о; в; 2) о'коло, приме'рно.
སྐོར
II повел.от སྐར་
སྐོར་སྐྱོད
объе'зд,вы'ез; вы
ездно'й; передвижно'й; ~བྱེད
де'лать объе'зд
སྐོར་ལྕག་པ l) кyрье'р, по-
сы'льный; 2) полице'йский.
སྐོར་ཆུང་
l) крyжо'к (для 
занятий); 2) яче'йка, грy'ппа.
སྐོར་ཐེག
ремённая переда'-
ча.
སྐོར་ཐབ
марте'н; ~ཀྱི་ངར་
ལྕགས
марте'новская сталь.
སྐོར་ཐིགེ
ци'ркyль.
སྐོར་ཐེབས
эк. обраще-
ние.
སྐོར་བ
оборо'т.
.
патрy'льный.
སྐོར་ཚན
брига'да.
སྐོར་ཞིབ
: ~བྱེད контроли'-
ровать, инспекти'ровать; ~
དམག་གྲུ кре'йсер.
སྐོར་ཡངས
:~རྒྱག་~བྱེད пат-
рyли'ровать.
སྐོར་ར
оборо'т (колеса).


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*