ус­пеш­но покорил, победив (его), достиг Полного Просветления и бесконечного Знания, величайшему в мире - Я поклоняюсь Будде. ye ca buddhā atītā ca ye ca buddhā anā′gatā paccu′ppannā ca ye buddhā ahaṃ vandāmi sabbadā Буддам прошлого, Буддам будущего и Буддам настоящего я всегда оказываю почтение. itipi so bhagavā arahaṃ sammā′sambuddho vijjā′caraṇa′sampanno sugato loka′vidū anu′ttaro purisa′damma′sārathi satthā deva′manussā′naṃ buddho bhaga′vāti Действительно таков Бхагавант, Арахант, Саммасамбудда, совершенный в знании и нравственном поведении, Сугата, знаток мира, несравненный наставник для существ, способных обучаться, учитель богов и людей, Будда, Бхагавант. buddhaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saraṇaṃ gacchāmi Я принимаю прибежище в Будде на всю жизнь пока не достигну Ниббаны natthi me saraṇaṃ aññaṃ buddho me saraṇaṃ varaṃ etena sacca′vajjena hotu te jaya′maṃgalaṃ Нет для меня другого прибежища, воистину Буд­да – моё наивысшее прибежище. Пусть благодаря провозглашению этой истины вы обретёте благо победы utta′maṃgena vandehaṃ pāda′paṃsuṃ varu′ttamaṃ buddhe yo khalito doso buddho khamatu taṃ mamaṃ Я почитаю поклоном головы даже несравненную пыль с Его ног. Если я ос­корбил Будду своими дурными делами - пусть Будда простит мне этот проступок aṭṭhaṃgiko ariya′patho janānaṃ mokkha′ppave′sāya ujū ca maggo dhammo ayaṃ santikaro paṇīto niyyā′niko taṃ paṇa′māmi dhammaṃ Тому открытому Восмеричному Благородному Пути, дороге ведущей прямо к спасению, Дхамме создающей успокоение, возвышение, ведущей к благу - Я поклоняюсь Дхамме. ye ca dhammā atītā ca ye ca dhammā anā′gatā paccu′ppannā ca ye dhammā ahaṃ vandāmi sabbadā Дхаммам прошлого, Дхам­мам будущего и Дхам­мам настоящего я всегда оказываю почтение. sªvākkhāto bhaga′vatā dhammo sandi′ṭṭhiko akā′liko ehi′passiko opa′nayiko paccattaṃ vedi′tabbo viññū′hīti Дхамма, хорошо разъяснена Бхагавантом, видимая уже в этом мире, не зависящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая [к Ниббане], познаваемая мудрыми на собственном опыте. dhammaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saraṇaṃ gacchāmi Я принимаю прибежище в Дхамме на всю жизнь пока не достигну Ниббаны. natthi me saraṇaṃ aññaṃ dhammo me saraṇaṃ varaṃ etena sacca′vajjena hotu te jaya′maṃgalaṃ Нет для меня другого прибежища, воистину Дхамма – вот моё наивысшее прибежище. Пусть благодаря провозглашению этой истины вы обретёте благо победы. utta′maṃgena vandehaṃ dhammañca duvidhaṃ varaṃ dhamme yo khalito doso dhammo khamatu taṃ mamaṃ Я почитаю поклоном головы дважды несравненную Дхамму. Если я ос­кор­бил Дхамму своими дурными делами - пусть Дхамма простит мне этот проступок. saṃgho visuddho vara′dakkhi′ṇeyyo santin′dªriyo sabba′mala′ppahīno guṇehi nekehi samiddhi′patto anā′savo taṃ paṇa′māmi saṃghaṃ Той Сангхе чистейших, весьма достойных подаяния, способных к успокоению (ума), уничтоживших все загрязнения, добродетельных, добившихся многих достижений, свободных от опьянений (āsava) - Я поклоняюсь Сангхе. ye ca saṃghā atītā ca ye ca saṃghā anā′gatā paccu′ppannā ca ye saṃghā ahaṃ vandāmi sabbadā Сангхам прошлого, Сангхам будущего и Сангхам настоящего я всегда оказываю почтение. supaṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho uju′paṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho ñāya′paṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho sāmīci′paṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho yadidaṃ cattāri purisa′yugāni aṭṭha purisa′puggalā esa bhaga′vato sāvaka′saṃgho āhu′neyyo pāhu′neyyo dakkhi′ṇeyyo añjalī′kara′ṇīyo anu′ttaraṃ puñña′kkhettaṃ loka′ssāti Сангха учеников Бхагаванта, следует по хорошему пути, Сангха учеников Бхагаванта, следует по прямому пути, Сангха учеников Бхагаванта, следует по верному пути, Сангха учеников Бхагаванта, следует по совершенному пути, А именно четыре пары, восемь типов личностей. Такова Сангха учеников Бхагаванта: достойная даров, достойная гостеприимства, достойная подаяния, достойная почтительного приветствия, несравненное поле заслуг для мира. saṃghaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saraṇaṃ gacchāmi Я принимаю прибежище в Сангхе на всю жизнь пока не достигну Ниббаны/ natthi me saraṇaṃ aññaṃ saṃgho me saraṇaṃ varaṃ etena sacca′vajjena hotu te jaya′maṃgalaṃ Нет для меня другого прибежища, воистину Сангха – вот моё наивысшее прибежище. Пусть благодаря провозглашению этой истины вы обретёте благо победы utta′maṃgena vandehaṃ saṃghañca duvi′dhuttamaṃ saṃghe yo khalito doso saṃgho khamatu taṃ mamaṃ Я почитаю поклоном головы дважды непревзойдённую Сангху. Если я оскорбил Сангху своими дурными делами - Пусть Сангха простит мне этот проступок icceva′maccanta′namassa′neyyaṃ nama′ssamāno ratana′ttayaṃ yaṃ puññā′bhisandaṃ vipulaṃ alatthaṃ tassā′nubhā′vena hatanta′rāyo Благодаря такому выражению почтения Трём Драгоценностям, достойным высшего почитания, накапливаются огромные заслуги. Пусть благодаря их силе, все опасности будут уничтожены. #[31] mettā′nisaṃsa′sutta′pāṭho ФРАГМЕНТ ИЗ СУТТЫ О ПОЛЬЗЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ • evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sāva′tthiyaṃ viha′rati jeta′vane anātha′piṇḍi′kassa ārāme Так я слышал: однажды Бхагавант находился недалеко от Саваттхи, в роще Джеты, в монастыре Анатхапиндики. tatªra kho bhagavā bhikkhū āman′tesi bhikkha′voti bhadan′teti te bhikkhū bhaga′vato pacca′ssosuṃ Там Бхагавант обратился к монахам: «Монахи!» «Да, Бханте!» - отвечали монахи Бхагаванту. bhagavā etada′voca Бхагавант говорил так: mettāya bhikkhave ceto′vimu′ttiyā āsevi′tāya bhāvi′tāya bahu′līka′tāya yānīka′tāya vatthuka′tāya anuṭṭhi′tāya parici′tāya susa′māra′ddhāya ekā′dasāni′saṃsā pāṭi′kaṃkhā «Монахи, есть одиннадцать преимуществ доброжелательности, возникающие в результате ос­во­бождения сердца. Если её практиковать часто, раз­вивать, приумножать, сделать привычкой, сделать жизненным принципом, совершенствовать, ввести в обиход, использовать в начинаниях, то одиннадцать преимуществ проявятся. katame ekā′dasa sukhaṃ supati sukhaṃ paṭi′bujjhati na pāpakaṃ supinaṃ passati manu′ssānaṃ piyo hoti amanu′ssānaṃ piyo hoti devatā rakkhanti nāssa aggi vā visaṃ vā satthaṃ vā kamati tuvaṭaṃ cittaṃ samādhi′yati mukha′vaṇṇo vippasī′dati asa′mmuḷªho kālaṃ karoti uttariṃ appa′ṭivi′jjhanto brahma′lokū′pago hoti Каковы эти один­над­цать? У вас хороший сон; вы просыпаетесь радостными; у вас отсутствуют кош­мары; вас любят люди; вас любят нечеловеческие существа; божества защищают вас; ни огонь, ни яд, ни оружие не наносят вам вред; ваш ум быстро успокаивается; ваш цвет лица румяный; в момент смерти ваш ум не спутан; и даже если не дос­тигнута высшая цель, по крайней мере, вы пе­ре­родитесь в Мире Брахм. mettāya bhikkhave ceto′vimu′ttiyā āsevi′tāya bhāvi′tāya bahu′līka′tāya yānīka′tāya vatthuka′tāya anuṭṭhi′tāya parici′tāya susa′māra′ddhāya ime ekā′dasāni′saṃsā pāṭi′kaṃkhā′ti Монахи, есть одиннадцать преимуществ доброжелательности, возникающие в результате освобождения сердца. Если её практиковать часто, развивать, приумножать, сделать привычкой, сделать жизненным принципом, совершенствовать, ввести в обиход, использовать в начинаниях, то эти одиннадцать преимуществ проявятся.» • idamavoca bhagavā atta′manā te bhikkhū    bhagavato bhāsitaṃ abhi′nandun′ti Так сказал Бхагавант. Радостные монахи восхитились сказанному. #[32] gotamaka′cetiya′dhamma′pari′yāyo ОБСУЖДЕНИЕ ДХАММЫ ВОЗЛЕ ГОТАМАКА ЧЕТИЯ • abhiññāya kho so bhagavā    dhammaṃ deseti no ana′bhiññāya sani′dānaṃ dhammaṃ deseti no ani′dānaṃ sappāṭi′hāriyaṃ dhammaṃ deseti no appāṭi′hāriyaṃ Воистину так Бхагавант учит верно понятой Дхамме, без недопонимания, Учит обоснованной Дхамме, не голословной, Учит чудесной Дхамме, не ординарной, tassa kho pana bhaga′vato abhi′ññāya    dhammaṃ desa′yato no ana′bhiññāya sani′dānaṃ dhammaṃ desa′yato no ani′dānaṃ sappāṭi′hāriyaṃ dhammaṃ desa′yato no appāṭi′hāriyaṃ Воистину Ему, Бхагаванту, тому кто учит верно понятой Дхамме, без недопонимания, Учит обоснованной Дхамме, не голословной, Учит чудесной Дхамме, не ординарной, kara′ṇīyo ovādo kara′ṇīyā anusā′sanī положено советовать, положено предостерегать. alañca pana no tuṭṭhiyā alaṃ atta′mana′tāya alaṃ somana′ssāya Этого достаточно что бы быть довольным, достаточно что бы быть восхищённым, достаточно что бы быть радостным от того, что sammā′sambuddho bhagavā sªvākkhāto bhagavatā dhammo supaṭipanno saṃghoti Бхагавант - Саммасамбудда, Хорошо рассказана Бхагавантом Дхамма, Верным Путём идёт Сангха. #[32] {mahā′kāruṇiko nātho atthāya sabba...} • mahā′kāruṇiko nātho atthāya sabba′pāṇinaṃ pūretªvā pāramī sabbā patto sambodhi′muttamaṃ etena sacca′vajjena mā hontu sabbu′paddavā Обладая великим состраданием, наш защитник (Будда) ради пользы всех существ, развив все совершенства, достиг наивысшего пробуждения. Пусть благодаря произнесению этой истины исчезнут все опасности. mahā′kāruṇiko nātho hitāya sabba′pāṇinaṃ pūretªvā pāramī sabbā patto sambodhi′muttamaṃ etena sacca′vajjena mā hontu sabbu′paddavā Обладая великим состраданием, наш защитник (Будда) ради благополучия всех существ, развив все совершенства, достиг наивысшего пробуждения. Пусть благодаря произнесению этой истины исчезнут все опасности. mahā′kāruṇiko nātho sukhāya sabba′pāṇinaṃ pūretªvā pāramī sabbā patto sambodhi′muttamaṃ etena sacca′vajjena mā hontu sabbu′paddavā Обладая великим состраданием, наш Защитник (Будда) ради счастья всех существ, развив все совершенства, достиг наивысшего пробуждения. Пусть благодаря произнесению этой истины исчезнут все опасности. #[33] sīlu′ddesa′pāṭha ФРАГМЕНТ О НРАВСТВЕННЫХ УКАЗАНИЯХ • bhāsi′tamidaṃ tena bhaga′vatā jānatā passatā ara′hatā sammā′sambuddhena Так было сказано Бхагавантом, знающим, видящим, Арахантом, Саммасамбудой: sampanna′sīlā bhikkhave viha′ratha    sampanna′pāṭi′mokkhā pāṭi′mokkha′saṃvara′saṃvutā viha′ratha ācāra′gocara′sampannā aṇu′mattesu vajjesu bhaya′dassāvī samā′dāya sikkhatha sikkhā′padesū′ti «Прибывайте совершенными в нравственности, совершенными в Патимоккхе (свод правил); пребывайте ограниченными и обузданными Патимоккхой; «паситесь на полях» совершенного поведения; наблюдайте источник опасения даже в мелких нарушениях; обучайте себя, приняв обучающие правила». tasªmā′tiham′hehi sikkhi′tabbaṃ Поэтому мы должны обучатся так: sampanna′sīlā viha′rissāma sampanna′pāṭi′mokkhā pāṭi′mokkha′saṃvara′saṃvutā viha′rissāma ācāra′gocara′sampannā aṇu′mattesu vajjesu bhaya′dassāvī samā′dāya sikkhi′ssāma sikkhā′padesū′ti «Прибывать совершенными в нравственности, совершенными в Патимоккхе (свод правил); пребывать ограниченными и обузданными Патимоккхой; «пастись на полях» совершенного поведения; наблюдать источник опасения даже в мелких нарушениях; обучать себя, приняв обучающие правила». evañhi no sikkhi′tabbaṃ Это то чему надо обучаться. #[33] tāyana′gāthā СТРОФЫ О ЗАЩИТЕ • chinda sotaṃ para′kkamma kāme panūda brāhmaṇa nappa′hāya muni kāme neka′ttamū′papa′jjati Прекрати поток, иди вперед, гони прочь желания, брахман! Не оставив чувственные желания мудрец столкнётся с отсутствием единства в мыслях. kayirā ce kayirā′thenaṃ daḷha′menaṃ para′kkame sithilo hi pari′bbājo bhiyyo āki′rate rajaṃ Если что-либо должно быть сделано, – делай, совершай с твердостью. Ибо нерешительный странник только больше поднимает пыли. akataṃ dukkaṭaṃ seyyo pacchā tappati dukkaṭaṃ katañca sukataṃ seyyo yaṃ katªvā nānu′tappati Не сделанное лучше плохо сделанного; ведь плохо сделанное потом мучит. Но лучше сделанного хорошо сделанное, ибо, сделав его, не испытываешь сожаления. kuso yathā dugga′hito hattha′mevā′nukan′tati sāmaññaṃ dupparā′matthaṃ nira′yāyu′paka′ḍḍhati Как трава Куса (мятлик), если за нее неумело ухватиться, режет руку, так и аскетическая жизнь, если ее неверно вести, увлекает в ад. yaṃkiñci sithilaṃ kammaṃ saṃkili′ṭṭhañca yaṃ vataṃ saṃka′ssaraṃ brahma′cariyaṃ    na taṃ hoti maha′pphalan′ti Что-либо сделанное небрежно, попрание религиозных обязанностей, нарушение целомудрия – все это не приносит большого вознаграждения. #[34] [-] {vandāmi cetiyaṃ} #[35] vandā‑ใหญ่ ДЕНЬ ВОЗДАЯНИЯ ПОЧЕСТЕЙ СВЯТЫМ #[35] {vandāmi cetiyaṃ sabbaṃ} vandāmi cetiyaṃ sabbaṃ sabba′ṭṭhāne supati′ṭṭhitaṃ sārī′rika′dhātu mahābodhiṃ buddha′rūpaṃ sakalaṃ sadā #[35] {vandāmi buddhaṃ bhava′pāra′tiṇṇaṃ} vandāmi buddhaṃ bhava′pāra′tiṇṇaṃ tīloka′ketuṃ tibha′veka′nāthaṃ yo loka′seṭṭho sakalaṃ kilesaṃ chetªvāna bodhesi janaṃ anantaṃ yaṃ namma′dāya nadiyā puline ca tīre yaṃ sacca′bandha′girike suma′nāca′lagge yaṃ tattha yona′kapure munino ca pādaṃ taṃ pāda′lañjana′mahaṃ sirasā namāmi suva′ṇṇamā′like suva′ṇṇapa′bbate sumana′kūṭe yona′kapure namma′dāya nadiyā pañca′pāda′varaṃ ṭhānaṃ ahaṃ vandāmi dūrato #[35] {ahaṃ vandāmi dhātuyo} ahaṃ vandāmi dhātuyo ahaṃ vandāmi sabbaso sīsaṃ me padumaṃ katªvā dīpañca′nayanā davayaṃ vaca sādhū′pakā′rena mana′sāca sugan′dhagā buddha′gāra′vatā dhamma′gāra′vatā saṃgha′gāra′vatā sikkhā′gāra′vatā samādhi′gāra′vatā appa′māda′gāra′vatā paṭi′santhāra′gāra′vātā kalªyāṇa′mittatā sovaca′ssatā #[35] {ahaṃ bhante buddha′rakkhito} ahaṃ bhante buddha′rakkhito yāva′jīvaṃ buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi ahaṃ bhante dhamma′rakkhito yāva′jīvaṃ dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi ahaṃ bhante saṃgha′rakkhito yāva′jīvaṃ saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi #[35] {vandāmi buddhaṃ sabba′medosaṃ} vandāmi buddhaṃ sabbame′dosaṃ khamatha me bhante vandāmi dhammaṃ sabbame′dosaṃ khamatha me bhante vandāmi saṃghaṃ sabbame′dosaṃ khamatha me bhante #[35] {vandāmi ārāme} vandāmi ārāme baddha′semāyaṃ bodhi′rukkhaṃ cetiyaṃ sabbame′dosaṃ khamatha me bhante #[35] {vandāmi grū′upajjhāy≠} vandāmi grūu′pajjhāy≠ ācā′riya′guṇaṃ sabbame′dosaṃ khamatha me bhante #[35] {vandāmi kamma′ṭṭhānaṃ} vandāmi kamma′ṭṭhānaṃ sabbame′dosaṃ khamatha me bhante #[36] {vandāmi bhante bhagavā} vandāmi bhante bhagavā loka′nāthaṃ atītaṃ medosaṃ anā′gataṃ medosaṃ paccu′ppannaṃ medosaṃ khamatha me bhante #[36] {vandāmi buddhaṃ puṇṇasākalantaṃ} vandāmi buddhaṃ puṇṇa′sāka′lantaṃ sattā sadā hontu sukhī averā kāyo jigaṇyo sakalo dugandho gacchanti sabbe maraṇaṃ ahaṃ ca namāmi dhammaṃ sugate nate′sitaṃ sattā sadā hontu sukhī averā kāyo jigaṇyo sakalo dugandho gacchanti sabbe maraṇaṃ ahaṃ ca namāmi saṃghaṃ munilā casā′vakaṃ sattā sadā hontu sukhī averā kāyo jigaṇyo sakalo dugandho gacchanti sabbe maraṇaṃ ahaṃ ca #[36] {yo doso moha′cittena} {yo doso moha′cittena buddhasªmiṃ pakato mayā} {khamatha me kataṃ dosaṃ sabba′pāpaṃ vina′ssatu} {yo doso moha′cittena dhammasªmiṃ pakato mayā} {khamatha me kataṃ dosaṃ sabba′pāpaṃ vina′ssatu} {yo doso moha′cittena saṃghasªmiṃ pakato mayā} {khamatha me kataṃ dosaṃ sabba′pāpaṃ vina′ssatu} #[36] {āmantayāmi vo bhikkhave...} āmanta′yāmi vo bhikkhave paṭi′veda′yāmi vo bhikkhave khaya′vaya dhammā saṃkhārā    appa′mādena sampā′dethāti #[36] {icceva′maccanta′nama′ssaneyyaṃ...} icceva′maccanta′namassa′neyyaṃ nama′ssamāno ratana′ttayaṃ yaṃ puññā′bhisandaṃ vipulaṃ alatthaṃ tassā′nubhā′vena hatanta′rāyo Благодаря такому выражению почтения Трём Драгоценностям, достойным высшего почитания, накапливаются огромные заслуги. Пусть благодаря их силе, все опасности будут уничтожены. #[36] เทวธรรม hiri′otta′ppasam′pannā sukka′dhamma′samā′hitā santo sappu′risā loke deva′dhammāti vuccare #[36] [-] vandā-บท-ใหญ่ ДЕНЬ ВОЗДАЯНИЯ ПОЧЕСТЕЙ И ЧТЕНИЯ БОЛЬШИХ СТАСОВ #[38] [-] vandā-เช้า ДЕНЬ УТРЕННИХ ВОЗДАЯНИЙ #[39] uṇªhissa′vijaya′gāthā СТРОФЫ ПОБЕДЫ НАД СТРАСТЯМИ • atthi uṇªhissa vijayo dhammo loke anu′ttaro sabba′satta′hita′tthāya taṃ tªvaṃ gaṇhāhi devate Непревзойденна Дхамма в этом мире – она есть победа над страстями во имя счастья и благополучия всех существ. Осознай это, божество! pari′vajje rāja′daṇḍe amanu′ssehi pāvake bayagghe nāge vise bhūte akāla′mara′ṇena vā Пусть ты избежишь произвола властей, гнева нечеловеческих существ, тигров, нагов, ядов, духов и преждевременной смерти. sabbasªmā maraṇā mutto ṭhapetªvā kālamā′ritaṃ tasseva ānu′bhāvena hotu devo sukhī sadā Пусть ты станешь свободным от присущей всем смерти, за исключением своевременной (когда время жизни истекло). Благодаря осознанию божество всегда будет счастливым. suddha′sīlaṃ samā′dāya dhammaṃ suca′ritaṃ care tasseva ānubhā′vena hotu devo sukhī sadā Пусть приняв этические правила, ты сможешь вести праведную и достойную жизнь. Благодаря осознанию божество всегда будет счастливым. likkhitaṃ cintitaṃ pūjaṃ dhāraṇaṃ vācanaṃ garuṃ paresaṃ desanaṃ sutªvā tassa āyu pava′ḍḍhatī′ti Эта речь, когда она записана, обдумана, почитаема и сохранена, становится совершенной. У того кто её слышит от дру­гих – увеличивается продолжительность жизни. #[39] pabba′topama′gāthā The mountain • yathāpi selā vipulā nabhaṃ āhacca pabbatā samantā anu′pari′yeyyuṃ nippo′thentā catu′ddisā Как гигантских валунов, Горы достигают неба Раскактываются со все стороны, Дробя все на своем пути в четырех направлениях, evaṃ jarā ca maccu ca adhi′vattanti pāṇino khattiye brāhmaṇe vesse sudde caṇḍāla′pukkuse Таким же образом, старение и смерть Накатываются на живых существ: благородных воинов, священников, купцов, работников, париев, и мусорщиков. na kiñci pari′vajjeti sabba′mevā′bhima′ddati na tattha hatthīnaṃ bhūmi na rathānaṃ na pattiyā na cāpi mantayu′ddhena sakkā jetuṃ dhanena vā не жалеют ничего, они попрают все. Здесь слоны не могут держать землю и не может колесницы или пехота. и не может битве заклинаний Или богатства победить. tasªmā hi paṇḍito poso sampassaṃ attha′mattano buddhe dhamme ca saṃghe ca dhīro saddhaṃ nive′saye Таким образом, мудрый человек, Видя его же блага, Обеспечивает твердую убежденность В Будде, Дхарме и Сангхе. yo dhamma′cārī kāyena vācāya uda cetasā idheva naṃ pasaṃ′santi pecca sagge pamo′dati Тот, кто практикует Дхамму В мыслью, словом и делом, получает похвалу здесь, на Земле И после смерти радуется на небесах. #[40] ariya′dhana′gāthā nObLE WEALtH • yassa saddhā tathā′gate acalā supati′ṭṭhitā sīlañca yassa kalªyāṇaṃ ariya′kantaṃ pasaṃ′sitaṃ Тот, чья убежденность в Татхагаты Есть незыблемое, устоявшихся, Чья сила достойна восхищения, Слава, лелеял благородные, saṃghe pasādo yassatthi uju′bhūtañca dassanaṃ adali′ddoti taṃ āhu amoghan′tassa jīvitaṃ Кто имеет веру в Сангхе, прямота, видения: "Он не плохой", говорят они. Его жизнь не была напрасной. tasªmā saddhañca sīlañca pasādaṃ dhamma′dassanaṃ anuyuñ′jetha medhāvī saraṃ buddhāna sāsanan′ti Таким образом, убеждение и добродетель, вера, и дхамма видения Должно быть выращены мудрым, Помня учение Будды. #[40] บทขัด-dhamma′niyāma′suttaṃ СУТТА О НЕПРЕЛОЖНОМ ЗАКОНЕ (пролог) [yaṃ ve nibbāna′ñāṇassa ñāṇaṃ pubbe pava′ttate tasseva visayī′bhūtā yāyaṃ dhamma′niyā′matā ani′ccatā dukkhatā ca sabbesaṃ ca ana′ttatā tassā pakā′sakaṃ suttaṃ yaṃ sam′buddhena bhāsitaṃ sādhūnaṃ ñāṇacā′rena yathā buddhena desitaṃ yoniso paṭi′patªyatthaṃ taṃ suttantaṃ bhaṇāma se] #[41] dhamma′niyāma′suttaṃ СУТТА О НЕПРЕЛОЖНОМ ЗАКОНЕ • evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sāva′tthiyaṃ viha′rati jeta′vane anātha′piṇḍi′kassa ārāme Так я слышал: однажды Бхагавант находился недалеко от Саваттхи, в роще Джеты, в монастыре Анатхапиндики. tatªra kho bhagavā bhikkhū āman′tesi bhikkha′voti bhadan′teti te bhikkhū bhaga′vato pacca′ssosuṃ Там Бхагавант обратился к монахам: «Монахи!» «Да, Бханте!» - отвечали монахи Бхагаванту. bhagavā etada′voca Бхагавант говорил так: • uppādā vā bhikkhave tathā′gatānaṃ anu′ppādā vā tathā′gatānaṃ ṭhitā va sā dhātu dhamma′ṭṭhitatā dhamma′niyā′matā «Монахи, появляются ли Татхагаты или нет - этот фактор остаётся [неизменным], он – непреложный закон и несомненный факт: sabbe saṃkhārā ani′ccāti «Всё конструированное непостоянно». taṃ tathā′gato abhi′sambu′jjhati abhisa′meti abhi′sambu′jjhitªvā abhisa′metªvā āci′kkhati deseti pañña′peti paṭṭha′peti viva′rati vibha′jati uttā′nīka′roti Татхагата пробуждаясь, познаёт его. Пробудившись и познав, он описывает, формулирует, провозглашает, распространяет, раскрывает, уточняет, делает понятным его: sabbe saṃkhārā ani′ccāti «Всё конструированное непостоянно». uppādā vā bhikkhave tathā′gatānaṃ anu′ppādā vā tathā′gatānaṃ ṭhitā va sā dhātu dhamma′ṭṭhitatā dhamma′niyā′matā Монахи, появляются ли Татхагаты или нет - этот фактор остаётся [неизменным], он – непреложный закон и несомненный факт: sabbe saṃkhārā dukkhāti «Всё конструированное подвержено страданию». taṃ tathā′gato abhi′sambu′jjhati abhisa′meti abhi′sambu′jjhitªvā abhisa′metªvā āci′kkhati deseti pañña′peti paṭṭha′peti viva′rati vibha′jati uttā′nīka′roti Татхагата пробуждаясь, познаёт его. Пробудившись и познав, он описывает, формулирует, провозглашает, распространяет, раскрывает, уточняет, делает понятным его: sabbe saṃkhārā dukkhāti «Всё конструированное подвержено страданию». uppādā vā bhikkhave tathā′gatānaṃ anu′ppādā vā tathā′gatānaṃ ṭhitā va sā dhātu dhamma′ṭṭhitatā dhamma′niyā′matā Монахи, появляются ли Татхагаты или нет - этот фактор остаётся [неизменным], он – непреложный закон и несомненный факт: sabbe dhammā ana′ttāti «Всё конструированное и неконструированное (все дхаммы) безлично» taṃ tathā′gato abhi′sambu′jjhati abhisa′meti abhi′sambu′jjhitªvā abhisa′metªvā āci′kkhati deseti pañña′peti paṭṭha′peti viva′rati vibha′jati uttā′nīka′roti Татхагата пробуждаясь, познаёт его. Пробудившись и познав, он описывает, формулирует, провозглашает, распространяет, раскрывает, уточняет, делает понятным его: sabbe dhammā ana′ttāti «Всё конструированное и неконструированное (все дхаммы) безлично»» • idamavoca bhagavā atta′manā te bhikkhū    bhagavato bhāsitaṃ abhi′nandun′ti Так сказал Бхагавант. Радостные монахи восхитились сказанному. #[42] tilakkhaṇā′digāthā СТРОФЫ О ТРЁХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ • sabbe saṃkhārā ani′ccāti yadā paññāya passati atha nibbin′dati dukkhe esa maggo visu′ddhiyā Всё конструированное непостоянно. Когда это понято и признано - появляется отвращение к страданию. Это есть Путь очищения. sabbe saṃkhārā dukkhāti yadā paññāya passati atha nibbin′dati dukkhe esa maggo visu′ddhiyā Всё конструированное подвержено страданию. Когда это понято и признано - появляется отвращение к страданию. Это есть Путь очищения. sabbe dhammā anattāti yadā paññāya passati atha nibbin′dati dukkhe esa maggo visu′ddhiyā Всё конструированное и неконструированное (все дхаммы) безлично. Когда это понято и признано - появляется отвращение к страданию. Это есть Путь очищения. appakā te manu′ssesu ye janā pāra′gāmino athāyaṃ itarā pajā tīrame′vānu′dhāvati Немногие среди людей достигают противоположного берега. Остальные же люди только суетятся на здешнем берегу. ye ca kho samma′dakkhāte dhamme dhammā′nuva′ttino te janā pārame′ssanti maccu′dheyyaṃ sudu′ttaraṃ Те же люди, которые, действительно, следуют Дхамме, когда Дхамма хорошо возвещена, достигнут противоположного берега, минуя царство смерти, хотя его и трудно избежать. kaṇhaṃ dhammaṃ vippa′hāya sukkaṃ bhāvetha paṇḍito okā ano′kamā′gamma viveke yattha dūramaṃ tatªrā′bhira′timi′ccheyya hitªvā kāme akiñ′cano pari′yoda′peyya attānaṃ citta′kªlesehi paṇḍito Избавляясь от дурных умственных состояний мудрец пестует светлые. Уйдя из дома в бездомность, в одиночестве, казалось бы, малоподходящем для радости, пусть ищет он удовлетворения. Отказавшись от желаний, избавившись от собственности, пусть мудрец очистит от скверны свой ум. yesaṃ sambodhi′yaṃgesu sammā cittaṃ subhā′vitaṃ ādāna′paṭini′ssagge anupā′dāya ye ratā khīṇā′savā juti′manto te loke pari′nibbu′tā′ti Те, чей ум должным образом опирается на факторы Просветления, отказавшиеся от привязанностей, радующиеся освобождению, с уничтоженными желаниями, полные блеска, они в этом мире достигли Ниббаны. #[43] paṭicca′samu′ppāda′pāṭha ФРАГМЕНТ О ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОМ ВОЗНИКНОВЕНИИ • avijjā′paccayā saṃkhārā saṃkhāra′paccayā viññāṇaṃ viññāṇa′paccayā nāma′rūpaṃ    nāma′rūpa′paccayā saḷā′yatanaṃ saḷā′yatana′paccayā phasso phassa′paccayā vedanā vedanā′paccayā taṇhā taṇhā′paccayā upā′dānaṃ upā′dāna′paccayā bhavo bhava′paccayā jāti jāti′paccayā jarā′maraṇaṃ soka′pari′deva′dukkha′domana′ssupā′yāsā sambha′vanti evame′tassa keva′lassa dukkha′kkhandhassa samu′dayo hoti «Неведение» обуславливает «умственные конструкции»; «умственные конструкции» обуславливает «сознание»; «сознание» обуславливает «ум-и-тело»; «ум-и-тело» обуславливает «шесть органов чувств»; «шесть органов чувств в» обуславливает «чувственный контакт»; «чувственный контакт» обуславливает «чувство»; «чувст­во» обуславливает «жажду»;. «жажда» обуславливает «привязанность»; «привязанность» обуславливает «становление». «становление» обуславливает «рождение»; «рождение» обуславливает «старение и смерть», «плач и стенания», «боль», «скорбь и отчаяние». Так возникает вся масса страданий. • avijjā′yatªveva asesa′virāga′nirodhā saṃkhāra′nirodho saṃkhāra′nirodhā viññāṇa′nirodho viññāṇa′nirodhā nāma′rūpa′nirodho nāma′rūpa′nirodhā saḷā′yatana′nirodho saḷā′yatana′nirodhā phassa′nirodho phassa′nirodhā vedanā′nirodho vedanā′nirodhā taṇhā′nirodho taṇhā′nirodhā upā′dāna′nirodho upā′dāna′nirodhā bhava′nirodho bhava′nirodhā jāti′nirodho jāti′nirodhā jarā′maraṇaṃ soka′pari′deva′dukkha′domana′ssupā′yāsā niru′jjhanti evame′tassa kevalassa dukkha′kkhandhassa nirodho hoti C полным затуханием и прекращением «невежества» прекращаются «умственные конструкции»; с прекращением «умственных конструкций» прекращается «сознание»; с прекращением «сознания» прекращается «ум-и-тело»; с прекращением «ума-и-тела» прекращаются «шесть органов чувств»; с прекращением «шести органов чувств» прекращается «чувственный контакт»; с прекращением «чувственного контакта» прекращается «чувство»; с прекращением «чувства» прекращается «жажда»;. с прекращением «жажды» прекращается «привязанность»; с прекращением «привязанности» прекращается «становление». с прекращением «становления» прекращается «рождение»; с прекращением «рождение» прекращаются «старение», «смерть», «плач», «стенания», «боль», «скорбь и отчаяние». Так прекращается вся масса страданий. #[43] buddha′udāna′gāthā tHE tHREE InSPIREd VERSES • yadā have pātu′bhavanti dhammā ātā′pino jhāyato brāhma′ṇassa athassa kaṃkhā vapa′yanti sabbā yato pajā′nāti sahetu′dhammaṃ As phenomena grow clear to the brahman, ardent, absorbed, His doubts all vanish When he discerns what has a cause. • yadā have pātu′bhavanti dhammā ātā′pino jhāyato brāhma′ṇassa athassa kaṃkhā vapa′yanti sabbā yato khayaṃ pacca′yānaṃ avedi As phenomena grow clear to the brahman, ardent, absorbed, His doubts all vanish When he penetrates the end of conditions. • yadā have pātu′bhavanti dhammā ātā′pino jhāyato brāhma′ṇassa vidhū′payaṃ tiṭṭhati māra′senaṃ sūrova obhāsa′yaman′tali′kkhan′ti As phenomena grow clear to the brahman, ardent, absorbed, He stands, routing the troops of Mara, Like the sun that illumines the sky. #[44] bhadde′karatta′gāthā День учтремлений atītaṃ nānvā′gameyya nappa′ṭikaṃkhe anā′gataṃ yada′tītam′pahī′nantaṃ appa′ttañca anā′gataṃ Он не будет составлять после того, как прошлое, Интересно, ни о будущем. Что такое прошлое осталось позади, Будущее еще ​​неохваченных. paccu′ppannañca yo dhammaṃ tattha tattha vipa′ssati asaṃ′hiraṃ asaṃ′kuppaṃ taṃ viddhā manu′bªrūhaye Независимо явление присутствует, Он ясно видит прямо здесь, прямо там. Непобежденный, непоколебимой, то есть, как он развивается ум. ajjeva kicca′mātappaṃ ko jaññā maraṇaṃ suve na hi no saṃga′rantena mahā′senena maccunā выполнял свой долг горячо, сегодня, Ибо - кто знает? - Завтра может наступить смерть. нет никакого торга Со смертью и его могучей Ордой. evaṃ vihāri′mātāpiṃ aho′ratta′matan′ditaṃ taṃ ve bhadde′kara′ttoti santo āci′kkhate munī′ti Тот, кто живет так горячо, неустанно как днем, так и ночью, действительно был знаменательный день: Так говорится в мирных Sage. #[44] paṭhama′buddha′vacana ПЕРВОЕ СЛОВО БУДДЫ • aneka′jāti′saṃsāraṃ sandhā′vissaṃ ani′bbisaṃ gaha′kāraṃ gave′santo dukkhā jāti puna′ppunaṃ Я рождался и перерождался в сансаре много раз, ища, но не находя строителя дома, страдая и рождаясь вновь и вновь gaha′kāraka diṭṭhosi puna gehaṃ na kāhasi sabbā te phāsukā bhaggā gaha′kūṭaṃ visaṃ′khataṃ visaṃ′khāra′gataṃ cittaṃ taṇhānaṃ khaya′majjhagā′ti Строитель дома, ты видишь, что дом уже не построить снова. Все опоры разрушены, и крыша обвалилась. Разум перестав создавать умственные конструкции, утратил жажду. #[45] abhi′dhamma′nidāna • karuṇā viya sattesu paññā′yassa mahe′sino ñeyya′dhammesu sabbesu pava′ttittha yathā′ruciṃ dayāya tāya sattesu samu′ssāhita′mānaso pāṭi′herā′vasā′namhi vasanto tida′sālaye pāri′cchattaka′mūlamhi paṇḍukam′bala′nāmake silā′sane sanni′sinno ādiccova yugan′dhare cakka′vāḷa′saha′ssehi dasahā′gamma sabbaso sanni′sinnena devānaṃ gaṇena pari′vārito mātaraṃ pamukhaṃ katªvā tassā paññāya tejasā abhi′dhamma′kathaṃ maggaṃ devānaṃ sampa′vattayi tassa pāde nama′ssitªvā sambuddhassa sirī′mato saddhammañ′cassa pūjetªvā katªvā saṃghassa cañjaliṃ nipacca′kārasse tassa katassa ratana′ttaye ānub′hāvena sosetªvā anta′rāye ase′sato iti me bhāsa′mānassa abhi′dhamma′kathaṃ imaṃ avi′kkhitªvā nisā′metha dullabhā hi ayaṃ kathā • ekaṃ samayaṃ bhagavā devesu viha′rati tāvatiṃ′sesu pāri′cchatta′kamū′lamhi paṇḍukam′bala′silāyaṃ tatªra kho bhagavā devānaṃ tāvatiṃ′sānaṃ abhi′dhamma′kathaṃ kathesi citta′vibhatti′rūpañca nikkhepo atthajo′tanā gambhīraṃ nipuṇaṃ ṭhānaṃ tampi buddhena desitaṃ #[46] ท้าย‑mahāsamaya′sūttaṃ • saṭṭhete deva′nikāyā sabbe nānatta′vaṇṇino nāman′vayena āgañ′chuṃ ye caññe sadisā saha эти 60 дева групп, каждая из разнообразных оттенков, пришли расположены в порядке, вместе с другим таким же образом [мышления:] pavuttha′jāti′makkhīlaṃ ogha′tiṇṇa′manā′savaṃ dakkhe moghataraṃ nāgaṃ candaṃva asitā′titaṃ "Мы увидим, кто вышел за пределы рождения, , который не имеет границ, который перешел наводнения, Сильный, за зло, как луна освобождается от облаков. subrahmā para′matto ca puttā iddhi′mato saha sannaṃ′kumāro tisso ca sopāga samitiṃ vanaṃ Subrahmā и Paramatta Брахмы, вместе с сыновьями мощный, Sanaṅkumāra и Тисса: они тоже пришли в лес встречи. sahassa′brahma′lokānaṃ mahā′brahmā′bhiti′ṭṭhati upa′panno juti′manto bhisªmā′kāyo yasassi so Великий Брахма, который стоит более 1000 брахма миров, которая возникла там спонтанно, лучезарный: Престижные он, с ужасающей тела. dasettha issarā āgū pacceka′vasa′vattino tesañca majjhato āgā hārito pari′vārito And ten brahma sovereigns, each the lord of his own realm — and in their midst has come Harita brahma surrounded by his retinue." te ca sabbe abhi′kkante sinde deve sabrahmake māra′senā abhikkāmi passa kaṇªhassa mandiyaṃ Когда все эти боги с Indras и брахм пришел, Мара пришла, а также. Теперь посмотрите на глупость Темного! etha gaṇhatha bandhatha rāgena bandha′matthu vo samantā pari′vāretha mā vo muñcittha koci naṃ [He said:] "Come seize them! bind them! tie them down with passion! Surround them on every side! don't let anyone at all escape!" iti tattha mahā′seno kaṇªha senaṃ ape′sayi pāṇinā tala′māhacca saraṃ katªvāna bheravaṃ thus the great war-lord urged on his dark army, slapping the ground with his hand, making a horrendous din, yathā pāvu′ssako megho thana′yanto savi′jjuko tadā so paccu′dāvatti saṃkuddho asayaṃ vase as when a storm cloud bursts with thunder, lightning, and torrents of rain.  but then he withdrew — enraged, with none under his sway. tañca sabbaṃ abhi′ññāya vava′kkhitªvāna cakkhumā tato āman′tayi satthā sāvake sāsane rate Realizing all this, the One-with-Vision felt moved to speak. the teacher then said to them, disciples delighting in his instruction, māra′senā abhi′kkantā te vijā′nātha bhikkhavo te ca āta′ppama′karuṃ sutªvā buddhassa sāsanaṃ vīta′rāgehi pakkāmuṃ nesaṃ lomampi iñjayuṃ "Māra's army has approached. detect them, monks!" Listening to the Awakened One's instruction, they made a diligent effort. the army retreated from those without passion, without raising even a hair on their bodies. sabbe viji′tasaṃ′gāmā bhayā′tītā yasa′ssino modanti saha bhūtehi sāvakā te jane′sutā′ti Having all won the battle — prestigious, past fear — they rejoice with all beings: disciples outstanding among the human race. #[47] dªvattiṃsā′kāra′pāṭho ФРАГМЕНТ О 32 СОСТАВЛЯЮЩИХ ЧАСТЯХ ТЕЛА • atthi imasªmiṃ kāye kesā lomā nakhā dantā taco maṃsaṃ nahārū aṭṭhī aṭṭhi′miñjaṃ vakkaṃ hadayaṃ yakanaṃ kilo′makaṃ pihakaṃ papphāsaṃ antaṃ anta′guṇaṃ uda′riyaṃ karīsaṃ pittaṃ semhaṃ pubbo lohitaṃ sedo medo assu vasā kheḷo siṃghā′ṇikā lasikā muttaṃ matthake mattha′luṃgan′ti В этом теле находятся: волосы головы, волосы тела, ногти, зубы, кожа, мышцы, сухожилия, кости, костный мозг, селезёнка, сердце, печень, перепонки, почки, лёгкие, толстый кишечник, тонкий кишечник, не переваренная пища, фекалии, желчь, слизь, лимфа, кровь, пот, жир, слёзы, смазка, слюна, слизь, суставная жидкость, моча, головной мозг. #[48] suriya′paritta′pāṭho (ย่อ) ФРАГМЕНТ СОЛНЕЧНОЙ ПАРИТТЫ • kinnu santa′ramāno va rāhu suriyaṃ pamuñ′casi saṃvigga′rūpo āgamma kinnu bhīto va tiṭṭha′sīti sattadhā me phale muddhā jīvanto na sukhaṃ labhe buddha′gāthā′bhigī′tomªhi no ce muñceyya suri′yan′ti #[48] canda′paritta′pāṭho (ย่อ) ФРАГМЕНТ ЛУННОЙ ПАРИТТЫ • kinnu santa′ramāno va rāhu candaṃ pamuñ′casi saṃvigga′rūpo āgamma kinnu bhīto va tiṭṭha′sīti sattadhā me phale muddhā jīvanto na sukhaṃ labhe buddha′gāthā′bhigī′tomªhi no ce muñceyya candi′man′ti #[48] gāthā-หว่านทราย СТРОФЫ ПРИ ПОКРАСНЕНИИ И БОЛИ В ГЛАЗАХ • imasªmiṃ rāja′semānā khette samantā sata′yojana′sata′saha′ssāni buddha jāla′pari′kkhette rakkhantu su′rakkhantu imasªmiṃ rāja′semānā khette samantā sata′yojana′sata′saha′ssāni dhamma jāla′pari′kkhette rakkhantu su′rakkhantu imasªmiṃ rāja′semānā khette samantā sata′yojana′sata′saha′ssāni pacceka′buddha jāla′pari′kkhette rakkhantu su′rakkhantu imasªmiṃ rāja′semānā khette samantā sata′yojana′sata′saha′ssāni saṃgha jāla′pari′kkhette rakkhantu su′rakkhantu Строфы используются при окроплении освященной водой воспаленных глаз и умывании освященной водой лица. Каждый день, для избавления от болезни глаз нужно капать освященной водой в угол глаза (у переносицы), и боль должна уйти. #[49] [-] gāthā′bodhi-บาท þūrabārasªmiṃ brabuddhaguṇaṃ þūrabārasªmiṃ bradhammetaṃ þūrabārasªmiṃ brasaṃghānaṃ dukkharogabhayaṃ vivañjayye sabbadukkh≠ sabbaşok sabbarog sabbabhay sabbagerāะh≠ senīyđcañไr vivañ- jayye sabbadhanaṃ sabbalābhaṃ bhavantu me rakkhantu surakkhantu § hmāyhetu deีˍyvtˍอ ๆ ไpใh↓pelīˍyn þūrabārasªmiṃ pe็n āganey- rasªmiṃ - dakษิṇrasªmiṃ - hrđīrasªmiṃ - paccimrasªmiṃ - bāyabrasªmiṃ - uđrrasªmiṃ - isānrasªmiṃ. nอkna↓nhemือnkanhmđ #[49] [-] gāthāmaṃgalacakravāḷa-แปดทิศ imasªmiṃmṃglcakrvāḷda↓ṃpæđdiś prasiddhi cṃmāpe็nkåbæṃ kæ↓vda↓ṃce็đja↓n māp↓øṃkanh↓øml↓ømrøþgrøþdaˍvønattā rāja semānā khette samantā satayojanasatasahassāni buddhajālaparik- khette rakkhantu surakkhantu § hmāyhetu deīˍyvtˍø ๆ paĭhaĩ↓pelīˍyn buddhajālaparikkhette pe็n dhammajālaparikkhette - paccekabuddhajālaparikkhette - saṃgha jālaparikkhette - nøkna↓nhemืønkanhmđ. #[50] khemākhema′saraṇagamana′paridīpikā′gāthā • bahuṃ ve saraṇaṃ yanti pabba′tāni vanāni ca ārāma′rukkha′cetyāni manussā bhaya′tajjitā Ко всякому прибежищу обращаются люди, мучимые страхом: к горам и к лесам, к деревьям в роще, к гробницам. netaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ netaṃ saraṇa′muttamaṃ netaṃ saraṇa′māgamma sabba′dukkhā pamu′ccati Но ведь и такое прибежище не безопасно, и такое прибежище не из лучших. Достигший такого прибежища не освобождается от всех горестей. yo ca buddhañca dhammañca saṃghañca saraṇaṃ gato cattāri ariya′saccāni samma′ppaññāya passati Тот же, кто нашел прибежище в Будде, в Дхамме и в Сангхе, кто владеет подлинным знанием, – видит четыре благородные истины. dukkhaṃ dukkha′samu′ppādaṃ    dukkhassa ca atikkamaṃ ariyañ′caṭṭhaṃ′gikaṃ maggaṃ    dukkhū′pasama′gāminaṃ Зло, происхождение зла и преодоление зла, и Благородный Восьмеричный Путь, ведущий к прекращению зла. etaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ etaṃ saraṇa′muttamaṃ etaṃ saraṇa′māgamma sabba′dukkhā pamu′ccatī′ti Вот такое прибежище безопасно, такое прибежище – лучшее. Достигший такого прибежища освобождается от всех горестей. #[50] bhāra′sutta′gāthā • bhārā have pañca′kkhandhā bhāra′hāro ca puggalo bhārā′dānaṃ dukkhaṃ loke    bhāra′nikkhe′panaṃ sukhaṃ nikkhi′pitªvā garuṃ bhāraṃ aññaṃ bhāraṃ anā′diya samūlaṃ taṇhaṃ abbuḷªha nicchāto pari′nibbuto′ti the five aggregates are truly a burden, And the individual is what carries the burden. to take up the burden is to suffer in the world. to throw off the burden is bliss. Having thrown off the heavy burden, and not taking on another, One pulls out craving, root & all — Free from desire, totally unbound. [51-101] {Чтение Паритт} #[51] juma′numa′devatā (если декламировать «7 легенд», то используется:) • sarajjaṃ sasenaṃ sabandhuṃ narindaṃ parittā′nubhāvo sadā rakkha′tūti the King - together with his kingdom, his army, and his relatives - may always be protected by the power of the blessing. • pharitªvāna mettaṃ samettā bhadantā avikkhitta′cittā parittaṃ bhaṇantu Уважаемые господа: распространив доброжелательность слушайте строфы не отвлекаясь. • sagge kāme ca rūpe    giri′sikha′rataṭe canta′likkhe vimāne dīpe raṭṭhe ca gāme    taru′vana′gahane geha′vatthumhi khette bhummā cāyantu devā    jala′thala′visame yakkha′gandha′bbanāgā tiṭṭhantā santike yaṃ    muni′vara′vacanaṃ sādhavo me suṇantu Пусть все небожители в мире страсти и в мире форм, на вершинах и в горных ущельях, в замках, парящих в воздухе, на островах, в сельской местности и городах, в рощах и лесных чащах, у жилья и полей; также все  земные боги, духи и небесные музыканты и Наги, в воде, на суше, в дали и рядом – пусть все они придут сюда и с благодарностью слушают, как я декламирую строфы великолепного мудреца (Будды). dhamma′ssavana′kālo ayam′bhadantā (3x) Пришло время слушать Дхамму, уважаемые господа. (если декламировать «12 легенд», то используется:) • samantā cakka′vāḷesu atªrā′gacchantu devatā saddhammaṃ muni′rājassa suṇantu sagga′mokkhadaṃ From around the galaxies may the devas come here. May they listen to the true dhamma of the King of Sages, Leading to heaven & emancipation. • sagge kāme ca rūpe    giri′sikha′rataṭe canta′likkhe vimāne... (см. выше) Пусть все небожители в мире страсти и в мире форм, на вершинах и в горных ущельях, в замках, парящих в воздухе... (как и в «7 легендах», читать до конца:) namo tassa bhagavato arahato sammā′sambuddhassa (3x) Почтение Бхагаванту, Араханту, Саммасамбудде! buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Я принимаю прибежище в Будде. Я принимаю прибежище в Дхамме. Я принимаю прибежище в Сангхе. dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyampi saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Во-второй раз я принимаю прибежище в Будде . Во-второй раз я принимаю прибежище в Дхамме. Во-второй раз я принимаю прибежище в Сангхе. tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyampi saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi В-третий раз я принимаю прибежище в Будде. В-третий раз я принимаю прибежище в Дхамме. В-третий раз я принимаю прибежище в Сангхе. (если декламировать для слушателей или во время ритуала подаяния для избавления от злого рока, для предначертания долгих лет жизни, то декламируется это:) buddhaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saraṇaṃ gacchāmi saṃghaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saraṇaṃ gacchāmi Я принимаю прибежище в Будде на всю жизнь пока не достигну Ниббаны. Я принимаю прибежище в Дхамме на всю жизнь пока не достигну Ниббаны. Я принимаю прибежище в Сангхе на всю жизнь пока не достигну Ниббаны. dutiyampi buddhaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ    saraṇaṃ gacchāmi dutiyampi dhammaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ    saraṇaṃ gacchāmi dutiyampi saṃghaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ    saraṇaṃ gacchāmi Во-второй раз я принимаю прибежище в Будде на всю жизнь пока не достигну Ниббаны. Во-второй раз я принимаю прибежище в Дхамме на всю жизнь пока не достигну Ниббаны. Во-второй раз я принимаю прибежище в Сангхе на всю жизнь пока не достигну Ниббаны. tatiyampi buddhaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ    saraṇaṃ gacchāmi tatiyampi dhammaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ    saraṇaṃ gacchāmi tatiyampi saṃghaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ    saraṇaṃ gacchāmi В-третий раз я принимаю прибежище в Будде на всю жизнь пока не достигну Ниббаны. В-третий раз я принимаю прибежище в Дхамме на всю жизнь пока не достигну Ниббаны. В-третий раз я принимаю прибежище в Сангхе на всю жизнь пока не достигну Ниббаны. #[53] nama′kāra′siddhi′gāthā tHE VERSES On SUCCESS tHROUGH HOMAGE • yo cakkhumā moha′malā′pakaṭṭho sāmaṃ va buddho sugato vimutto mārassa pāsā vini′moca′yanto pāpesi khemaṃ janataṃ vineyyaṃ the One with Vision, with the stain of delusion removed, Self-awakened, Well-Gone, & Released, Freed from the snares of Mortal temptation, He leads humanity from evil to security. buddhaṃ varantaṃ sirasā namāmi lokassa nāthañca vināya′kañca tante′jasā te jaya′siddhi hotu sabbanta′rāyā ca vinā′samentu I pay homage with my head to that excellent buddha, the Protector & Mentor for the world, by the power of this, may you have triumph & success, And may all your dangers be destroyed. • dhammo dhajo yo viya tassa satthu dassesi lokassa visuddhi′maggaṃ niyyāniko dhamma′dharassa dhārī sātā′vaho santi′karo suciṇṇo the teacher's dhamma, like a banner, Shows the path of purity to the world. Leading out, upholding those who uphold it, Rightly accomplished, it brings pleasure, makes peace. dhammaṃ varantaṃ sirasā namāmi moha′ppadālaṃ upasanta′dāhaṃ tante′jasā te jaya′siddhi hotu sabbanta′rāyā ca vinā′samentu I pay homage with my head to that excellent dhamma, Which pierces delusion and makes fever grow calm. by the power of this, may you have triumph & success, And may all your dangers be destroyed. • saddhamma′senā sugatā′nugo yo lokassa pāpū′pakilesa′jetā santo sayaṃ santi′niyo′jako ca sªvākkhāta′dhammaṃ viditaṃ karoti the true dhamma's army, following the One Well-Gone, Is victor over the evils & corruptions of the world. Self-calmed, it is calming & without fetter, And makes the well-taught dhamma be known. saṃghaṃ varantaṃ sirasā namāmi buddhā′nubuddhaṃ sama′sīla′diṭṭhiṃ tante′jasā te jaya′siddhi hotu sabbanta′rāyā ca vinā′samentu I pay homage with my head to that excellent Sangha, Awakened after the Awakened, harmonious in virtue & view. by the power of this, may you have triumph & success, And may all your dangers be destroyed. #[54] {sambuddhe aṭṭha′vīsañ′cādi′gāthā} • sambuddhe aṭṭhavī′sañca dªvāda′sañca saha′ssake pañca′sata′saha′ssāni namāmi sirasā ahaṃ tesaṃ dhammañca saṃghañca āda′rena namā′mihaṃ nama′kārā′nubhā′vena hantªvā sabbe upa′ddave anekā antarā′yāpi vina′ssantu ase′sato Поклоном головы я выражаю почтение 512 028 Буддам. Я выражаю своё приверженное почтение их Дхамме и Сангхе. Пусть благодаря силе этого почтения разрушатся все несчастья и все неисчислимые опасности будут уничтожены без следа. • sambuddhe pañca′paññā′sañca catu′vīsati′saha′ssake dasa′sata′saha′ssāni namāmi sirasā ahaṃ tesaṃ dhammañca saṃghañca āda′rena namā′mihaṃ nama′kārā′nubhā′vena hantªvā sabbe upa′ddave anekā antarā′yāpi vina′ssantu ase′sato Поклоном головы я выражаю почтение 1 024 055 Буддам. Я выражаю своё приверженное почтение их Дхамме и Сангхе. Пусть благодаря силе этого почтения разрушатся все несчастья и все неисчислимые опасности будут уничтожены без следа. • sambuddhe navu′ttara′sate aṭṭha′cattā′ḷīsa′saha′ssake vīsati′sata′saha′ssāni namāmi sirasā ahaṃ tesaṃ dhammañ′ca saṃgh′añca āda′rena namā′mihaṃ nama′kārā′nubhā′vena hantªvā sabbe upaddave anekā antarā′yāpi vina′ssantu ase′sato Поклоном головы я выражаю почтение 2 048 109 Буддам. Я выражаю своё приверженное почтение их Дхамме и Сангхе. Пусть благодаря силе этого почтения разрушатся все несчастья и все неисчислимые опасности будут уничтожены без следа. #[55] namo′kāra′aṭṭhaka 8 ВЫРАЖЕНИЙ ПОЧТЕНИЯ • namo arahato sammā′′′sambuddhassa mahe′sino namo utta′madha′mmassa sªvā′kkhāta′sseva tenidha namo mahā′saṃgha′ssāpi visu′ddhasī′ladi′ṭṭhino Почтение Араханту, Саммасамбудде - Великому Мудрецу. Почтение Высшей Дхамме, хорошо им рассказанной в этом мире. Почтение Великой Сангхе, совершенной в [нравственном] поведении и понимании. namo omā′tªyāra′ddhassa ratana′ttªyassa sādhukaṃ namo oma′kātī′tassa tassa vatthu′ttªya′ssapi Почтение Трём Драгоценностям, начинающееся с благоприятного слова «Ом». Почтение тем трём объектам, которые оставили всё низменное. namo′kāra′ppabhā′vena viga′cchantu upa′ddavā namo′kārā′nubhā′vena suvatthi hotu sabbadā namo′kārassa tejena vidhi′mªhi homi tejavā Благодаря силе этого почтения, пусть несчастья исчезнут. Благодаря силе этого почтения пусть всегда будет благополучие. Благодаря силе этого почтения, пусть этот ритуал будет для меня успешным. #[55] บทขัด-maṃgala′suttaṃ СУТТА О БЛАГЕ (пролог) [ye santā santa′cittā tisaraṇa′saraṇā ettha lokan′tare vā bhummā′bhummā ca devā guṇa′gaṇa′gahaṇa′bªyāvaṭā sabba′kālaṃ ete āyantu devā vara′kana′kamaye meru′rāje vasanto santo santo sahetuṃ muni′vara′vacanaṃ sotu′maggaṃ samaggaṃ there are deities, virtuous and tranquil after taking refuge in the triple Gem, living in this universe or in other universes, there are deities around the world and in heaven making efforts to gain virtuous qualities, there is the King of deities gentle as he is, living at the top of Mount Meru, made of excellent gold. May all these deities assemble here together to listen to the noble words of the Great Sage, which are the source of happiness and peace. sabbesu cakka′vāḷesu yakkhā devā ca brahmuno yaṃ amhehi kataṃ puññaṃ sabba′sampatti′sādhakaṃ May all demons, deities and brahmas in all ten thousand universes rejoice in our meritorious actions which bring success and happiness. sabbe taṃ anumo′ditªvā samaggā sāsane ratā pamā′dara′hitā hontu ārakkhāsu vise′sato Having rejoiced in our merits, may the deities together dedicate it to the buddha's dispensation and especially do not neglect in protecting the world. sāsa′nassa ca lokassa vuḍḍhī bhavatu sabbadā sāsa′nampi ca lokañca devā rakkhantu sabbadā May there always be prosperity for the buddha's dispensation and the world. May the deities forever protect the buddha's dispensation and the world. saddhiṃ hontu sukhī sabbe pari′vārehi attano anīghā sumanā hontu saha sabbehi ñātibhi May all beings together with their retinues and relatives be well and happy, joyful and free from suffering. yañca dªvādasa vassāni cinta′yiṃsu sade′vakā cirassaṃ cinta′yantāpi neva jāniṃsu maṃgalaṃ cakka′vāḷa′saha′ssesu dasasu yena tattakaṃ kālaṃ kolā′halaṃ jātaṃ yāva brahma′nive′sanā yaṃ loka′nātho desesi sabba′pāpa′vinā′sanaṃ yaṃ sutªvā sabba′dukkhehi muccantā′saṃkhiyā narā evam′ādiguṇū′petaṃ maṃga′lantam′bhaṇāma he] #[56] maṃgala′suttaṃ СУТТА О БЛАГЕ • evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sāva′tthiyaṃ viha′rati jeta′vane anātha′piṇḍi′kassa ārāme Так я слышал: однажды Бхагавант находился недалеко от Саваттхи, в роще Джеты, в монастыре Анатхапиндики. athakho añña′tarā devatā abhi′kkantāya rattiyā abhi′kkanta′vaṇṇā keva′lakappaṃ jeta′vanaṃ obhā′setªvā yena bhagavā tenu′pasaṃ′kami upa′saṃka′mitªvā bhaga′vantaṃ abhivā′detªvā eka′mantaṃ aṭṭhāsi eka′mantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhaga′vantaṃ gāthāya ajjha′bhāsi Когда ночь была почти на исходе одно божество, явилось в рощу Джеты, озарив её своим сиянием, Подойдя к Бхагаванту, оно почтительно поприветствовало его и стало подле. И, стоя подле, божество то обратилось к Бхагаванту стихами: bahū devā manussā ca maṃga′lāni acin′tayuṃ ākaṃ′khamānā sotthānaṃ bªrūhi maṃgala′muttamaṃ «Много и боги и люди размышляли о благе, желая преуспеть. Так скажите: что есть высшее благо?» • ase′vanā ca bālānaṃ paṇḍi′tānañca sevanā pūjā ca pūja′nīyānaṃ etam′maṃgala′muttamaṃ «Не иметь дела с глупцами, иметь дело с мудрыми, оказывать почтение тем, кто этого достоин — это есть высшее благо. paṭi′rūpa′desa′vāso ca pubbe ca kata′puññatā atta′sammā′paṇi′dhi ca etam′maṃgala′muttamaṃ Жить в подходящей местности, в прошлом накопив заслуги, руководствуясь правильными устремлениями — это есть высшее благо. bāhusa′ccañca sippañca vinayo ca susi′kkhito subhā′sitā ca yā vācā etam′maṃgala′muttamaṃ Глубокие знания, умения, высокая дисциплина, приятная речь — это есть высшее благо. mātā′pitu′upa′ṭṭhānaṃ putta′dārassa saṃgaho anā′kulā ca kammantā etam′maṃgala′muttamaṃ Помощь матери и отцу, забота о жене и детях, спокойная работа — это есть высшее благо. dānañca dhamma′cariyā ca ñātakā′nañca saṃgaho anava′jjāni kammāni etam′maṃgala′muttamaṃ Щедрость, жизнь согласно Дхамме, забота о родственниках, безупречность в деяниях — это есть высшее благо. āratī viratī pāpā majja′pānā ca saññamo appa′mādo ca dhammesu etam′maṃgala′muttamaṃ Воздержание от порочного, отказ от опьяняющих веществ, внимательность к умственным качествам — это есть высшее благо. gāravo ca nivāto ca santuṭṭhī ca kata′ññutā kālena dhamma′ssavanaṃ etam′maṃgala′muttamaṃ Почтительность, скромность, удовлетворенность и благодарность, возможность слушать Дхамму в подходящее время — это есть высшее благо. khantī ca sova′cassatā samaṇā′nañca dassanaṃ kālena dhamma′sākacchā etam′maṃgala′muttamaṃ Терпение, покладистость, лицезрение аскетов, возможность обсуждать Дхамму в подходящее время — это есть высшее благо. tapo ca brahma′cari′yañca ariya′saccāna dassanaṃ nibbāna′sacchi′kiriyā ca etam′maṃgala′muttamaṃ Воздержание, целомудрие, постижение Благородных Истин и реализация Ниббаны — это есть высшее благо. phuṭṭhassa loka′dhammehi cittaṃ yassa na kampati asokaṃ virajaṃ khemaṃ etam′maṃgala′muttamaṃ Ум, который соприкасаясь с мирским остаётся устойчив, беспечален, чист, спокоен — это есть высшее благо. etā′disāni katªvāna sabba′tthama′parā′jitā sabbattha sotthiṃ gacchanti    tantesaṃ maṃgala′muttaman′ti Поступающие таким образом всегда непобедимы, всегда преуспевают — это есть высшее благо.» #[58] บทขัด-ratana′suttaṃ СУТТА О СОКРОВИЩЕ (пролог) [rājato vā corato vā manu′ssato vā amanu′ssato vā aggito vā uda′kato vā pisā′cato vā khāṇu′kato vā kaṇṭa′kato vā nakkha′ttato vā janapa′daro′gato vā asa′ddhammato vā asan′diṭṭhito vā asa′ppuri′sato vā caṇḍa′hatthi′assa′miga′goṇa′kukkura′ahivi′cchika′mani- ′sappa′dīpi′accha′tara′cchasu′kara′mahisa yakkha′rakkhasā′dīhi nānā′bhayato vā nānā′rogato vā nānā′upadda′vato vā ārakkhaṃ gaṇhantu Пусть они обретут защиту от царей, воров, человеческих и нечеловеческих существ, от огня и воды, от демонов, от сучьев и шипов, от неблагоприятных положений звёзд, от инфекций, от ложных учений, от врагов и неправедных людей, от разозлённых слонов, лошадей, оленей, быков, собак, змей, скорпионов, безногих ящериц (lat. Anguis), леопардов, медведей, гиен, кабанов и буйволов, от яккхов и т.п., от разных страхов, от разных болезней от разных несчастий. paṇi′dhānato paṭṭhāya tathā′gatassa dasa pāra′miyo dasa upa′pāra′miyo dasa para′mattha′pāra′miyo pañca mahā′pari′ccāge tisso cariyā pacchima′bbhave gabbhā′vakkantiṃ jātiṃ abhi′nikkha′manaṃ padhā′naca′riyaṃ bodhi′pallaṃke māra′vijayaṃ sabba′ññuta′ñāṇa′ppaṭi′vedhaṃ nava loku′ttara′dhammeti sabbe′pime buddha′guṇe āva′jjitªvā vesā′liyā tīsu pākā′ranta′resu tiyā′marattiṃ parittaṃ karonto āyasªmā ānanda′tthero viya kāruñña′cittaṃ upaṭṭha′petªvā Татхагата размышлял о десяти совершенствах, десяти возвышенных совершенствах, десяти высших совершенствах, пяти видах великой щедрости, трёх видах поведения, прошлых жизнях, зачатии, рождении, отрешении, практике медитации, сидении со скрещенными ногами под деревом Бодхи (для достижения просветления), победе над Марой, обретение знания всеведения и девяти надмирских качеств – всех этих качествах, (развитых им) с момента устремления (стать Буддой). И затем в Весали, в третью ночную стражу, породив сострадание в своём уме, он создал паритту тройной защиты. Почтенный Ананда-тхера сделал то же самое. koṭi′sata′saha′ssesu cakka′vāḷesu devatā yassāṇam′paṭiggaṇ′hanti yañca vesā′liyam′pure rogā′manussa′dubbhikkha′′sambhūtan′tividham′bhayaṃ khippa′manta′radhā′pesi pari′ttantam′bhaṇāma he] Какие бы божества ни обитали в 100000 солнечных системах, они получают такое указание: «Тройное несчастье в городе Весали, возникшее из-за болезней, демонов и засухи, должно быстро прекратиться». Продекламируем же эту паритту. #[59] ratana′suttaṃ СУТТА О СОКРОВИЩЕ • yānīdha bhūtāni samā′gatāni bhummāni vā yāniva anta′likkhe sabbe va bhūtā sumanā bhavantu athopi sakkacca suṇantu bhāsitaṃ Все духи, пришедшие сюда, земные и небесные, – будьте все вы счастливы и внемлите сказанным словам. tasªmā hi bhūtā nisā′metha sabbe mettaṃ karotha mānu′siyā pajāya divā ca ratto ca haranti ye baliṃ tasªmā hi ne rakkhatha appa′mattā Внемлите, духи! – будьте дружелюбны к людскому роду, днем и ночью приносящему свои подношения, ревностно охраняйте людей! • yaṃkiñci vittaṃ idha vā huraṃ vā saggesu vā yaṃ ratanaṃ paṇītaṃ na no samaṃ atthi tathā′gatena idampi buddhe ratanaṃ paṇītaṃ etena saccena suvatthi hotu Никакое сокровище ни здесь, ни в ином мире, никакие драгоценности небес не сравняются с Совершенным. Вот сколь драгоценное сокровище пребывает в Будде. Пусть благодаря этой истине будет благополучие! khayaṃ virāgaṃ amataṃ paṇītaṃ yada′jjhagā sakªya′munī samā′hito na tena dhammena samatthi kiñci idampi dhamme ratanaṃ paṇītaṃ etena saccena suvatthi hotu Разрушение страстей, свобода от них и то высшее бессмертие, которого в сосредоточении достиг Cакьямуни, – нет ничего равного этому состоянию! Вот сколь драгоценное сокровище пребывает в Дхамме. Пусть благодаря этой истине будет благополучие! yambuddha′seṭṭho pariva′ṇṇayī suciṃ samādhi′mānan′tari′kañña′māhu samā′dhinā tena samo na vijjati idampi dhamme ratanaṃ paṇītaṃ etena saccena suvatthi hotu Этот путь чистоты, восхваляемый Высшим Буддой, непременно приводит к сосредоточению. С этим сосредоточением ничто не сравнится. Вот сколь драгоценное сокровище пребывает в Дхамме. Пусть благодаря этой истине будет благополучие! ye puggalā aṭṭha sataṃ pasaṭṭhā cattāri etāni yugāni honti te dakkhi′ṇeyyā suga′tassa sāvakā etesu dinnāni maha′pphalāni idampi saṃghe ratanaṃ paṇītaṃ etena saccena suvatthi hotu Восемь их, прославленных Праведным, четыре пары их, учеников Благословенного, достойных пожертвования: что даровано им, то принесет благие плоды. Вот сколь драгоценное сокровище пребывает в Сангхе. Пусть благодаря этой истине будет благополучие! ye suppa′yuttā manasā daḷhena nikkā′mino gota′masā′sanam′hi te patti′pattā amataṃ vigayha laddhā mudhā nibbutiṃ bhuñja′mānā idampi saṃghe ratanaṃ paṇītaṃ etena saccena suvatthi hotu Те, кто непоколебимо и тщательно следуют учению Готамы, свободные [от загрязнений], достигли того, что следовало, обретя Бессмертное. Они свободно наслаждаются достигнутым Освобождением. Вот сколь драгоценное сокровище пребывает в Сангхе. Пусть благодаря этой истине будет благополучие! yathin′dakhīlo paṭhaviṃ sito siyā catubbhi vātebhi asam′pakam′piyo tathū′pamaṃ sappu′risaṃ vadāmi yo ariya′saccāni avecca passati idampi saṃghe ratanaṃ paṇītaṃ etena saccena suvatthi hotu Не потрясаемы четырьмя ветрами, стоят столбы Индры, крепко врытые в землю: ничто не поколеблет праведного, постигшего благородные истины, ясно постигшего их. Вот сколь драгоценное сокровище пребывает в Сангхе. Пусть благодаря этой истине будет благополучие! ye ariya′saccāni vibhā′vayanti gambhīra′paññena sude′sitāni kiñcāpi te honti bhusappa′mattā na te bhavaṃ aṭṭha′mamā′diyanti idampi saṃghe ratanaṃ paṇītaṃ etena saccena suvatthi hotu Кто постиг благородные истины, возвещенные в совершенстве Мудрым, тот не испытает восьмого перерождения, вне зависимости от того, сколь беспечным бы он ни был в будущем Вот сколь драгоценное сокровище пребывает в Сангхе. Пусть благодаря этой истине будет благополучие! sahā′vassa dassana′sampa′dāya tayassu dhammā jahitā bhavanti sakkāya′diṭṭhi vici′kicchi′tañca sīla′bbataṃ vāpi yadatthi kiñci Тот, кто обрёл прозрение, избавился от трёх черт: убеждение в индивидуальности, неуверенность и  какую-либо привязанность к ритуалам и церемониям. catū′hapā′yehi ca vippa′mutto cha cābhi′ṭhānāni abhabbo kātuṃ idampi saṃghe ratanaṃ paṇītaṃ etena saccena suvatthi hotu Он свободен от перерождения в четырёх скверных мирах, и неспособен совершить шесть тяжелейших проступков. Вот сколь драгоценное сокровище пребывает в Сангхе. Пусть благодаря этой истине будет благополучие! kiñcāpi so kammaṃ karoti pāpakaṃ kāyena vācā′yuda cetasā vā abhabbo so tassa paṭi′cchadāya abha′bbatā diṭṭha′padassa vuttā idampi saṃghe ratanaṃ paṇītaṃ etena saccena suvatthi hotu Какой бы дурной поступок телом, речью или мыслями не совершил человек [вошедший в поток], он неспособен сокрыть его, потому что это невозможно для увидевшего путь [к Ниббане]. Вот сколь драгоценное сокровище пребывает в Сангхе. Пусть благодаря этой истине будет благополучие! vanappa′gumbe yathā phussi′tagge gimhā′namāse paṭha′masªmiṃ gimhe tathū′pamaṃ dhamma′varaṃ ade′sayi nibbāna′gāmiṃ paramaṃ hitāya idampi buddhe ratanaṃ paṇītaṃ etena saccena suvatthi hotu Как верхушки деревьев в начале лета все в цвету, так и Его возвышенная Дхамма, ведущая к спокойствию Ниббаны, устремлено к высшему благу. Вот сколь драгоценное сокровище пребывает в Будде. Пусть благодаря этой истине будет благополучие! varo varaññū varado varā′haro anuttaro dhamma′varaṃ ade′sayi idampi buddhe ratanaṃ paṇītaṃ etena saccena suvatthi hotu Несравненный, он – узревший [Ниббану], дающий [Ниббану], приносящий [Восьмеричный Благородный Путь], возвестил нам эту высшую Истину. Вот сколь драгоценное сокровище пребывает в Будде. Пусть благодаря этой истине будет благополучие! • khīṇaṃ purāṇaṃ navaṃ natthi sambhavaṃ viratta′cittāya′tike bhava′sªmiṃ te khīṇa′bījā avi′ruḷhi′chandā nibbanti dhīrā yathā′yampa′dīpo idampi saṃghe ratanaṃ paṇītaṃ etena saccena suvatthi hotu Их прошлое исчерпано, новое не возникает, их ум не привязан к будущему становлению. Их семя уничтожено и нет у них больше желаний [новой жизни]. Такие мудрецы угасают как пламя этой лампы. Вот сколь драгоценное сокровище пребывает в Сангхе. Пусть благодаря этой истине будет благополучие! • yānīdha bhūtāni samā′gatāni bhummāni vā yāni′va anta′likkhe tathā′gataṃ deva′manussa′pūjitaṃ buddhaṃ nama′ssāma suvatthi hotu Все духи, пришедшие сюда, земные и небесные, давайте прославим Будду, Татхагату, чтимого богами и людьми. Пусть будет благополучие! yānīdha bhūtāni samā′gatāni bhummāni vā yāni′va anta′likkhe tathā′gataṃ deva′manussa′pūjitaṃ dhammaṃ nama′ssāma suvatthi hotu Все духи, пришедшие сюда, земные и небесные, давайте прославим Дхамму и Татхагату, чтимого богами и людьми. Пусть будет благополучие! yānīdha bhūtāni samā′gatāni bhummāni vā yāni′va anta′likkhe tathā′gataṃ deva′manussa′pūjitaṃ saṃghaṃ nama′ssāma suvatthi hotu Все духи, пришедшие сюда, земные и небесные, давайте прославим Сангху и Татхагату, чтимого богами и людьми. Пусть будет благополучие! #[63] บทขัด-karaṇīya′metta′suttaṃ СУТТА О ДОЛГЕ ДРУЖЕЛЮБИЯ (пролог) [yassā′nubhā′vato yakkhā neva dassenti bhiṃsanaṃ yamhi cevānu′yuñjanto rattin′diva′matan′dito by the glorious power of this discourse, deities do not appear in frightful forms to a person who recites and practices this Sutta diligently day and night. sukhaṃ supati sutto ca pāpaṃ kiñci na passati evamā′diguṇū′petaṃ pari′ttantam′bhaṇāma he] He sleeps soundly and he does not have bad dreams. He is endowed with these qualities and others as well. Oh Gentle Ones! Let us recite this protective Sutta. #[63] karaṇīya′metta′suttaṃ СУТТА О ДОЛГЕ ДРУЖЕЛЮБИЯ • kara′ṇīyam′attha′kusa′lena    yantaṃ santaṃ padaṃ abhisa′mecca Какие благие вещи должны быть сделаны чтоб добиться состояния покоя, Нирваны: sakko ujū ca suhujū ca    suvaco cassa mudu anati′mānī Будьте способным, честным, и откровенным, Легко обучаемым, добрым, и не высокомерным, santu′ssako ca subharo ca    appa′kicco ca salla′huka′vutti Удовлетворенным и нетребовательным, С немногими обязанностями, живя легко, santin′driyo ca nipako ca    appa′gabbho kulesu ananu′giddho Со спокойным умом, благоразумным, Скромным, и не жаждущим сторонников. na ca khuddaṃ samā′care kiñci    yena viññū pare upava′deyyuṃ Не делайте ни малейшей вещи, Которую мудрые бы осудили. sukhino vā khemino hontu    sabbe sattā bhavantu sukhi′tattā Думайте: счастливые, в покое, Пусть все существа будут счастливы сердцем. ye keci pāṇa′bhūtatthi    tasā vā thāvarā vā ana′vasesā Какие бы ни были существа, Слабые или сильные, все без исключения, dīghā vā ye mahantā vā    majjhimā rassakā aṇuka′thūlā Длинные, большие, Средние, короткие, тонкие, явные, diṭṭhā vā ye ca adiṭṭhā ye    ca dūre vasanti avi′dūre Видимые и невидимые, Близко и далеко, bhūtā vā sambha′vesī vā    sabbe sattā bhavantu sukhi′tattā Рожденные и стремящиеся к рождению: Пусть все существа будут счастливы. na paro paraṃ niku′bbetha    nāti′maññetha katthaci naṃ kiñci Не позволяйте никому обманывать других Или презирать кого-то где бы то ни было, bªyāro′sanā paṭīgha′saññā    nāñña′maññassa dukkha′miccheyya Или из-за возмущения или раздражения Желать, чтобы другие страдали. mātā yathā niyaṃ puttaṃ    āyusā eka′putta′manu′rakkhe Как мать готова рисковать жизнью Защищая своего ребенка, единственного ребенка, evampi sabba′bhūtesu    māna′sambhā′vaye apa′rimāṇaṃ Так по отношению ко всем существам Нужно развивать безграничное сердце. • mettañ′ca sabba′loka′sªmiṃ   māna′sambhā′vaye apa′rimāṇaṃ С доброй волей ко всей вселенной, Развивайте безграничное сердце: uddhaṃ adho ca tiri′yañca    asam′bādhaṃ averaṃ asa′pattaṃ Вверху, внизу, и повсюду вокруг, Без ограничений, враждебности или ненависти. tiṭṭhañ′caraṃ nisinno vā    sayāno vā yāva′tassa vigata′middho Стоя, при ходьбе, сидя или лежа, Пока бодрствуешь, etaṃ satiṃ adhi′ṭṭheyya    brahma′metaṃ vihāraṃ idha′māhu Нужно с решимостью об этом помнить. Это называется высшим пребыванием здесь и теперь. diṭṭhiñ′ca anupa′gamma    sīlavā dassa′nena sampanno Непредубежденный во взглядах, добродетельный и искусный в видении, kāmesu vineyya gedhaṃ    na hi jātu gabbha′seyyaṃ punare′tī′ti Подчинив желание чувственных удовольствий, Больше никогда не окажешься в утробе. #[64] บทขัด-khandha′paritta′gāthā СТРОФЫ ПАРИТТЫ ГРУПП [СУЩЕСТВ] (пролог) [sabbā′sīvisa′jātīnaṃ dibba′mantā′gadaṃ viya yannā′seti visaṃ ghoraṃ sesañ′cāpi pari′ssayaṃ āṇakkhe′ttamhi sabbattha sabbadā sabba′pāṇinaṃ sabba′sopi nivā′reti pari′ttantam′bhaṇāma he] this divine charm/mantra and divine medicine will destroy the terrible venom of all poisonous creatures. Even so this protective Sutta has always neutralized the poisons of creatures and protected all beings from danger in places within the range of the buddha′s dispensation. Oh, noble Ones! Let us recite this Paritta. #[65] khandha′paritta′gāthā СТРОФЫ ПАРИТТЫ ГРУПП [СУЩЕСТВ] • virūpa′kkhehi me mettaṃ mettaṃ erā′pathehi me chabªyā′puttehi me mettaṃ    mettaṃ kaṇhā′gotama′kehi ca Я желаю добра нагам родов Вирупаккха, Эрапатха, Чхабйапутта, и Канхаготомака. apāda′kehi me mettaṃ mettaṃ dipāda′kehi me catuppa′dehi me mettaṃ mettaṃ bahuppa′dehi me mā maṃ apā′dako hiṃsi mā maṃ hiṃsi dipā′dako mā maṃ catu′ppado hiṃsi mā maṃ hiṃsi bahu′ppado Я желаю добра существам без ног, двуногим четвероногим и многоногим существам. Пусть безногие, двуногие, четвероногие и многоногие существа не причиняют мне вреда. sabbe sattā sabbe pāṇā sabbe bhūtā ca kevalā sabbe bhadªrāni passantu mā kiñci pāpa′māgamā Пусть все создания, все, кто дышит, все существа – все и каждый обретут все блага. Пусть они не сталкиваются со злом. • appa′māṇo buddho appa′māṇo dhammo appa′māṇo saṃgho pamāṇa′vantāni siriṃ′sapāni ahi vicchikā sata′padī uṇṇā′nābhī sarabū mūsikā Безграничен Будда, безгранична Дхамма, безгранична Сангха. Но есть предел ползающим существам - змеям, скорпионам, многоножкам, паукам, ящерицам и крысам. katā me rakkhā katā me parittā paṭi′kkamantu bhūtāni sohaṃ namo bhagavato namo sattannaṃ sammāsam′buddhānaṃ Я создал защиту, прочитав эту Паритту. Пусть же существа отойдут. Я выражаю почтение Бхагаванту, почтение семи Саммасамбуддам. #[65] chaddanta′parittaṃ • vadhi′ssame′nanti parāma′santo kāsā′vama′ddakkhi dhajaṃ isīnaṃ dukkhena phuṭṭha′ssuda′pādi saññā araha′ddhajo sabbhi avajjha′rūpo sallena viddho bªyathi′topi santo kāsā′vava′tthamhi manaṃ na dussayi sace imaṃ nāga′varena saccaṃ mā maṃ vane bāla′migā agañ′chunti #[66] บทขัด-moraparittaṃ ПАРИТТА ПАВЛИНА (пролог) [pūrentam′bodhi′sambhāre nibbattaṃ mora′yoniyaṃ yena saṃvi′hitā′rakkhaṃ mahā′sattaṃ vane′carā cirassaṃ vāya′mantāpi neva sakkhiṃsu gaṇhituṃ brahma′mantanti akkhātaṃ pari′ttantam′bhaṇāma he] [Развивая качества, необходимые для Пробуждения, Великое Существо (Бодхисатта) родился павлином. Живя в лесу, для защиты, он произносил заклинание, благодаря которому его [т.е павлина], не могли поймать, как ни старались. Продекламируем же эту паритту, что известна также как «божественное заклинание».] #[66] moraparittaṃ ПАРИТТА ПАВЛИНА • ude′tayañ′cakkhumā eka′rājā    harissa′vaṇṇo paṭha′vippa′bhāso taṃ taṃ nama′ssāmi harissa′vaṇṇaṃ    paṭha′vippa′bhāsaṃ tayajja guttā viha′remu divasaṃ «Вот он восходит, всевидящий Властитель [т.е. солнце], золотым светом озаряющий Землю. Свидетельствую свое почтение тебе, золотым светом озаряющему Землю. Сегодня под твоей защитой могу я прожить день. ye brāhmaṇā vedagu sabba′dhamme te me namo te ca maṃ pāla′yantu namatthu buddhānaṃ namatthu bodhiyā namo vimu′ttānaṃ namo vimu′ttiyā Брахманам, которые знают всю Дхамму, свидетельствую свое почтение; пусть они присматривают за мной. Почтение Буддам, почтение Пробуждению. Почтение Освобожденным, почтение Освобождению.» imaṃ so parittaṃ katªvā moro carati esanā Произнеся такую паритту, отправляется на поиски пищи. ape′tayañ′cakkhumā eka′rājā    harissa′vaṇṇo paṭha′vippa′bhāso taṃ taṃ nama′ssāmi harissa′vaṇṇaṃ    paṭha′vippa′bhāsaṃ tayajja guttā viha′remu rattiṃ «Вот он заходит, всевидящий Властитель [т.е. солнце], золотым светом озаряющий Землю. Свидетельствую свое почтение тебе, золотым светом озаряющему Землю. Сегодня под твоей защитой могу я прожить день. ye brāhmaṇā vedagu sabba′dhamme te me namo te ca maṃ pāla′yantu namatthu buddhānaṃ namatthu bodhiyā namo vimu′ttānaṃ namo vimu′ttiyā Брахманам, которые знают всю Дхамму, свидетельствую свое почтение; пусть они присматривают за мной. Почтение Буддам, почтение Пробуждению. Почтение Освобожденным, почтение Освобождению.» imaṃ so parittaṃ katªvā morо vāsa′maka′ppayī′ti Произнеся такую паритту, павлин приводит в порядок свое жилище. #[67] บทขัด-vaṭṭaka′parittaṃ ПАРИТТА ПТЕНЦА ПЕРЕПЁЛКИ (пролог) [pūrentam′bodhi′sambhāre nibbattaṃ vaṭṭa′jātiyaṃ yassa tejena dāvaggi mahā′sattaṃ viva′jjayi by the power of this Parit­ta, the forest fire passed over the great being who was reborn as a quail while he was fulfilling the per­fections for buddhahood. therassa sārī′puttassa loka′nāthena bhāsitaṃ kappa′ṭṭhāyi mahā′tejaṃ pari′ttantam′bhaṇāma he] this discourse was deli­vered by the Lord of the World to Venerable Sari­putta. It lasts for the entire world cycle and it posses­ses great power. Oh, noble ones! Let us recite this Paritta now. #[67] vaṭṭaka′parittaṃ ЗАЩИТНЫЕ СТРОФЫ ПТЕНЦА ПЕРЕПЁЛКИ • atthi loke sīla′guṇo saccaṃ soceyya′nuddayā tena saccena kāhāmi sacca′kiriyam′anuttaraṃ В этом мире есть качество нравственности, прав­да, сострадание, праведность. На основе этой истины я даю непревзойдённую правдивую клятву. āva′jjitªvā dhamma′balaṃ sari′tªvā pubbake jine sacca′balam′ava′ssāya sacca′kiriyama′kāsahaṃ Ощущая силу Дхаммы, вспоминая победителей прошлого, опираясь на силу правды, я даю непревзойдённую правдивую клятву: santi pakkhā apa′ttanā santi pādā avañ′canā mātā pitā ca nikkhantā jāta′veda paṭi′kkama «Вот крылья без перьев, вот лапы, которые не могут ходить; мать и отец покинули меня. Огонь, отступи!» saha sacce kate mayhaṃ mahā′pajja′lito sikhī vajjesi soḷasa karī′sāni udakaṃ patªvā yathā sikhī saccena me samo natthi esā me sacca′pāramī′ti Когда я произнёс эту клятву правдивыми словами, огромные языки пламени обошли в 16 длинах вокруг меня как будто встретили на своём пути водоём. Моя правда не имеет равных, таково моё совершенство правдивости. #[68] บทขัด-dhajagga′parittaṃ dhajagga′suttaṃ ПАРИТТА / СУТТА «О НАВЕРШИИ ЗНАМЕНИ» (пролог) [yassā′nussa′raṇe′nāpi anta′likkhepi pāṇino pati′ṭṭhama′dhiga′cchanti bhūmiyaṃ viya sabbadā sabbū′padda′vajā′lamhā yakkha′corā′disam′bhavā gaṇanā na ca muttānaṃ pari′ttantam′bhaṇāma he] Просто вспоминая об этой проповеди [Будды] даже находящиеся в воздухе существа находят точку опоры, как будто стоят на земле. Число тех, кто вырвался из сетей созданных демонами, разбойниками, ворами и другими, действительно неисчислимо. Теперь давайте же декламировать эту Паритту. #[68] dhajagga′parittaṃ dhajagga′suttaṃ ПАРИТТА / СУТТА «О НАВЕРШИИ ЗНАМЕНИ» • evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sāva′tthiyaṃ viha′rati jeta′vane anātha′piṇḍi′kassa ārāme Так я слышал: однажды Бхагавант находился недалеко от Саваттхи, в роще Джеты, в монастыре Анатхапиндики. tatªra kho bhagavā bhikkhū āman′tesi bhikkha′voti bhadan′teti te bhikkhū bhaga′vato pacca′ssosuṃ Там Бхагавант обратился к монахам: «Монахи!» «Да, Бханте!» - отвечали монахи Бхагаванту. bhagavā etada′voca Бхагавант говорил так: bhūta′pubbaṃ bhikkhave devā′sura′saṃgāmo samupa′bªyuḷªho ahosi athakho bhikkhave sakko devā′namindo deve tāva′tiṃse āman′tesi «Когда-то, монахи, готовилась битва между богами и асурами. И вот, монахи, предводитель богов Сакка обратился к богам Таватимсы («Обители Тридцати Трёх»): sace mārisā devānaṃ saṃgā′maga′tānaṃ uppa′jjeyya bhayaṃ vā chambhi′tattaṃ vā loma′haṃso vā mameva tasªmiṃ samaye dhajaggaṃ ulloke′yyātha «Если во время сражения найдет на богов страх, остолбенение, «гусиная кожа», пусть взглянут они взор на навершие моего знамени. mamaṃ hi vo dhajaggaṃ ulloka′yataṃ yam′bhavi′′ssati bhayaṃ vā chambhi′tattaṃ vā loma′haṃso vā so pahi′yyissati Как взглянут они на навершие моего знамени, так страх, остолбенение, «гусиная кожа» их оставят. no ce me dhajaggaṃ ulloke′yyātha atha pajā′patissa deva′rājassa dhajaggaṃ ulloke′yyātha А не взглянут они на навершие моего знамени – пусть взглянут на навершие знамени бога-царя Паджапати. pajā′patissa hi vo deva′rājassa dhajaggaṃ ulloka′yataṃ yam′bhavi′ssati bhayaṃ vā chambhi′tattaṃ vā loma′haṃso vā so pahi′yyissati Как взглянут на навершие знамени бога-царя Паджапати, так страх, остолбенение, «гусиная кожа» их оставят. no ce pajā′patissa deva′rājassa dhajaggaṃ ulloke′yyātha atha varu′ṇassa deva′rājassa dhajaggaṃ ulloke′yyātha А не взглянут они на навершие знамени бога-царя Паджапати – пусть взглянут на навершие знамени бога-царя Варуны. varuṇ′assa hi vo deva′rājassa dhajaggaṃ ulloka′yataṃ yam′bhavi′ssati bhayaṃ vā chambhi′tattaṃ vā loma′haṃso vā so pahi′yyissati Как взглянут на навершие знамени бога-царя Варуны, так страх, остолбенение, «гусиная кожа» их оставят. no ce varu′ṇassa deva′rājassa dhajaggaṃ ulloke′yyātha atha īsā′nassa deva′rājassa dhajaggaṃ ulloke′yyātha А не взглянут они на навершие знамени бога-царя Варуны – пусть взглянут на навершие знамени бога-царя Исаны. īsā′nassa hi vo deva′rājassa dhajaggaṃ ulloka′yataṃ yam′bhavi′ssati bhayaṃ vā chambhi′tattaṃ vā loma′haṃso vā so pahi′yyissatī′′ti Как взглянут на навершие знамени бога-царя Исаны, так страх, остолбенение, «гусиная кожа» их оставят». • taṃ kho pana bhikkhave sakkassa vā devā′namin′dassa dhajaggaṃ ulloka′yataṃ pajā′patissa vā deva′rājassa dhajaggaṃ ulloka′yataṃ varu′ṇassa vā deva′rājassa dhajaggaṃ ulloka′yataṃ īsā′nassa vā deva′rājassa dhajaggaṃ ulloka′yataṃ yam′bhavi′ssati bhayaṃ vā chambhi′tattaṃ vā loma′haṃso vā so pahi′yyethāpi nopi pahi′yyetha Но, монахи, когда во время битвы смотрели те боги на навершие знамени предводителя богов Сакки, или на навершие знамени бога-царя Паджапати, или на навершие знамени бога-царя Варуны, или на навершие знамени бога-царя Исаны, то страх, остолбенение, «гусиная кожа», что находили на них, иногда их оставляли, а иногда не оставляли. taṃ kissa hetu sakko hi bhikkhave devā′namindo avīta′rāgo avīta′doso avīta′moho bhiru chambhī utªrāsī palā′yīti Почему это так? Потому, монахи, что предводитель богов Сакка не свободен от жажды, не свободен от ненависти, не свободен от заблуждения, бывает робок, бывает боязлив, бывает труслив и может сбежать (с поля битвы). ahañca kho bhikkhave evaṃ vadāmi sace tumhākaṃ bhikkhave arañña′gatānaṃ vā rukkha′mūla′gatānaṃ vā suññā′gāra′gatānaṃ vā uppa′jjeyya bhayaṃ vā chambhi′tattaṃ vā loma′haṃso vā mameva tasªmiṃ samaye anu′ssare′yyātha Я же вам, монахи, так говорю: если на вас в лесу, или под деревом, или в пустом жилище найдет страх, остолбенение, «гусиная кожа» - вспомните тогда обо мне таким образом: itipi so bhagavā arahaṃ sammā′sambuddho vijjā′caraṇa′sampanno sugato loka′vidū anu′ttaro purisa′damma′sārathi satthā deva′manussā′naṃ buddho bhaga′vāti Действительно таков Бхагавант, Арахант, Саммасамбудда, совершенный в знании и нравственном поведении, Сугата, знаток мира, несравненный наставник для существ, способных обучаться, учитель богов и людей, Будда, Бхагавант. mamaṃ hi vo bhikkhave anu′ssarataṃ yam′bhavi′ssati bhayaṃ vā chambhi′tattaṃ vā loma′haṃso vā so pahi′yyissati Как вспомните тогда обо мне таким образом - так страх, остолбенение, «гусиная кожа» вас оставят. no ce maṃ anu′ssare′yyātha atha dhammaṃ anu′ssare′yyātha А не вспомните обо мне, так вспомните о Дхамме таким образом: sªvākkhāto bhaga′vatā dhammo sandi′ṭṭhiko akā′liko ehi′passiko opa′nayiko paccattaṃ vedi′tabbo viññū′hīti Дхамма, хорошо разъяснена Бхагавантом, видимая уже в этом мире, не зависящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая (к Ниббане), познаваемая мудрыми на собственном опыте. dhammaṃ hi vo bhikkhave anu′ssarataṃ yam′bhavi′ssati bhayaṃ vā chambhi′tattaṃ vā loma′haṃso vā so pahi′yyissati Как вспомните тогда о Дхамме таким образом - так страх, остолбенение, «гусиная кожа» вас оставят. no ce dhammaṃ anu′ssare′yyātha atha saṃghaṃ anu′ssare′yyātha А не вспомните об Дхамме - так вспомните о Сангхе: supaṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho uju′paṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho ñāya′paṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho sāmīci′paṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho yadidaṃ cattāri purisa′yugāni aṭṭha purisa′puggalā esa bhaga′vato sāvaka′saṃgho āhu′neyyo pāhu′neyyo dakkhi′ṇeyyo añjalī′kara′ṇīyo anu′ttaraṃ puñña′kkhettaṃ loka′ssāti Сангха учеников Бхагаванта, следует по хорошему пути, Сангха учеников Бхагаванта, следует по прямому пути, Сангха учеников Бхагаванта, следует по верному пути, Сангха учеников Бхагаванта, следует по совершенному пути, А именно четыре пары, восемь типов личностей. Такова Сангха учеников Бхагаванта: достойная даров, достойная гостеприимства, достойная подаяния, достойная почтительного приветствия, несравненное поле заслуг для мира. saṃghaṃ hi vo bhikkhave anu′ssarataṃ yam′bhavi′ssati bhayaṃ vā chambhi′tattaṃ vā loma′haṃso vā so pahi′yyissati Как вспомните тогда о Сангхе таким образом - так страх, остолбенение, «гусиная кожа» вас оставят. taṃ kissa hetu tathā′gato hi bhikkhave arahaṃ sammā′sambuddho vīta′rāgo vīta′doso vīta′moho abhiru acchambhī anu′tªrāsī apalā′yīti Почему это так? Потому, монахи, что Татхагата - Арахант, Саммасамбудда, свободен от жажды, свободен от ненависти, свободен от заблуждения, не бывает робок, не бывает боязлив, не бывает труслив и не может сбежать (с поля битвы)» • idamavoca bhagavā idaṃ vatªvāna sugato athā′paraṃ etada′voca satthā Так сказал Бхагавант. Сказав это, Сугата, продолжил: araññe rukkha′mūle vā suññā′gāre va bhikkhavo anu′ssaretha sambuddhaṃ bhayaṃ tumhāka no siyā В лесу, монахи, под кроной дерева, или в пустом жилище, вспоминайте Будду и ваш страх исчезнет. no ce buddhaṃ sare′yyātha loka′jeṭṭhaṃ narā′sabhaṃ atha dhammaṃ sare′yyātha niyyā′nikaṃ sude′sitaṃ Не вспомните Будду - величайшего в мире, лучшего из людей, то вспомните Дхамму - ведущую к освобождению, разъясняющую Благое. no ce dhammaṃ sare′yyātha niyyā′nikaṃ sude′sitaṃ atha saṃghaṃ sare′yyātha puñña′kkhettaṃ anu′ttaraṃ Не вспомните Дхамму - ведущую к освобождению, разъясняющую Благое, то вспомните Сангху - несравненное поле заслуг. evam′buddhaṃ saran′tānaṃ    dhammaṃ saṃghañca bhikkhavo bhayaṃ vā chambhi′tattaṃ vā loma′haṃso na hessatī′ti На тех, монахи, кто таким образом вспомнит Будду, Дхамму и Сангху, не найдёт страх, остолбенение, «гусиная кожа»». #[71] บทขัด-āṭānā′ṭiya′parittaṃ АТАНАТИЯ ПАРИТТА (пролог) [appa′sannehi nāthassa sāsane sādhu′sammate ama′nussehi caṇḍehi sadā kibbi′sakā′ribhi pari′sānañ′ca′tassannam′′′ahiṃ′sāya ca guttiyā yande′sesi mahā′vīro pari′ttantam′bhaṇāma he] Сейчас мы продекламируем проповедь, переданную нам Величайшим Героем. Как защитное средство для людей, приверженных добродетели. Про­тив всех совершающих зло и злонамеренных нечеловеческих существ, тех, кто недоволен учением Будды. Теперь давайте же декламировать эту Паритту. #[71] āṭānā′ṭiya′parittaṃ АТАНАТИЯ ПАРИТТА • vipa′ssissa namatthu cakkhu′mantassa sirī′mato sikhi′ssapi namatthu sabba′bhūtā′nukam′pino vessa′bhussa namatthu nªhāta′kassa tapa′ssino namatthu kakusan′dhassa māra′sena′ppama′ddino konā′gama′nassa namatthu bªrāhªma′ṇassa vusī′mato kassa′passa namatthu vippa′muttassa sabbadhi aṃgī′rasassa namatthu sakªya′puttassa sirī′mato yo imaṃ dhamma′made′sesi sabba′dukkhā′panū′danaṃ Почтение Випасси, обладавшему вИдением и славой. Почтение Сикхи, милосердному ко всем существам. Почтение Весабху, очистившемуся и аскетичному. Почтение Какусандхе, разгромившему войска Мары. Почтение Конагамане, брахману, прожившему совершенную жизнь. Почтение Кассапе, полностью освобождённому. Почтение Ангирасе (Будде Готаме), великолепному потомку рода Сакья учившему Дхамме, рассеивающей все страдания. ye cāpi nibbutā loke yathā′bhūtaṃ vipa′ssisuṃ te janā apisuṇā mahantā vītasā′radā Освободившиеся в этом мире, увидевшие всё как оно есть - Великие существа, благородные и бесстрашные, чьи слова прекрасны. hitaṃ deva′manussā′naṃ yaṃ nama′ssanti gotamaṃ vijjā′caraṇa′sampa′nnaṃ mahantaṃ vīta′sāradaṃ {vijjā′caraṇa′sampa′nnaṃ    buddhaṃ vandāma gotaman′ti} Но даже и они выражают почтение Готаме, почитаемому богами и людьми, совершенному в знании и [нравственном] поведении, благородному и бесстрашному. {Мы почитаем Будду Готаму, совершенного в знании и [нравственном] поведении.} • namo me sabba′buddhānaṃ uppa′nnānaṃ mahe′sinaṃ Почтение всем родившимся могучим Буддам: taṇhaṃ′karo mahā′vīro medhaṃ′karo mahā′yaso saraṇaṃ′karo loka′hito dīpaṃ′karo jutin′dharo Танхакаре, величайшему герою; Медханкаре, знаменитому; Сарананкаре, мир защитившему; Дипанкаре, хранителю света; koṇḍañño janapā′mokkho maṃgalo purisā′sabho sumano sumano dhīro revato rati′vaḍḍhano Конданнье, освободителю людей; Мангале, великому вожаку людей; Сумане, доброму и мудрому; Ревате, увеличившему радость; sobhito guṇa′sampanno anoma′dassī janu′ttamo padumo loka′pajjoto nārado vara′sārathī Собхите, совершенному в добродетели; Аномадасси, величайшему из существ; Падуме, просветителю мира; Нараде, истинному колесничему; padu′muttaro satta′sāro sumedho appaṭi′puggalo sujāto sabba′lokaggo piya′dassī narā′sabho Падумуттаре, наилучшем из существ; Сумедхе, несравненному; Суджате, вершине мира, Пьядасси, великому вожатому людей; attha′dassī kāru′ṇiko dhamma′dassī tamo′nudo siddhattho asamo loke tisso ca vadataṃ varo Аттхадасси, милосердному; Дхаммадасси, рассеявшему тьму; Сиддхаттхе, которому нет равных в мире; Тиссе, изрекшем Истину; pusso ca varado buddho vipassī ca anūpamo sikhī sabba′hito satthā vessabhū sukha′dāyako Пхуссе, дававшему благословения; Випасси, несравненному; Сикхи, учителю, дарующему блаженство; Вессабху, дарующему счастье; kaku′sandho sattha′vāho konā′gamano raṇañ′jaho kassapo siri′sampanno gotamo sakªyapuṃ′gavo Какусандхе, вожатому каравана; Конагамане, разрушителю пороков; Кассапе, совершенному в славе; Готаме, лучшему в роде Сакья. • ete caññe ca sambuddhā aneka′sata′koṭayo sabbe buddhā asama′samā sabbe buddhā mahi′ddhikā Эти и все Будды являются несравненными, все Будды особенные, все Будды (наделены) великими качествами; sabbe dasa′balū′petā vesā′rajje′hupā′gatā sabbe te paṭi′jānan′ti āsa′bhaṇṭhā′namu′ttamaṃ все наделены десятью силами, достигли высшего знания; все они справедливо занимают своё наивысшее место. sīha′nādaṃ nadan′te te pari′sāsu visā′radā bªrahªma′cakkaṃ pava′ttenti loke appa′ṭiva′ttiyaṃ Они изрекают «львиный рык» посреди последователей с убеждённостью; божественным и незапятнанным глазом они обоз­ревают весь мир. upetā buddha′dhammehi aṭṭhā′rasahi nāyakā dªvattiṃ′sala′kkhaṇū′petā′′′sītªyā′nubªyañ′janā′dharā bªyāma′ppa′bhāya suppa′bhā sabbe te muni′kuñjarā Вожаки, наделённые восемнадцатью видами Дхаммы Будды; 33 боль­шими и 80 малыми знаками великого человека; блистающие аурой размером с сажень; все они подобны мудрому слону. buddhā sabba′ññuno ete sabbe khīṇā′savā jinā maha′ppabhā mahā′tejā mahā′paññā maha′bbalā mahā′kāru′ṇikā dhīrā sabbe′sānaṃ sukhā′vahā Все эти всеведущие будды, завоеватели, свободные от пороков; с великим блеском, великим могуществом; великой мудростью, великой силой; утвердившиеся в великом сострадании; дарующие блаженство всем; dīpā nāthā patiṭṭhā ca tāṇā leṇā ca pāṇinaṃ gatī bandhū maha′ssāsā saraṇā ca hite′sino sadeva′kassa lokassa sabbe ete parā′yanā Светочи, защитники и опоры; укрытия и пещеры для всех существ; род­ст­вен­ники, к которым идут восстановить силы; дающие убежище и покровительство; все в этом мире с его богами, обретут в них поддержку.. tesāhaṃ sirasā pāde vandāmi puri′suttame vacasā manasā ceva vandā′mete tathā′gate sayane āsane ṭhāne gamane cāpi sabbadā Преклоняя голову к их ногам я приветствую этих величайших существ среди людей. Словом и мыслями я почитаю этих Татхагат, лёжа, сидя, стоя или на ходу. sadā sukhena rakkhantu buddhā santikarā tuvaṃ tehi tªvaṃ rakkhito santo mutto sabba′bhayena ca Пусть эти Будды, дающие умиротворение, всегда стоят на страже вашего счастья. Пусть вы, под их защитой, будете умиротворённые, свободные от всех страхов sabba′roga′vini′mutto sabba′santā′pava′jjito sabba′vera′mati′kkanto nibbuto ca tuvaṃ bhava Освобождённые от всех болезней, избегнув всех мучений, преодолев любую ненависть, достигните прекращения становления (=bhava) • tesaṃ saccena sīlena khanti′mettā′balena ca tepi tumhe anura′kkhantu āro′gªyena sukhena ca Пусть Истина, добродетели и доброжелательность защищают и охраняют ваше здоровье и счастье • puratthi′masªmiṃ disā′bhāge santi bhūtā mahi′ddhikā tepi tumhe anura′kkhantu āro′gªyena sukhena ca Пусть могучие Духи восточной части защищают и охраняют ваше здоровье и счастье. dakkhi′ṇasªmiṃ disā′bhāge santi devā mahi′ddhikā tepi tumhe anura′kkhantu āro′gªyena sukhena ca Пусть могучие божества в южной части защищают и охраняют ваше здоровье и счастье. pacchi′masªmiṃ disā′bhāge santi nāgā mahi′ddhikā tepi tumhe anura′kkhantu āro′gªyena sukhena ca Пусть могучие Наги в западной части защищают и охраняют ваше здоровье и счастье. utta′rasªmiṃ disā′bhāge santi yakkhā mahi′ddhikā tepi tumhe anura′kkhantu āro′gªyena sukhena ca Пусть могучие Яккхи в северной стороне защищают и охраняют ваше здоровье и счастье. puri′ma′disaṃ dhata′raṭṭho dakkhi′ṇena viruḷ′hako pacchi′mena virū′pakkho kuvero uttaraṃ disaṃ На востоке Дхатараттха, на юге Вирулхака; на западе Вирупаккха, Кувера правит на севере. cattāro te mahā′rājā lokapālā yasassino tepi tumhe anura′kkhantu āro′gªyena sukhena ca Пусть эти четыре великих правителя, славные защитники мира - защищают и охраняют ваше здоровье и счастье. ākā′saṭṭhā ca bhummaṭṭhā devā nāgā mahi′ddhikā tepi tumhe anura′kkhantu āro′gªyena sukhena ca Пусть боги, живущие на небе и земле будут защитниками вашего здоровья и счастья. {iddhi′manto ca ye devā vasantā idha sāsane} {tepi tumhe anura′kkhantu āro′gªyena sukhena ca} Пусть могущественные существа и боги, приверженцы Учения Будды защищают и охраняют ваше здоровье и счастье. • natthi me saraṇaṃ aññaṃ buddho me saraṇaṃ varaṃ etena sacca′vajjena hotu te jaya′maṃgalaṃ Нет для меня другого прибежища, воистину Будда – вот моё наивысшее прибежище. Пусть благодаря провозглашению этой истины вы обретёте благо победы. natthi me saraṇaṃ aññaṃ dhammo me saraṇaṃ varaṃ etena sacca′vajjena hotu te jaya′maṃgalaṃ Нет для меня другого прибежища, воистину Дхамма – вот моё наивысшее прибежище. Пусть благодаря провозглашению этой истины вы обретёте благо победы. natthi me saraṇaṃ aññaṃ saṃgho me saraṇaṃ varaṃ etena sacca′vajjena hotu te jaya′maṃgalaṃ Нет для меня другого прибежища, воистину Сангха – вот моё наивысшее прибежище. Пусть благодаря провозглашению этой истины вы обретёте благо победы. • yaṃkiñci ratanaṃ loke vijjati vividhaṃ puthu ratanaṃ buddha′samaṃ natthi tasªmā sotthī    bhavantu te Сколь бы прекрасные сокровища ни существовали в этом мире. Нет среди них подобного Будде, поэтому пусть вам будет благополучие yaṃkiñci ratanaṃ loke vijjati vividhaṃ puthu ratanaṃ dhamma′samaṃ natthi tasªmā sotthī    bhavantu te Сколь бы прекрасные сокровища ни существовали в этом мире. Нет среди них подобного Дхамме, поэтому пусть вам будет благополучие yaṃkiñci ratanaṃ loke vijjati vividhaṃ puthu ratanaṃ saṃgha′samaṃ natthi tasªmā sotthī    bhavantu te Сколь бы прекрасные сокровища ни существовали в этом мире. Нет среди них подобного Сангхе, поэтому пусть вам будет благополучие • sakka′tªvā buddha′ratanaṃ osathaṃ uttamaṃ varaṃ hitaṃ deva′manu′ssānaṃ buddha′tejena sotthinā nassan′tupa′ddavā sabbe dukkhā vūpa′samentu te Если вы почитаете Будду как драгоценность, как высшую, наилучшую защиту, приносящую благо богам и людям, то благодаря силе Будды вы будете в безопасности и от всех опасностей вы будете ограждены, ваши печали исчезнут. sakka′tªvā dhamma′ratanaṃ osathaṃ uttamaṃ varaṃ pari′ḷāhū′pasa′manaṃ dhamma′tejena sotthinā nassan′tupa′ddavā sabbe bhayā vūpa′samentu te Если вы почитаете Дхамму как драгоцен­ность, как высшую, наилучшую защиту, успокаивающую лихорадку [страс­тей], то благодаря силе Дхаммы вы будете в безопасности и от всех опасностей вы будете ограждены, ваши страхи исчезнут. sakka′tªvā saṃgha′ratanaṃ osathaṃ uttamaṃ varaṃ āhu′neyyaṃ pāhu′neyyaṃ saṃgha′tejena sotthinā nassan′tupa′ddavā sabbe rogā vūpa′samentu te Если вы почитаете Сангху как драгоценность, как высшую, наилучшую защиту, достойную даров и гостеприимства, то благодаря силе Сангхи вы будете в безопасности и от всех опасностей вы будете ограждены, ваши болезни исчезнут. • sabbī′tiyo viva′jjantu sabba′rogo vina′ssatu mā te bhavatª′vanta′rāyo sukhī dīghā′yuko bhava abhi′vāda′nasī′lissa niccaṃ vuḍḍhā′pacā′yino cattāro dhammā vaḍḍhanti āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ Пусть удастся избежать всех бедствий, пусть прой­дут все болезни. Пусть вы не будете подвергаться каким-либо опасностям, будьте счастливы и живите долго. Пусть вас по-доброму приветствуют и встречают. Пусть вам будут присущи четыре блага: долгая жизнь, красота, счастье и сила #[76] บทขัด-aṃguli′māla′parittaṃ ПАРИТТА АНГУЛИМАЛЫ (пролог) [parittaṃ yambhaṇan′tassa nisi′nnaṭṭhā′nadho′vanaṃ uda′kampi vinā′seti sabba′meva pari′ssayaṃ Even as the water that washed the seat of one who recites this protective verse, destroys all dangers. sotthinā gabbha′vuṭṭhānaṃ yañca sādheti taṃkhaṇe therassaṃ′guli′mālassa lokanā′thena bhāsitaṃ kappa′ṭṭhāyi mahā′tejaṃ pari′ttantam′bhaṇāma he] this verse bings about a safe childbirth for the pregnant woman at the very moment of the reci­tation. Oh gentle ones! Let us recite this protective verse which lasts for the entire world cycle and has great powers, delivered by the Lord of the world to the Venerable Angulimala. #[76] aṃguli′māla′parittaṃ ПАРИТТА АНГУЛИМАЛЫ • yatohaṃ bhagini ari′yāya jātiyā jāto nābhi′jānāmi sañcicca pāṇaṃ jīvitā voro′petā tena saccena sotthi te hotu sotthi gabbhassa (3x) Сестра, с тех пор как я родился благородным рождением, я не помню, чтобы хоть раз намеренно лишил жизни живое существо. Пусть благодаря этой истине будет благо тебе и ребёнку в твоём чреве. #[76] บทขัด-bojjhaṃga′parittaṃ ПАРИТТА О ФАКТОРАХ ПРОБУЖДЕНИЯ (пролог) [saṃsāre saṃsaran′tānaṃ sabba′dukkha′vinā′sane satta dhamme ca bojjhaṃge māra′sena′ppama′ddino [Уничтожают все страдания существ, перерождающихся Сансаре, и сокрушают армию Мары - эти Семь состояний (ума), (известные как) Факторы Просветления. bujjhitªvā yepime sattā tibha′vāmutta′kuttamā ajātiṃ ajarā′bªyādhiṃ amataṃ nibbhayaṃ gatā Понявшие эти семь (факторов), существа освобождаются от трёх (типов) существования, достигают (состояния) отсутствия рождения, старения, болезни, смерти и страха. evamā′diguṇū′petaṃ aneka′guṇa′saṃgahaṃ osa′thañca imaṃ mantaṃ bojjhaṃ′gantam′bhaṇāma he] Объединяют в себе различные добродетели, наделены высшими качествами. Продекламируем же это целебное заклинание о Факторах Просветления.] #[77] bojjhaṃga′parittaṃ ПАРИТТА О ФАКТОРАХ ПРОБУЖДЕНИЯ • bojjhaṃgo sati′saṃkhāto dhammānaṃ vicayo tathā viri′yampī′tipa′ssaddhi′′′bojjhaṃgā ca tathā′pare samā′dhupe′kkhabo′jjhaṃgā sattete sabba′dassinā muninā samma′dakkhātā bhāvitā bahu′līkatā saṃva′ttanti abhi′ññāya nibbā′nāya ca bodhiyā etena sacca′vajjena sotthi te hotu sabbadā Факторами пробуждения считаются: осознанность, исследование явлений, также усердие, восторг, успокоение, и также сосредоточение, безмятежность. Эти семь, которые всевидящий мудрец в совершенстве познал, будучи развитыми и применяемыми, дают Знание, Освобождение и Пробуждение. Пусть благодаря произнесению этой истины вам всегда сопутствует благополучие. eka′sªmiṃ samaye nātho mogga′llānañca kassapaṃ gilāne dukkhite disªvā bojjhaṃge satta desayi te ca taṃ abhi′nandi′tªvā rogā mucciṃsu taṃkhaṇe etena sacca′vajjena sotthi te hotu sabbadā Однажды, когда наш защитник (Будда) увидел Моггаллану и Кассапу больными и страдающими, он научил их семи факторам Пробуждения. Они, обрадовавшись услышанному, немедленно избавились от своих болезней. Пусть благодаря произнесению этой истины вам всегда сопутствует благополучие. ekadā dhamma′rājāpi gela′ññenā′bhipī′ḷito cunda′ttherena taññeva bhaṇā′petª′vāna sādaraṃ sammo′ditªvā ca ābādhā tamhā vuṭṭhāsi ṭhānaso etena sacca′vajjena sotthi te hotu sabbadā Однажды, когда Властитель Дхаммы (Будда) был поражён болезнью, Он велел тхере Чунде с приверженностью декламировать это самое учение [о семи факторах]. И одобрив услышанное, Будда исцелился от болезни. Пусть благодаря произнесению этой истины вам всегда сопутствует благополучие. pahīnā te ca ābādhā tiṇṇa′nnampi mahe′sinaṃ maggā′hata′kilesā va pattā′nuppa′ttidha′mmataṃ etena sacca′vajjena sotthi te hotu sabbadā Те болезни прошли у трёх великих провидцев, подобно загрязнениям, которых разрушает путь по мере последовательных достижений. Пусть благодаря произнесению этой истины вам всегда сопутствует благополучие. #[78] บทขัด-abhaya′parittaṃ ПАРИТТА БЕССТРАШИЯ (пролог) [puñña′lābhaṃ mahā′tejaṃ vaṇṇa′kitti′mahā′yasaṃ sabba′satta′hitaṃ jātaṃ taṃ suṇantu ase′sato atta′ppara′hitaṃ jātaṃ pari′ttantam′bhaṇāma he] #[78] abhaya′parittaṃ ПАРИТТА БЕССТРАШИЯ • yandu′nnimittaṃ ava′maṃga′lañca yo cāma′nāpo saku′ṇassa saddo pāpa′ggaho dussu′pinaṃ akantaṃ buddhā′nubhā′vena vinā′samentu Какие бы ни были знамения несчастий и дурные знаки: бедственные крики птиц, планеты, предвещающие беды, ночные кошмары, приводящие в уныние - пусть все они будут уничтожены благодаря силе Будды. yandu′nnimittaṃ ava′maṃga′lañca yo cāma′nāpo saku′ṇassa saddo pāpa′ggaho dussu′pinaṃ akantaṃ dhammā′nubhā′vena vinā′samentu Какие бы ни были знамения несчастий и дурные знаки: бедственные крики птиц, планеты, предвещающие беды, ночные кошмары, приводящие в уныние - пусть все они будут уничтожены благодаря силе Дхаммы. yandu′nnimittaṃ ava′maṃga′lañca yo cāma′nāpo saku′ṇassa saddo pāpa′ggaho dussu′pinaṃ akantaṃ saṃghā′nubhā′vena vinā′samentu Какие бы ни были знамения несчастий и дурные знаки: бедственные крики птиц, планеты, предвещающие беды, ночные кошмары, приводящие в уныние - пусть все они будут уничтожены благодаря силе Сангхи. #[79] deva′tāuyyo′jana′gāthā • dukkha′ppattā ca niddukkhā bhaya′ppattā ca nibbhayā soka′ppattā ca nissokā hontu sabbepi pāṇino Пусть все страдающие существа избавятся от страданий, пусть все, находящиеся в опасности, избавятся от опасности, пусть те, кто опечален, избавятся от печали. ettā′vatā ca amhehi sambhataṃ puñña′sampadaṃ sabbe devā′numo′dantu sabba′sampa′ttisi′ddhiyā dānaṃ dadantu saddhāya sīlaṃ rakkhantu sabbadā bhāva′nābhi′ratā hontu gacchantu devatā′gatā В соответствии с количеством совершённых нами благих поступков, пусть ради всех достижений и успехов и все боги возрадуются, пусть они с убеждённостью совершают пожертвования, пусть они всегда придерживаются нравственного поведения, пусть они любят заниматься медитацией, пусть они переродятся в мире богов. sabbe buddhā bala′ppattā paccekā′nañca yaṃ balaṃ arahan′tānañca tejena rakkhaṃ bandhāmi sabbaso Благодаря силе всех Будд, силе всех Паччекабудд, силе всех Арахантов, я буду защищён со всех сторон. #[79] บทขัด-jaya′parittaṃ ПАРИТТА ПОБЕДЫ (пролог) [jayaṃ deva′manu′ssānaṃ jayo hotu parā′jito māra′senā abhikkantā samantā dªvādasa′yojanā khanti′mettā′adhi′ṭṭhānā viddhaṃ′setªvāna cakkhumā bhavā′bhave saṃsa′ranto dibba′cakkhuṃ viso′dhayi pariyā′pannā′diso′tthānaṃ hitāya ca sukhāya ca buddha′kiccaṃ viso′dhetªvā pari′ttantam′bhaṇāma he] #[80] jaya′parittaṃ {mahā′kāru′ṇiko...} ПАРИТТА ПОБЕДЫ • mahā′kāru′ṇiko nātho hitāya sabba′pāṇinaṃ pūretªvā pāramī sabbā patto sambodhi′muttamaṃ etena sacca′vajjena hotu te jaya′maṃgalaṃ Обладая великим состраданием, наш защитник (Будда) ради благополучия всех существ, развив все совершенства, достиг наивысшего пробуждения. Пусть благодаря произнесению этой истины вы познаете счастье победы. jayanto bodhiyā mūle sakªyānaṃ nandi′vaḍḍhano evaṃ tªvaṃ vijayo hohi jayassu jaya′maṃgale Победив у сидя у корней дерева Бодхи, он принёс радость роду Сакья. Пусть и у вас будет такая же победа. Пусть вы познаете счастье победы. aparā′jita′pallaṃke sīse paṭha′vipo′kkhare abhi′seke sabba′buddhānaṃ agga′ppatto pamo′dati На троне непобедимых, на вершине земного лотоса, посвящённый всеми Буддами, Он возрадовался высочайшему достижению. suna′kkhattaṃ sumaṃ′galaṃ supa′bhātaṃ suhu′ṭṭhitaṃ sukkhaṇo sumu′hutto ca suyiṭṭhaṃ brahma′cārisu pada′kkhiṇaṃ kāya′kammaṃ    vācā′kammaṃ pada′kkhiṇaṃ pada′kkhiṇaṃ mano′kammaṃ paṇidhī te pada′kkhiṇā pada′kkhiṇāni katªvāna labhan′tatthe pada′kkhiṇe Это звезда удачи, благое предзнаменование, удачный рассвет, удачное жертвоприношение, удачная секунда, удачный момент, удачное подношение тем, кто следует целомудренной жизни, благой поступок тела, благой поступок речи, благой поступок ума, ваши благие устремления. Совершив благие поступки, вы достигните своих благих целей. so attha′laddho sukhito viruḷho buddha′sāsane arogo sukhito hohi saha sabbehi ñātibhi Пусть он получит блага и счастье и рост в buddhasāsana, здоровый и счастливый пусть он всегда будет вместе со своими родственниками. sā attha′laddhā sukhitā viruḷhā buddha′sāsane arogā sukhitā hohi saha sabbehi ñātibhi Пусть она получит блага и счастье и рост в buddhasāsana, здоровая и счастливая пусть она всегда будет вместе со своими родственниками. te attha′laddhā sukhitā viruḷhā buddha′sāsane arogā sukhitā hotha saha sabbehi ñātibhi Пусть они получат блага и счастье и рост в buddhasāsana, здоровые и счастливые пусть они всегда будут вместе со своими родственниками. #[81] ratana′ttayappa′bhāvā′bhiyā′cana′gāthā • arahaṃ sammā′sambuddho    uttamaṃ dhamma′majjhagā mahā′saṃghaṃ pabo′dhesi iccetaṃ ratana′ttayaṃ buddho dhammo saṃgho cāti nānāhon′tampi vatthuto añña′maññā′viyogā va ekī′bhūtam′pana′tthato buddho dhammassa bodhetā dhammo saṃghena dhārito saṃgho ca sāvako buddhassa icce′kāba′ddhame′vidaṃ visuddhaṃ uttamaṃ seṭṭhaṃ lokasªmiṃ ratana′ttayaṃ saṃva′ttati pasa′nnānaṃ attano suddhi′kāminaṃ sammā paṭi′pajjan′tānaṃ para′māya visu′ddhiyā visuddhi sabba′kªlesehi hoti dukkhehi nibbuti nibbānaṃ paramaṃ suññaṃ    nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ etena sacca′vajjena suvatthi hotu sabbadā ratana′ttayā′nubhāvena ratana′ttaya′tejasā upa′ddavan′tarāyā ca upa′saggā ca sabbaso mā kadāci samphu′siṃsu raṭṭhaṃ sªyāmā′name′vidaṃ āro′giya′sukhañ′ceva tato dīghā′yutāpi ca tabba′tthūnañca sampatyo sukhaṃ sabbattha sotthi ca bhavantu sampa′vattantu sªyāmānaṃ raṭṭha′pālinaṃ te ca raṭṭhañca rakkhantu sªyāma′raṭṭhika′devatā sªyāmānaṃ raṭṭha′pālīhi dhammā′misehi pūjitā siddha′matthu siddha′matthu siddha′matthu idaṃ phalaṃ etasªmiṃ ratana′ttaya′sªmiṃ sampa′sādana′cetaso #[82] ratana′ttaya′ppabhāva′siddhi′gāthā • arahaṃ sammā′sambuddho lokānaṃ anukam′pako vene′yyānaṃ pabo′dhetā santi′maggā′nusā′sako sªvākkhāto uttamo dhammo lokānaṃ tamadā′lako niyyā′niko ca dukkhasªmā dhamma′cārī′nupā′lako supa′ṭipanno mahā′saṃgho lokānaṃ puñña′mākaro sīla′diṭṭhīhi saṃsuddho santi′magga′niyo′jako iccetaṃ ratanaṃ seṭṭhaṃ loke saraṇa′muttamaṃ parikkha′kāna dhīrānaṃ ñāṇa′sañcāra′ṇakkhamaṃ yassa lokaṃ pabhā′seti āta′pova tamo′nudo dayya′deso imā′gamma khema′magga′ppajo′tanaṃ santi′sukhe pati′ṭṭhāti issaro sātataṃ ṭhito agga′metaṃ tira′tanaṃ garuṃ katªvāna rakkhitaṃ dhajaṃ katªvā pade′sassa dayya′desena uddhataṃ nīti′paññatti′kārāya sadi′ṭṭhiyā paku′bbane dhamma′nuññaṃ va raṭṭhassa    raṭṭhānaṃ siddhi′dāyakaṃ evaṃ sāsana′kiccesu saṃghaṃ katªvāna′dhissaraṃ pasi′jjhanan′tidaṃ buddha′′′sāsa′nassa pasā′sanaṃ evaṃ pasāsa′nupā′yena thiraṃ tiṭṭhati sāsanaṃ ratana′ttayā′nubhā′vena ratana′ttaya′tejasā dayya′jāti viro′cetu sabba′sampatti′siddhiyā iddhiṃ pappotu vepullaṃ viruḷhiṃ cuttariṃ sadā ciraṃ tiṭṭhatu lokasªmiṃ sammā′sambuddha′sāsanaṃ dassentaṃ bhabba′sattānaṃ añjasaṃ va visu′ddhiyā cirañ′jīvatu dīghāyu dayyānaṃ dhamma′khattiyo vaṇṇavā bala′sampanno nirā′mayo ca nibbhayo raṭṭhassa dhamma′nuññañca ciraṃ tiṭṭhatu sotthinā ratana′ttaya′ppabhā′vena vuḍḍhi′yāsā sami′jjhatu dayyānaṃ raṭṭha′pālīnaṃ sabba′siddhi sadā thiraṃ jaya′matthu ca dayyānaṃ vuḍḍhi santi niran′taraṃ pava′ḍḍhataṃ ca bhiyyoso dhanu′ṭṭhānena sampa′dā′ti #[83] sukhā′bhiyā′cana′gāthā • yaṃ yaṃ deva′manu′ssānaṃ maṃgala′tthāya bhāsitaṃ tassa tassā′nubhā′vena hotu rāja′kule sukhaṃ ye ye āra′kkhakā devā tattha tatthā′dhivā′sino iminā dhamma′dānena sabbe amhehi pūjitā sadā bhadªrāni passantu sukhitā hontu nibbhayā appa′mattā ca amhesu sabbe rakkhantu no sadā yañca no bhāsa′mānehi kusalaṃ pasutaṃ bahuṃ tanno devā′numo′dantu ciraṃ tiṭṭhantu sātataṃ ye vā jalā′bujaṇ′ḍajā saṃse′dajo′papā′tikā averā hontu sabbe te anīghā niru′paddavā passantu ana′vajjāni mā ca sāva′jjamā′gamā ciraṃ tiṭṭhatu lokasªmiṃ sammā′sambuddha′sāsanaṃ dassentaṃ sota′vantūnaṃ maggaṃ satta′visu′ddhiyā yāva buddhoti nāmampi loka′jeṭṭhassa satthuno sammā′desita′dhammassa pava′ttati mahe′sino pasannā hontu sabbepi pāṇino buddha′sāsane sammā dhāraṃ pave′cchanto kāle devo pava′ssatu vuḍḍhi′bhāvāya sattānaṃ samiddhaṃ netu medaniṃ mātā pitā ca atrajaṃ niccaṃ rakkhanti puttakaṃ evaṃ dhammena rājāno pajaṃ rakkhantu sabbadā Пусть все существа обладают убеждённостью в учении Будды. Пусть дождь проливается в нужное время и пусть он принесёт благополучие стране во благо всех существ. Как родители оберегают своих детей, пусть в соответствии с Дхаммой, правители всегда оберегают своих подданных. #[84] maṃgala′cakka′vāḷa-ใหญ่ ВЕЛИКАЯ СФЕРА БЛАГ • siri′dhiti′mati′tejo′jaya′siddhi′mahiddhi- ′mahā′guṇā′pari′mita′puññā′dhikā′rassa Обретя славу, непреклонность, величие, непобедимость, великую силу, великие безграничные добродетели посредством своих накопленных заслуг, sabban′tarāya′nivā′raṇa′sama′tthassa bhaga′vato ara′hato sammā′sambuddhassa Бхагавант, Арахант, Саммасамбудда преодолел все преграды и препятствия. dªva′ttiṃsa′mahā′purisa′lakkhaṇā′nubhā′vena asītyā′nubªyañ′janā′nubhā′vena aṭṭhu′ttara′sata′maṃgalā′nubhā′vena chabbaṇṇa′raṃsiyā′nubhā′vena Благодаря силе 32 знаков Великого Человека; благодаря силе 80 малых признаков; благодаря силе 108 благ; благодаря силе шестикратного сияния; ketu′mālā′nubhā′vena dasa′pāra′mitā′nubhā′vena dasa′upa′pāra′mitā′nubhā′vena dasa′para′mattha′pāra′mitā′nubhā′vena sīla′samādhi′paññā′nubhā′vena благодаря силе сияющего венца; благодаря силе десяти совершенств; благодаря силе десяти высочайших совершенств; благодаря силе десяти окончательных совершенств; благодаря силе нравственности, концентрации и мудрости; buddhā′nubhā′vena dhammā′nubhā′vena saṃghā′nubhā′vena tejā′nubhā′vena iddhā′nubhā′vena balā′nubhā′vena ñeyya′dhammā′nubhā′vena благодаря силе Будды; благодаря силе Дхаммы; благодаря силе Сангхи; благодаря силе славы; благодаря силе величия; благодаря силе могущества; благодаря силе Дхаммы, которая может быть познана; catu′rāsī′tisa′hassa′dhamma′kkhandhā′nubhā′vena благодаря силе совокупности 84000 аспектов Дхаммы; nava′loku′ttara′dhammā′nubhā′vena aṭṭhaṃ′gika′maggā′nubhā′vena aṭṭha′samā′pattiyā′nubhā′vena благодаря силе девяти надмирских дхамм; благодаря силе Восмеричного Пути; благодаря силе его восьми медитативных стадий; chaḷa′bhiññā′nubhā′vena catu′sacca′ñāṇā′nubhā′vena dasa′bala′ñāṇā′nubhā′vena sabba′ññuta′ñāṇā′nubhā′vena mettā′karuṇā′muditā′upekkhā′nubhā′vena благодаря силе шести сверхзнаний; благодаря силе его знания 4-х Благородных Истин; благодаря силе его знания десяти сил; благодаря силе всеведения; благодаря силе дружелюбия, сострадания, сорадовования и безмятежности; sabba′parittā′nubhā′vena ratana′ttaya′saraṇā′nubhā′vena tuyhaṃ благодаря силе всех Паритт; благодаря силе Прибежища в Трех Драгоценностях - sabba′roga′soku′paddava′dukkha′domana′ssupā′yāsā    vina′ssantu sabba′anta′rāyāpi vina′ssantu пусть все ваши болезни, плачи, беды, боли, скорби и отчаяния будут уничтожены; пусть все препятствия будут разрушены; sabba′saṃkappā tuyhaṃ sami′jjhantu dīghā′yutā tuyhaṃ hotu sata′vassa′jīvena samaṃ′giko hotu sabbadā пусть все ваши устремления достигнут цели; пусть Вы будете жить долго, всегда доживая до 100 лет; ākā′sapa′bbata′vana′bhūmi′gaṃgā′mahā′samuddā āra′kkhakā devatā sadā tumªhe anura′kkhantu пусть боги неба, гор, лесов, стран, реки Ганг и великого океана всегда будут защищать вас. • bhavatu sabba′maṃgalaṃ rakkhantu sabba′devatā sabba′buddhā′nubhā′vena sadā sotthī bhavantu te Пусть вам сопутствует удача. Пусть вас защищают все боги. Благодаря всей силе Будды пусть с вами всегда будет благополучие. bhavatu sabba′maṃgalaṃ rakkhantu sabba′devatā sabba′dhamm′ānubhā′vena sadā sotthī bhavantu te Пусть вам сопутствует удача. Пусть вас защищают все боги. Благодаря всей силе Дхаммы пусть с вами всегда будет благополучие. bhavatu sabba′maṃgalaṃ rakkhantu sabba′devatā sabba′saṃghā′nubhā′vena sadā sotthī bhavantu te Пусть вам сопутствует удача. Пусть вас защищают все боги. Благодаря всей силе Сангхи пусть с вами всегда будет благополучие. nakkhatta′yakkha′bhūtānaṃ pāpa′ggaha′nivā′raṇā pari′ttassā′nubhā′vena hantªvā tesaṃ upa′ddave (3x) Пусть все препятствия, связанные с духами, яккхами, неблагоприятным положением планет силой этой Паритты будут предотвращены и разрушены. #[86] บทขัด-dhamma′cakka′ppavattana′suttaṃ СУТТА ПОВОРОТ КОЛЕСА ДХАММЫ (пролог) [anu′ttaraṃ abhi′sambodhiṃ sambu′jjhitªvā tathā′gato paṭhamaṃ yaṃ ade′sesi dhamma′cakkaṃ anu′ttaraṃ samma′deva pava′ttento loke appa′ṭiva′ttiyaṃ yatthā′kkhātā ubho antā paṭi′patti ca majjhimā catū′sªvāri′yasa′ccesu visuddhaṃ ñāṇa′dassanaṃ desitaṃ dhamma′rājena sammā′sambodhi′kittanaṃ nāmena vissutaṃ suttaṃ dhamma′cakka′ppava′ttanaṃ veyyā′kara′ṇapā′ṭhena saṃgī′tantam′bhaṇāma se] Это первое учение Татхагаты после того как он достиг непревзойдённого, совершенного просветления. В нём содержится совершенный поворот несравненного колеса Дхаммы, несравненной всегда, когда её объясняют в этом мире. В этой сутте говорится о двух крайностях и срединном пути, о четырёх благородных истинах, и об очищенном знании и видении, разъяснённом владыкой Дхаммы. Давайте вместе продекламируем эту сутту, широко известную под именем «Поворот колеса Дхаммы» и провозглашающую высшее независимое просветление. #[86] dhamma′cakka′ppavattana′suttaṃ СУТТА ПОВОРОТ КОЛЕСА ДХАММЫ • evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā bārāṇa′siyaṃ viharati isi′patane migadāye tatªra kho bhagavā pañca′vaggiye bhikkhū āmantesi Так я слышал. Однажды Бхагавант находился в Баранаси, в роще Исипатана. И там Бхагавант обратился к группе пятерых монахов: dªveme bhikkhave antā pabba′jitena na sevi′tabbā «Есть, о монахи, две крайности, в которые пусть не вдается подвижник. yo cāyaṃ kāmesu kāma′sukha′llikā′nuyo′go hīno gammo pothu′jjaniko anariyo anattha′sañhito Одна - это склонность к чувственным удовольствиям по отношению к чувственным объектам: низкая, пошлая, обывательская, невежественная, не приносящая пользы. yo cāyaṃ atta′kila′mathā′nuyo′go dukkho anariyo anattha′sañhito Другая - это склонность себя изнурять, тяжкая, невежественная, не приносящая пользы. ete te bhikkhave ubho ante anupa′gamma Но ни к той, ни к другой крайности не клонится majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisam′buddhā cakkhu′karaṇī ñāṇa′karaṇī upasa′māya abhi′ññāya sambodhāya nibbānāya saṃva′ttati срединный путь, что до конца постигнут Татхагатой; видение дарующий, знание дарующий, к умиротворению, к постижению, к пробуждению, к Освобождению ведущий. katamā ca sā bhikkhave Каков же, монахи, majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisam′buddhā cakkhu′karaṇī ñāṇa′karaṇī upasa′māya abhi′ññāya sambodhāya nibbānāya saṃva′ttati этот верный Срединный Путь, что до конца постигнут Татхагатой; видение дарующий, знание дарующий, к умиротворению, к постижению, к пробуждению, к Освобождению ведущий. ayameva ariyo aṭṭhaṃgiko maggo seyya′thīdaṃ sammā′diṭṭhi sammā′saṃkappo sammā′vācā sammā′kammanto sammā′ājīvo sammā′vāyāmo sammā′sati sammā′samādhi Именно этот Благородный Восьмеричный Путь: правильное понимание, правильная решимость, правильная речь, правильное действие, правильные средства к существованию, правильное усилие, правильная осознанность, правильное сосредоточение. ayaṃ kho sā bhikkhave Это и есть, монахи, majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisam′buddhā cakkhu′karaṇī ñāṇa′karaṇī upasa′māya abhi′ññāya sambodhāya nibbānāya saṃva′ttati верный Срединный Путь, что до конца постигнут Татхагатой; видение дарующий, знание дарующий, к умиротворению, к постижению, к пробуждению, к Освобождению ведущий. idaṃ kho pana bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccaṃ Такова,монахи, Благородная Истина о страдании: jātipi dukkhā jarāpi dukkhā mara′ṇampi dukkhaṃ soka′pari′deva′dukkha′domana′ssupāyā′sāpi dukkhā appiyehi sampa′yogo dukkho piyehi vippa′yogo dukkho yampi′cchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ saṃkhi′ttena pañcupā′dāna′kkhandhā dukkhā Рождение - страдание, старость - страдание, смерть - страдание, плач, стенания, боль, скорбь, отчаяние - страдания. связь с неприятным – страдание, разлучение с приятным – страдание. Короче говоря, пять совокупностей объектов привязанности - страдание. idaṃ kho pana bhikkhave    dukkha′samudayo ariyasaccaṃ Такова,монахи, Благородная Истина о причине страдания: yāyaṃ taṇhā pono′bbhavikā nandirā′gasa′hagatā tatªra tatªrā′bhinan′dinī seyya′thīdaṃ kāma′taṇhā bhava′taṇhā vibhava′taṇhā Жажда, которая вызывает дальнейшее становление, - сопровождаемое страстью и наслаждением, ищущее удовольствий то здесь, то там, - то есть пристрастие к чувственным удовольствиям, пристрастие к становлению, пристрастие к не-становлению. idaṃ kho pana bhikkhave dukkha′nirodho ariyasaccaṃ Такова,монахи, Благородная Истина о прекращении страдания: yo tassā′yeva taṇhāya asesa′virāga′nirodho cāgo paṭi′nissaggo mutti anālayo Окончательное затухание и прекращение, отречение, отбрасывание, освобождение, и оставление этой жажды. idaṃ kho pana bhikkhave    dukkha′nirodha′gāmi′nī paṭipadā ariyasaccaṃ Такова,монахи, Благородная Истина о Пути, ведущем к прекращению страданий: ayameva ariyo aṭṭhaṃgiko maggo seyya′thīdaṃ sammā′diṭṭhi sammā′saṃkappo sammā′vācā sammā′kammanto sammā′ājīvo sammā′vāyāmo sammā′sati sammā′samādhi Именно этот Благородный Восьмеричный Путь: правильное понимание, правильная решимость, правильная речь, правильное действие, правильные средства к существованию, правильное усилие, правильная осознанность, правильное сосредоточение. • idaṃ dukkhaṃ ariyasaccan′ti «Это Благородная Истина о страдании» me bhikkhave pubbe ananu′ssutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась. taṃ kho panidaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ pariññe′yyanti «Эту Благородную Истину о страдании нужно понять» me bhikkhave pubbe ananu′ssutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась. taṃ kho panidaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ pariññā′tanti «Эта Благородная Истина о страдании мной понята» me bhikkhave pubbe ananu′ssutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась. idaṃ dukkha′samudayo ariyasaccan′ti «Это Благородная Истина о причине страдания» me bhikkhave pubbe ananu′ssutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась. taṃ kho panidaṃ dukkha′samudayo ariyasaccaṃ pahāta′bban′ti «Эту причину страдания нужно отбросить» me bhikkhave pubbe ananu′ssutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась. taṃ kho panidaṃ dukkha′samudayo ariyasaccaṃ pahī′nan′ti «Эта причина страдания мной отброшена» me bhikkhave pubbe ananu′ssutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась. idaṃ dukkha′nirodho ariyasaccan′ti «Это Благородная Истина о прекращении страдания» me bhikkhave pubbe ananu′ssutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась. taṃ kho panidaṃ dukkha′nirodho ariyasaccaṃ sacchi′kāta′bban′ti «Это прекращение страдания нужно непосредственно пережить» me bhikkhave pubbe ananu′ssutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась. taṃ kho panidaṃ dukkha′nirodho ariyasaccaṃ sacchi′katan′ti «Это прекращение страдания мной непосредственно пережито» me bhikkhave pubbe ananu′ssutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась. idaṃ dukkha′nirodha′gāminī paṭipadā ariyasaccan′ti «Это Благородная Истина о Пути, ведущем к прекращению страдания» me bhikkhave pubbe ananu′ssutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась. taṃ kho panidaṃ dukkha′nirodha′gāminī paṭipadā ariyasaccaṃ bhāve′tabban′ti «Этот Путь, ведущий к прекращению страдания, нужно пройти» me bhikkhave pubbe ananu′ssutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась. taṃ kho panidaṃ dukkha′nirodha′gāminī paṭipadā ariyasaccaṃ bhāvi′tan′ti «Этот Путь, ведущий к прекращению страдания, мной пройден» me bhikkhave pubbe ananu′ssutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi так, о монахи, мне неслыханных прежде вещей видение открылось, знание открылось, мудрость открылась, ведение открылось, ясность открылась. yāva′kīvañca me bhikkhave imesu catūsu ariya′saccesu evanti′pari′vaṭṭaṃ dªvā′dasā′kāraṃ yathā′bhūtaṃ ñāṇa′dassanaṃ na suvi′suddhaṃ ahosi neva tāvāhaṃ bhikkhave sadevake loke samā′rake sabrahm′ake sassa′maṇa′brāhma′ṇiyā pajāya sadeva′manu′ssāya anuttaraṃ sammā′sambodhiṃ abhisam′buddho pacca′ññāsiṃ И пока, монахи, не стало вполне чистым это мое знание и видение четырех Благородных Истин, как они есть, о трех оборотах, о двенадцати видах - до тех пор, монахи, не заявлял я, что прямо пробудился правильным пробуждением, непревзойденном во вселенной с ее богами, Марами и Брахмами, с отшельниками и брахманами, царями и простыми людьми. yato ca kho me bhikkhave imesu catūsu ariya′saccesu evanti′pari′vaṭṭaṃ dªvā′dasā′kāraṃ yathā′bhūtaṃ ñāṇa′dassanaṃ suvi′suddhaṃ ahosi athāhaṃ bhikkhave sadevake loke samā′rake sabrahm′ake sassa′maṇa′brāhma′ṇiyā pajāya sadeva′manu′ssāya anuttaraṃ sammā′sambodhiṃ abhisam′buddho pacca′ññāsiṃ Но как только, монахи,стало вполне чистым это мое знание и видение четырех Благородных Истин, как они есть, о трех оборотах, о двенадцати видах - тогда заявил я, что прямо пробудился правильным пробуждением, непревзойденном во вселенной с ее богами, Марами и Брахмами, с отшельниками и брахманами, царями и простыми людьми. ñāṇañca pana me dassanaṃ uda′pādi akuppā me vimutti aya′mantimā jāti natthi′dāni puna′bbhavoti И открылось мне знание и видение: «Безусловно мое освобождение, это - последнее рождение, нет становления больше». • idama′voca bhagavā atta′manā pañca′vaggiyā bhikkhū bhaga′vato bhāsitaṃ abhi′nanduṃ Так сказал Бхагавант. Пятеро монахов восхищенно восприняли сказанное им. imasª′miñca pana veyyā′karaṇa′sªmiṃ bhañña′māne āya′sªmato koṇḍa′ññassa virajaṃ vīta′malaṃ dhamma′cakkhuṃ udapādi И от слушания этой проповеди почтенному Конданнье незапыленное, незагрязненное видение Дхаммы открылось: yaṃkiñci samudaya′dhammaṃ sabbantaṃ nirodha′dhamman′ti «Все, что подвержено возникновению, подвержено прекращению». pavattite ca bhaga′vatā dhamma′cakke bhummā devā sadda′manussā′vesuṃ Так запущено было Бхагавантом Колесо Дхаммы. И земные боги вслед возгласили: etam′bhagavatā bārā′ṇasiyaṃ isi′patane migadāye anu′ttaraṃ dhamma′cakkaṃ pava′ttitaṃ appaṭiva′ttiyaṃ samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā loka′sªminti «Ныне в Баранаси, в роще Исипатана, запущено Татхагатой Колесо Благородной Дхаммы, которого не остановить ни отшельнику, ни брахману, ни богу, ни Маре, ни Брахме и никому во вселенной». bhummānaṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā cātu′mmahā′rāji′kā devā sadda′manussā′vesuṃ Услышав глас земных богов, четыре бога-царя вслед возгласили: cātu′mmahā′rāji′kānaṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā tāvatiṃsā devā sadda′manussā′vesuṃ Услышав глас четырёх богов-царей, боги обители Тридцати Трёх вслед возгласили: tāvatiṃsānaṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā yāmā devā sadda′manussā′vesuṃ Услышав глас богов обители Тридцати Трёх, боги небес Ямы вслед возгласили: yāmā′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā tusitā devā sadda′manussā′vesuṃ Услышав глас богов небес Ямы, «Блаженствующие» боги вслед возгласили: tusitā′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā nimmā′naratī devā sadda′manussā′vesuṃ Услышав глас «Блаженствующих» (тусита) богов, «Радующиеся творению» боги вслед возгласили: nimmā′naratī′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā para′nimmi′tava′savattī devā sadda′manussā′vesuṃ Услышав глас «Радующихся творению» (нимманарати) богов, «Обладающие властью, данной другими» боги вслед возгласили: para′nimmi′tava′savattī′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā {-}brahma′kāyikā devā sadda′manussā′vesuṃ {brahma′pāri′sajjā devā sadda′manussā′vesuṃ} Услышав глас «Обладающих властью, данной другими» (паранимитта-васа-ватти) богов, {-} боги сонма Брахмы вслед возгласили: {боги мира «Советников Брахмы» вслед возгласили:} {brahma′pāri′sajjā′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā} {brahma′paro′hitā devā sadda′manussā′vesuṃ} {Услышав глас богов мира «Советников Брахмы», боги мира «Жрецов Брахмы» вслед возгласили:} {brahma′paro′hitā′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā} {mahā′brahmā devā sadda′manussā′vesuṃ} {Услышав глас богов мира «Жрецов Брахмы», боги мира «Великого Брахмы» вслед возгласили:} {mahā′brahmā′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā} {pari′ttābhā devā sadda′manussā′vesuṃ} {Услышав глас богов мира «Великого Брахмы», боги мира «Ограниченного Сияния» вслед возгласили:} {pari′ttābhā′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā} {appamā′ṇābhā devā sadda′manussā′vesuṃ} {Услышав глас богов мира «Ограниченного Сияния», боги мира «Безграничного Сияния» вслед возгласили:} {appamā′ṇābhā′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā} {ābha′ssarā devā sadda′manussā′vesuṃ} {Услышав глас богов мира «Безграничного Сияния», Лучезарные боги вслед возгласили:} {ābha′ssarā′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā} {paritta′subhā devā sadda′manussā′vesuṃ} {Услышав глас Лучезарных богов, боги мира «Ограниченной красоты» вслед возгласили:} {paritta′subhā′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā} {appa′māṇa′subhā devā sadda′manussā′vesuṃ} {Услышав глас богов мира «Ограниченной красоты», боги мира «Безграничной красоты»вслед возгласили:} {appa′māṇa′subhā′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā} {subha′kiṇªhakā devā sadda′manussā′vesuṃ} {Услышав глас богов мира «Безраничной красоты», боги мира «Всеобщей красоты» вслед возгласили:} {subha′kiṇªhakā′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā} {{asaññi′sattā devā sadda′manussā′vesuṃ}} {Услышав глас богов мира «Всеобщей красоты», {Бессознательные боги вслед возгласили:}} {{asaññi′sattā′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā}} {veha′pphalā devā sadda′manussā′vesuṃ} {{Услышав «Бессознательных» богов}, боги обладающие «Великим Плодом» вслед возгласили:} {veha′pphalā′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā} {avihā devā sadda′manussā′vesuṃ} {Услышав богов обладающих «Великим Плодом», «Не-падающие» боги вслед возгласили:} {avihā′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā} {atappā devā sadda′manussā′vesuṃ} {Услышав «Не-падающих» богов, «Невозмутимые» боги вслед возгласили:} {atappā′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā} {sudassā devā sadda′manussā′vesuṃ} {Услышав «Невозмутимых» богов, «Прекрасные» боги вслед возгласили:} {sudassā′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā} {sudassī devā sadda′manussā′vesuṃ} {Услышав «Прекрасных» богов, «Ясновидящие» боги вслед возгласили:} {sudassī′naṃ devānaṃ saddaṃ sutªvā} {akaniṭṭhakā devā sadda′manussā′vesuṃ} {Услышав «Ясновидящих» богов, «Наивысшие» боги вслед возгласили:} etam′bhagavatā bārā′ṇasiyaṃ isi′patane migadāye anu′ttaraṃ dhamma′cakkaṃ pava′ttitaṃ appaṭiva′ttiyaṃ samaṇena vā brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci vā loka′sªminti «Ныне в Баранаси, в роще Исипатана, запущено Татхагатой Колесо Благородной Дхаммы, которого не остановить ни отшельнику, ни брахману, ни богу, ни Маре, ни Брахме и никому во вселенной». • itiha tena khaṇena tena muhu′ttena yāva brahma′lokā saddo abbhu′ggacchi Так в то мгновение, в ту пору, в тот час до сонма Брахмы глас вознесся. ayañca dasa′sahassī loka′dhātu saṃ′kampi sampa′kampi sampa′vedhi И десятитысячная сфера миров задрожала, заколебалась и сотряслась. appamāṇo ca oḷāro obhāso loke pātura′hosi ati′kkammeva devānaṃ devā′nubhāvaṃ И мир озарился беспредельным сиянием и светом, в котором поблекло великолепие богов. athakho bhagavā udānaṃ udānesi И Бхагавант возгласил клич: aññāsi vata bho koṇḍañño aññāsi vata bho koṇḍañño′ti «Ты действительно понял, Конданья! Ты действительно понял!» iti′hidaṃ āya′sªmato koṇḍa′ññassa aññā′koṇḍa′ñño′tevªva nāmaṃ ahosī′ti Так почтенный Конданнья получил имя Конданнья-понявший. #[93] บทขัด-anatta′lakkhaṇa′suttaṃ СУТТА ПРИЗНАКИ БЕЗЛИЧНОСТИ (пролог) [yantaṃ sattehi dukkhena ñeyyaṃ anatta′lakkhaṇaṃ atta′vādā′ttasa′ññānaṃ samma′deva vimo′canaṃ sambuddho taṃ pakā′sesi diṭṭha′saccāna yoginaṃ uttariṃ paṭi′vedhāya bhāvetuṃ ñāṇa′mutta′maṃ yantesaṃ diṭṭha′dhammā′naṃ ñāṇe′nupa′pari′kkhataṃ sabbā′savehi cittāni vimu′cciṃsu ase′sato tathā ñāṇā′nusā′rena sāsanaṃ kātu′micchataṃ sādhūnaṃ attha′siddhatthaṃ taṃ suttantaṃ bhaṇāma se] Все существа должны испытывать страдания, чтобы понять свойство безличности, понимание которого даёт несравненное освобождение от убеждения в индивидуальности и самообмана, в соответствии с учением высшего Будды. Данное учение даётся, чтобы те, кто медитирует на испытываемых сущностях смогли прийти к совершенному осознанию. Развитие совершенного понимания этих явлений и исследование всех загрязнённых моментов ума - следствием этой практики является полное освобождение. Давайте же продекламируем эту сутту, желая вспомнить это учение и его большое благо. #[93] anatta′lakkhaṇa′suttaṃ СУТТА ПРИЗНАКИ БЕЗЛИЧНОСТИ • evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā bārāṇa′siyaṃ viharati isi′patane migadāye tatªra kho bhagavā pañca′va′ggiye bhikkhū āmantesi Так я слышал. Однажды Бхагавант находился в Баранаси, в роще Исипатана. И там Бхагавант обратился к группе пятерых монахов: rūpaṃ bhikkhave anattā «Монахи, тело (rūpa=форма) не есть «я». rūpañ′cahi′daṃ bhikkhave attā abha′vissa nayidaṃ rūpaṃ ābā′dhāya saṃva′tteyya labbhetha ca rūpe Если бы тело являлось «я», то такое тело не было бы несвободно, было бы возможно приказать своему телу: evaṃ me rūpaṃ hotu evaṃ me rūpaṃ mā aho′sīti «Пусть тело будет таким-то, пусть тело не будет таким-то». yasªmā ca kho bhikkhave rūpaṃ anattā tasªmā rūpaṃ ābā′dhāya saṃva′ttati na ca labbhati rūpe Но именно из-за того, что тело не является «я», оно обречено на несвободу, невозможно приказать своему телу: evaṃ me rūpaṃ hotu evaṃ me rūpaṃ mā aho′sīti «Пусть тело будет таким-то, пусть тело не будет таким-то»». vedanā anattā «Чувства не есть «я». vedanā ca hidaṃ bhikkhave attā abha′vissa nayidaṃ vedanā ābā′dhāya saṃva′tteyya labbhetha ca veda′nāya Если бы чувства являлись «я», то такие чувства не были бы несвободны, было бы возможно приказать своим чувствам: evaṃ me vedanā hotu evaṃ me vedanā mā aho′sīti «Пусть чувства будут такими-то, пусть чувства не будут такими-то». yasªmā ca kho bhikkhave vedanā anattā tasªmā vedanā ābā′dhāya saṃva′ttati na ca labbhati veda′nāya Но именно из-за того, что чувства не являются «я», они обречены на несвободу, невозможно приказать своим чувствам: evaṃ me vedanā hotu evaṃ me vedanā mā aho′sīti «Пусть чувства будут такими-то, пусть чувства не будут такими-то»». saññā anattā «Восприятия (saññā) не есть «я». saññā ca hidaṃ bhikkhave attā abha′vissa nayidaṃ saññā ābā′dhāya saṃva′tteyya labbhetha ca saññāya Если бы восприятия являлись «я», то такие восприятия не были бы несвободны, было бы возможно приказать своим восприятиям: evaṃ me saññā hotu evaṃ me saññā mā aho′sīti «Пусть восприятия будут такими-то, пусть восприятия не будут такими-то». yasªmā ca kho bhikkhave saññā anattā tasªmā saññā ābā′dhāya saṃva′ttati na ca labbhati saññāya Но именно из-за того, что восприятия не являются «я», они обречены на несвободу, невозможно приказать своим восприятиям: evaṃ me saññā hotu evaṃ me saññā mā aho′sīti «Пусть восприятия будут такими-то, пусть восприятия не будут такими-то»». saṃkhārā anattā «Умственные конструкции не есть «я». saṃkhārā ca hidaṃ bhikkhave attā abha′vissaṃ′su nayidaṃ saṃkhārā ābā′dhāya saṃva′tteyyuṃ labbhetha ca saṃkhā′resu Если бы умственные конструкции являлись «я», то такие умственные конструкции не были бы несвободны, было бы возможно приказать своим умственным конструкциям: evaṃ me saṃkhārā hontu    evaṃ me saṃkhārā mā ahe′sunti «Пусть умственные конструкции будут такими-то, пусть умственные конструкции не будут таким-то». yasªmā ca kho bhikkhave saṃkhārā anattā tasªmā saṃkhārā ābā′dhāya saṃva′ttanti na ca labbhati saṃkhā′resu Но именно из-за того, что умственные конструкции не являются «я», они обречены на несвободу, невозможно приказать своим умственным конструкциям: evaṃ me saṃkhārā hontu    evaṃ me saṃkhārā mā ahe′sunti «Пусть умственные конструкции будут такими-то, пусть умственные конструкции не будут такими-то»». viññāṇaṃ anattā «Сознание не есть «я». viññā′ṇañca hidaṃ bhikkhave attā abha′vissa nayidaṃ viññāṇaṃ ābā′dhāya saṃva′tteyya labbhetha ca viññāṇe Если бы сознание являлось «я», то такое сознание не было бы несвободно, было бы возможно приказать своему сознанию: evaṃ me viññāṇaṃ hotu evaṃ me viññāṇaṃ mā aho′sīti «Пусть сознание будет таким-то, пусть сознание не будет таким-то». yasªmā ca kho bhikkhave viññāṇaṃ anattā tasªmā viññāṇaṃ ābā′dhāya saṃva′ttati na ca labbhati viññāṇe Но именно из-за того, что сознание не является «я», оно обречено на несвободу, невозможно приказать своему сознанию: evaṃ me viññāṇaṃ hotu    evaṃ me viññāṇaṃ mā aho′sīti «Пусть сознание будет таким-то, пусть сознание не будет таким-то»». • taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti aniccaṃ bhante «Как вы думаете, монахи, постоянно тело или непостоянно?» «Непостоянно, Бханте». yam′panā′niccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti dukkhaṃ bhante yam′panā′niccaṃ dukkhaṃ vipari′ṇāma′dhammaṃ kallaṃ nu taṃ sama′nupa′ssituṃ etaṃ mama eso′hama′sªmi eso me attā′ti no hetaṃ bhante «А то, что непостоянно, несёт в себе счастье или страдание?» «Страдание, Бханте». «Верно ли думать по отношению к тому, что непостоянно, несёт в себе страдания и подвержено изменениям: «Это «я», это моя сущность, это то, что называется «я»»». «Не верно, Бханте». taṃ kiṃ maññatha bhikkhave vedanā niccā vā aniccā vāti aniccā bhante «Как вы думаете, монахи, постоянны чувства или непостоянны?» «Непостоянны, Бханте». yam′panā′niccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti dukkhaṃ bhante yam′panā′niccaṃ dukkhaṃ vipari′ṇāma′dhammaṃ kallaṃ nu taṃ sama′nupa′ssituṃ etaṃ mama eso′hama′sªmi eso me attā′ti no hetaṃ bhante «А то, что непостоянно, несёт в себе счастье или страдание?» «Страдание, Бханте». «Верно ли думать по отношению к тому, что непостоянно, несёт в себе страдания и подвержено изменениям: «Это «я», это моя сущность, это то, что называется «я»»». «Не верно, Бханте». taṃ kiṃ maññatha bhikkhave saññā niccā vā aniccā vāti aniccā bhante «Как вы думаете, монахи, постоянны восприятия или непостоянны?» «Непостоянны, Бханте». yam′panā′niccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti dukkhaṃ bhante yam′panā′niccaṃ dukkhaṃ vipari′ṇāma′dhammaṃ kallaṃ nu taṃ sama′nupa′ssituṃ etaṃ mama eso′hama′sªmi eso me attā′ti no hetaṃ bhante «А то, что непостоянно, несёт в себе счастье или страдание?» «Страдание, Бханте». «Верно ли думать по отношению к тому, что непостоянно, несёт в себе страдания и подвержено изменениям: «Это «я», это моя сущность, это то, что называется «я»»». «Не верно, Бханте». taṃ kiṃ maññatha bhikkhave saṃkhārā niccā vā aniccā vāti aniccā bhante «Как вы думаете, монахи, постоянны умственные конструкции или непостоянны?» «Непостоянны, Бханте». yam′panā′niccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti dukkhaṃ bhante yam′panā′niccaṃ dukkhaṃ vipari′ṇāma′dhammaṃ kallaṃ nu taṃ sama′nupa′ssituṃ etaṃ mama eso′hama′sªmi eso me attā′ti no hetaṃ bhante «А то, что непостоянно, несёт в себе счастье или страдание?» «Страдание, Бханте». «Верно ли думать по отношению к тому, что непостоянно, несёт в себе страдания и подвержено изменениям: «Это «я», это моя сущность, это то, что называется «я»»». «Не верно, Бханте». taṃ kiṃ maññatha bhikkhave viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti aniccaṃ bhante «Как вы думаете, монахи, постоянно сознание или непостоянно?» «Непостоянно, Бханте». yam′panā′niccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti dukkhaṃ bhante yam′panā′niccaṃ dukkhaṃ vipari′ṇāma′dhammaṃ kallaṃ nu taṃ sama′nupa′ssituṃ etaṃ mama eso′hama′sªmi eso me attā′ti no hetaṃ bhante «А то, что непостоянно, несёт в себе счастье или страдание?» «Страдание, Бханте». «Верно ли думать по отношению к тому, что непостоянно, несёт в себе страдания и подвержено изменениям: «Это «я», это моя сущность, это то, что называется «я»»». «Не верно, Бханте». • tasªmā′tiha bhikkhave «Таким образом, монахи, yaṃkiñci rūpaṃ atī′tānā′gata′paccup′pannaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhu′maṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yandūre santike vā каким бы ни было тело в прошлом, будущем, настоящем, внутри или снаружи, ужасное или прекрасное, обычное или совершенное, издалека или вблизи – sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama neso′hama′sªmi na meso attāti eva′metaṃ yathā′bhūtaṃ samma′ppaññā′ya daṭṭha′bbaṃ необходимо посредством правильной мудрости рассматривать его так есть, правильно различая: "Это не есть «я». Это не является моей сущностью. Это не то, что можно назвать «я»»; yā kāci vedanā atī′tānā′gata′paccup′pannā ajjhattā vā bahiddhā vā oḷārikā vā sukhu′mā vā hīnā vā paṇītā vā yā dūre santike vā какими бы ни были чувства в прошлом, будущем, настоящем, субъективные или объективные, ужасные или прекрасные, обычные или совершенные, далекие или близкие – sabbā vedanā netaṃ mama neso′hama′sªmi na meso attāti eva′metaṃ yathā′bhūtaṃ samma′ppaññā′ya daṭṭha′bbaṃ необходимо посредством правильной мудрости рассматривать их так как есть, правильно различая: "Это не есть «я». Это не является моей сущностью. Это не то, что можно назвать «я»»; yā kāci saññā atī′tānā′gata′paccup′pannā ajjhattā vā bahiddhā vā oḷārikā vā sukhu′mā vā hīnā vā paṇītā vā yā dūre santike vā какими бы ни были восприятия в прошлом, будущем, настоящем, субъективные или объективные, ужасные или прекрасные, обычные или совершенные, далекие или близкие – sabbā saññā netaṃ mama neso′hama′sªmi na meso attāti eva′metaṃ yathā′bhūtaṃ samma′ppaññā′ya daṭṭha′bbaṃ необходимо посредством правильной мудрости рассматривать их так как есть, правильно различая: "Это не есть «я». Это не является моей сущностью. Это не то, что можно назвать «я»»; ye keci saṃkhārā atī′tānā′gata′paccup′pannā ajjhattā vā bahiddhā vā oḷārikā vā sukhu′mā vā hīnā vā paṇītā vā ye dūre santike vā какими бы ни были умственные конструкции в прошлом, будущем, настоящем, субъективные или объективные, ужасные или прекрасные, обычные или совершенные, далекие или близкие – sabbe saṃkhārā netaṃ mama neso′hama′sªmi na meso attāti eva′metaṃ yathā′bhūtaṃ samma′ppaññā′ya daṭṭha′bbaṃ необходимо посредством правильной мудрости рассматривать их так как есть, правильно различая: "Это не есть «я». Это не является моей сущностью. Это не то, что можно назвать «я»»; yaṃkiñci viññāṇaṃ atī′tānā′gata′paccup′pannaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhu′maṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yandūre santike vā каким бы ни было сознание в прошлом, будущем, настоящем, субъективное или объективное, ужасное или прекрасное, обычное или совершенное, издалека или вблизи – sabbaṃ viññāṇaṃ netaṃ mama neso′hama′sªmi na meso attāti eva′metaṃ yathā′bhūtaṃ samma′ppaññāya daṭṭhabbaṃ необходимо посредством правильной мудрости рассматривать его так есть, правильно различая: "Это не есть «я». Это не является моей сущностью. Это не то, что можно назвать «я»»». evaṃ passaṃ bhikkhave sutªvā ariya′sāvako Различая таким образом, опытный благородный последователь rūpa′sªmiṃpi nibbin′dati vedanā′yapi nibbin′dati saññā′yapi nibbin′dati saṃkhāre′supi nibbin′dati viññāṇa′sªmiṃpi nibbin′dati разочаровывается в теле, разочаровывается в чувствах; разочаровывается в восприятиях, разочаровывается в умственных конструкциях; разочаровывается в сознании. nibbindaṃ vira′jjati virā′gā vimu′ccati vimu′ttasªmiṃ vimu′ttamī′ti ñā′ṇaṃ hoti Разочарованный, он становится беспристрастным; с помощью беспристрастия он полностью освобождается; полностью освободившись, он постигает: khīṇā jāti vusitaṃ brahma′cariyaṃ kataṃ karaṇī′yaṃ nāpa′raṃ ittha′ttāyā′ti pajā′nātī′ti «Я полностью освобожден, рождения исчерпаны, целомудренная жизнь завершена, задача выполнена и больше ничего не нужно для этого мира»». • idamavoca bhagavā atta′manā pañca′vaggiyā bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhi′nan′duṃ Так сказал Бхагавант. Получив удовлетворение, та группа из пяти монахов восхитилась словами Бхагаванта. ima′sªmiñca pana veyyā′karaṇa′sªmiṃ bhañña′māne pañca vaggi′yānaṃ bhikkhūnaṃ anu′pādāya āsa′vehi cittāni vimu′cciṃsū′ti И когда было дано это объяснение, умы тех пятерых монахов благодаря непривязанности полностью освободились от беспокойств (т.е. они обрели высшую способность прекращения волнений ума). #[97] บทขัด-āditta′pariyāya′suttaṃ СУТТА ОГНЯ (пролог) [veneyya′damano′pāye sabbaso pāramiṃ gato amogha′vacano buddho abhiññā′yānusā′sako ciṇṇā′nurū′pato cāpi dhammena vinayaṃ pajaṃ ciṇṇāggi′pāri′cari′yānaṃ sambojjhā′raha′yoginaṃ yamā′ditta′pari′yāyaṃ desa′yanto mano′haraṃ te sotāro vimo′cesi ase′kkhāya vimu′ttiyā tathevo′papari′kkhāya viññūnaṃ sotu′micchataṃ dukkhatā′lakkhaṇo′pāyaṃ taṃ suttantaṃ bhaṇāma se] Благодаря своему умению обучать [людей], способных учиться, наивысший Будда, уместно говорящий, учитель высшего знания, объясняющий людям достойную и подходящую доктрину и дисциплину. Обучая в высшей степени умелых практикующих с использованием этой прекрасной метафоры с огнём, он освободил тех, кто слушал, в полной мере совершенным освобождением, благодаря [применению ими] подлинного рас­смотрения, мудрости и внимания. Давайте сейчас продекламируем эту сутту, описывающую характеристики страдания (dukkha). #[98] āditta′pariyāya′suttaṃ СУТТА ОБСУЖДЕНИЕ ОГНЯ • evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā gayāyaṃ viharati gayā′sīse saddhiṃ bhikkhu′saha′ssena tatªra kho bhagavā bhikkhū āman′tesi Так я слышал. Однажды Бхагавант находился в Гайе, с тысячей монахов. Там он обратился к монахам: sabbaṃ bhikkhave ādittaṃ kiñca bhikkhave sabbaṃ ādittaṃ «Все, монахи в огне. Что же, монахи, это за «всё», что в огне? cakkhuṃ bhikkhave ādittaṃ rūpā ādittā cakkhu′viññāṇaṃ ādittaṃ cakkhusam′phasso āditto yampidaṃ cakkhusam′phassapa′ccayā Глаз в огне, зрительные формы в огне, сознание зрения в огне, зрительный контакт в огне. И все, что возникает на основе зрительного контакта, uppa′jjati veda′yitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adu′kkhama′sukhaṃ vā tampi ādittaṃ kena ādittaṃ переживаемое как наслаждение, страдание, или ни наслаждение, ни страдание, тоже в огне. Что это за огонь? ādittaṃ rāga′gginā dosa′gginā moha′gginā ādittaṃ jātiyā jarā′maraṇena so′kehi paride′vehi dukkhehi domana′ssehi upāyā′sehi ādi′ttanti vadāmi Огонь страсти, огонь ненависти, огонь неведе­ния. Огонь рождения, старения и смерти, огонь плача, стенаний, боли, скорби и отчаяния. sotaṃ ādittaṃ saddā ādittā sota′viññāṇaṃ ādittaṃ sotasam′phasso āditto yampidaṃ sotasam′phassapa′ccayā Ухо в огне, звуки в огне, сознание слуха в огне, слуховой контакт в огне. И все, что возникает на основе слухового контакта, uppa′jjati veda′yitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adu′kkhama′sukhaṃ vā tampi ādittaṃ kena ādittaṃ переживаемое как наслаждение, страдание, или ни наслаждение, ни страдание, тоже в огне. Что это за огонь? ādittaṃ rāga′gginā dosa′gginā moha′gginā ādittaṃ jātiyā jarā′maraṇena so′kehi paride′vehi dukkhehi domana′ssehi upāyā′sehi ādi′ttanti vadāmi Огонь страсти, огонь ненависти, огонь неведе­ния. Огонь рождения, старения и смерти, огонь плача, стенаний, боли, скорби и отчаяния. ghānaṃ ādittaṃ gandhā ādittā ghāna′viññāṇaṃ ādittaṃ ghānasam′phasso āditto yampidaṃ ghānasam′phassapa′ccayā Нос в огне, запахи в огне, сознание обоняния в огне, обонятельный контакт в огне. И все, что возникает на основе обонятельного контакта, uppa′jjati veda′yitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adu′kkhama′sukhaṃ vā tampi ādittaṃ kena ādittaṃ переживаемое как наслаждение, страдание, или ни наслаждение, ни страдание, тоже в огне. Что это за огонь? ādittaṃ rāga′gginā dosa′gginā moha′gginā ādittaṃ jātiyā jarā′maraṇena so′kehi paride′vehi dukkhehi domana′ssehi upāyā′sehi ādi′ttanti vadāmi Огонь страсти, огонь ненависти, огонь неведе­ния. Огонь рождения, старения и смерти, огонь плача, стенаний, боли, скорби и отчаяния. jivhā ādittā rasā ādittā jivhā′viññāṇaṃ ādittaṃ jivhāsam′phasso āditto yampidaṃ jivhāsam′phassapa′ccayā Язык в огне, вкусы в огне, сознание вкуса в огне, вкусовой контакт в огне. И все, что возникает на основе вкусового контакта, uppa′jjati veda′yitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adu′kkhama′sukhaṃ vā tampi ādittaṃ kena ādittaṃ переживаемое как наслаждение, страдание, или ни наслаждение, ни страдание, тоже в огне. Что это за огонь? ādittaṃ rāga′gginā dosa′gginā moha′gginā ādittaṃ jātiyā jarā′maraṇena so′kehi paride′vehi dukkhehi domana′ssehi upāyā′sehi ādi′ttanti vadāmi Огонь страсти, огонь ненависти, огонь неведе­ния. Огонь рождения, старения и смерти, огонь плача, стенаний, боли, скорби и отчаяния. kāyo āditto phoṭṭhabbā ādittā kāya′viññāṇaṃ ādittaṃ kāyasam′phasso āditto yampidaṃ kāyasam′phassapa′ccayā Тело в огне, осязательные формы в огне, сознание осязания в огне, осязательный контакт в огне. И все, что возникает на основе осязательного контакта, uppa′jjati veda′yitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adu′kkhama′sukhaṃ vā tampi ādittaṃ kena ādittaṃ переживаемое как наслаждение, страдание, или ни наслаждение, ни страдание, тоже в огне. Что это за огонь? ādittaṃ rāga′gginā dosa′gginā moha′gginā ādittaṃ jātiyā jarā′maraṇena so′kehi paride′vehi dukkhehi domana′ssehi upāyā′sehi ādi′ttanti vadāmi Огонь страсти, огонь ненависти, огонь неведе­ния. Огонь рождения, старения и смерти, огонь плача, стенаний, боли, скорби и отчаяния. mano āditto dhammā ādittā mano′viññāṇaṃ ādittaṃ manosam′phasso āditto yampidaṃ manosam′phassapa′ccayā Ум в огне, умственные объекты в огне, умственное сознание в огне, умственный контакт в огне. И все, что возникает на основе умственного контакта, uppa′jjati veda′yitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adu′kkhama′sukhaṃ vā tampi ādittaṃ kena ādittaṃ переживаемое как наслаждение, страдание, или ни наслаждение, ни страдание, тоже в огне. Что это за огонь? ādittaṃ rāga′gginā dosa′gginā moha′gginā ādittaṃ jātiyā jarā′maraṇena so′kehi paride′vehi dukkhehi domana′ssehi upāyā′sehi ādi′ttanti vadāmi Огонь страсти, огонь ненависти, огонь неведе­ния. Огонь рождения, старения и смерти, огонь плача, стенаний, боли, скорби и отчаяния.    evaṃ passaṃ bhikkhave sutªvā ariya′sāvako Видя это, о монахи, образованный благородный ученик - cakkhusªmiṃ′pi ni′bbindati rūpesupi ni′bbindati cakkhu′viññāṇepi ni′bbindati cakkhusam′phassepi ni′bbindati yampidaṃ cakkhusam′phassapa′ccayā разочаровывается в глазе, в зрительных фор­мах, в сознании зрения, в зрительном контакте; и во всём что, что возни­кает на основе зритель­ного контакта, uppa′jjati veda′yitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adu′kkhama′sukhaṃ vā tasªmiṃpi nibbin′dati переживаемое как наслаждение, страдание, или ни наслаждение, ни страдание, он тоже разочаровывается; sotasªmiṃ′pi ni′bbindati saddesupi ni′bbindati sota′viññāṇepi ni′bbindati sotasam′phassepi ni′bbindati yampidaṃ sotasam′phassapa′ccayā разочаровывается в ухе, в звуках, в сознании слуха, в слуховом контакте; и во всём что, что возникает на основе слухового контакта, uppa′jjati veda′yitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adu′kkhama′sukhaṃ vā tasªmiṃpi nibbin′dati переживаемое как наслаждение, страдание, или ни наслаждение, ни страдание, он тоже разочаровывается; ghānasªmiṃ′pi ni′bbindati gandhesupi ni′bbindati ghāna′viññāṇepi ni′bbindati ghānasam′phassepi ni′bbindati yampidaṃ ghānasam′phassapa′ccayā разочаровывается в носе, в запахах, в сознании обоняния, в обонятельном контакте; и во всём что, что возникает на основе обонятельного контакта; uppa′jjati veda′yitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adu′kkhama′sukhaṃ vā tasªmiṃpi nibbin′dati переживаемое как наслаждение, страдание, или ни наслаждение, ни страдание, он тоже разочаровывается; jivhāya′pi ni′bbindati rasesupi ni′bbindati jivhā′viññāṇepi ni′bbindati jivhāsam′phassepi ni′bbindati yampidaṃ jivhāsam′phassapa′ccayā разочаровывается в языке, во вкусах, в сознании вкуса, во вкусовом контакте; и во всём что, что возникает на основе вкусового контакта, uppa′jjati veda′yitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adu′kkhama′sukhaṃ vā tasªmiṃpi nibbin′dati переживаемое как наслаждение, страдание, или ни наслаждение, ни страдание, он тоже разочаровывается; kāyasªmiṃ′pi ni′bbindati phoṭṭhabbesupi ni′bbindati kāya′viññāṇepi ni′bbindati kāya′sam′phassepi ni′bbindati yampidaṃ kāyasam′phassapa′ccayā разочаровывается в теле, в осязательных формах, в сознании осязания, в осязательном контакте; и во всём что, что возникает на основе осязательного контакта, uppa′jjati veda′yitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adu′kkhama′sukhaṃ vā tasªmiṃpi nibbin′dati переживаемое как наслаждение, страдание, или ни наслаждение, ни страдание, он тоже разочаровывается; manasªmiṃ′pi ni′bbindati dhammesupi ni′bbindati mano′viññāṇepi ni′bbindati manosam′phassepi ni′bbindati yampidaṃ manosam′phassapa′ccayā разочаровывается в уме, в умственных объектах, в умственном сознании, в умственном контакте; и во всём что, что возникает на основе умственного контакта, uppa′jjati veda′yitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adu′kkhama′sukhaṃ vā tasªmiṃpi nibbin′dati переживаемое как наслаждение, страдание, или ни наслаждение, ни страдание, он тоже разочаровывается. nibbindaṃ vira′jjati virāgā vimu′ccati vimu′ttasªmiṃ vimutta′mīti ñāṇaṃ hoti Разочарованный, он становится беспристрастным; с помощью беспристрастия он полностью освобождается; полностью освободившись, он постигает: khīṇā jāti vusitaṃ brahma′cariyaṃ kataṃ karaṇī′yaṃ nāparaṃ ittha′ttāyāti pajā′nātī′ti «Я полностью освобожден, рождения исчерпаны, целомудренная жизнь завер­шена, задача выполнена и больше ничего не нуж­но для этого мира»». • idamavoca bhagavā atta′manā te bhikkhū    bhagavato bhāsitaṃ abhi′nanduṃ Так сказал Бхагавант. Радостные монахи восхитились сказанному. ima′sªmiñca pana veyyā′karaṇa′sªmiṃ bhañña′māne tassa bhikkhu′saha′ssassa anu′pādāya āsa′vehi cittāni vimu′cciṃsū′ti И когда давалось это объяснение, умы этой тысячи монахов, через непривязанность, полностью освободились от влечений #[101] คาถาพ่นตาแดงตาเจ็บ ? • saha′ssanetto devindo dibba′cakkhuṃ viso′dhayi ika′viti buddhasaṃ′mi loka′vidū #[102] {sāmabhāṇa} ЗОЛОТАЯ ДЕКЛАМАЦИЯ #[102] mahākassapa′bojjhaṃga′sutta′pāṭho ФРАГМЕНТ ИЗ СУТТЫ О ФАКТОРАХ ПРОСВЕТЛЕНИЯ МАХАКАССАПЫ • evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā rāja′gahe viha′rati veḷu′vane kalanda′kani′vāpe Так я слышал: однажды Бхагавант находился в Раджагахе, в Бамбуковой Роще, в месте для кормления белок. tena kho pana sama′yena āyasªmā mahā′kassapo pippha′ligu′hāyaṃ viha′rati В то время почтенный Махакассапа, пребывая в пещере Перечного Дерева, ābā′dhiko dukkhito bāḷªha′gilāno был поражён недугом, страдал, и болезнь его была серьёзна. athakho bhagavā sāyaṇ′hasa′mayaṃ paṭi′sallānā vuṭṭhito yenā′yasªmā mahā′kassapo tenu′pasaṃ′kami Тогда Бхагавант, на исходе дня, прервав своё уединение, пошёл туда, где находился почтенный Махакассапа; upasaṃ′kamitªvā paññatte āsane nisīdi nisajja kho bhagavā āya′sªmantaṃ mahā′kassapaṃ etada′voca придя к нему, он сел на приготовленное место. Сидя таким образом Бхагавант обратился к почтенному Махакассапе со словами: • kacci te kassapa khama′nīyaṃ kacci yāpa′nīyaṃ kacci dukkhā vedanā paṭi′kkamanti no abhi′kkamanti paṭi′kkamo′sānaṃ paññā′yati no abhikka′moti «Я надеюсь, Кассапа, Вам становится лучше, надеюсь вам комфортно? Надеюсь, Ваше чувство страдания уменьшается, не увеличивается; есть признаки его уменьшения, не увеличения?» na me bhante khama′nīyaṃ na yāpa′nīyaṃ bāḷªhā me dukkhā vedanā abhi′kkamanti    no paṭi′kkamanti abhi′kkamo′sānaṃ paññā′yati no paṭikka′moti «Нет, Бханте, мне не становится лучше, мне не комфортно. Сильно моё чувство страдания, оно увеличивается, не уменьшается; есть признаки его увеличения, не уменьшения?» • sattime kassapa bojjhaṃgā «Моггаллана, эти семь  Факторов Просветления mayā samma′dakkhātā bhāvitā bahulī′katā abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttanti мною в совершенстве познаны, будучи развитыми и применяемыми, - Знание, Пробуждение Освобождение дают. katame satta Каковы эти семь? satisam′bojjhaṃgo kho kassapa Вот фактор Просветления «Осознанность», Кассапа, mayā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati мною в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. dhamma′vica′yasam′bojjhaṃgo kho kassapa Вот фактор Просветления «Исследование явлений», Кассапа, mayā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati мною в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. viri′yasam′bojjhaṃgo kho kassapa Вот фактор Просветления «Усердие», Кассапа, mayā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati мною в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. pītisam′bojjhaṃgo kho kassapa Вот фактор Просветления «Восторг», Кассапа, mayā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati мною в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. passa′ddhisam′bojjhaṃgo kho kassapa Вот фактор Просветления «Успокоение», Кассапа, mayā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati мною в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. samā′dhisam′bojjhaṃgo kho kassapa Вот фактор Просветления «Сосредоточение», Кассапа, mayā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati мною в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. upe′kkhāsam′bojjhaṃgo kho kassapa Вот фактор Просветления «Безмятежность», Кассапа, mayā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati мною в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. ime kho kassapa satta bojjhaṃgā Кассапа, Вот эти семь Факторов Просветления, mayā samma′dakkhātā bhāvitā bahulī′katā abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttantī′ti мною в совершенстве познаны, будучи развитыми и применяемыми, - Знание, Пробуждение Освобождение даютт». taggha bhagavā bojjhaṃgā taggha sugata bojjhaṃgā′ti «Несомненно, Бхагавант, это –Факторы Просветления, Несомненно, Сугата, это – Факторы Просветления» • idama′voca bhagavā Так сказал Бхагавант. atta′mano āyasªmā mahā′kassapo bhaga′vato bhāsitaṃ abhi′nandi Радостный Почтенный Махамоггаллана восхитился сказанному Бхагавантом. vuṭṭhahi cāyasªmā mahā′kassapo tamªhā ābādhā tathā′pahīno cāya′sªmato mahā′kassapassa    so ābādho ahosī′ti И почтенный Махакассапа выздоровел от своей болезни. И болезнь покинула почтенного Махакассапу. #[104] mahāmoggallāna′bojjhaṃga′sutta′pāṭho ФРАГМЕНТ ИЗ СУТТЫ О ФАКТОРАХ ПРОСВЕТЛЕНИЯ МАХАМОГГАЛЛАНЫ • evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā rāja′gahe viha′rati veḷu′vane kalanda′kani′vāpe Так я слышал: однажды Бхагавант находился в Раджагахе, в Бамбуковой Роще, в месте для кормления белок. tena kho pana sama′yena āyasªmā mahā′mogga′llāno gijjha′kūṭe pabbate viha′rati В то время почтенный Махамоггаллана, пребывая на холме Стервятника, ābā′dhiko dukkhito bāḷªha′gilāno был поражён недугом, страдал, и болезнь его была серьёзна. athakho bhagavā sāyaṇ′hasa′mayaṃ paṭi′sallānā vuṭṭhito yenā′yasªmā mahā′mogga′llāno tenu′pasaṃ′kami Тогда Бхагавант, на исходе дня, прервав своё уединение, пошёл туда, где находился почтенный Махамоггаллана; upasaṃ′kamitªvā paññatte āsane nisīdi nisajja kho bhagavā āya′sªmantaṃ mahā′mogga′llānaṃ etada′voca придя к нему, он сел на приготовленное место. Сидя таким образом Бхагавант обратился к почтенному Махамоггаллане со словами: • kacci te mogga′llāna khama′nīyaṃ kacci yāpa′nīyaṃ kacci dukkhā vedanā paṭi′kkamanti no abhi′kkamanti paṭi′kkamo′sānaṃ paññā′yati no abhikka′moti «Я надеюсь, Моггаллана, Вам становится лучше, надеюсь вам комфортно? Надеюсь, Ваше чувство страдания уменьшается, не увеличивается; есть признаки его уменьшения, не увеличения?» na me bhante khama′nīyaṃ na yāpa′nīyaṃ bāḷªhā me dukkhā vedanā abhi′kkamanti    no paṭi′kkamanti abhi′kkamo′sānaṃ paññā′yati no paṭikka′moti «Нет, Бханте, мне не становится лучше, мне не комфортно. Сильно моё чувство страдания, оно увеличивается, не уменьшается; есть признаки его увеличения, не уменьшения?» • sattime mogga′llāna bojjhaṃgā «Моггаллана, эти семь Факторов Просветления mayā samma′dakkhātā bhāvitā bahulī′katā abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttanti мною в совершенстве познаны, будучи развитыми и применяемыми, - Знание, Пробуждение Освобождение дают. katame satta Каковы эти семь? satisam′bojjhaṃgo kho mogga′llāna Вот фактор Просветления «Осознанность», Моггаллана, mayā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati мною в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. dhamma′vica′yasam′bojjhaṃgo kho mogga′llāna Вот фактор Просветления «Исследование явлений», Моггаллана, mayā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati мною в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. viri′yasam′bojjhaṃgo kho mogga′llāna Вот фактор Просветления «Усердие», Моггаллана, mayā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati мною в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. pītisam′bojjhaṃgo kho mogga′llāna Вот фактор Просветления «Восторг», Моггаллана, mayā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati мною в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. passa′ddhisam′bojjhaṃgo kho mogga′llāna Вот фактор Просветления «Успокоение», Моггаллана, mayā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati мною в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. samā′dhisam′bojjhaṃgo kho mogga′llāna Вот фактор Просветления «Сосредоточение», Моггаллана, mayā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati мною в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. upe′kkhāsam′bojjhaṃgo kho mogga′llāna Вот фактор Просветления «Безмятежность», Моггаллана, mayā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati мною в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. ime kho mogga′llāna satta bojjhaṃgā Моггаллана, Вот эти семь Факторов Просветления, mayā samma′dakkhātā bhāvitā bahulī′katā abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttantī′ti мною в совершенстве познаны, будучи развитыми и применяемыми, - Знание, Пробуждение Освобождение даютт». taggha bhagavā bojjhaṃgā taggha sugata bojjhaṃgā′ti «Несомненно, Бхагавант, это –Факторы Просветления, Несомненно, Сугата, это – Факторы Просветления» • idama′voca bhagavā Так сказал Бхагавант. atta′mano āyasªmā mahā′mogga′llāno bhaga′vato bhāsitaṃ abhi′nandi Радостный Почтенный Махакассапа восхитился сказанному Бхагавантом. vuṭṭhahi cāyasªmā mahā′mogga′llāno tamªhā ābādhā tathā′pahīno cāya′sªmato mahā′mogga′llānassa    so ābādho ahosī′ti И почтенный Махамоггалана выздоровел от своей болезни. И болезнь покинула почтенного Махамоггалану. #[106] mahācunda′bojjhaṃga′sutta′pāṭho ФРАГМЕНТ ИЗ СУТТЫ О ФАКТОРАХ ПРОСВЕТЛЕНИЯ МАХАЧУНДЫ • evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā rāja′gahe viha′rati veḷu′vane kalanda′kani′vāpe Так я слышал: однажды Бхагавант находился в Раджагахе, в Бамбуковой Роще, в месте для кормления белок. tena kho pana samayena bhagavā В то время Бхагавант ābā′dhiko hoti dukkhito bāḷªha′gilāno был поражён недугом, страдал, и болезнь его была серьёзна athakho āyasªmā mahā′cundo sāyaṇ′hasa′mayaṃ paṭi′sallānā vuṭṭhito yena bhagavā tenu′pasaṃ′kami Тогда почтенный Махачунда, исходе дня, прервав своё уединение, пошёл туда, где находился Бхагавант; upasaṃ′kamitªvā bhaga′vantaṃ abhivā′detªvā eka′mantaṃ nisīdi eka′mantaṃ nisinnaṃ kho āya′sªmantaṃ mahā′cundaṃ bhagavā etada′voca придя к нему, он поклонился и сел рядом. К сидящему рядом, Почтенному Махачунде Бхагавант обратился с такими словами: • paṭi′bhantu taṃ cunda bojjhaṃ′gāti «Перескажи же мне, Чунда, Факторы Просветления». • sattime bhante bojjhaṃgā «Бханте, эти семь Факторов Просветления bhaga′vatā samma′dakkhātā bhāvitā bahulī′katā abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttanti Бхагавантом в совершенстве познаны, будучи развитыми и применяемыми, - Знание, Пробуждение Освобождение дают. katame satta Каковы эти семь? satisam′bojjhaṃgo kho bhante Вот фактор Просветления «Осознанность», Бханте, bhaga′vatā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati Бхагавантом в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. dhamma′vica′yasam′bojjhaṃgo kho bhante Вот фактор Просветления «Исследование явлений», Бханте, bhaga′vatā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati Бхагавантом в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. viri′yasam′bojjhaṃgo kho bhante Вот фактор Просветления «Усердие», Бханте, bhaga′vatā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati Бхагавантом в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. pītisam′bojjhaṃgo kho bhante Вот фактор Просветления «Восторг», Бханте, bhaga′vatā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati Бхагавантом в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. passa′ddhisam′bojjhaṃgo kho bhante Вот фактор Просветления «Успокоение», Бханте, bhaga′vatā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati Бхагавантом в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. samā′dhisam′bojjhaṃgo kho bhante Вот фактор Просветления «Сосредоточение», Бханте, bhaga′vatā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati Бхагавантом в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. upe′kkhāsam′bojjhaṃgo kho bhante Вот фактор Просветления «Безмятежность», Бханте, bhaga′vatā samma′dakkhāto bhāvito bahulī′kato abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttati Бхагавантом в совершенстве познан, будучи развитым и применяемым, - Знание, Пробуждение Освобождение даёт. ime kho bhante satta bojjhaṃgā Бханте, Вот эти семь Факторов Просветления, bhaga′vatā samma′dakkhātā bhāvitā bahulī′katā abhi′ññāya sambo′dhāya nibbā′nāya saṃva′ttantī'ti Бхагавантом в совершенстве познаны, будучи развитыми и применяемыми, - Знание, Пробуждение Освобождение дают». taggha cunda bojjhaṃgā taggha cunda bojjhaṃgā′ti «Несомненно, Чунда, это –Факторы Просветления, Несомненно, Чунда, это – Факторы Просветления» • idama′vocā′yasªmā mahā′cundo Так сказал Почтенный Махачунда. sama′nuñño satthā ahosi Сказанное было одобрено. vuṭṭhahi ca bhagavā tamªhā ābādhā tathā′pahīno ca bhaga′vato so ābādho ahosī′ti И Бхагавант выздоровел от своей болезни. И болезнь покинула Бхагаванта. #[107] [-] ยาอายุยืน #[108] girimā′nanda′sutta′pāṭho ФРАГМЕНТ ИЗ СУТТЫ О ГИРИМАНАНДЕ • evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sāva′tthiyaṃ viha′rati jeta′vane anātha′piṇḍi′kassa ārāme Так я слышал: однажды Бхагавант находился недалеко от Саваттхи, в роще Джеты, в монастыре Анатхапиндики. tena kho pana sama′yena āyasªmā girimā′nando ābā′dhiko hoti dukkhito bāḷªha′gilāno И в то время почтенный Гиримананда был поражён недугом, страдал и болезнь его была серьёзна. athakho āyasmā ānando yena bhagavā ten′upasaṃ′kami upasaṃ′kamitªvā bhaga′vantaṃ abhivā′detªvā eka′mantaṃ nisīdi Тогда почтенный Ананда пошел к Бхагаванту, придя к нему, он поклонился и сел рядом. eka′mantaṃ nisinno kho āyasªmā ānando bhaga′vantaṃ etada′voca Сидя рядом, он обратился к Бхагаванту с такими словами: āyasªmā bhante girimā′nando ābā′dhiko dukkhito bāḷªha′gilāno «Бханте, почтенный Гиримананда, поражён недугом, страдает и болезнь его серьёзна. sādhu bhante bhagavā yenā′yasªmā girimā′nando ten′upasaṃ′kamatu anu′kampaṃ upā′dāyā′ti Было бы хорошо, если бы Бхагавант навестил почтенного Гиримананду, из сочувствия к нему». sace kho tªvaṃ ānanda girimā′nandassa bhikkhuno upasaṃ′kamitªvā dasa saññā bhāse′yyāsi ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ girimā′nandassa bhikkhuno dasa saññā sutªvā so ābādho ṭhānaso paṭi′ppassam′bheyya «Ананда, если ты сам пойдешь к Гиримананде Бхиккху и расскажешь ему о десяти объектах восприятия, то, возможно, когда Гиримананда Бхиккху выслушает о десяти объектах восприятия - его недуг отступит. katamā dasa anicca′saññā anatta′saññā asubha′saññā ādī′nava′saññā pahāna′saññā virāga′saññā nirodha′saññā sabba′loke anabhi′rata′saññā sabba′saṃkhā′resu anicca′saññā ānā′pāna′ssati Каковы эти десять? Восприятие непостоянства, восприятие безличности, восприятие непривлекательности, восприятие опасности, восприятие отказа, восприятие бесстрастности, восприятие прекращения, восприятие отказа от любых миров, восприятие непостоянства всех конструкций, осознанность вдыхания и выдыхания. katamā cānanda anicca′saññā Что такое восприятие непостоянства? idhā′nanda bhikkhu arañña′gato vā rukkha′mūla′gato vā suññā′gāra′gato vā iti paṭi′sañci′kkhati Вот, Ананда, монах удаляется в лес, к подножию дерева или в пустое жилище и думает так: rūpaṃ aniccaṃ vedanā aniccā saññā aniccā saṃkhārā aniccā viññāṇaṃ aniccan′ti «Форма непостоянна, чувство непостоянно, восприятие непостоянно, конструкции непостоянны, сознание непостоянно». iti imesu pañcasu upā′dāna′kkhandhesu aniccā′nupassī viha′rati Так он удерживает внимание на непостоянстве пяти совокупностей объектов привязанности. ayaṃ vuccatā′nanda anicca′saññā Это, Ананда, называется восприятием непостоянства. katamā cānanda anatta′saññā Что такое восприятие безличности? idhā′nanda bhikkhu arañña′gato vā rukkha′mūla′gato vā suññā′gāra′gato vā iti paṭi′sañci′kkhati Вот, Ананда, монах удаляется в лес, к подножию дерева или в пустое жилище и думает так: cakkhuṃ anattā rūpā anattā sotaṃ anattā saddā anattā ghānaṃ anattā gandhā anattā jivhā anattā rasā anattā kāyo anattā phoṭṭhabbā anattā mano anattā dhammā anattā′ti «Зрение безлично, формы безличны; слух безличен, звуки безличны; обоняние безлично, запахи безличны; вкус безличен, вкусы безличны; тело безлично, ощущения безличны; интеллект (манас) безличен, идеи безличны». iti imesu chasu ajjha′ttika′bāhi′resu āyata′nesu anattā′nupassī viha′rati Так он удерживает внимание на безличности шести внутренних и внешних сфер чувств. ayaṃ vuccatā′nanda anatta′saññā Это, Ананда, называется восприятием непостоянства. katamā cānanda asubha′saññā Что такое восприятие непривлекательности? idhā′nanda bhikkhu ima′meva kāyaṃ uddhaṃ pāda′talā adho kesa′matthakā taca′pari′yantaṃ pūra′nnāna′ppakā′rassa asu′cino pacca′vekkhati atthi Вот, Ананда, монах размышляет над самим этим покрытым кожей и заключающим в себе множество нечистот теле, снизу вверх, начиная со стоп, и сверху вниз, начиная с волос головы, думая следующим образом: imasªmiṃ kāye kesā lomā nakhā dantā taco maṃsaṃ nahārū aṭṭhī aṭṭhi′miñjaṃ vakkaṃ hadayaṃ yakanaṃ kilo′makaṃ pihakaṃ papphāsaṃ antaṃ anta′guṇaṃ uda′riyaṃ karīsaṃ pittaṃ semhaṃ pubbo lohitaṃ sedo medo assu vasā kheḷo siṃghā′ṇikā lasikā muttan′ti «В этом теле есть волосы головы, волосы тела, ногти, зубы, кожа; мускулы, сухожилия, кости, костный мозг, почки; сердце. Печень, диафрагма, селезенка, легкие; кишки, брыжейка, глотка, фекалии, мозг; желчь, слизь, гной, кровь, сало, пот, жир; слезы, слюна, носовая слизь, синовиальная жидкость, моча». iti imasªmiṃ kāye asubhā′nupassī viha′rati Так он удерживает внимание на непривлекательности своего тела. ayaṃ vuccatā′nanda asubha′saññā Это, Ананда, называется восприятием непривлекательности. katamā cānanda ādī′nava′saññā Что такое восприятие восприятие опасности? idhā′nanda bhikkhu arañña′gato vā rukkha′mūla′gato vā suññā′gāra′gato vā iti paṭi′sañci′kkhati Вот, Ананда, монах удаляется в лес, к подножию дерева или в пустое жилище и думает так: bahu′dukkho kho ayaṃ kāyo bahu′ādīna′voti «В этом теле много страданий, много опасностей. iti imasªmiṃ kāye vividhā ābādhā uppa′jjanti В этом теле возникают много болезней, seyya′thīdaṃ cakkhu′rogo sota′rogo ghāna′rogo jivhā′rogo kāya′rogo sīsa′rogo kaṇṇa′rogo mukha′rogo danta′rogo например: болезни зрения, болезни слуха, болезни носа, болезни языка, болезни тела, болезни головы, болезни уха, болезни рта, болезни зубов, kāso sāso pināso ḍaho jaro kucchi′rogo mucchā pakkhan′dikā sulā visū′cikā kuṭṭhaṃ gaṇḍo kilāso soso apa′māro dandu kaṇḍu kacchu rakhasā vita′cchikā lohitaṃ pittaṃ madhu′meho aṃsā piḷakā bhagaṇ′ḍalā кашель, астма, простуда, катар, жар, старение, зубная боль, обмороки, дизентерия, грипп, холера, проказа, фурункулы, стригущий лишай, туберкулез, эпилепсия, заболевания кожи, зуд, чесотка, псориаз, желтуха, диабет, геморрой, свищи, язвы; pitta′samu′ṭṭhānā ābādhā semha′samu′ṭṭhānā ābādhā vāta′samu′ṭṭhānā ābādhā sanni′pātikā ābādhā utu′pariṇā′majā ābādhā visa′mapa′rihā′rajā ābādhā opa′kkamikā ābādhā kamma′vipā′kajā ābādhā болезни, происходящие от желчи, от слизи, от элемента ветра, от сочетания телесных жидкостей, от изменений погоды, от неправильного ухода за телом, от приступов, от результатов каммы; sītaṃ uṇhaṃ jighacchā pipāsā uccāro passāvo′ti от холода, жары, голода, жажды, дефекации, мочеиспускания». iti imasªmiṃ kāye ādī′navā′nupassī viha′rati Так он удерживает внимание на опасностях грозящих его телу. ayaṃ vuccatā′nanda ādī′nava′saññā Это, Ананда, называется восприятием опасности. katamā cānanda pahāna′saññā Что такое восприятие отказа? idhā′nanda bhikkhu uppannaṃ kāma′vitakkaṃ nādhi′vāseti paja′hati vino′deti bªyantī′karoti ana′bhāvaṃ gameti Вот, Ананда, монах не терпит возникшей чувственной мысли. Он отказывается от неё, уничтожает ее, рассеивает ее, и искореняет ее; uppannaṃ bªyāpāda′vitakkaṃ nādhi′vāseti paja′hati vino′deti bªyantī′karoti ana′bhāvaṃ gameti не терпит возникшей злой мысли. Он отказывается от неё, уничтожает ее, рассеивает ее, и искореняет ее; uppannaṃ vihiṃsā′vitakkaṃ nādhi′vāseti paja′hati vino′deti bªyantī′karoti ana′bhāvaṃ gameti не терпит возникшей жестокой мысли. Он отказывается от неё, уничтожает ее, рассеивает ее, и искореняет ее; uppannu′ppanne pāpake aku′sale dhamme nādhi′vāseti paja′hati vino′deti bªyantī′karoti ana′bhāvaṃ gameti не терпит возникшей неблагих состояний ума. Он отказывается от них, уничтожает их, рассеивает их, и искореняет их. ayaṃ vuccatā′nanda pahāna′saññā Это, Ананда, называется восприятием отказа. katamā cānanda virāga′saññā Что такое восприятие бесстрастности? idhā′nanda bhikkhu arañña′gato vā rukkha′mūla′gato vā suññā′gāra′gato vā iti paṭi′sañci′kkhati Вот, Ананда, монах удаляется в лес, к подножию дерева или в пустое жилище и думает так: etaṃ santaṃ etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ «Это умиротворённое, это возвышенное, а именно: sabba′saṃkhāra′samatho sabbū′padhi′paṭi′nissaggo taṇha′kkhayo virāgo nibbā′nanti остановка всех конструкций, отказ от всех привязанностей, конец страстям, бесстрастность, Ниббана». ayaṃ vuccatā′nanda virāga′saññā Это, Ананда, называется восприятием бесстрастности. katamā cānanda nirodha′saññā Что такое восприятие прекращения? idhā′nanda bhikkhu arañña′gato vā rukkha′mūla′gato vā suññā′gāra′gato vā iti paṭi′sañci′kkhati Вот, Ананда, монах удаляется в лес, к подножию дерева или в пустое жилище и думает так: etaṃ santaṃ etaṃ paṇītaṃ yadidaṃ «Это умиротворённое, это возвышенное, а именно: sabba′saṃkhāra′samatho sabbū′padhi′paṭi′nissaggo taṇha′kkhayo nirodho nibbā′nanti остановка всех конструкций, отказ от всех привязанностей, конец страстям, прекращение, Ниббана». ayaṃ vuccatā′nanda nirodha′saññā Это, Ананда, называется восприятием прекращения. katamā cānanda sabba′loke anabhi′rata′saññā Что такое восприятие отказа от любых миров? idhā′nanda bhikkhu ye loke upā′yupā′dānā cetaso adhi′ṭṭhānā′bhini′vesā′nusayā te paja′hanto vira′mati na upādi′yanto Вот, Ананда, монах отказывается от любых привязанностей, пристрастий, навязчивостей сознания, предубеждений и скрытых склонностей по отношению к любому миру, воздерживается от них и не вовлекается. ayaṃ vuccatā′nanda sabba′loke anabhi′rata′saññā Это, Ананда, называется восприятием отказа от любых миров. katamā cānanda sabba′saṃkhā′resu anicca′saññā Что такое восприятие непостоянства всех конструкций? idhā′nanda bhikkhu sabba′saṃkhā′rehi aṭṭi′yati harā′yati jigu′cchati Вот, Ананда, монах испытывает озабоченность, досаду и отвращение по отношению ко всем конструкциям. ayaṃ vuccatā′nanda sabba′saṃkhā′resu anicca′saññā Это, Ананда, называется восприятием непостоянства всех конструкций. katamā cānanda ānā′pāna′ssati Что такое осознанность вдыхания и выдыхания? idhā′nanda bhikkhu arañña′gato vā rukkha′mūla′gato vā suññā′gāra′gato vā Вот, Ананда, монах удаляется в лес, к подножию дерева или в пустое жилище, nisī′dati pallaṃkaṃ ābhu′jitªvā ujuṃ kāyaṃ paṇi′dhāya pari′mukhaṃ satiṃ upaṭṭha′petªvā so sato va assa′sati sato passa′sati садится, скрещивает ноги, держит тело прямо и устанавливает точку осознанности перед собой. Так осознанно он вдыхает и осознанно он выдыхает. dīghaṃ vā assa′santo dīghaṃ assa′sāmīti pajā′nāti dīghaṃ vā passa′santo dīghaṃ passa′sāmīti pajā′nāti Делая длинный вдох, он распознает, что делает длинный вдох; делая длинный выдох, он распознает, что делает длинный выдох. rassaṃ vā assa′santo rassaṃ assa′sāmīti pajā′nāti rassaṃ vā passa′santo rassaṃ passa′sāmīti pajā′nāti Делая короткий вдох, он распознает, что делает короткий вдох; делая короткий выдох, он распознает, что делает короткий выдох. sabba′kāya′paṭi′saṃvedī assa′sissā′mīti sikkhati sabba′kāya′paṭi′saṃvedī passa′sissā′mīti sikkhati Он учится вдыхать, осознавая всё тело, учится выдыхать, осознавая всё тело. passam′bhayaṃ kāya′saṃkhāraṃ    assa′sissā′mīti sikkhati passam′bhayaṃ kāya′saṃkhāraṃ    passa′sissā′mīti sikkhati Он учится вдыхать, заставляя утихнуть телесное конструирование, учится выдыхать, заставляя утихнуть телесное конструирование. pīti′paṭi′saṃvedī assa′sissā′mīti sikkhati pīti′paṭi′saṃvedī passa′sissā′mīti sikkhati Он учится вдыхать, осознавая восторг, и выдыхать, осознавая восторг. sukha′paṭi′saṃvedī assa′sissā′mīti sikkhati sukha′paṭi′saṃvedī passa′sissā′mīti sikkhati Он учится вдыхать, осознавая счастье, и выдыхать, осознавая счастье. citta′saṃkhāra′paṭi′saṃvedī assa′sissā′mīti sikkhati citta′saṃkhāra′paṭi′saṃvedī passa′sissā′mīti sikkhati Он учится вдыхать, осознавая умственное конструирование, и выдыхать, осознавая умственное конструирование. passam′bhayaṃ citta′saṃkhāraṃ    assa′sissā′mīti sikkhati passam′bhayaṃ citta′saṃkhāraṃ    passa′sissā′mīti sikkhati Он учится вдыхать, заставляя утихнуть умственное конструирование, и выдыхать, заставляя утихнуть умственное конструирование. citta′paṭi′saṃvedī assa′sissā′mīti sikkhati citta′paṭi′saṃvedī passa′sissā′mīti sikkhati Он учится вдыхать, осознавая ум, и выдыхать, осознавая ум. abhi′ppamo′dayaṃ cittaṃ assa′sissā′mīti sikkhati abhi′ppamo′dayaṃ cittaṃ passa′sissā′mīti sikkhati Он учится вдыхать, осознавая ум, и выдыхать, осознавая ум. samā′dahaṃ cittaṃ assa′sissā′mīti sikkhati samā′dahaṃ cittaṃ passa′sissā′mīti sikkhati Он учится вдыхать, радуя ум, и выдыхать, радуя ум. vimo′cayaṃ cittaṃ assa′sissā′mīti sikkhati vimo′cayaṃ cittaṃ passa′sissā′mīti sikkhati Он учится вдыхать, освобождая ум, и выдыхать, освобождая ум. aniccā′nupassī assa′sissā′mīti sikkhati aniccā′nupassī passa′sissā′mīti sikkhati Он учится вдыхать, сосредоточиваясь на непостоянстве, и выдыхать, сосредоточиваясь на непостоянстве. virāgā′nupassī assa′sissā′mīti sikkhati virāgā′nupassī passa′sissā′mīti sikkhati Он учится вдыхать, сосредоточиваясь на бесстрастности, и выдыхать, сосредоточиваясь на бесстрастности. nirodhā′nupassī assa′sissā′mīti sikkhati nirodhā′nupassī passa′sissā′mīti sikkhati Он учится вдыхать, сосредоточиваясь на прекращении, и выдыхать, сосредоточиваясь на прекращении. paṭi′nissaggā′nupassī assa′sissā′mīti sikkhati paṭi′nissaggā′nupassī passa′sissā′mīti sikkhati Он учится вдыхать, сосредоточиваясь на отречении, и выдыхать, сосредоточиваясь на отречении. ayaṃ vuccatā′nanda ānā′pāna′ssati Это, Ананда, называется осознанностью вдыхания и выдыхания. sace kho tªvaṃ ānanda girimā′nandassa bhikkhuno upasaṃ′kamitªvā imā dasa saññā bhāse′yyāsi ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ girimā′nandassa bhikkhuno imā dasa saññā sutªvā so ābādho ṭhānaso paṭi′ppassam′bheyyā′ti Ананда, если ты сам пойдешь к Гиримананде Бхиккху и расскажешь ему о десяти объектах восприятия, то, возможно, когда Гиримананда Бхиккху выслушает об этих десяти объектах восприятия - его его недуг отступит». athakho āyasªmā ānando bhaga′vato santike imā dasa saññā ugga′hetªvā Тогда почтенный Ананда, узнав эти десять объектов восприятия в присутствии Бхагаванта, yenā′yasªmā girimā′nando tenu′pasaṃ′kami upasaṃ′kamitªvā āyasªmato girimā′nandassa imā dasa saññā abhāsi отправился к почтенному Гиримананде, придя он пересказал почтенному Гиримананде об этих десяти объектах восприятия. athakho āyasªmato girimā′nandassa imā dasa saññā sutªvā so ābādho ṭhānaso paṭi′passambhi vuṭṭhahi cāyasªmā girimā′nando tamhā ābādhā tathā′pahīno ca panā′yasªmato girimā′nandassa so ābādho ahosī′ti Когда почтенный Гиримананда выслушал эти десять восприятий, его недуг отступил. И почтенный Гиримананда выздоровел от своей болезни. И болезнь покинула почтенного Гиримананду #[114] บทขัด-magga′vibhaṃga′suttaṃ СУТТА КЛАССИФИКАЦИИ ПУТИ (пролог) [sade′vako ayaṃ loko samā′rako sabrah′mako yammaggaṃ appa′jānanto sabba′dukkhā na muccati magga′kkhāyī′namaggo so bhagavā maggako′vido taṃ ve maggaṃ abhi′ññāya dukkha′saṃkhaya′gāminaṃ sayaṃ teneva gantªvāna patto bodhi′manu′ttaraṃ sammā′nupa′ṭipa′tªyatthaṃ sattānaṃ bodhi′kāminaṃ nānā′vidhe′hupā′yebhi pave′desi hite′sako tammagga′dīpakaṃ suttaṃ yaṃ sambuddhena bhāsitaṃ vatthu′ttaye pasa′nnānaṃ sādhūnaṃ dhamma′kāminaṃ bhiyyo pasādu′ppādena diṭṭho′juka′raṇena ca suvatthi′sādha′natthaṃpi taṃ suttantaṃ bhaṇāma se] #[114] magga′vibhaṃga′suttaṃ СУТТА КЛАССИФИКАЦИИ ПУТИ • evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sāva′tthiyaṃ viha′rati jeta′vane anātha′piṇḍi′kassa ārāme Так я слышал: однажды Бхагавант находился недалеко от Саваттхи, в роще Джеты, в монастыре Анатхапиндики. tatªra kho bhagavā bhikkhū āman′tesi bhikkha′voti bhadan′teti te bhikkhū bhaga′vato pacca′ssosuṃ Там Бхагавант обратился к монахам: «Монахи!» «Да, Бханте!» - отвечали монахи Бхагаванту. bhagavā etada′voca Бхагавант говорил так: ariyaṃ vo bhikkhave aṭṭhaṃ′gikaṃ maggaṃ    desi′ssāmi vibhaji′ssāmi taṃ suṇātha sādhukaṃ mana′sikarotha bhāsi′ssāmīti «Монахи, Благородный Восьмеричный Путь я преподам вам в подробностях. Выслушайте и хорошо осмыслите это. Я начинаю говорить». evam′bhanteti kho te bhikkhū bhagavato pacca′ssosuṃ bhagavā etadavoca «Пусть будет так, Бханте» - отвечали монахи Бхагаванту. И Бхагавант сказал так: • katamo ca bhikkhave ariyo aṭṭhaṃ′giko maggo «И что есть, монахи, Благородный Восьмеричный Путь? seyyathīdaṃ sammā′diṭṭhi sammā′saṃkappo sammā′vācā sammā′kammanto sammā′ājīvo sammā′vāyāmo sammā′sati sammā′samādhi Он есть: Правильное Понимание, Правильная Решимость, Правильная Речь, Правильные Действия, Правильные Средства к Существованию, Правильное Усилие, Правильная Осознанность, Правильное Сосредоточение. katamā ca bhikkhave sammā′diṭṭhi И что есть, монахи, Правильное Понимание? yaṃ kho bhikkhave dukkhe ñāṇaṃ dukkha′samu′daye ñāṇaṃ dukkha′nirodhe ñāṇaṃ dukkha′nirodha′gāmi′niyā paṭi′padāya ñāṇaṃ Это, монахи, знание страдания, знание причины страдания, знание о прекращении страдания, знание пути, ведущего к прекращению страдания. ayaṃ vuccati bhikkhave sammā′diṭṭhi Это, монахи, называется Правильным Пониманием. katamo ca bhikkhave sammā′saṃkappo И что есть, монахи, Правильная Решимость? yo kho bhikkhave nekkhamma′saṃkappo abªyā′pāda′saṃkappo avi′hiṃsā′saṃkappo Это, монахи, решимость к самоотречению, решимость к доброжелательности, решимость к доброте. ayaṃ vuccati bhikkhave sammā′saṃkappo Это, монахи, называется Правильной Решимостью. katamā ca bhikkhave sammā′vācā И что есть, монахи, Правильная Речь? yā kho bhikkhave musā′vādā vera′maṇī pisu′ṇāya vācāya vera′maṇī pharu′sāya vācāya vera′maṇī sampha′ppalāpā vera′maṇī Это, монахи, отказ от лжи, отказ от злословия, отказ от грубых слов, отказ от пустословия. ayaṃ vuccati bhikkhave sammā′vācā Это, монахи, называется Правильной Речью. katamo ca bhikkhave sammā′kammanto И что есть, монахи, Правильные Действия? yā kho bhikkhave pāṇāti′pātā vera′maṇī adinnā′dānā vera′maṇī abrahma′cariyā vera′maṇī Это, монахи, отказ от убийства, отказ от воровства, отказ от грубых слов, отказ от нецеломудрия. ayaṃ vuccati bhikkhave sammā′kammanto Это, монахи, называется Правильными Действиями. katamo ca bhikkhave sammā′ājīvo И что есть, монахи, Правильные Средства к Существованию? idha bhikkhave ariya′sāvako micchā′ājīvaṃ pahāya sammā′ājī′vena jīvikaṃ kappeti Вот, монахи, последователь благородных отказывается от неправильных средств к существованию и обустраивает жизнь посредством правильных средств к существованию. ayaṃ vuccati bhikkhave sammā′ājīvo Это, монахи, называется Правильными Средствами к Существованию. katamo ca bhikkhave sammā′vāyāmo И что есть, монахи, Правильное Усилие? idha bhikkhave bhikkhu anuppa′nnānaṃ    pāpa′kānaṃ akusa′lānaṃ dhammānaṃ anuppā′dāya Вот, монахи, монах возникновению ещё не возникших дурных неблагих состояний ума - не способствует, chandaṃ janeti vāya′mati viriyaṃ    āra′bhati cittaṃ paggaṇ′hāti pada′hati желая этого, производя усилие, проявляя настойчивость, поддерживая старание; uppa′nnānaṃ pāpa′kānaṃ akusa′lānaṃ dhammānaṃ    pahā′nāya от возникших дурных неблагих состояний ума - отказывается, chandaṃ janeti vāya′mati viriyaṃ    āra′bhati cittaṃ paggaṇ′hāti pada′hati желая этого, производя усилие, проявляя настойчивость, поддерживая старание; anuppa′nnānaṃ kusa′lānaṃ dhammānaṃ uppā′dāya возникновению ещё не возникших благих состояний ума - способствует, chandaṃ janeti vāya′mati viriyaṃ    āra′bhati cittaṃ paggaṇ′hāti pada′hati желая этого, производя усилие, проявляя настойчивость, поддерживая старание; uppa′nnānaṃ kusa′lānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā    asammo′sāya bhiyyo′bhāvāya    vepu′llāya bhāva′nāya pāri′pūriyā возникшие неблагие состояния ума - сохраняет, упорядочивает, развивает, приумножает, совершенствует, chandaṃ janeti vāya′mati viriyaṃ    āra′bhati cittaṃ paggaṇ′hāti pada′hati желая этого, производя усилие, проявляя настойчивость, поддерживая старание; ayaṃ vuccati bhikkhave sammā′vāyāmo Это, монахи, называется Правильным Усилием. katamā ca bhikkhave sammā′sati И что есть, монахи, Правильная Осознанность? idha bhikkhave bhikkhu kāye kāyā′nupassī viharati Вот, монахи, монах пребывает в созерцании «тела как тела», ātāpī sampa′jāno satimā vineyya loke abhijjhā′doma′nassaṃ усердно, внимательно, осознанно, удалив алчность и скорбь мира; veda′nāsu vedanā′nupassī viharati пребывает в созерцании «чувств как чувств», ātāpī sampa′jāno satimā vineyya loke abhijjhā′doma′nassaṃ усердно, внимательно, осознанно, удалив алчность и скорбь мира; citte cittā′nupassī viharati пребывает в созерцании «ума как ума», ātāpī sampa′jāno satimā vineyya loke abhijjhā′doma′nassaṃ усердно, внимательно, осознанно, удалив алчность и скорбь мира; dhammesu dhammā′nupassī viharati пребывает в созерцании «состояний ума как состояний ума», ātāpī sampa′jāno satimā vineyya loke abhijjhā′doma′nassaṃ усердно, внимательно, осознанно, удалив алчность и скорбь мира; ayaṃ vuccati bhikkhave sammā′sati Это, монахи, называется Правильной Осознанностью. katamo ca bhikkhave sammā′samādhi И что есть, монахи, Правильное Сосредоточение? idha bhikkhave bhikkhu    vivi′cceva kāmehi vivicca akusa′lehi dhammehi    savi′takkaṃ savi′cāraṃ vive′kajam′pīti′sukhaṃ    paṭhamaṃ jhānaṃ upasam′pajja viharati Вот, монахи, монах отчуждённый от чувственных удовольствий и отчуждённый от неблагих состояний ума – входит и пребывает в Первой Джха­не; восторг и счастье порождённые отчуждением, сопровождаются направлением [ума на объект] и удержанием [ума на объекте]. vita′kkavi′cārānaṃ vūpa′samā ajjhattaṃ    sampa′sādanaṃ cetaso ekodi′bhāvaṃ    avi′takkaṃ avicāraṃ samādhi′jampīti′sukhaṃ    dutiyaṃ jhānaṃ upasam′pajja viharati С прекращением направления и удержания [ума], он входит и пребывает во Второй Джха­не; восторг и счастье, рождённые сосредоточением сопровождаются единением ума, который свободен от направления и удержания [ума], и внутренней устойчивостью. pītiyā ca virāgā upe′kkhako ca viharati sato ca    sampa′jāno sukhañca kāyena paṭi′saṃve′deti yantaṃ    ariyā āci′kkhanti upe′kkhako satimā sukha′vihā′rīti    tatiyaṃ jhānaṃ upasam′pajja viharati С затуханием восторга он пребывает в безмятежности, внимательный и осознанный, ощущающий счастье. Он входит и прибывает в Третьей Джха­не, и Благородные говорят о нём так: «Безмятежный и осознанный он пребывает в счастье». sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbe va    soma′nassa′doma′nassānaṃ atthaṃ′gamā    adu′kkhama′sukhaṃ upekkhā′sati′pāri′suddhiṃ    catutthaṃ jhānaṃ upasam′pajja viharati Отказавшись от счастья и отказавшись от страдания, как и ранее, уничтожив радость и скорбь, он входит и прибывает в Четвёртой Джха­не, в состоянии «ни-счастья-ни-страдания», в чистой осознанной безмятежности, ayaṃ vuccati bhikkhave sammā′samādhī′ti Это, монахи, называется Правильным Сосредоточением». • idamavoca bhagavā atta′manā te bhikkhū    bhagavato bhāsitaṃ abhi′nandun′ti Так сказал Бхагавант. Радостные монахи восхитились сказанному. #[117] บทขัด-sati′paṭṭhāna′pāṭho ФРАГМЕНТ ОБ ОСНОВАХ ОСОЗНАННОСТИ (пролог) [sambuddho dipadaṃ′seṭṭho mahā′kāru′ṇiko muni ekā′yanaṃ maggaṃ nāma vene′yyānaṃ ade′sayi kiliṭṭha′citta′sattānaṃ citta′kªlesa′visu′ddhiyā sokānaṃ pari′devānaṃ atikka′māya sabbaso dukkhānaṃ domana′ssānaṃ atthaṃga′māya aṭṭhitaṃ ñāya′ssevā′dhiga′māya nibbāna′ssābhi′pattiyā sati′paṭṭhāna′nāmena vissutaṃ vidha sāsane citta′kªlesa′visu′ddhatthaṃ taṃ maggantam bhaṇāma se] #[117] sati′paṭṭhāna′pāṭho ФРАГМЕНТ ОБ ОСНОВАХ ОСОЗНАННОСТИ • atthi kho tena bhaga′vatā jānatā passatā arahatā sammā′sambuddhena Существует действительно Бхагавантом, знающим, видящим, Арахантом, Саммасамбуддой, ekā′yano ayaṃ maggo samma′dakkhāto sattānaṃ visu′ddhiyā soka′pari′devānaṃ sama′tikka′māya dukkha′domana′ssānaṃ atthaṃga′māya ñāyassa adhi′gamāya nibbā′nassa sacchi′kiri′yāya прямой этот Путь правильно увиденный, существ очищения, плача и стенаний прекращения, боли и скорби уничтожения, истины осознания, Ниббаны достижения. yadidaṃ cattāro sati′paṭṭhānā katame cattāro А именно Четыре Основы Осознанности. Каковы эти четыре? • idha bhikkhu Вот монах kāye kāyā′nupassī viharati ātāpī sampa′jāno satimā vineyya loke abhijjhā′doma′nassaṃ пребывает в созерцании «тела как тела», усердно, внимательно, осознанно, удалив алчность и скорбь мира; vedanāsu vedanā′nupassī viharati ātāpī sampa′jāno satimā vineyya loke abhijjhā′doma′nassaṃ пребывает в созерцании «чувств как чувств», усердно, внимательно, осознанно, удалив алчность и скорбь мира; citte cittā′nupassī viharati ātāpī sampa′jāno satimā vineyya loke abhijjhā′doma′nassaṃ пребывает в созерцании «ума как ума», усердно, внимательно, осознанно, удалив алчность и скорбь мира; dhammesu dhammā′nupassī viha′rati ātāpī sampa′jāno satimā vineyya loke abhijjhā′doma′nassaṃ пребывает в созерцании «состояний ума как состояний ума», усердно, внимательно, осознанно, Удалив алчность и скорбь мира. kathañca bhikkhu kāye kāyā′nupassī viharati И как монах созерцает «тело как тело»? idha bhikkhu Вот монах ajjhattaṃ vā kāye kāyā′nupassī viharati bahiddhā vā kāye kāyā′nupassī viharati ajjhatta′bahiddhā vā kāye kāyā′nupassī viharati пребывает в созерцании «тела как тела» изнутри, или пребывает в созерцании «тела как тела» снаружи, или пребывает в созерцании «тела как тела» изнутри и снаружи, samu′daya′dhammā′nupassī vā kāyasªmiṃ viharati vaya′dhammā′nupassī vā kāyasªmiṃ viharati samu′daya′vaya′dhammā′nupassī vā kāyasªmiṃ viharati или пребывает в созерцании зарождения явлений в теле, или пребывает в созерцании распада явлений в теле; или пребывает в созерцании зарождения и распада явлений в теле; atthi kāyoti vā panassa sati paccu′paṭṭhitā hoti yāva′deva ñāṇa′mattāya paṭi′ssati′mattāya ani′ssito ca viharati na ca kiñci loke upādi′yati или осознает, что «Тело существует», лишь, в объёме, достаточном для знания, достаточном для поддержания осознанности и пребывания свободным и не привязанным ни к чему мирскому. evaṃ kho bhikkhu kāye kāyā′nupassī viharati Вот такт монах созерцает «тело как тело». kathañca bhikkhu veda′nāsu vedanā′nupassī viharati И как монах созерцает «чувства как чувства»? idha bhikkhu Вот монах ajjhattaṃ vā veda′nāsu vedanā′nupassī viharati bahiddhā vā veda′nāsu vedanā′nupassī viharati ajjhatta′bahiddhā vā veda′nāsu vedanā′nupassī viharati пребывает в созерцании «чувств как чувств» изнутри, или пребывает в созерцании «чувств как чувств» изнутри снаружи, или пребывает в созерцании «чувств как чувств» изнутри и снаружи, samu′daya′dhammā′nupassī vā veda′nāsu viharati vaya′dhammā′nupassī vā veda′nāsu viharati samu′daya′vaya′dhammā′nupassī vā veda′nāsu viharati или пребывает в созерцании зарождения явлений в чувствах, или пребывает в созерцании распада явлений в чувствах; или пребывает в созерцании зарождения и распада явлений в чувствах; atthi veda′nāti vā panassa sati paccu′paṭṭhitā hoti yāva′deva ñāṇa′mattāya paṭi′ssati′mattāya ani′ssito ca viharati na ca kiñci loke upādi′yati или осознает, что «Чувства существуют», лишь, в объёме, достаточном для знания, достаточном для поддержания осознанности и пребывания свободным и не привязанным ни к чему мирскому. evaṃ kho bhikkhu veda′nāsu vedanā′nupassī viharati Вот так монах созерцает «чувства как чувства». kathañca bhikkhu citte cittā′nupassī viharati И как монах созерцает «ум как ум»? idha bhikkhu Вот монах ajjhattaṃ vā citte cittā′nupassī viharati bahiddhā vā citte cittā′nupassī viharati ajjhatta′bahiddhā vā citte cittā′nupassī viharati пребывает в созерцании «ума как ума» изнутри, или пребывает в созерцании «ума как ума» снаружи, или пребывает в созерцании «ума как ума» изнутри и снаружи, samu′daya′dhammā′nupassī vā cittasªmiṃ viharati vaya′dhammā′nupassī vā cittasªmiṃ viharati samu′daya′vaya′dhammā′nupassī vā cittasªmiṃ viharati или пребывает в созерцании зарождения явлений ума, или пребывает в созерцании распада явлений ума; или пребывает в созерцании зарождения и распада явлений ума; atthi cittanti vā panassa sati paccu′paṭṭhitā hoti yāva′deva ñāṇa′mattāya paṭi′ssati′mattāya ani′ssito ca viharati na ca kiñci loke upādi′yati или осознает, что «Ум существует», лишь, в объёме, достаточном для знания, достаточном для поддержания осознанности и пребывания свободным и не привязанным ни к чему мирскому. evaṃ kho bhikkhu citte cittā′nupassī viharati Вот такт монах созерцает «ум как ум». kathañca bhikkhu dhammesu dhammā′nupassī viharati И как монах созерцает «состояния ума как состояния ума»? idha bhikkhu Вот монах ajjhattaṃ vā dhammesu dhammā′nupassī viharati bahiddhā vā dhammesu dhammā′nupassī viharati ajjhatta′bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati пребывает в созерцании «состояний ума как состояний ума» изнутри, или пребывает в созерцании «состояний ума как состояний ума» снаружи, или пребывает в созерцании «состояний ума как состояний ума» изнутри и снаружи, samu′daya′dhammā′nupassī vā dhammesu viharati vaya′dhammā′nupassī vā dhammesu viharati samu′daya′vaya′dhammā′nupassī vā dhammesu viharati или пребывает в созерцании зарождения явлений в состояниях ума, или пребывает в созерцании распада  явлений в состояниях ума; или пребывает в созерцании зарождения и распада явлений в состояниях ума; atthi dhammāti vā panassa sati paccu′paṭṭhitā hoti yāva′deva ñāṇa′mattāya paṭi′ssati′mattāya ani′ssito ca viharati na ca kiñci loke upādi′yati или осознает, что «Состояния ума существует», лишь, в объёме, достаточном для знания, достаточном для поддержания осознанности и пребывания свободным и не привязанным ни к чему мирскому. evaṃ kho bhikkhu dhammesu dhammā′nupassī viharati Вот такт монах созерцает «состояния ума как состояния ума». ayaṃ kho tena bhaga′vatā jānatā passatā arahatā sammā′sambuddhena Таков действительно Бхагавантом, знающим, видящим, Арахантом Саммасамбуддой, ekā′yano maggo samma′dakkhāto sattānaṃ visu′ddhiyā soka′pari′devānaṃ sama′tikka′māya dukkha′domana′ssānaṃ atthaṃga′māya ñāyassa adhi′gamāya nibbā′nassa sacchi′kiri′yāya прямой этот Путь правильно увиденный, существ очищения, плача и стенаний прекращения, боли и скорби уничтожения, истины осознания, Ниббаны достижения. yadidaṃ cattāro sati′paṭṭhānā′ti А именно Четыре Основы Осознанности. ekā′yanaṃ jāti′khayanta′dassī maggaṃ pajā′nāti hitā′nukampī etena maggena tariṃsu pubbe tari′ssare ceva taranti coghan′ti Видящий прекращение рождения и смерти, познаёт прямой Путь, на благо и из сострадания. Этим путём ранее преодолевали, преодолевают и будут преодолевать поток [невежества и желаний]. #[120] พระ‑vinaya • yantena bhaga′vatā jānatā passatā arahatā sammā′sambuddhena paṭhamaṃ pārā′jikaṃ kattha pañña′ttanti «Бхагавант, знающий, видящий, Арахант, Саммасамбудда, где стало известно о первой параджике?» vesā′liyaṃ pañña′ttanti kaṃ āra′bbhāti sudinnaṃ kalanda′puttaṃ āra′bbhāti kisªmiṃ vatthusªminti «В Весали». «Кто совершил?» «Судинна Каландапутта совершил». «Каким именно способом?» sudinno kalanda′putto purāṇa′duti′yikāya methunaṃ dhammaṃ paṭi′sevi tasªmiṃ vatthu′sªmin′ti «Судинна Каландапутта сожительствовал с бывшей женой, вот таким способом». • tena sama′yena buddho bhagavā verañ′jāyaṃ viha′rati naḷe′rupu′cimanda′mūle mahatā bhikkhu′saṃghena saddhiṃ pañca′mattehi bhikkhu′satehi В то время Буда Бхагавант пребывал в Вераньдже, в роще нимовых, вместе с многочисленной сангхой монахов, с пятьюстами монахами. assosi kho verañjo bªrāhªmaṇo Брахман Вераньджа услышал: samaṇo khalu bho gotamo sakªya′putto sakªya′kulā pabba′jito verañ′jāyaṃ viha′rati naḷe′rupu′cimanda′mūle mahatā bhikkhu′saṃghena saddhiṃ pañca′mattehi bhikkhu′satehi «Поистине, отшельник Готама, сын Сакьев, из племени Сакьев, оставивший мирскую жизнь, пребывает в Вераньдже, в роще нимовых деревьев, вместе с многочисленной сангхой монахов, с пятьюстами монахами. taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ    evaṃ kalªyāṇo kitti′saddo abbhu′ggato О почтенном Готаме широко распространялась такая добрая молва: itipi so bhagavā arahaṃ sammā′sambuddho vijjā′caraṇa′sampanno sugato loka′vidū anu′ttaro purisa′damma′sārathi satthā deva′manussā′naṃ buddho bhaga′vāti Действительно таков Бхагавант, Арахант, Саммасамбудда, совершенный в знании и нравственном поведении, Сугата, знаток мира, несравненный наставник для существ, способных обучаться, учитель богов и людей, Будда, Бхагавант. so imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ sassamaṇa′brāhmaṇiṃ pajaṃ sadeva′manussaṃ    sayaṃ abhiññā sacchi′katªvā pave′deti so dhammaṃ deseti ādi′kalªyāṇaṃ    majjhe′kalªyāṇaṃ pariyo′sāna′kalªyāṇaṃ sātthaṃ sabªyañ′janaṃ kevala′pari′puṇṇaṃ    pari′suddhaṃ brahma′cariyaṃ pakā′seti В этом мире с его богами, марами и брахмами, этим поколением, с его отшельниками и брахманами, царями и простыми людьми, раскрывающий истину благодаря глубокому прозрению. Учащий Дхамме прекрасной в начале, прекрасной в середине, прекрасной в конце, абсолютно полностью разъясняющий непревзойдённо чистую целомудренная жизнь как в частных так и общих её аспектах. sādhu kho pana tathā′rūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotīti Поистине, хорошо лицезреть Арахантов, подобных ему.» #[121] พระ‑sutta พระ-СУТТА • evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā antarā ca rāja′gahaṃ antarā ca nālandaṃ addhāna′magga′paṭi′panno hoti mahatā bhikkhu′saṃghena saddhiṃ pañca′mattehi bhikkhu′satehi Так я слышал: Однажды Бхагавант находился на полпути между Раджагахой и Наландой, шел по главной дороге, вместе с многочисленной сангхой монахов, с пятьюстами монахами. suppi′yopi kho pari′bbājako antarā ca rāja′gahaṃ antarā ca nālandaṃ addhāna′magga′paṭi′panno hoti saddhiṃ ante′vāsinā brahma′dattena māṇa′vena Странствующий аскет Суппия (также) находился на полпути между Раджагахой и Наландой, шел по главной дороге, вместе с молодым учеником Брахмадаттой. tatªra sudaṃ suppiyo pari′bbājako aneka′pari′yāyena buddhassa avaṇṇaṃ bhāsati dhammassa avaṇṇaṃ bhāsati saṃghassa avaṇṇaṃ bhāsati И вот странствующий аскет Суппия на все лады порицал Будду, порицал Дхмму, порицал Сангху; suppi′yassa pana pari′bbāja′kassa ante′vāsī brahma′datto māṇavo aneka′pari′yāyena buddhassa vaṇṇaṃ bhāsati dhammassa vaṇṇaṃ bhāsati saṃghassa vaṇṇaṃ bhāsati Брахмадатта же, юный ученик странствующего аскета Суппии, на все лады восхвалял Будду, восхвалял Дхамму, восхвалял Сангху. itiha te ubho ācari′yante′vāsī añña′maññassa uju′vipacca′nika′vādā bhaga′vantaṃ piṭṭhito piṭṭhito anu′bandhā honti bhikkhu saṃghañca Так оба они, учитель и ученик, говоря друг другу прямо противоположное, шаг за шагом следовали за Бхагавантом и сангхой монахов. #[122] พระ‑saṃgiṇī พระ‑ОБЪЕДИНЕНИЯ • kusalā dhammā akusalā dhammā abªyākatā dhammā katame dhammā kusalā yasªmiṃ samaye kāmā′vacaraṃ kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti soma′nassa′saha′gataṃ ñāṇa′sampa′yuttaṃ rūpā′rammaṇaṃ vā saddā′rammaṇaṃ vā gandhā′rammaṇaṃ vā rasā′rammaṇaṃ vā phoṭṭhabbā′rammaṇaṃ vā dhammā′rammaṇaṃ vā yaṃ yaṃ vā panā′rabbha tasªmiṃ samaye phasso hoti avi′kkhepo hoti ye vā pana tasªmiṃ samaye aññepi atthi paṭicca′samup′pannā arū′pino dhammā ime dhammā kusalā dhammas are whole­some, unwholesome [or] undetermined. Which dhammas are wholesome? When whole­some consciousness? pertaining to the sense-sphere accompanied by joy and associated with knowledge? arises with any object such as visible object, sound, odor, taste, body-impression and mental object, then, at this time, there is contact, calmness and whatever other conditioned originated immaterial dhammas there might exist at that time, they are [all] wholesome dhammas. #[123] พระ‑vibhaṃga พระ-КЛАССИФИКАЦИИ • pañca′kkhandhā rūpa′kkhandho vedanā′kkhandho saññā′kkhandho saṃkhāra′kkhandho viññāṇa′kkhandho Пять совокупностей объектов: совокупность объектов тела, совокупность объектов чувства, совокупность объектов восприятия, совокупность объектов сознания, совокупность объектов умственного конструирования. tattha katamo rūpa′kkhandho yaṃkiñci rūpaṃ atī′tānā′gata′paccu′ppannaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷā′rikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre vā santike vā tade′kajjhaṃ abhi′saññū′hitªvā abhi′saṃkhi′pitªvā ayaṃ vuccati rūpa′kkhandho therein what is the aggregate of matter? Whatever matter is past, future or present, internal or external, gross or subtle, inferior or superior, distant or proximate, taking these together collectively and briefly, this is called the aggregate of matter. #[123] พระ‑dhātu′kathā พระ-ОБСУЖДЕНИЕ ФАКТОРОВ • saṃgaho asaṃgaho saṃga′hitena asaṃga′hitaṃ asaṃga′hitena saṃga′hitaṃ saṃga′hitena saṃga′hitaṃ asaṃga′hitena asaṃga′hitaṃ «Слияние», «не слияние», «слияние с не слившимся», «не слияние со слившимся», «слияние со слившимся», «не слияние с не слившимся»; sampa′yogo vippa′yogo sampa′yuttena vippa′yuttaṃ vippa′yuttena sampa′yuttaṃ asaṃga′hitaṃ «соединение» и «отделение», «соединение с отделённым», «отделение от соединённого не слившегося». #[123] พระ‑puggala′paññatti • cha pañña′ttiyo khandha′paññatti āya′tana′paññatti dhātu′paññatti sacca′paññatti indªriya′paññatti puggala′paññatti 6 концепций: Концепция «Совокупностей (объектов)», концепция «Опор (умственной деятельности)», концепция «Элементов (процесса восприятия)», концепция «Истин», концепция «Способностей»,, концепция «Личностей»; kittā′vatā pugga′lānaṃ puggala′paññatti samaya′vimutto asa′maya′vimutto kuppa′dhammo akuppa′dhammo pari′hāna′dhammo apari′hāna′dhammo cetanā′bhabbo anu′rakkhanā′bhabbo puthu′jjano gotªrabhū bhayū′parato abhayū′parato bhabbā′gamano abhabbā′gamano niyato aniyato paṭi′pannako phale′ṭṭhito arahā ara′hattāya paṭi′panno Какой может быть личность в концепции «Личностей»? Окончательно освобождённой, неокончательно освобождённой, в состоянии волнения (ума), в состоянии непоколебимости (ума), в (умственном) состоянии возможности падения, в (умственном) состоянии невозможности падения, склонной к волевым актам, склонной к (само)защите, ординарной, вошедшей в число благородных, преодолевшей страх, не преодолевшей страх, способной прогрессировать, неспособной прогрессировать, имеющей (уже) определённую судьбу, имеющей (пока) неопределённую судьбу, достигшей Пути (святости), наслаждающейся Плодом (Пути святости), Арахатом, идущей Путём Араханта. #[124] พระ‑kathā′vatthu พระ‑ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИССКУССИИ • puggalo upa′labbhati sacchi′kattha′para′matthe′nāti āmantā yo sacchi′kattho para′mattho tato so puggalo upa′labbhati sacchi′kattha′para′matthe′nāti na hevaṃ vattabbe ājā′nāhi niggahaṃ hañci puggalo upa′labbhati sacchi′kattha′para′matthe′na tena vata re vattabbe yo sacchi′kattho para′mattho tato so puggalo upa′labbhati sacchi′kattha′para′matthe′nāti micchā (thera:) Can there be found any person in the real, absolute sense? (Heretic:) Yes. (thera:) Can the person be found in the real, absolute sense, in the same way as a real, absolute fact is found? (Heretic:) no, that cannot be said. (thera:) If the person can be found in the real and absolute sense then you should also say that the person can be found in the real, absolute sense, in the same way as a real absolute fact is found. thus, you are wrong (in affirming the first while denying the second). #[124] พระ‑yamaka พระ‑ПАРЫ • ye keci kusalā dhammā sabbe te kusala′mūlā ye vā pana kusala′mūlā sabbe te dhammā kusalā Have all wholesome phenomena wholesome roots? And are all pheno­mena with whole­some roots wholesome pheno­mena? ye keci kusalā dhammā sabbe te kusala′mūlena eka′mūlā Are all wholesome phenomena because of their wholesome root of one root? ye vā pana kusala′mūlena eka′mūlā sabbe te dhammā kusalā And are all phenomena, which have because of their wholesome root one root, wholesome? #[124] พระ‑mahā′paṭṭhāna พระ‑ВЕЛИКОЕ УСТРЕМЛЕНИЕ. • hetu′paccayo āra′mmaṇa′paccayo adhi′pati′paccayo anan′tara′paccayo samanan′tara′paccayo saha′jāta′paccayo añña′mañña′paccayo nissaya′paccayo upa′nissaya′paccayo pure′jāta′paccayo pacchā′jāta′paccayo āse′vana′paccayo kamma′paccayo vipāka′paccayo āhāra′paccayo indªriya′paccayo jhāna′paccayo magga′paccayo sampa′yutta′paccayo vippa′yutta′paccayo atthi′paccayo natthi′paccayo vigata′paccayo avi′gata′paccayo [24 Условия]: Условие «Причина», условие «Объект», условие «Превосходство», условие «Близость», условие «Смежность», условие «Со-возникновение», условие «Обоюдность», условие «Основание», условие «Побуждающий мотив», условие «Пред-возникновение», условие «Пост-возникновение», условие «Повторяемость», условие «Камма», условие «Результат Каммы», условие «Пища», условие «Спо­соб­ность», условие «Джха­на», условие «Путь», условие «Соединение», условие «Отделение», условие «Присутствие», условие «Отсутствие», условие «Исчезновение», условие «Неисчезновение». #[125] paṃsukula‑ตาย • aniccā vata saṃkhārā uppāda′vaya′dhammino uppa′jjitªvā niru′jjhanti tesaṃ vūpa′samo sukho {(3x)} Конструкции, увы, непостоянны, подвержены рождению и гибели; возникнув, исчезают, их успокоение – счастье. {sabbe sattā maranti ca mariṃsu ca mari′ssare tathe′vāhaṃ mari′ssāmi natthi me ettha saṃsayo} Все существа умирают, умирали и будут умирать; также и я умру, в этом нет никаких сомнения. #[125] paṃsukula‑เป็น aciraṃ vatayaṃ kāyo paṭhaviṃ adhi′sesati chuḍḍo apeta′viññāṇo nira′tthaṃva kaliṃ′garaṃ {(3x)} Вскоре, увы, это тело на земле будет лежать; брошенное, бесчувственное, бесполезное как деревяшка. #[125] dhamma′saṃgiṇī′mātikā ОБЪЕДИНЁННАЯ ТАБЛИЦА ЯВЛЕНИЙ (ДХАММ) • kusalā dhammā akusalā dhammā abªyākatā dhammā Phenomena which are wholesome, Phenomena which are unwholesome, Phenomena which are un­determined; sukhāya veda′nāya sampa′yuttā dhammā dukkhāya veda′nāya sampa′yuttā dhammā adu′kkhama′sukhāya veda′nāya sampa′yuttā dhammā Phenomena associated with pleasant feeling, Phenomena associated with unpleasant feeling, Phenomena associated with neither pleasant or unpleasant feeling; vipākā dhammā vipāka′dhamma′dhammā neva′vipāka′na′vipāka dhamma′dhammā Phenomena which are (kamma) resultants, Phe­no­mena which are subject to resultant Phen-omena, Phenomena which are neither resultant Pheno­mena nor subject to resul­tant Phenomena; upādi′nnupā′dāniyā dhammā anu′pādi′nnupā′dāniyā dhammā anu′pādinnā′nupā′dāniyā dhammā Phenomena kammically acquired and subject to clinging, Phenomena not kammically acquired but subject to clinging, Pheno­mena neither kammically acquired nor subject to clinging; saṃ′kiliṭṭha′saṃ′kile′sikā dhammā asaṃ′kiliṭṭha′saṃ′kile′sikā dhammā asaṃ′kiliṭṭhā′saṃ′kile′sikā dhammā Phenomena which are defiled and subject to defilements, Phenomena which are undefiled but subject to defilements, Phenomena which are neither defiled nor subject to defilements; sa′vitakka′sa′vicārā dhammā a′vitakka′vicāra′mattā dhammā a′vitakkā′vicārā dhammā Phenomena with initial and sustained application, Phenomena without initial application, but with sustained application, Phenomena with neither initial nor sustained application; pīti′saha′gatā dhammā sukha′saha′gatā dhammā upekkhā′saha′gatā dhammā Phenomena which are accompanied by rapture, Phenomena which are ac­companied by happi­ness, Phenomena which are ac­companied by equanimity; dassa′nena pahā′tabbā dhammā bhāva′nāya pahā′tabbā dhammā neva′dassa′nena nabhāva′nāya pahā′tabbā dhammā Phenomena to be aban­doned by insight, Pheno­mena to be abandoned by (mental) development, Pheno­mena to be aban­doned neither by insight nor (mental) development; dassa′nena pahā′tabba′hetukā dhammā bhāva′nāya pahā′tabba′hetukā dhammā neva′dassa′nena nabhāva′nāya    pahā′tabba′hetukā dhammā Phenomena having roots to be abandoned by insight, Phenomena having roots to be abandoned by (mental) development, Phenomena having roots to be abandoned neither by insight nor (mental) development; ācaya′gāmino dhammā apa′caya′gāmino dhammā nevā′caya′gāmino nāpa′caya′gāmino dhammā Phenomena leading to accumulation (of kamma), Phenomena leading to decrease, Phenomena leading neither to accu­mulation nor to decrease; sekkhā dhammā asekkhā dhammā neva′sekkhā′nāsekkhā dhammā Phenomena of one in the (noble) training, Pheno­mena of one who has com­pleted the (noble) training, Phenomena of one neither in the (noble) training nor one who has completed the (noble) training; parittā dhammā maha′ggatā dhammā appa′māṇā dhammā Phenomena which are limited, Phenomena which are exalted, Phenomena which are immeasurable; parittā′rammaṇā dhammā maha′ggatā′rammaṇā dhammā appa′māṇā′rammaṇā dhammā Phenomena having limited objects, Phenomena having exalted objects, Phenomena having immeasurable objects; hīnā dhammā majjhimā dhammā paṇītā dhammā Phenomena which are inferior, Phenomena which are medium, Phenomena which are superior; micchatta′niyatā dhammā sammatta′niyatā dhammā ani′yatā dhammā Phenomena certain with wrong (result), Phenomena certain with right (result), Phenomena uncertain (as to result); maggā′rammaṇā dhammā magga′hetukā dhammā maggā′dhipa′tino dhammā Phenomena with the path as object, Phenomena with the path as root, Phenomena with the path as predominant factor; uppannā dhammā anu′ppannā dhammā uppā′dino dhammā Phenomena which have arisen, Phenomena which have not arisen, Phenomena which are bound to arise; atītā dhammā anā′gatā dhammā paccu′ppannā dhammā Phenomena which are past, Phenomena which are future, Phenomena which are present; atītā′rammaṇā dhammā anā′gatā rammaṇā dhammā paccu′ppannā′rammaṇā dhammā Phenomena with a past object, Phenomena with a future object, Phenomena with a present object; ajjhattā dhammā bahiddhā dhammā ajjhatta′bahiddhā dhammā Phenomena whch are internal, Phenomena whch are external, Phenomena whch are internal and external; ajjhattā′rammaṇā dhammā bahiddhā′rammaṇā dhammā ajjhatta′bahiddhā′rammaṇā dhammā Phenomena with internal objects, Phenomena with external objects, Phenomena with internal and external objects; sani′dassana′sa′ppaṭighā dhammā ani′dassana′sa′ppaṭighā dhammā ani′dassanā′ppaṭighā dhammā Phenomena which are manifest and reactive, Phenomena which are non-manifest and reactive, Phenomena which are manifest and reactive; #[127] vipassanā′bhūmi′pāṭha • pañca′kkhandhā rūpa′kkhandho vedanā′kkhandho saññā′kkhandho saṃkhāra′kkhandho viññāṇa′kkhandho Пять совокупностей объектов: совокупность объектов тела, совокупность объектов чувства, совокупность объектов восприятия, совокупность объектов сознания, совокупность объектов умственного конструирования. dªvādasā′yata′nāni cakkhªvā′yatanaṃ rūpā′yatanaṃ sotā′yatanaṃ saddā′yatanaṃ ghānā′yatanaṃ gandhā′yatanaṃ jivhā′yatanaṃ rasā′yatanaṃ kāyā′yatanaṃ phoṭṭhabbā′yatanaṃ manā′yatanaṃ dhammā′yatanaṃ 12 опор (умственной деятельности): опора «глаз», опора «ухо», опора «нос», опора «язык», опора «тело», опора «ум»; опора «форма/цвет», опора «звук», опора «запах», опора «вкус», опора «осязаемое», опора «состояние ума». aṭṭhā′rasa dhātuyo cakkhu′dhātu rūpa′dhātu cakkhu′viññāṇa′dhātu sota′dhātu sadda′dhātu sota′viññāṇa′dhātu ghāna′dhātu gandha′dhātu ghāna′viññāṇa′dhātu jivhā′dhātu rasa′dhātu jivhā′viññāṇa′dhātu kāya′dhātu phoṭṭhabba′dhātu kāya′viññāṇa′dhātu mano′dhātu dhamma′dhātu mano′viññāṇa′dhātu 18 элементов (процесса восприятия): элемент «глаз», элемент «форма/цвет», элемент «зрительные сознание»; элемент «ухо», элемент «звук», элемент «слуховое сознание»; элемент «нос», элемент «запах», элемент «обонятельное сознание»; элемент «язык», элемент «вкус», элемент «вкусовое сознание»; элемент «тело», элемент «осязаемое», элемент «осязательное сознание»; элемент «ум», элемент «состояние ума», элемент «сознание состояния ума». bāvī′satin′dªriyāni cakkhun′dªriyaṃ sotin′dªriyaṃ ghānin′dªriyaṃ jivhin′dªriyaṃ kāyin′dªriyaṃ manin′dªriyaṃ itthin′dªriyaṃ purisin′dªriyaṃ jīvitin′dªriyaṃ sukhin′dªriyaṃ dukkhin′dªriyaṃ soma′nassin′dªriyaṃ doma′nassin′dªriyaṃ upekkhin′dªriyaṃ saddhin′dªriyaṃ viriyin′dªriyaṃ satin′dªriyaṃ samādhin′dªriyaṃ paññin′dªriyaṃ anañña′tañña′ssāmītin′dªriyaṃ aññin′dªriyaṃ aññā′tāvin′dªriyaṃ 22 способности: способность «глаза», способность «уха», способность «носа», способность «языка», способность «тела», способность «ума»; способность «женственность», способность «мужественность», «жизнеспособность»; способность к «удовольствию», способность к «боли», способность к «радости», способность к «скорби», способность к «безмятежности»; способность к «усилию», способность к «усилию», способность к «осознанности», способность к «концентрации», способность к «мудрости»; способность «убеждённость», способность «высшее знание», способность «проникновение в суть». cattāri ariya′saccāni dukkhaṃ ariya′saccaṃ dukkha′samudayo ariya′saccaṃ dukkha′nirodho ariya′saccaṃ dukkha′nirodha′gāminī paṭi′padā ariya′saccaṃ 4 Благородные Истины: Благородная Истина о страдании, Благородная Истина о причине страдания, Благородная Истина о прекращении страдания, Благородная Истина о Пути, ведущем к прекращению страданий. #[128] {ถวายพรพระ} namo tassa bhagavato arahato sammā′sambuddhassa (3x) Почтение Бхагаванту, Араханту, Саммасамбудде! #[129] {itipi so...} itipi so bhagavā arahaṃ sammā′sambuddho vijjā′caraṇa′sampanno sugato loka′vidū anu′ttaro purisa′damma′sārathi satthā deva′manussā′naṃ buddho bhaga′vāti Действительно таков Бхагавант, Арахант, Саммасамбудда, совершенный в знании и нравственном поведении, Сугата, знаток мира, несравненный наставник для существ, способных обучаться, учитель богов и людей, Будда, Бхагавант. sªvākkhāto bhaga′vatā dhammo sandi′ṭṭhiko akā′liko ehi′passiko opa′nayiko paccattaṃ vedi′tabbo viññū′hīti Дхамма, хорошо разъяснена Бхагавантом, видимая уже в этом мире, не зависящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая (к Ниббане), познаваемая мудрыми на собственном опыте. supaṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho uju′paṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho ñāya′paṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho sāmīci′paṭi′panno bhaga′vato sāvaka′saṃgho yadidaṃ cattāri purisa′yugāni aṭṭha purisa′puggalā esa bhaga′vato sāvaka′saṃgho āhu′neyyo pāhu′neyyo dakkhi′ṇeyyo añjalī′kara′ṇīyo anu′ttaraṃ puñña′kkhettaṃ loka′ssāti Сангха учеников Бхагаванта, следует по хорошему пути, Сангха учеников Бхагаванта, следует по прямому пути, Сангха учеников Бхагаванта, следует по верному пути, Сангха учеников Бхагаванта, следует по совершенному пути, А именно четыре пары, восемь типов личностей. Такова Сангха учеников Бхагаванта: достойная даров, достойная гостеприимства, достойная подаяния, достойная почтительного приветствия, несравненное поле заслуг для мира. #[129] {bāhuṃ... (buddha′jayamaṃgala′aṭṭhagāthā)} • bāhuṃ saha′ssama′bhini′mmita′sāvu′dhantaṃ gªrīme′khalaṃ udita′ghora′sasena′māraṃ dānādi′dhamma′vidhinā jitavā munindo tante′jasā bhavatu te jaya′maṃga′lāni Приняв форуму тысячерукого (существа), каждая рука которого держала оружие, Мара на слоне Гримекхала издавал вместе со своими воинами ужасающий рык. Великий мудрец победил его благодаря своей щедрости и другим качествам. Пусть благодаря этому вы обретёте счастье победы. mārā′tire′kama′bhiyu′jjhita′sabba′rattiṃ ghoram′panā′ḷava′kama′kkhama′thaddha′yakkhaṃ khantī′sudanta′vidhinā jitavā munindo tante′jasā bhavatu te jaya′maṃga′lāni Даже более страшным, чем Мара, атаковавший всю ночь, был Алавака, надменный и нетерпеливый Яккха. Великий Мудрец победил его своим развитым терпением. Пусть благодаря этому вы обретёте счастье победы. nāḷā′giriṃ gaja′varaṃ atimatta′bhūtaṃ dāva′ggica′kkama′sanīva sudā′ruṇan′taṃ mettam′buseka′vidhinā jitavā munindo tante′jasā bhavatu te jaya′maṃga′lāni Налагири, великолепный слон, приведённый в бешенство, был ужасен как лесной пожар, как раскалённый диск, как удар молнии. Великий Мудрец победил его, окропив водой доброжелательности. Пусть благодаря этому вы обретёте счастье победы. ukkhitta′khaggam′atihattha′sudā′ruṇantaṃ dhāvan′tiyojana′pathaṃ′gulimāla′vantaṃ iddhī′bhisaṃ′khata′mano jitavā munindo tante′jasā bhavatu te jaya′maṃga′lāni С мечом в поднятой натренированной руке жестокий Ангулимала пробежал 3 йоджаны. Великий Мудрец победил его своими сверхъестественными силами. Пусть благодаря этому вы обретёте счастье победы. katªvāna kaṭṭhamu′daraṃ iva gabbhi′nīyā ciñcāya duṭṭha′vacanaṃ jana′kāya′majjhe santena soma′vidhinā jitavā munindo tante′jasā bhavatu te jaya′maṃga′lāni Сделав деревянную подкладку на живот, чтобы выглядеть беременной, Чинча перед всеми собравшимися оклеветала (Будду). Великий Мудрец победил её умиротворённостью и честностью. Пусть благодаря этому вы обретёте счастье победы. saccaṃ vihāya mati′saccaka′vāda′ketuṃ vādā′bhiro′pita′manaṃ ati′andha′bhūtaṃ paññā′padī′paja′lito jitavā munindo tante′jasā bhavatu te jaya′maṃga′lāni Саччаку, своими провокационными взглядами, отрицавшего истину, наслаждавшегося диспутами, (впавшего) в совершенное невежество, Великий Мудрец победил светом мудрости. Пусть благодаря этому вы обретёте счастье победы. nando′pananda′bhujagaṃ vibudhaṃ mahiddhiṃ puttena thera′bhuja′gena damā′payan′to iddhū′padesa′vidhinā jitavā munindo tante′jasā bhavatu te jaya′maṃga′lāni Опрометчивого ЗмEя Нандопананду, обладавшего большой силой, послав своего последователя (Моггалану) в форме змеи, Великий Мудрец победил проявлением сверхъестественных сил. Пусть благодаря этому вы обретёте счастье победы. duggāha′diṭṭhi′bhuja′gena sudaṭṭha′hatthaṃ brahmaṃ visuddhi′juti′middhi′bakā′bhidhā′naṃ ñāṇā′gadena vidhinā jitavā munindo tante′jasā bhavatu te jaya′maṃga′lāni Охваченный ошибочными взглядами, словно обездвиженный укусом змеи, Бака Брахма считал себя святым в своём блеске и силе. Великий Мудрец победил его изречением [истинного] знания. Пусть благодаря этому вы обретёте счастье победы. etā pi buddha′jaya′maṃgala′aṭṭha′gāthā yo vācano dina′dine sarate matandī hitªvān′aneka′vivi′dhāni cupa′ddavā′ni mokkhaṃ sukhaṃ adhi′gameyya naro sapañño Эти восемь строф о счастливых победах Будды, (если их) не забывать ежедневно читать и обдумывать, уничтожают много разных несчастий, (благодаря чему) мудрый достигнет освобождения и счастья. #[131] {mahākāruṇiko...} • mahā′kāru′ṇiko nātho hitāya sabba′pāṇinaṃ pūretªvā pāramī sabbā patto sambodhi′muttamaṃ etena sacca′vajjena hotu te jaya′maṃgalaṃ Обладая великим состраданием, наш защитник (Будда) ради благополучия всех существ, развив все совершенства, достиг наивысшего пробуждения. Пусть благодаря произнесению этой истины вы познаете счастье победы. jayanto bodhiyā mūle sakªyānaṃ nandi′vaḍḍhano evaṃ tªvaṃ vijayo hohi jayassu jaya′maṃgale Победив у сидя у корней дерева Бодхи, он принёс радость роду Сакья. Пусть и у вас будет такая же победа. Пусть вы познаете счастье победы. aparā′jita′pallaṃke sīse paṭha′vipo′kkhare abhi′seke sabba′buddhānaṃ agga′ppatto pamo′dati На троне непобедимых, на вершине земного лотоса, посвящённый всеми Буддами, Он возрадовался высочайшему достижению. suna′kkhattaṃ sumaṃ′galaṃ supa′bhātaṃ suhu′ṭṭhitaṃ sukkhaṇo sumu′hutto ca suyiṭṭhaṃ brahma′cārisu pada′kkhiṇaṃ kāya′kammaṃ    vācā′kammaṃ pada′kkhiṇaṃ pada′kkhiṇaṃ mano′kammaṃ paṇidhī te pada′kkhiṇā pada′kkhiṇāni katªvāna labhan′tatthe pada′kkhiṇe Это звезда удачи, благое предзнаменование, удачный рассвет, удачное жертвоприношение, удачная секунда, удачный момент, удачное подношение тем, кто следует целомудренной жизни, благой поступок тела, благой поступок речи, благой поступок ума, ваши благие устремления. Совершив благие поступки, вы достигните своих благих целей. #[131] {bhavatu sabba′maṃgalaṃ...} bhavatu sabba′maṃgalaṃ rakkhantu sabba′devatā sabba′buddhā′nubhā′vena sadā sotthī bhavantu te Пусть вам сопутствует удача. Пусть вас защищают все боги. Благодаря всей силе Будды пусть с вами всегда будет благополучие. bhavatu sabba′maṃgalaṃ rakkhantu sabba′devatā sabba′dhammā′nubhā′vena sadā sotthī bhavantu te Пусть вам сопутствует удача. Пусть вас защищают все боги. Благодаря всей силе Дхаммы пусть с вами всегда будет благополучие. bhavatu sabba′maṃgalaṃ rakkhantu sabba′devatā sabba′saṃghā′nubhā′vena sadā sotthī bhavantu te Пусть вам сопутствует удача. Пусть вас защищают все боги. Благодаря всей силе Сангхи пусть с вами всегда будет благополучие. [132-138] {anumodanā} #[132] anumodanāvidhī ФОРМУЛЫ ВЫРАЖЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ [yathā vāri′vahā pūrā pari′pūrenti sāgaraṃ eva′meva ito dinnaṃ petānaṃ upaka′ppati Как полноводные реки наполняют бескрайний океан так и то, что даётся здесь приносит благо умершим (peta – голодным духам). icchitaṃ patthitaṃ tumhaṃ khippa′meva sami′jjhatu sabbe pūrentu saṃkappā cando paṇṇa′raso yathā maṇi joti′raso yathā] Пусть всё что вы желаете быстро сбудется, пусть исполнятся ваши устремления, подобно тому как наполняется луна в день полнолуния, словно сработал камень желаний. sabbī′tiyo viva′jjantu sabba′rogo vina′ssatu mā te bhavat′vanta′rāyo sukhī dīghā′yuko bhava (3x) Пусть все беды будут предотвращены, пусть прекратятся все болезни, пусть вы не будете подвергаться опасности, пусть вы будете жить долго и счастливо abhi′vādana′sīlissa niccaṃ vuḍḍhā′pacā′yino cattāro dhammā vaḍḍhanti āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ У того, кто уважителен, кто постоянно почитает достойных усиливаются 4 качества: долгая жизнь, красота, счастье, сила. #[133] maṃgalacakkavāḷa-น้อย СФЕРА БЛАГ (МАЛАЯ) sabba′buddhā′nubhā′vena sabba′dhammā′nubhā′vena sabba′saṃghā′nubhā′vena buddha′ratanaṃ dhamma′ratanaṃ saṃgha′ratanaṃ tiṇṇaṃ ratanānaṃ ānubhāvena Благодаря всем Буддам, благодаря всем Дхаммам, благодаря всем Сангхам; благодаря ценности Будды, ценности Дхаммы, ценности Сангхи, ценности тех кто достиг высших состояний; catu′rāsī′tisa′hassa′dhamma′kkhandhā′nubhā′vena благодаря силе совокупности 84000 аспектов Дхаммы, piṭa′kattayā′nubhā′vena jina′sāvakā′nubhā′vena благодаря «Корзинам» (Типитака), благодаря Ученикам Победившего (Будды) - sabbe te rogā sabbe te bhayā sabbe te anta′rāyā sabbe te upaddavā sabbe te dunni′mittā sabbe te ava′maṃgalā vina′ssantu пусть все болезни, все страхи, все опасности, все несчастья, все дурные предзнаменования, все неудачи - будут уничтожены. āyu′vaḍḍhako dhana′vaḍḍhako siri′vaḍḍhako yasa′vaḍḍhako bala′vaḍḍhako vaṇṇa′vaḍḍhako sukha′vaḍḍhako hotu sabbadā Пусть всегда увеличивается долголетие, увеличивается изобилие, увеличивается слава, увеличивается известность, увеличивается здоровье, увеличивается красота, увеличивается счастье. dukkha′roga′bhayā verā sokā sattu cupa′ddavā anekā antarā′yāpi vina′ssantu ca tejasā Пусть все страдания, болезни, страхи, неприязни, плачи, несчастья, неисчислимые опасности будут уничтожены силой (Трёх Драгоценностей) jaya′siddhi dhanaṃ lābhaṃ    sotthi bhāgªyaṃ sukhaṃ balaṃ siri āyu ca vaṇṇo ca bhogaṃ vuḍḍhī ca yasavā sata′vassā ca āyū ca jīva′siddhī bhavantu te Победа, успех, изобилие, достаток, благополучие, удача, счастье, здоровье; жизнь славным, красивым, богатым, в процветании и известности; жизнь до 100 лет, успешно (прожитая) жизнь - пусть всё этобудет у вас. #[133] maṃgalacakkavāḷa-น้อย (ย่อ) СФЕРА БЛАГ (МАЛАЯ) (резюме) ratana′ttayā′nubhā′vena ratana′ttaya′tejasā Благодаря Трём Драгоценностям, Силой Трёх Драгоценностей - dukkha′roga′bhayā verā sokā sattu cupa′ddavā anekā antarā′yāpi vina′ssantu asesato пусть все страдания, болезни, страхи, неприязни, плачи, несчастья, неисчислимые опасности будут уничтожены полностью. jaya′siddhi dhanaṃ lābhaṃ    sotthi bhāgªyaṃ sukhaṃ balaṃ siri āyu ca vaṇṇo ca bhogaṃ vuḍḍhī ca yasavā sata′vassā ca āyū ca jīva′siddhī bhavantu te Победа, успех, изобилие, достаток, благополучие, удача, счастье здоровье; жизнь знаменитым, красивым, богатым, в процветании и славе; жизнь до 100 лет, успешная жизнь - пусть всё это будет у вас. #[134] keṇi′yānumo′danā′gāthā БЛАГОДАРНОСТЬ (ОТШЕЛЬНИКУ) КЕНИЕ aggi′huttaṃ mukhā yaññā sāvitti chandaso mukhaṃ rājā mukhaṃ manu′ssānaṃ nadīnaṃ sāgaro mukhaṃ [Как] жертвенный огонь - главное в [брахмическом] жертвоприношении; «савитти» - главный стихотворный размер; монарх главный среди людей; океан - главная «река»; nakkha′ttānaṃ mukhaṃ cando ādicco tapataṃ mukhaṃ puñña′mākaṃ′khamā′nānaṃ    saṃgho ve yajataṃ mukhaṃ луна - главная звезда; солнце - главный [источник] сияния; [Так и] [пожертвование] Сангхе с намерением получить заслуги - конечно главная жертва. если дальше вместо kāladānasuttagāthā декламируют vihāradānagāthā, то соответственно kāladānappadīpikā меняют на vihāradānadīpikā bhaṇi′ssāma mayaṃ gāthā kāla′dānappa′dīpikā {bhaṇi′ssāma mayaṃ gāthā vihāra′dāna′dīpikā} etā suṇantu sakkaccaṃ dāyakā puñña′kāmino Мы прочитаем разъяснение «своевременного подношения» [что бы] эти дарители, желающие [получить] заслуги внимательно [его] выслушали. #[134] kāla′dāna′sutta′gāthā СТРОФ СУТТЫ О СВОЕВРЕМЕННОМ ПОДНОШЕНИИ kāle dadanti sapaññā vadaññū vīta′maccharā kālena dinnaṃ ari′yesu uju′bhūtesu tādisu Подносят вовремя мудрые, щедро, свободные от скупости; в подходящий момент дают благородным, праведным и обладателям (других) подобных качеств. vippa′sanna′manā tassa vipulā hoti dakkhiṇā ye tattha anumo′danti veyyā′vaccaṃ karonti vā na tena dakkhiṇā onā tepi puññassa bhāgino Им, имеющим ясный ум, делают обильное подношение; кто радуется (подношению) или помогает его делать, также имеет долю в заслуге, а подношение не становится (от этого) меньше. tasªmā dade appaṭi′vāna′citto    yattha dinnaṃ maha′pphalaṃ puññāni para′lokasªmiṃ patiṭṭhā honti pāṇinan′ti Поэтому, с решительным умом, нужно подавать тогда, когда это приносит наибольшие плоды. Заслуга же помогает живому существу в следующей жизни. #[135] tirokuḍḍakaṇḍa′pacchimabhāga ОТРЫВОК (СУТТЫ) «ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТЕНЫ» (ПОСЛЕДНИЙ ФРАГМЕНТ) adāsi me akāsi me ñāti′mittā sakhā ca me petānaṃ dakkhiṇaṃ dajjā pubbe katam′anu′ssaraṃ "Он подавал мне, он помогал мне, он был моим родственником, товарищем, другом." - так надо размышлять делая подношения умершим (петам?), о совершенном ими в прошлом. na hi ruṇṇaṃ vā soko vā yā vaññā pari′devanā na taṃ petā′nama′tthāya evaṃ tiṭṭhanti ñātayo Ни рыдание, ни плач, ни прочие стенания не принесут пользы умершим , чьи родственники усердствуют в этом; • ayañca kho dakkhiṇā dinnā saṃghamhi supati′ṭṭhitā dīgha′rattaṃ hitā′yassa ṭhānaso upaka′ppati но воистину подношение, правильно сделанное Сангхе, приносит им долговременную пользу, и они извлекают выгоду тотчас же. so ñāti′dhammo ca ayaṃ nida′ssito petāna pūjā ca katā uḷārā balañca bhikkhū′nama′nuppa′dinnaṃ tumhehi puññaṃ pasutaṃ ana′ppakan′ti Таким образом, родственниками проявлено должное почтение, умершим оказано уважение, монахами получена сила, Вами приобретена немалая заслуга. #[135] aggappasāda′sutta′gāthā СТРОФЫ СУТТЫ О ВЫСШЕЙ ВЕРЕ aggato ve pasa′nnānaṃ aggaṃ dhammaṃ vijā′nataṃ agge buddhe pasa′nnānaṃ dakkhi′ṇeyye anu′ttare agge dhamme pasa′nnānaṃ virā′gūpa′same sukhe agge saṃghe pasa′nnānaṃ puñña′kkhette anu′ttare Воистину высшие веры: - понимание высшей Дхаммы, - вера в высшего Будду, несравненного, достойного подаяния, - вера в высшую Дхамму, счастья, бесстрастности и покоя, - вера в высшую Сангху, несравненное поле заслуг. aggasªmiṃ dānaṃ dadataṃ aggaṃ puññaṃ pava′ḍḍhati aggaṃ āyu ca vaṇṇo ca yaso kitti sukhaṃ balaṃ aggassa dātā medhāvī agga′dhamma′samā′hito deva′bhūto manusso vā agga′ppatto pamo′datī′ti Делать подношение высшему — значит взращивать высшую заслугу. Дающий высшему — мудр, он укрепляется в Дхамме, и став богом или человеком радуется высшим результатам. #[136] bhojanadānānumodanāgāthā СТРОФЫ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ПОДНОШЕНИЕ ПИЩИ āyudo balado dhīro vaṇṇado paṭi′bhāṇado sukhassa dātā medhāvī sukhaṃ so adhi′gacchati Знающий - даёт жизнь, даёт силу, даёт красоту, даёт сообразительность; мудрец, даритель счастья - сам достигает счастья; āyuṃ datªvā balaṃ vaṇṇaṃ sukhañca paṭi′bhāṇado dīghāyu yasavā hoti yattha yatthū′papa′jjatī′ti дав жизнь, силу, красоту, счастье и сообразительность, он сам получает долгую жизнь и славу, где бы ни перерождался. #[136] āṭānāṭiya′parittaṃ (ย่อ) АТАНАТИЯ ПАРИТТА (резюме) sabba′roga′vini′mutto sabba′santā′pava′jjito sabba′vera′mati′kkanto nibbuto ca tuvaṃ bhava Освобождённые от всех болезней, избегнув всех мучений, преодолев любую ненависть, достигните прекращения [становления=bhava] sabbī′tiyo viva′jjantu sabba′rogo vina′ssatu mā te bhavat′vanta′rāyo sukhī dīghā′yuko bhava Пусть все беды будут предотвращены, пусть прекратятся все болезни, пусть вы не будете подвергаться опасности, пусть вы будете жить долго и счастливо abhi′vādana′sīlissa niccaṃ vuḍḍhā′pacā′yino cattāro dhammā vaḍḍhanti āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ У того, кто уважителен, кто постоянно почитает достойных усиливаются 4 качества: долгая жизнь, красота, счастье, сила. #[136] devatādissadakkhiṇānumodanāgāthā СТРОФЫ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ПОДНОШЕНИЯ СДЕЛАННЫЕ БОГАМ yasªmiṃ padese kappeti vāsaṃ paṇḍita′jātiyo sīla′vantettha bhojetvā saññate brahma′cārino Где бы ни избрал себе жилище мудрый, пусть он питает людей высоконравственных, сдержанных, целомудренных. yā tattha devatā āsuṃ tāsaṃ dakkhiṇa′mādise tā pūjitā pūja′yanti mānitā māna′yanti naṃ Пусть делает подношения всем божествам, которые будут здесь, почтением они ответят на почтение, уважением на уважение. tato naṃ anukam′panti mātā puttaṃva orasaṃ devatā′nukam′pito poso sadā bhadªrāni passati Поэтому он будут сочувствовать ему, как мать (сочувствует) родному дитя; а тому человека, которому сочувствуют боги, всегда сопутствует удача. #[137] devatābhisammantanagāthā • yānīdha bhūtāni samā′gatāni bhummāni vā yāniva anta′likkhe sabbe va bhūtā sumanā bhavantu athopi sakkacca suṇantu bhāsitaṃ Все духи, пришедшие сюда, земные и небесные, – будьте все вы счастливы и внемлите сказанным словам. subhā′sitaṃ kiñcipi vo bhaṇemu puññe satu′ppāda′karaṃ apāpaṃ dhammū′padesaṃ anu′kāra′kānaṃ tasªmā hi bhūtā nisa′mentu sabbe mettaṃ karotha mānu′siyā pajāya bhūtesu bāḷªhaṃ kata′bhatti′kāya divā ca ratto ca haranti ye baliṃ pacco′pakāraṃ abhikaṃ′khamānā te kho manussā tanu′kānu′bhāvā bhūtā vise′sena mahi′ddhikā ca adissa′mānā manu′jehi ñātā tasªmā hi ne rakkhatha appa′mattā #[138] ādiyasuttagāthā СТРОФЫ СУТТЫ О СЪЕДОБНОМ bhuttā bhogā bhaṭā bhaccā vitiṇṇā āpa′dāsu me uddhaggā dakkhiṇā dinnā atho pañca balī katā upa′ṭṭhitā sīla′vanto saññatā brahma′cārino "Моё богатство приносило радость, когда я помогал тем кто зависит от меня преодолевать беды, я делал щедрые благотворные дарения, а также пятикратные подношения [т.е. родне, гостям, умершим, царю и богам], оказывал поддержку праведным, сдержанным, целомудренным [т.е монахам]. yadatthaṃ bhoga′miccheyya paṇḍito gharamā′vasaṃ so me attho anu′ppatto kataṃ ana′nutā′piyaṃ Я достиг той цели ради которой мудрый домохозяин желал бы богатства, мне не о чем сожалеть." etaṃ anu′ssaraṃ macco ariya′dhamme ṭhito naro idheva naṃ pasaṃ′santi pecca sagge pamo′datī′ti Когда так размышляет смертный, утвердившийся в Дхамме Благородных, его одобряют здесь [в этой жизни], а в после смерти он радуется в раю. #[138] vihāradāna′gāthā СТРОФЫ О ПОДНОШЕНИИ МОНАСТЫРЯ sītaṃ uṇhaṃ paṭi′hanti tato vāḷa′migāni ca siriṃ′sape ca makase sisire cāpi vuṭṭhiyo tato vātā′tapo ghoro sañjāto paṭi′haññati lena′tthañca sukha′tthañca jhāyituṃ ca vipa′ssituṃ Защищает от холода и жары, от хищных зверей и пресмыкающихся, москитов и ливней в холодный сезон. Когда поднимается страшный горячий ветер - оберегает от него; даёт в безопасности и удовлетворении практиковать сосредоточение и прозрение. vihāra′dānaṃ saṃghassa aggaṃ buddhehi vaṇṇitaṃ tasªmā hi paṇḍito poso sampassaṃ attha′mattano vihāre kāraye ramme vāsa′yettha bahu′ssute Это Монастырь – высший дар Сангхе, восхваленный Буддой; поэтому мудрец, человек, ищущий блага для себя, должен строить прекрасный Монастырь, в котором смогут жить те кто много знает. tesaṃ annañca pānañca vattha′senā′sanāni ca dadeyya uju′bhūtesu vippa′sannena cetasā te tassa dhammaṃ desenti sabba′dukkhā′panū′danaṃ yaṃ so dhammami′dhaññāya pari′nibbā′tªyanā′savo′ti Следует еду и питье, одежду и жильё, подносить праведным, с освобождённым умом. Они научат Дхамме, рассеивающей все страдания, а познавший Дхамму, освобождается от опьянений (āsava) и достигает Париниббаны. {bhavatu sabbamaṃgalaṃ} bhavatu sabba′maṃgalaṃ rakkhantu sabba′devatā sabba′buddhā′nubhā′vena sadā sotthī bhavantu te Пусть вам сопутствует удача. Пусть вас защищают все боги. Благодаря всей силе Будды пусть с вами всегда будет благополучие. bhavatu sabba′maṃgalaṃ rakkhantu sabba′devatā sabba′dhamm′ānubhā′vena sadā sotthī bhavantu te Пусть вам сопутствует удача. Пусть вас защищают все боги. Благодаря всей силе Дхаммы пусть с вами всегда будет благополучие. bhavatu sabba′maṃgalaṃ rakkhantu sabba′devatā sabba′saṃghā′nubhā′vena sadā sotthī bhavantu te Пусть вам сопутствует удача. Пусть вас защищают все боги. Благодаря всей силе Сангхи пусть с вами всегда будет благополучие. Maṃgala-suttaṃ для общего благословения Ratana-suttaṃ для защиты против голода, эпидемии, злых духов и мора Karaṇīya-Metta-Suttaṃ для защиты против злых духов Khandhaparitta-gāthā для защиты против змей, рептилий, скорпионов, многоножек, пауков, ящериц и крыс Vaṭṭaka-parittaṃ для защиты против пожара Моrа-parittaṃ для безопасности семьи и дома Āṭānāṭiya-parittaṃ для защиты от демонов Aṃgulimāla-parittaṃ для легких родов bojjhaṃga-parittaṃ для быстрого выздоровления Abhaya-parittaṃ для защиты от дурных знаков, неблагоприятных, дурных положений планет и дурных снов dajjagga-paritta для преодоления страха, паники и «гусиной кожи» buddha-jaya-maṃgala-gāthā для успеха Jaya-parittaṃ для удачи Строфы из Abhidhamma для усовершенствования глаза, уха, языка, носа, ума, психической жизни и тела; а также по случаю похорон dukkha-pattādi-gāthā для того, чтобы избежать страданий Слова-термины, по которым не было найдено компромиссного варианта перевода даны без перевода, в русской транскрипции: Будда - buddha - «Пробуждённый», «Просветлённый». Саммасамбудда - Sammāsambuddha - «Самостоятельно достигший Совершенного Просветления (Пробуждения)», «Полностью Самопробуждённый». Арахант - Arahant [Arahaṃ, Arahā, Arahato; Sāvakabuddha] - Архат (санскр.), «Достойный», «Святой»; «Достигший святости (Ниббаны) будучи учеником или последователем Будды». Паччекабудда - Paccekabuddha - «Независимо Пробуждённый», «Молчаливый Будда». Сугата - Sugata - «Достигший Блага», получивший «Высшее посмертное существование» (с т.з. Буддизма = Ниббана). Дхамма - dhamma - Дхарма (санскр.), Учение Будды; Высший закон природы. Термин «дхаммы» обозначающий «явления», «элементы» или «состояния ума» дан, как правило, в переводе в зависимости от контекста. Сангха - Saṃgha - «Собрание», «Община»; {Sāvakasaṃgha = «Сангха Учеников [Будды]», Ariyasaṃgha = «Сангха Благородных », bhikkhusaṃgha = «Сангха Монахов»}. Бхагавант - bhagavant [bhagavā, bhagavato] - Бхагаван (санскр.), {Fortunate (англ.) = «Счастливый», Illustrious (англ.) = «Знаменитый», Sublime (англ.) = «Возвышенный»}, «Блаженный», «Благословенный», «Господь/Господин», «Победоносный», «Совершенный», «Великий/Величайший». Эпитет Будды, который часто использовали его ученики говоря о нём в третьем лице. Бханте - bhante [bhadante] - {Venerable Sir (англ.)}, «Досточтимый», «Достопочтенный», «Многоуважаемый»; «Преподобный»; «Господь/Господин». Эпитет Будды, который использовали его ученики обращаясь к нему непосредственно. Используется также при обращении к более старшему монаху. Тхера - thera - «Старец», «Старейшина»; «Старший монах», также как дополнение к монашескому имени. Татхагата - tathāgata - дословно: «Так пришедший», «Тот кто ушёл так» и тд. - эпитет Будды, который он использовал, говоря о самом себе. Паритта - Paritta - текст имеющий «защитные» свойства, заклинание, мантра.