ཁལ l) грyз, тя'жесть; вьюк;
~བཀལ грyзи'ть, навью'чивать;
2) карава'н; 3) кэ (а) мера 
сыпyчих тел о3 л; б) ме-
ра веса = 3 кг).
ཁལ་སྒ
вью'чное седло'.
оརྟ вью'чная ло'шадь.
ཁལ་དྲེའུ
вью'чный мyл
ཁལ་མ вью'чный скот.
ཁལ་གཡ་ག
вью'чный як.
ཁས་ཁྱགས
гара'нтия порy-
чи'тельство; ~བྱེད гаранти'
ровать; рyча'ться.
ཁས་ཁྱ
གས་བྱེད་མཁན порyчи'-
тель.
ཁས་ཆེ
обеща'ние
ཁས་བརྗོད пе'сня; пе'ние.
ཁས་བླེ
ངས l) обеща'ть; 2)
соглаша'ться; 3) признава'ть.
ཁས་ལེན
l. l) одобре'ние;
согла'сие; призна'ние; 2) обе-
ща'ние, 2.l) одобря'ть; сог-
лаша'ться; признава'ть; ཁས་
མི་ལེན་པའི་དབང་
пра'во ве'то;
2) обеща'ть.
ཁས་ས
вчера'.


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*