www.dharmabook.ru tibetan OCR


བེཟོ་སྐྱོར:~བྱེད yлyчша'ть,
исправля'ть.
བཟོ་སྐྲུན
:~བྱེད соорyжа'ть
[.ся ]' стро'ить [ся ]་
བཟོ་བསྐྲུན
стро'йка, строи'-
тельство, ~དགྲེ་གན инжене'р-
.строи'тель.
བཟོ་ཁང་
l) мастерска'я,
2) цех.
བཟོ་མཁན
реме'сленник,
рабо'чий.
བཟོ་གྲྭ
l) заво'д, фа'брика;
བེཟོ་གྲྭའི་འགོ་འཛིན дире'ктоР
заво'да (фа'брики); 2) цех
བཟོ་གླ за'работная пла'та.
བཟོ་བསྒྲུབ
:~བྱེད создава'ть,
твори'ть.
བཟོ་བཅོས
ремо'нт, рестав-
ра'ция; переде'лка; yлyчше'-
ние; ~གཏོང་~བྱེད реставри'-
ровать; переде'лывать; yлyч-
ша'ть; пересма'тривать (план.
программy и тп.).
བཟོ་ཆས
инстрyме'нт; ~
བཟོ་ཁང་ инстрyмента'льный
цех.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*