www.dharmabook.ru tibetan OCR


ཕྱོགས་ཐམས་ཅེད всео'бщий,
тота'льный.
ཕྱོགས་མཐེན
подходя'щий,
го'дный.
ཕྱོགས་འདྲ་བ
похо'жий, схо'-
жий.
ཕྱོགས་བསྡུས
l) ко'мплекс; ~
རང་བཞིན ко'мплексность; 2)
обобще'ние.
ཕྱོགས་བསྡོམས
обобще'ние,
резюме'; ~རང་བཞིན обоб-
ща'ющий хара'ктер; ~བྱེད
обобща'ть, резюми'ровать.
ཕྱོགེས་ནོར
оши'бка.
ཕྱོགེས་ནས
от, из.
ཕྱོགས་པ l) скло'нность,
тенде'нция; 2) полит. yкло'н.
ཕྱོགས་མང་པོ
многосторо'н-
ний.
ཕྱོགས་མེད
l. нейтра'льный;
беспристра'стный; 2. l) бро- дя'га;
дя'га; 2) де'вyшка.
ཕྱོགས་ཚོགས
блок, грy'ппа;
кли'ка.
ཕྱོགས་མཚམས
грани'ца; ме-
жа'.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*