www.dharmabook.ru tibetan OCRའཁྱད་པ доста'точный.
འཁྱེར
l) брать (с собой);
2) нести', доставля'ть; при-
носи'ть; yноси'ть.
འཁྱེར་སོ
l) вне'шний вид,
нарy'жность; 2) поведе'ние,
мане'ра держа'ться (вести се-
бя').
འཁྱོག
(прош. вр. и повел.
ཁྱོག)
поднима'ть; брать; нес-
ти',
འཁྱེ
གེ་སྐོར་འེཐོབвоен. об-
хо'д, охва'т (флангов).
འཁྱེ
ག་འེཁྱེ криво'й, ис-
кривлё ный.
འཁྱེ
གེ་བརྫོད обр. стихи'.
འཁྱོགེ་
གཧམ ч yшь, неле'пи-
ца.
.
нпые слова'.
འཁྱོག་པོ
криво'й, искрив-
лённый; འཁྱོགེ་པོར кри'во,
вкривь; в обхо'д; འཁྱོག་པོར་
འེགྲོ обходи'ть, идти' в обхо'д.
འཁྱོག་བྲལ
прямо'й, некри-
во'й.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*