www.dharmabook.ru tibetan OCRགནམ་ལོ་གསར་པ Но'вый
год
གནམ་གེཤིས пого'да; кли'-
мат;~ཀྱི་ཆ་ཀྱེན климати'че-
ские yсло'вия; ~བརྟགེ་དཔྱད་
ཁང་
метеоста'нция; ~ས་ཚིགས
метеопy'нкт; ~ལས་དོན་བྱེད་
མཁན
метеоро'лог.
གནམ་ས
не'бо и  земля.
གནམ་ས་མགོ་
རྟང་སློག обр.
грандио'зный (бyкв. перево-
ра'чивающий не'бо и  зе'млю).
གེནམ་
ས་གཡོ་བ обр. гран-
дио'зный (бyкв. потряса'ющий
не'бо и зе'млю).
གནམ་སོ
см. གནམ་པོ་
གེནམ་ལྷ l) не'бо; 2) бог.
གནའ
l) пре'жний; 2) дре'в-
ний; ~སྔ་མོ глyбо'кая
дре'вность.
གནའ་བ
ди'кий бара'н.
གེན
འ་རབས l) дре'внпий,
стари'нный; ~ཀྱི་ལོ་རྒྱུས дре'в-
няя исто'рия; ~ཀྱི་རྗེས་ཤུལ
предме'тыстарины'; 2) в со.
чет. класси'ческий; ~ཀྱི་

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*