www.dharmabook.ru tibetan OCRགོН ང་རྒྱན yкраше'ния
གོང་སྒྲིག догова'риваться о
цене" торгова'ться.
གོང་ང་ воротни'к.
གོང་བཅག
снижа'ть це'нy.
.
གོང་ཆེ
дорого'й, це'нный.
གོང་ཆེན་པོ
см. གོང་ཆེ་
གོང་
འཆགེ снижа'ться, па'-
дать (о ценах).
གོང་གཉའེ
ше'я.
གོང་ཐ་ང་
цена'.
གོང་མེཐོར
: ~འགྲོ повы-
ша'ться, расти'; ~འེཕེལ yве-
ли'чиваться, развива'ться.
གོང་དུ
на, над; вверх; ~
འགྲོ идти' вперёд, развива'ть-
ся; ~སྤེལ развива'ть, yмно-
жа'ть; ~འཕརོ поднима'ться,
повыша'ться; ~འཕེལ yвели'-
чиваться, развива'ться,
прогресси'ровать; ~འེཕྱུར
поднима'ться, расти'; ~བཀུརེ
yважа'ть, почита'ть.
.
ра'вных, са'мый вы'сший.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*