གཉིད་པོ см. སྙེད་པོ་
གཉིད་མོ I спя'щий.
གཉིད་མོ
II см. སྙེད་མོ་
ཉིད་སྨན снотво'рное [сре'д-
ство ].
].
чy'вствовать сонли'вость.
གཉིད་ལབ
: ~རྒྱགེ разгова'-
ривать во сне
གཉིད་ལམ сон, сновиде'ние;
~གཏོང་ ви'деть сны.
གཉིད་ས
посте'ль, ме'сто для
спанья.
གཉིད་སད
пробyди'ть[ся].
གཉིས два.
གཉིས་ཀ
о'ба, дво'е; две сто-
роны'.
གཉིས་ཆ
полови'на.
གཉིས་ལྡན
два'жды.
གཉིས་ལྡན་ཡོད་པ
дво'йствен-
ность.
གཉིས་པ
l) второ'й; 2) перен.
хозя'йка до'ма.
གཉིས་པོ
о'ба, дво'е.
གེཉིས་འཛིན
сомне'ние; не-
реши'тельность.


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*