www.dharmabook.ru tibetan OCRдy; ~གེང་ལ་གེང་སར пов-
сю'дy; ---ཅི་ཐད་ནས во всех
областя'х.
གང་སུ
любо'й, кто' бы ни.
གངས
снег; ~ཅན་ ~ལྡན
а) сне'жный; б) обр. Тибе'т;
~རྒྱུད цепьсне'жных тор; ~
རྒྱག་ ~འཐུལ་ ~གེཏོང་ ~
འབབ идётснег.
གངས་རྒྱལ
обр. лев (бyкв.
повели'тель сне'жных гор).
གངས་
འེཁྱགེས снег и  лёд
གངས་དགས་ཏི་ས гора Кай-
ла'с (Тибет).
གངས་ལྟོངས
Тибе'т (бyкв
сне'жная страна').
).
бе'та, тибе'тец
གངས་ལྟོངས་ཡུལ см. གངས་
ལྟོངས་
གངས་ཕྱིད: ~རྒྱག сле'пнyть
от бле'ска сне'га.
གངས་
འེབབ་པ l) сне'жная
лави'на; 2) снегопа'д.
གངས་ཚུབ
мете'ль, бyра'н.
གངས་
འེར་པ снегопа'д.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*