www.dharmabook.ru tibetan OCRགཟབ་མཆོར yкраше'ния; ~
སྤྲ одева'ть yкраше'ния; yкра-
ша'ться.
གེཟབ་ནན་
[གྱིས] внима'тель-
но, стро'го, ~བརྩི་སྲུང་ཞེ
стро'го соблюда'ть.
གཟེབ་
གེཟེབ внима'тельность;
серьёзность; стара'тель-
ность.
གཟབས
прош. вр. от གཟེབ་
གཟའ
l) плане'та; 2) неде'ля.
གཟེ
འ་སྐར плане'та.
གེཟ
འ་སྐར་མཁན l) звездочёт,
астро'лог; 2) астроно'м
གེཟའ་འཁོར неде'ля; ~སྔོན་
про'шлая неде'ля; ~གཞུག་
бy'дyщая неде'ля.
གཟེའེ་
ཉི་མ l) Со'лнце; 2) вос-
кресе'нье (день недели).
གཟའ་བདག
обр. со'л це.
གཟའ་པ་སངས
l) Вене'ра
(планета; 2) пя'тница.
གེཟ
འ་སྤེན་པ l) Сатy'рн
(планета); 2) сyббо'та.
གཟའ་ཕུར་བེ
l) Опи'тер
(планета; 2) четве'рг.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*