www.dharmabook.ru tibetan OCRཚིགེ་གྱོང་ грy'бое выраже'-
ние, грy'бость.
ཚིག་འགྲེལ
коммента'рий,
поясне'ние.
ཚིག་ངན
см. ཚིག་གམ་
ཚིགེ་ལྡན
красноречи'вый.
ཚིག་སྡུད་པ l) комбина'ция
слов; 2) сло'жное сло'во.
ཚིག་པ
гнев, я'рость; ~
серди'ться, негодова'ть.
ཚིག་ཙོབ
грy'бые слова'.
ཚིག་མེ
ཛོད слова'р .
ཚིག་རྫུན
непра'вда, ложь.
ཚིག་གཞི
ло'зyнг, призы'в.
ཚིག་ལྷུགས
про'за.
ཚིགས
l) сyста'в, сочлене'-
ние; ~ཟགེ боль в сyста'вах;
2) соедине'ние; звено'; 3)
строфа', шло'ка; ~མྱ་བཅེད
слага'ть (сочиня'ть) стихи'.
ཚིགས་ཁེབས
см. ཚིགས་ཁོག ཚིགས་ཁོགེ
ཚིགས་ཁོགེ кольцо
ཚིགས་བཅེདстроф; шло'ка.
ཚིགེ
ས་བེག་རྒྱག спотыка'ться
(о животном).
ཚིམ
(прош. вр. ཚིམས) быть

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*