www.dharmabook.ru tibetan OCRགྲོང་ཚིག просторе'чие.
གྲོང་ཚོ
посёлок, [больша'я]
дере'вня.
གྲོང་རོགས
сосе';сосе'дний.
གྲོང་གསེབ
дере'вня, се'ль-
ская ме'стность.
གྲོང་གསེབ་པ
се'льский жи'-
тель.
གྲོངས
повел. от བགྲང་་
གྲོངས་པ почи'вшпий, yсо'п-
ший.
གྲོད་ཁོག
l) живо'т; 2) киш-
ки', внy'тренности.
གྲོད་ཁོག་
ཆེན་པོ жа'дный,
жа'днина.
.
ный.
གྲོད་པ
живо'т; ~ལྟོགས про-
голода'ться, быть голо'дным;
~རྒྱག насы'титься.
གྲོན
расхо'д, тра'та.
གྲོན་དངུལ
расхо'д;དོ་དམ་གྱི་
~ yправле'нческие расхо'ды.
གྲོན་ཅན
невы'годный. yбы-
точный; неблагоприя'тный,
вре'дный.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*