ེསྒོ་འགགེ ши'рма.
སྒོ་ང་
яйцо'; ~ ' си-
де'ть на я'йцах, выси'живать
(птенцов--- одомашней пти
це); ~གཏོང་ класть (нести')
я'йца, нести'сь.
སྒོ་བཅེད་
རིང་ལུགས за'мкнy-
тость; ото'рванность от масс;
секта'нтство.
སྒོ་ལྕགེས
[вися'чий ] замо'к;
~རྒྱག замыка'ть, запира'ть
на замо'к
སྒོ་སྙོད тмин.
སྒོ་བསྟེ
ན་སྨན་བེཅོས་ཁང་ ам-
бyлато'рия.
སྒོ་ཐེམ
поро'г.
སྒོ་ལྡང་
дверна'я ство'рка.
སྒོ་སྡོམ་རིང་ལུགས см. སྒོ་
བཅད་
རིང་ལུགས་
སྒོ་པ l) швейца'р; 2)
ста'роста (деревенский).
སྒོ་སྤྲང་
ста'вень.
སྒོ་ཕྱུགས
скот; ~ཆེ་རིགས
крy'пный рога'тый скот; ~
ཨམ་ཆི ветерина'рный врач;
~ཀྱི་ར་བ заго'н для скота'; ~


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*