www.dharmabook.ru tibetan OCRཚ་རུ мерлy'шка.
ཚ་ལ་
[དཀར་པོ] хим. бyра'.
ཚ་ལ་རྒྱག
пая'ть.
ཚ་ལམ
перехо'̲д, сде'ланный
за полдня.
ཚ་ལུ་མ
апельси'н; мандари'н.
ཚ་ལུམ
апельси'н.
ཚ་ལེ
хим. бyра'.
ཚ་ལེན
реквизи'ция; ~གཏོང་
реквизи'ровать.
ཚ་ལོས
температy'ра.
ཚ་ས
тро'пики.
ཚ་གསེར
позоло'та; ~གཏོང་
золотнть.
ཚྭсоль.
ཚྭ་ཁེ
соляно'й про'мысел,
ཚུ་སྒོ
соляно'е месторожде'-
ние.
ཚྭ་སྒོ་ཅན
солонча'к.
ཚྭ་འདམ
Цайда'м (пров.
Цинхай; ~ཐེང་གེཞུང་ ~
གཞོངས་ས Цайда'мская впа'-
дина.
ཚྭ་ཚོད
солёные о'вощи.
ཚག як.
ཚག་སྐམ
сyшёное мя'со я'ка.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*