/* Copyright Abandoned 1997 TCX DataKonsult AB & Monty Program KB & Detron HB
This file is public domain and comes with NO WARRANTY of any kind

Translated into estonian language by Tonu Samuel
email: tonu@spam.ee
*/

"hashchk",
"isamchk",
"EI",
"JAH",
"Ei saa luua tabelit '%-.64s' (vea kood: %d)",
"Ei saa luua tabelit '%-.64s' (vea kood: %d)",
"Ei saa luua andmebaasi '%-.64s'. (vea kood: %d)",
"Ei saa luua andmebaasi '%-.64s'. Andmebaas on juba olemas",
"Ei saa kustutada andmebaasi '%-.64s'. Andmebaasi ei eksisteeri",
"Ei saa kustutada andmebaasi (Ei saa kustutada faili '%-.64s', vea kood: %d)",
"Ei saa kustutada andmebaasi (Ei saa kustutada kataloogi '%-.64s', vea kood: %d)",
"Viga '%-.64s' kustutamisel (vea kood: %d)",
"Ei saa lugeda kirjet in süsteemsest tabelist",
"Ei saa lugeda '%-.64s' olekut (vea kood: %d)",
"Ei saa teada jooksva kataloogi nime (vea kood: %d)",
"Ei saa avada lukustusfaili (vea kood: %d)",
"Ei saa avada faili: '%-.64s'. (vea kood: %d)",
"Ei leia faili: '%-.64s' (vea kood: %d)",
"Ei saa lugeda kataloogi '%-.64s' (vea kood: %d)",
"Ei saa siseneda kataloogi '%-.64s' (vea kood: %d)",
"Kirje on muutunud võrreldes eelmise lugemisega tabelis '%-.64s'",
"Ketas on täis (%s). Ootame kuni tekib vaba ruumi....",
"Ei saa kirjutada, Korduv võti tabelis '%-.64s'",
"Viga faili '%-.64s' sulgemisel (vea kood: %d)",
"Viga faili '%-.64s' lugemisel (vea kood: %d)",
"Viga faili '%-.64s' ringi nimetamisel '%-.64s'-ks (vea kood: %d)",
"Viga faili '%-.64s' kirjutamisel (vea kood: %d)",
"'%-.64s' on lukustatud muudatuste vastu",
"Sorteerimine katkestatud",
"Vaade '%-.64s' puudub '%-.64s' jaoks",
"Viga %d tabelitöötluses",
"Table handler for '%-.64s' doesn't have this option",
"Ei suuda leida kirjet '%-.64s'-s",
"Väär informatsiion failis '%-.64s'",
"Vigastatud võtmefail tabelile '%-.64s'",
"Vana võtmefail tabelile '%-.64s'. Proovi teda parandada",
"Tabel '%-.64s' on ainult lugemise õigusega",
"Mälu sai otsa. Proovi MySQL uuesti käivitada (Puudu jäi %d baiti)",
"Mälu sai sorteerimie ajal otsa. Suurenda MySQL-i sorteerimispuhvrit",
"Ootamatu faili lõpp leitud faili '%-.64s' lugemisel (vea kood: %d)",
"Liiga palju samaaegseid ühendusi",
"Mälu sai otsa. Võimalik, et aitab swap-i lisamine või käsu 'ulimit' abil MySQL-le rohkema mälu kasutamise lubamine.",
"Ei suuda lahendada IP aadressi masina nimeks",
"Väär handshake",
"Ligipääs piiratud kasutajale: '%-.32s@%-.64s' andmebaasi '%-.64s'",
"Ligipääs piiratud kasutajale: '%-.32s@%-.64s' (Kasutab parooli: %s)",
"Andmebaas pole valitud",
"Tundmatu käsk",
"Tulp '%-.64s' ei saa olla null",
"Tundmatu andmebaas '%-.64s'",
"Tabel '%-.64s' on juba olemas",
"Tundmatu tabel '%-.64s'",
"Tulp: '%-.64s' in %-.64s on väär",
"Serveri seiskamine käib",
"Tundmatu tulp '%-.64s' in '%-.64s'",
"'%-.64s' puudub GROUP BY-s",
"Ei saa grupeerida '%-.64s' järgi",
"Lauses on korraga nii tulbad kui summad",
"Tuplade arv tabelis erineb antud väärtuste arvust",
"Identifikaatori '%-.100s' nimi on liiga pikk",
"Kattuv tulba nimi '%-.64s'",
"Kattuv võtme nimi '%-.64s'",
"Kattuv nimi '%-.64s' võtmele %d",
"Väär tulba kirjeldus tulbale '%-.64s'",
"%s '%-.80s' ligidal reas %d",
"Tühi päring",
"Pole unikaalne tabel/alias '%-.64s'",
"Vale vaikeväärtus '%-.64s'",
"Mitut põhivõtit (PRIMARY KEY) ei saa olla",
"Liiga palju võtmeid määratletud. Maksimaalselt võib olla %d võtit",
"Võti koosneb liiga paljudest osadest. Maksimaalselt võib olla %d osa",
"Määratletud võti sai liiga pikk. Maksimaalne lubatud pikkus on %d",
"Võtme tulp '%-.64s' puudub antud tabelis",
"BLOB tulpa '%-.64s' ei saa kasutada võtmena",
"Tulba '%-.64s' pikkus on liiga pikk (maksimaalne = %d).",
"Tabeli kohta saab olla ainult üks auto_increment tulp ja see peab olema samas ka võtmena",
"%s: ootab ühendusi\n",
"%s: MySQL lõpetas\n",
"%s: Sain signaali %d. Lõpetan!\n",
"%s: Lõpp\n",
"%s: Sulgen jõuga threadi %ld kasutaja: '%-.64s'\n",
"Ei saa luua IP pesa",
"Tabelil '%-.64s' puuduvad võtmed. Loo tabel uuesti",
"Väljade eraldaja on väär. Vaata kasutamisjuhendisse",
"BLOB väljadega ei saa kasutada fikseeritud väljapikkust. Seetõttu on vajalik lisaklausel 'fields terminated by'.",
"Fail '%-.64s' peab asuma andmebaasi kataloogis ning olema loetav",
"Fail '%-.64s' on juba olemas",
"Kirjed: %ld Kustutatud: %ld Vahele jäetud: %ld Hoiatusi: %ld",
"Kirjed: %ld Topelt: %ld",
"Väär võtme osa. Kasutatud võtme osa ei ole string või on pikkus pikem kui võtme osa",
"ALTER TABLE abil ei saa koiki tulpasid kustutada. DROP TABLE kustutab terve tabeli",
"Ei saa kustutada '%-.64s'. On selline tulp või võti üldse olemas?",
"Kirjed: %ld Topelt: %ld Hoiatusi: %ld",
"INSERT TABLE '%-.64s' pole lubatud FROM tabelite nimekirjas",
"Tundmatu threadi id: %lu",
"Pole threadi %lu omanik",
"Pole kasutatud tabeleid",
"Liiga palju stringe tulbale %-.64s ja tüübile SET",
"Ei saa luua ainulaadset failinime %-.64s.(1-999)\n",
"Tabel '%-.64s' on lukustatud ainult lugemiseks ja sinna kirjutada ei saa",
"Tabel '%-.64s' pole lukustatud käsuga LOCK TABLES",
"BLOB tüüpi tulbal '%-.64s' ei saa olla vaikeväärtust",
"Väär andmebaasi nimi '%-.100s'",
"Väär tabeli nimi '%-.100s'",
"SELECT lause peab läbi vaatama suure hulga kirjeid ja võtaks tõenäoliselt liiga kaua aega. Tasub kontrollide WHERE klauslit ja vajadusel kasutada käsku SET OPTION SQL_BIG_SELECTS=1",
"Tundmatu viga",
"Tundmatu protseduur '%-.64s'",
"Väär parameetrite hulk protseduurile '%-.64s'",
"Valed parameetrid protseduurile '%-.64s'",
"Tundmatu tabel '%-.64s' %s-s",
"Tulp '%-.64s' on määratletud topelt",
"GROUP BY funktsiooni väärkasutamine",
"Tabel '%-.64s' kasutab laiendit, mis on tundmatu sellele MySQL versioonile",
"Tabelil peab olema vähemalt üks tulp",
"Tabel '%-.64s' on täis",
"Tundmatu kooditabel: '%-.64s'",
"Liiga palju tabeleid. MySQL oskab kasutada kuni %d tabelit JOINi puhul",
"Liiga palju tulpasid",
"Liiga pikk kirje. Maksimaalne kirje pikkus arvestamata BLOB tüüpi on %d. Võib-olla aitab mõnede väljade muutmine BLOB tüübiks",
"Threadi stack overrun: Used: %ld of a %ld stack. Use 'mysqld -O thlugeda_stack=#' to specify a bigger stack if needed",
"Ristsõltuvus OUTER JOIN-s. ON tingimused tuleks üle kontrollida",
"Tulp '%-.64s' on kasutused indeksis kui pole defineeritud tüübiga NOT NULL",
"Ei saa avada funktsiooni '%-.64s'",
"Ei saa algväärtustada funktsiooni '%-.64s'; %-.80s",
"Teegi nimes ei tohi olla kataloogi",
"Funktsioon '%-.64s' on juba olemas",
"Ei saa avada teeki '%-.64s' (vea kood: %d %s)",
"Ei leia funktsiooni '%-.64s' selles teegis'",
"Funktsiooni '%-.64s' pole defineeritud",
"Masin '%-.64s' blokeeritud hulgaliste ühendusvigade pärast. Blokeeringu saab eemaldada käsuga 'mysqladmin flush-hosts'",
"Masinale '%-.64s' pole lubatud ligipääsu sellele MySQL serverile",
"Te kasutate MySQL-i anonüümse kasutajana, kelledel pole parooli muutmise õigust",
"Teil peab olema tabelite muutmise õigus muutmaks teiste paroole",
"Ei leia kirjet kasutajate tabelis",
"Sobinud kirjed: %ld Muudetud: %ld Hoiatusi: %ld",
"Ei saa luua threadi (vea kood %d). Kui mälu pole otsas, tasub operatsioonisüsteemi spetsiifilist viga",
"Tulpade arv ei vasta väärtuste hulgale reas %ld",
"Ei saa avada tabelit: '%-.64s",
"NULL väärtuse väärkasutus",
"Viga '%-.64s' regexp-i käest",
"GROUP tulpade segamine (MIN(),MAX(),COUNT()...) on väär kui ei kasutata GROUP BY klauslit",
"Sellist õigust ei ole kasutajale '%-.32s' masinast '%-.64s'",
"%-.16s käsk pole lubatud kasutajale '%-.32s@%-.64s' tabelile '%-.64s'",
"%-.16s käsk pole lubatud kasutajale '%-.32s@%-.64s' tulbale '%-.64s' tabelis '%-.64s'",
"Väär GRANT/REVOKE kasutus",
"Masina või kasutaja nimi on liiga pikk GRANT lauses",
"Tabelit '%-64s.%s' ei leitud",
"Sellist õigust pole kasutajale '%-.32s' masinast '%-.64s' tabelile '%-.64s'",
"Antud käsk pole lubatud selle MySQL-i versiooniga",
"Viga SQL süntaksis",
"INSERT DELAYED thread ei saanud nõutavat lukku tabelile %-.64s",
"Liiga palju DELAYED threade on kasutusel",
"Ühendus katkestatud %ld andmebaasile '%-.64s' kasutaja '%-.64s' (%s)",
"Sain lubatust suurema paketi (max_allowed_packet)",
"Got a read error from the connection pipe",
"Got an error from fcntl()",
"Got packets out of order",
"Ei suuda ühendust lahti pakkida",
"Viga ühenduse lugemisel",
"Aeg sai otsa ühenduse lugemisel",
"Viga ühenduse kirjutamisel",
"Aeg sai otsa ühenduse kirjutamisel",
"Tulemuseks saadud string on pikem kui max_allowed_packet väärtus",
"Kasutatud tabeli tüüp ei toeta BLOB/TEXT tulpasid",
"Kasutatud tabeli tüüp ei toeta AUTO_INCREMENT tulpasid",
"INSERT DELAYED käsku ei saa kasutada tabeliga '%-.64s', kuna see on lukus käsuga LOCK TABLES",
"Väär tulba nimi '%-.100s'",
"Kasutusel olev tabelite haldur ei oska indekseerida tulpa '%-.64s'",
"All tables in the MERGE table are not identically defined",
"Can't write, because of unique constraint, to table '%-.64s'",
"BLOB column '%-.64s' used in key specification without a key length",
"All parts of a PRIMARY KEY must be NOT NULL; If you need NULL in a key, use UNIQUE instead",
"Tulemis on rohkem kui üks kirje",
"This table type requires a primary key",
"Antud MySQL ei ole kompileeritud RAID-i toega",
"You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE that uses a KEY column",
"Key '%-.64s' doesn't exist in table '%-.64s'",
"Ei suuda tabelit avada",
"See tabelitüüp ei toeta käske CHECK/REPAIR",
"Puudub õigus selle transaktsioonikäsu andmiseks",
"Sain vea %d COMMIT käsu täitmisel",
"Sain vea %d ROLLBACK käsu täitmisel",
"Sain vea %d FLUSH_LOGS käsu täitmisel",
"Sain vea %d CHECKPOINT käsu täitmisel",
"Ühendus %ld katkestatud andmebaas: '%-.64s' kasutaja: '%-.32s' masin: `%-.64s' (%-.64s)",
"The handler for the table does not support binary table dump",
"Binlog closed while trying to FLUSH MASTER",
"Failed rebuilding the index of dumped table '%-.64s'",
"Error from master: '%-.64s'",
"Net error reading from master",
"Net error writing to master",
"Can't find FULLTEXT index matching the column list",
"Can't execute the given command because you have active locked tables or an active transaction",
"Tundmatu süsteemne muutja '%-.64s'",
"Tabel '%-.64s' on märgitud vigaseks ja tuleb parandada",
"Tabel '%-.64s' on märgitud vigaseks ja viimane (automaatne?) parandamiskatse ebaõnnestus",
"Warning: Some non-transactional changed tables couldn't be rolled back",
"Multi-statement transaction required more than 'max_binlog_cache_size' bytes of storage. Increase this mysqld variable and try again",
"This operation cannot be performed with a running slave, run SLAVE STOP first",
"This operation requires a running slave, configure slave and do SLAVE START",
"The server is not configured as slave, fix in config file or with CHANGE MASTER TO",
"Could not initialize master info structure, check permisions on master.info",
"Could not create slave thread, check system resources",
"User %-.64s has already more than 'max_user_connections' active connections",
"You may only use constant expressions with SET",
"Lock wait timeout exceeded",
"The total number of locks exceeds the lock table size",
"Update locks cannot be acquired during a READ UNCOMMITTED transaction",
"DROP DATABASE not allowed while thread is holding global read lock",
"CREATE DATABASE not allowed while thread is holding global read lock",
"Wrong arguments to %s",
"%-.32s@%-.64s is not allowed to create new users",
"Incorrect table definition; All MERGE tables must be in the same database",
"Deadlock found when trying to get lock; Try restarting transaction",
"The used table type doesn't support FULLTEXT indexes",
"Cannot add foreign key constraint",
"Cannot add a child row: a foreign key constraint fails",
"Cannot delete a parent row: a foreign key constraint fails",